Petr Chobot

(Jedno je proroctvím Nostradama a druhé Vangelie Gušterové, neboli Vangy, slavné „neomylné“ věštkyně z Bulharska.) Je známo, že i Ty jsi nadán jasnovidnými schopnostmi. Chci Ti tedy logicky položit otázku, kterou by Ti dnes chtělo položit daleko víc lidí. Tedy: OPRAVDU nás to čeká?

Nečeká nás nic. To, co si vytvoříme, záleží na nás.

Tedy válka nevypukne?

To nemohu zaručit. Jen říkám, že nás nic NEČEKÁ. My tvoříme budoucnost, nečekáme na ni. To je ten zásadní rozdíl.

Na své poslední přednášce jsi se i Ty sám ale dotkl tématu této hrozby. Kdybych Tě měl citovat – říkal jsi, že lidé díky nějaké nestrávené energii mohou do roku 2013 vyvolat událost podobnou válce… A už před lety jsi uváděl, že Ti bylo sděleno, že 21. století bude jakoby kopií toho 20. – tedy přibližně v roce 2014 je zde riziko…

Ano, kdysi mi bylo ve stavu mimo tělo „Bytostmi Světla“ skutečně sděleno, že 21. století zvláštním způsobem jakoby zopakuje události století toho předchozího, tedy dvacátého. Ale zopakovat neznamená ZKOPÍROVAT. Vesmír má úžasný smysl pro humor a inovaci. Vesmír je Velký Zenový učitel – a učí nás, duše, vybraným způsobům chování, myšlení a bytí s úžasným smyslem pro překvapení a rafinovanost. Vesmír v nás vždy dokáže roznítit zájem o naši evoluci. Víte – já nejsem věštec a ani jím nechci být! Budoucnost není daná. Je to vždy jen možnost.

Ale v minulosti jsi několikrát viděl budoucnost velice jasně, a to roky dopředu. Předpověděl jsi rozpad Sovětského svazu, sametovou revoluci, některé války atd… Navíc jsou známé případy, kdy jsi viděl i individuální budoucnost některých lidí a ta se pak tak říkajíc do puntíku splnila.

K tomu, abyste viděli budoucnost, často stačí napojit se na mozky lidí určité epochy – jasně vidíte trendy, tendence… A individuální „budoucnost“ – mohu se napojit na kohokoliv a číst obsah jeho energetických center. A jako když sledujete film, vidím jeho veškerou „budoucnost“. Problém je v tom, že pokud jen nepatrně pozměníte energetické konstelace určitého takového centra – změní se i tato údajná „budoucnost“… Ne, věštit nelze. Lze jen určovat – dejme tomu v procentech – míru pravděpodobnosti určitých událostí. Vše lze změnit. Vysoce rozvinuté Bytosti mi sdělují, že změnit lze dokonce i minulost – pokud disponujeme velkým množstvím energie. Tak proč si dělat starosti s budoucností?

Jsi tedy toho názoru, že nemáme propadat panice?

Nepropadat panice je vždy to nejdůležitější. To říká i Stopařův průvodce po galaxii, ne? Skvělý film. Ten Adams (autor) musel být taky vyslanec Jiného rozumu… Země je zcela zničena, ale vše se podaří triky s časoprostorem obnovit… Někdy jsou zábavné sci-fi filmy tím nejlepším návodem do života. V posledních letech je lidská mysl díky podobným filmům měněna k lepšímu DALEKO víc, než díky jakýmkoliv filosofiím, nebo takzvanému duchovnu. Když opustíte tělo nebo jinak dálkově psychicky pátráte, nestačíte se divit, jak nápaditými způsoby je naše mentální evoluce upravována… Musíte se doslova smát, když vidíte, jak se třeba k lebkám takového Spielberga nebo Wachovských připojují v noci sofistikovaná „astrální zařízení“ a různé energetické trubice a vlákna… Inteligentní vesmír si k nám prostě VŽDY najde přístup. Způsobů je mnoho. Lidé si ani většinou neuvědomují změny, k nimž v nich masově dochází. Ale lidstvo dnes uvažuje úplně jinak než před 20ti lety. A například cíleně tvořené filmy mají na změny lidského kolektivního vědomí také velký vliv. Vesmír nás neustále učí jako děti ve škole.

