MetabolismusPŘEMĚNA LÁTEK A ENERGIE V LIDSKÉM TĚLE – přeměna látek spočívá v těchto dějích:
1. z jednoduchých látek – látky tělu vlastní – vznik stavebních součástí buněk a tkání
2. vytváření látek biologického významu – hormony, enzymy, krevní barvivo ….
3. uvolňování energie
4. ukládání látek do zásoby 

PŘEMĚNA LÁTEK = METABOLISMUS

2 složky:

– KATABOLISMUS – štěpení složitých organických látek na jednoduché, E se uvolňuje

– ANABOLISMUS – tvorba složitějších látek z jednoduchých, E se spotřebovává

– nejdůležitější zdroj E – biologická oxidace (= štěpení cukrů, mastných kyselin a aminokyselin za spotřebování kyslíku)

Enzymy

– bílkovinné povahy

– účinné katalyzátory (biokatalyzátory)

– nutné pro dílčí metabolické reakce

Pro metabolismus živin platí:

– živiny se mohou navzájem přeměňovat (bílkoviny jsou nezastupitelné – obsahují dusík, který žádná jináživina neobsahuje)

– všechny živiny jsou zdrojem E

– přeměny neprobíhají izolovaně (meziprodukty přeměny jedné živiny důležité pro metabolismus jiných živin)

ŘÍZENÍ METABOLISMU

– v dospělosti – katabolismus a anabolismus v rovnováze

– v období růstu – metabolismus se zvyšuje

– ve stáří – snižuje

řízení – hormonální i nervové

Hormony – zajišťují souhru přeměny látek a činnosti různých tkání

– uplatňuje se při udržení stálého vnitřního prostředí

Nervstvo

– prostřednictvím hormonů, jejichž sekreci řídí (hypotalamo – hypofyzární systém)

– prostřednictvím mediátorů = látky, které se uvolňují na nervových zakončeních

PŘEMĚNA JEDNOTLIVÝCH ŽIVIN

GLUKÓZA

– v krvi – 5,5 mmol/l, po požití potravy se zvyšuje

– nejpohotovější a nejdůležitější zdroj E, E se z ní uvolňuje nejrychleji

– štěpení probíhá:

a/ Anaerobní glykolýza – bez přítomnosti kyslíku – přes několik meziproduktů až na kyselinu mléčnou

b/ Aerobní glykolýza – v přítomnosti kyslíku – produkty CO2 a O2

– některými meziprodukty mohou být i tuky

– glukóza v zásobě – ve formě glykogenu – ukládá se v játrech, kosterním svalstvu

– v případě potřeby se glykogen přeměňuje zpět na glukózu – zajišťuje homeostázu

TUKY

– stavební součást všech buněk (cytoplazma, membrány)

– zásobní látka – vydatný zdroj E

– v krevní plazmě – určité stálé množství tuku – z potravy, ze zásobní tukové tkáně

– neutrální tuky se štěpí na: – glycerol – zužitkován jako glukóza

– mastné kyseliny – štěpí se až na kys. octovou – oxiduje se v Krebsově cyklu na CO2 a H2O

– nadbytečný tuk – zásoby v buňkách tukové tkáně – 10 – 20 % tělesné hmotnosti

BÍLKOVINY

– hlavní stavební součást všech buněk

– štěpení – na aminokyseliny – vstřebávají se

– v krvi – určité množství aminokyselin – pochází z potravy + z vlastních orgánových bílkovin

– aminokyseliny – použity k tvorbě vlastních buněčných bílkovin, k tvorbě enzymů, hormonů

– mohou být zdrojem E, při přeměně se první uvolní aminové skupiny -NH2, zbytek se štěpí na CO2 a H2O

– z -NH2 skupin se v játrech vytváří močovina CO (NH2)2 – vylučuje se močí

– z aminokyselin mohou vznikat cukry, tuky

– bílkoviny se neukládají do zásoby

Bazální metabolismus – látková přeměna potřebná pro udržení života při tělesném

i duševním klidu

SLOŽENÍ POTRAVY

– ovlivňuje růst, vývoj, činnost a zdraví organismus

– musí obsahovat – bílkoviny, sacharidy, tuky, vodu, minerální soli a vitamíny

Bílkoviny

– denní příjem bílkovin – 1 g na 1 kg tělesné hmotnosti (u dospívajících 4 g na 1 kg hmotnosti) – odpovídá úhradě nepostradatelných esenciálních aminokyselin (organismus si je nedokáže vyrobit)

– živočišné bílkoviny jsou výživnější než rostlinné – obsahují esenciální aminokyseliny

– ostatní aminokyseliny – organismus si je sám vytvoří (především ze sacharidů v játrech)

– podíl v potravě – 15 %

Sacharidy

= nejpohotovější zdroj E v potravě

– podíl v potravě – 40 – 50 %

– přijímány ve formě polysacharidů – brambory, rýže, pečivo

– nestravitelné sacharidy – vláknina -podporuje pohyb střev, brání zácpě, snižuje výskyt střevních nádorů,ischemické choroby srdeční (snižuje hladinu cholesterolu v krvi)

Tuky

– rozpouštějí některé vitamíny

– obsahují esenciální nenasycené mastné kyseliny (př. linolová, arachidonová) – obsaženy v rostlinných tucích (snižují hladinu cholesterolu v krvi)

– podíl v potravě – 20 – 30 % – nadměrný příjem zvláště živočišných tuků – vznik aterosklerözy

Minerální látky

– nejsou zdrojem E

– nezbytná součást buněk, tělních tekutin

– udržují homeostázu

– součást kostí a zubů

Voda

= rozpouštědlo, ve kterém probíhají všechny biochemické reakce organismu

– podílí se na udržení stálého pH vnitřního prostředí

– zdroj H a O

– denní příjem – 1,5 l v tekutinách, potrava obsahuje až 1 l vody

Vitamíny

– nejsou zdrojem E, tělo si je ve většině případů nedokáže vyrobit

– účinné složky některých enzymů

– hypovitaminóza – onemocnění způsobená nedostatkem vitamínů

– hypervitaminóza – onemocnění způsobená nadbytkem vitamínů

– avitaminóza – úplný nedostatek některého vitamínu

Komentáře