Zdá se, že ty vidíš budoucnost vždy optimisticky…

I kdybych ji tak neviděl, budu ji takovou TVOŘIT. Proboha – nelze trpně čekat na nějaká jatka jako dobytek určený na porážku! Kolektivní budoucnost lze vidět ve stavu rozšířeného vědomí – když nadstandartně, asi tak procento nad současný průměr, aktivizujeme systém 6. energetického centra, které je v lebce (adžny čakry, 3. oka…). Ale zároveň v tomto stavu zjišťujeme, že je zde více budoucností – více verzí. Osobně vnímám nejméně 7 základních frekvenčních „variant“ lidské budoucnosti. 3. světová válka? Ano, může vypuknout, proč ne… Ale naštěstí jen v jedné z těchto 7mi verzí. Ostatní obsahují mírnější scénář. Lidská historie stejně dospěje za 3000 let ke stavu „kosmického ráje“. Po roce 5000 budeme nesmrtelní a budeme v přímem spojení se Zdrojem našeho Supersystému světů. Nemohu vám říct jak – já prostě VÍM, že k tomu dojde… Někdy si kvůli této své jistotě připadám jako návštěvník z budoucnosti. Ale nemohu nikomu říct, JAK přesně k tomuto Cíli lidstvo dospěje… Lidská historie je jako fotbalový zápas. Znáte dopředu jeho výsledek, ale nevíte, kdo přesně dá gól a v jakou chvíli…

To je pro mnoho lidí dost zvláštní koncept…

Ano, takový přístup k věci se MUSÍ jevit jako zvláštní pro většinu lidí. Celý život intenzivně mimosmyslově vnímám – a mé názory jsou v podstatě vymodelovány mým odlišným způsobem vnímání.

Jaká je tedy z Tvého hlediska pravděpodobnost, že kolem roku 2013 může vypuknout velký světový konflikt, protože se v lidech nahromadí ona nestrávená energie?

V této chvíli určité riziko skutečně existuje. Ostatně riziko podobného konfliktu je tu stále. Riziko zde je. Nebudu to skrývat. Možná má být lidstvo varováno. Ale to je něco naprosto jiného, než říct: „Napřesrok začne 3. světová válka!“ Země dostává v současnosti spoustu energie a je to zvláštní energie, energie nového druhu. Je jednoznačně určena k naší transformaci, k proměnám v nás samých – a k velkým proměnám tohoto světa. Lidé čekají na rok 2012 jako na spásný předěl – ale bohužel nebo bohudíky – situace neodpovídá naivním a naivně komerčním představám New age. Žádný JASNÝ předěl NEBUDE. Svět v roce 2012 neskončí ani se radikálně nezmění. Období let 2009 až přibližně 2015 tvoří dohromady silný referenční časový bod na ose lidského vývoje a vývoje Země. Takových důležitých bodů ale existuje víc – a každý představuje období, ve kterém se mohutně zkoncentruje energie schopná akcelerovat vývoj a pozměnit ho. Za určitý vrchol tohoto období lze snad skutečně považovat rok 2012, ale spíše v tom smyslu, že Země bude v tomto roce patrně vystavena vůbec nejsilnějšímu energetickému působení.

Odkud tato energie přichází?

Primárně vzniká v srdci této galaxie a je vysílána do sluncí jako retranslačních stanic – tak to vnímám. Vlastně vůbec nepochází z této dimenze, je to energie Zdroje, který řídí vývoj velkého Supersystému světů, k němuž i Země patří.

Je ta energie vysílána něčím inteligentním, nebo jde o přírodní proces?

Přírodní procesy ve skutečnosti NELZE oddělit od projevů jemného Intelektu. I sama existence hvězd a planet je podle mne projevem mocné Inteligentní Síly. Toto Síla se vlastně před námi ani neskrývá. Nevidíme ji JEN z jediného důvodu – naše smysly jsou zaneprázdněny jinou oblastí energetického vibračního spektra… Je zde beze sporu řídící a koordinující neviditelná Síla.

Je tato řídící síla to, co označujeme slovem Bůh?

Pokud JÍ chce někdo říkat Bůh – tak proč, pro Boha – ne? Ale pozor – tato nesmírná Síla NENÍ ani vzdáleně podobná bohům vytvořeným lidskými představami! Ti zde jsou bohužel také, protože každá lidská MYŠLENKA žije a existuje, ale nejsou Centrální Silou. Lidstvo během své existence vytvořilo celou plejádu astrálních strašidel, k jejichž uctívání, a tedy krmení slouží všemožná „náboženství“. Tato strašidla vždy sloužila jen sama sobě a byla závislá na NÁS, byla stvořena ČLOVĚKEM k jeho obrazu. Bohové jsou astrální paraziti. Jsou to virtuální bytosti, které se živí naší energií – je to jen zvláštní typ takzvaných elementálů, jak těmto útvarům říkali staří magikové – nic víc. Základní Síla je něco, co nemá nic společného s jakýmkoliv náboženstvím, je to Čirá Energie, která má neuvěřitelné vlastnosti. Tuto Podstatu lze vnímat jako něco nepředstavitelně ušlechtilého i jako něco, co se zcela se vymyká všem existujícím lidským představám o „bohu“. Tato Síla skutečně řídí vše. Ale přitom nekomanduje – to totiž vůbec nemá zapotřebí. Přesto cítím, že tato Síla vše navzájem spojuje ve Veliké Jedno – a koordinuje veškeré procesy, které v Bytí probíhají. Bytí lze chápat jako obrovský a veskrze živý Organismus. Pochopit ho je dnes ještě nad lidské síly. Proto, kdo říká, že „poznal boha“, nebo „pravdu“, ten jednoduše neví, co říká. Současným mozkem NELZE pochopit Bytí jako Celek – při vysoce nadprůměrné aktivizaci energetických systémů (čaker po staru) se sotva se zorientujeme v malé části tohoto Bytí – ale tato část nám subjektivně samozřejmě může připadat jako „vše“. Pro broučka je větev stromu, po níž leze, také „vším“… Bytí je Superorganismus a sestává z celé řady okruhů, které v něm vibrují a pracují podobně jako orgány ve vícedimenzním těle. Bude trvat ještě tisíce let, než se člověk vyvine v něco, co bude schopno VIDĚT – a tedy i poněkud více chápat Bytí. Na této planetě zatím ještě NIKDO nerealizoval „Boha“, ani nedospěl k „Poznání“.

To je dost radikální názor, který se ale mnoha lidem nebude líbit…

Je to možné. To není má starost.

Ani známí avátaři jako Buddha – abych jmenoval alespoň někoho – podle tebe nedosáhli PLNÉHO osvícení?

Informace o tom, že někdo dosáhl „poznání“ či „osvícení“ je vlastně bezvýznamná, protože lidé, kteří ji šíří, neví, co to vlastně ono osvícení nebo poznání má být. Jen opakují zvuk slova, nic víc. Osobně nic proti žádným „avátarům“ nemám – ale také neznám důvod, proč bych se měl přizpůsobovat představám některých lidí o nich. Dobře vím, že každá bytost je pouze bytost – a mezi takzvaným Buddhou a kýmkoliv jiným je ve skutečnosti z kosmického hlediska jen nepatrný rozdíl. Buddha měl o něco hlubší vědomý vhled než jiní – a mimochodem také proto už během svého života říkal, že přijdou ti, kteří ho překonají. Totéž říkal také Ježíš, ale jejich uctívači nepochopili jejich učení. Podle mě křesťané neznají skutečného Krista o nic víc než buddhisté skutečného Buddhu. Víte – v zásadě prostě neexistují nadlidé. Všichni jsme součástí jediného Proudu, všichni jsme jen krůpěje jediného Velkého toku Života. Dnešní lidé stále ještě nechápou, CO je realita – a bude trvat ještě tisíce let, než se naše mysl přiblíží k rozšifrování Velkého Tajemství. Domnívá-li se někdo, že například buddhismus je konečnou odpovědí na vše, pak se nachází na úrovni, na které si nic jiného zatím myslet nemůže. Ale vědomí se stále vyvíjí. Zítra se budeme svým současným názorům smát. Bytí je skutečně velkolepé a šokující. Bytí je něco nesmírného – a nedá se jednoduše chytit a zavřít do krabičky jakéhokoliv existujícího lidského „-ismu“ nebo názoru. Až transformujeme svoji nervovou soustavu a celé své vědomí, ukáže se nám Bytí jako něco úplně jiného než dnes. Proces myšlení a tvoření světonázorů je totiž nejvíc závislý na druhu a způsobu vnímání.

Ale vraťme se k budoucnosti a hrozbě války. Kolika procentní je šance, že válka vůbec nevypukne?

Nebudu v tuto chvíli nikoho děsit procenty. Pokud chce kdokoli procenta, řeknu to takhle: cítím, že POKUD lidé nespotřebují alespoň 20% přijaté energie na svoji TRANSFORMACI, pak vzniká nebezpečí, že do roku 2013 skutečně na zemském povrchu vypukne nějaký rozsáhlejší konflikt – konkrétně v Asii. Pokud bude v procesu transformace stagnovat i Evropa, může se tento konflikt dokonce do roku 2015 přelít i na část jejího území – směrem od jihovýchodu na západ. Jsou to jen pravděpodobnosti, latentní tendence, které mohu číst už teď z kolektivního nevědomí národů a lidí. Nemusí se stát vůbec nic. Klíčové je, JAK využijeme energii, kterou jsme intenzívně bombardováni. Vesmír proud energie, která k nám teď každý den a každou noc směřuje, rozhodně nezředí ani nezastaví. Záleží jen na nás, CO s touto dynamickou, rychle kmitající energií uděláme – zda s její pomocí změníme svůj svět v o něco lepší místo nebo v nějaký druh hmotného pekla…

Nezní to, jako bychom byli opět vystaveni nějakému krutému experimentu?

Experiment je VŠE, co je. Vše je experiment Podstaty. Celý vesmír je jen hříčkou Absolutního Vědomí. Myslím si, že bez experimentování se sebou samým by se Absolutní Inteligence prostě umořila nudou… Ale nic hrozného se nám současně neděje. To nejhorší, co se nám mohlo ve smyslu experimentu absolutna stát, je to, že jsme byli vyvořeni. Teď se s tím už prostě musíme jak my, tak Absolutní vědomí nějak poprat. Kosmické procesy jsou občas brutální ve své nádheře. Nejsme ale v Prostoru sami – vždy jsou zde „starší sestry a bráchové“ – tedy Inteligence – „astrální“ a kosmické, které se snaží nám v každém procesu, jímž procházíme, skutečně maximálně pomoct.

Proč ale tyto síly nechaly na Zemi vypuknout už 2 světové války?

Na Zemi vypuklo během její existence více světových válek, než dvě… Atlantida poznala strašné zbraně a konflikty, už před tisíciletími byly nasazovány na Zemi zbraně hromadného ničení. Ale i války 18. a 19. století byly kruté – například ty napoleonské by mohly být svým rozsahem klidně nazvány také „světovou válkou“. Ano – na Zemi bohužel války vypukají, protože lidé nestačí strávit přijatou energii určenou k evoluci. Válka je také výraz evoluce – ale v její drsné verzi. Díky válkám se lidé mnoho naučili – opravdu MNOHO. Tím nechci říct, že by války byly pro lidstvo nutné – alespoň v té podobě, v jaké je známe. Ale bohužel – jinou cestu vývoje lidé často jednoduše odmítli. Války nejsou vyvolávány z vesmíru. Vznikají v lidech – v jejich podvědomém kolektivním poli. Zde žijí – ano, doslova ŽIJÍ – různé mocné myšlenkové útvary, které mohou získat nad svými lidskými stvořiteli obrovskou moc a mohou způsobit peklo na Zemi. Když se kdokoli mimosmyslově podívá do kolektivního lidského nitra, zjistí, že válka nás čeká stále. Dokud jsou ale destruktivní podvědomé síly drženy na uzdě, uvnitř – ve vnějším světě se to neprojeví. Ale jsou momenty, které mohou tyto destruktivní vnitřní síly nadopovat energií, a ony pak vyrazí masově VEN. Stejně jako v roce 1913 a 1914 i teď může být poklop otevřen a příšery z našeho nitra mohou zamořit náš svět a stát se hmotným nebezpečím. Rok 1914 znamenal konec světa v té podobě, v jaké ho lidé znali do té doby. Díky radikálnímu kolektivnímu přeskupení sil v sobě si vytvořili odlišnou, novou realitu. Státy přestaly ovládat královské rody, skončila monarchie, svět se přeskupil, zdemokratizoval – zcela se změnil, a to přes naivní představy romantiků k LEPŠÍMU. Válka nesmírně akcelerovala technický pokrok. Lidé se v zásadě konečně naučili létat. Změnilo se postavení ženy ve společnosti. Tím chci vyslovit nepříjemnou pravdu, že i válka může být pro lidstvo v určité situaci vhodná učební lekce. Je otázkou, kolik utrpení by museli lidé prožít, kdyby k některým válkám NEDOŠLO. Toto kosmické inteligence ví – a proto vždy bezmyšlenkovitě nezasáhnou ve prospěch „míru“. Mimozemšťané jsou milující a nanejvýš soucitné bytosti, ale ne pacifisté. Na to jsou příliš rozumní. Uvažují v jiných rozměrech – vidí náš vývoj v perspektivě celých staletí. Vždy se snaží likvidovat utrpení a nevědomost – a to účinnými prostředky. Někdy je nutné nechat vyvíjející se vědomí podstoupit určitou lekci – i kdyby to byla válka – jinak bychom mu brali příležitost se učit a ono by nikdy nevyzrálo.

To je ale dost krutý postoj…

Ne, je to naopak životadárný postoj. Země se musí SAMA vyvinout v něco lepšího. Tomuto lidstvu nelze ukrást možnost dělat chyby. Procházíme učebními lekcemi – a nikdo za nás nemůže psát úkoly. Pokud s námi bude vesmír jednat jako s nesvéprávnými a vše za vás udělá, zůstaneme navždy slabí, nezkušení a – nepotřební. To je vysvětlením toho, proč nás milující síly nechávají procházet také složitými a obtížnými historickými etapami. Ale jsou zde i období klidu a hojnosti, která jsou plná úžasných příležitostí k vývoji… Otázkou je, zda je využijeme. Jen pokud nejsou tato období využita, přicházejí poté tvrdé lekce. Například tato léta jsou takovým úžasným obdobím kdy máme přístup k nadstandartnímu množství informací i energie nutným k akceleraci vývoje. Pokud nevyužijeme této příležitosti k „mírové“ formě výuky, znamená to, že žádáme Vesmír o JINOU formu.

Takže Vanga i Nostradamus mají alespoň částečně pravdu?

Ano i ne. Pokud někdo popisuje budoucnost jako něco pevného a neměnného, uvádí lidi v omyl. Žádné proroctví by nemělo být jen prostým popisem budoucích událostí. Už sama přítomnost proroctví přece znamená, že může být provedena korekce!

Ale Vanga popsala i jiné budoucí události, které se poté splnily!

Ano. Protože nebyla provedena korekce.

A je vůbec šance, že někdo takovou korekci provede? A že tedy ke 3. světové válce, o níž Vanga mluví, příští rok opravdu nedojde?

Šance je zde rozhodně vždy.

Jak lze korekci provést? Co máme dělat?

Změnit se. Radikálně se změnit. Vy jste svět. Změníte-li sebe, změníte samozřejmě i svůj svět. Svět je elastický a přizpůsobivý. Nejste bezbranné loutky. Jste velmi silní tvůrci.

A zasáhnou v náš prospěch vůbec nějaké vyšší kosmické síly? Pomohou nám?

Zasahují už teď a stále. Zřejmě už to, že se objevila tato proroctví, je zásah z kosmu a vyšších dimenzí. Jde o určité varování. Lidé dostali příležitost budoucnost přeprogramovat. Energii, která proudí k Zemi, dnes nasměrovávají Inteligence, které stojí za fenoménem tzv. kruhů v obilí. Země je připravována na velké změny. To, co se dnes se Zemí děje, je docela složitá hra, v níž přijímá účast více sil. Ale v zásadě jde o jediné: o ZMĚNU, která bude prospěšná všem – lidem, planetě i jiným světům, které neznáme.

Pokud válka vypukne – přežije ji vůbec Země?

To je jako bát se, že pes nepřežije smrt poloviny svých blech. Země je silná holka, vydržela už mnohé – je v rozpuku sil a zvládne to. Na Zemi už zanikla nejedna velká civilizace – a nikdo si toho skoro nevšiml. Považujeme se za centrum dění, ale ve skutečnosti jsme jako lidstvo jen malý shluk zárodečného vědomí co se chvěje na samotné periferii Života – mezi miliardami obdobných shluků. Lidstvo není měřítkem věcí. Dokonce i kdyby toto lidstvo zcela zaniklo, nic hrozného se nestane. Tento Obrovský Život, tento Megasystém bude prostě existovat dál – bez jedné své buňky, kterou vzápětí nahradí sto dalších…

Ale se zánikem lidské rasy se jako lidé nemůžeme smířit nebo snad ano?

Jako lidé ne, ale jako Duše ano. Když čtete ve Velké Kronice, v níž je zapsána všechna informace, vidíte, že zaniklo množství různých ras – v této metagalaxii i jinde. Centra Života se ovšem netknou ani zániky a vzniky celých vesmírů. A my – Duše – jsme něco jako malá Centra Života. Jsme podobní Absolutnímu Centru, jsme vytvořeni jako jeho zmenšené kopie. Já dnes vidím lidské formy jen jako jakési organické nádoby. Lidskými těly protéká Energie, která může být použitelná zase jinde. Nic se v tomto Superbytí neztratí… Pokud zanikne lidská rasa, budeme se připojovat k tělům nějaké jiné rasy jinde ve vesmíru. Lidská podoba je velice rozšířená, nevyskytuje se jen na Zemi.

A lidstvo tu válku přežije?

Doufám, že lidstvo se rozhodne, že VÁLKA se nekoná. Kdyby byla rozpoutána, tak lidstvo nezničí. Pouze zredukuje jeho početní stav. A lidstvo se zas obnoví. To se stalo už mnohokrát. Už před tisíciletími byly nasazeny jaderné a biologické zbraně, lasery a podobně… Některé současné choroby jsou kdysi použité zbraně… Když si čtete v „Akašické knihovně“, vidíte strašlivé věci a divíte se, že to lidstvo vůbec přežilo… Ale přežilo.

Kdyby válka začala, bude se tedy bojovat i v Evropě?

V první fázi ne, ale PAK ano, pokud nedojde k zastavení ničivých sil. Pokud skutečně dojde v našem vědomí k otevření ventilů a destruktivní síly se vylejí ven, pak může být ve velkém nebezpečí i Evropa.

Budou v této válce použity jaderné zbraně?

Ano.

A chemické?

Také. Ty budou dokonce nejdůležitější. Vidím například miniaturní inteligentní rakety nesoucí nesmírně účinné nervově paralytické aerosoly, schopné zamořit obrovská území. Každého překvapí snadnost, s jakou tyto zbraně smetou protivníka. Zbraně tohoto druhu dosud nikdy nebyly použity. V rukou šílenců se stanou skutečně pekelným nástrojem. Nechci ani tyto vize popisovat. Jsou to možnosti – bohužel. Už dnes to vše existuje v myslích lidí. Jsou skupiny, které usilují o to, aby k té válce došlo.

Budou útočníky muslimové?

Budou zneužiti. Evropa sama je po zuby vyzbrojí – a tím se zničí.

Proč muslimové na Evropu zaútočí?

Nezaútočí na Evropu, konflikt se rozhoří v Asii. Evropské země se do konfliktu naprosto nešťastným způsobem zapletou a vznikne patová situace.

Kde přesně konflikt začne?

Obrovské napětí vznikne v Indii – a také v Indonésii. Dojde k sérii teroristických aktů nebývalé brutality a síly, zahynou při tom také nějací důležití vládní představitelé. V Pákistánu pak dojde ke změně vlády – scénu tam zcela ovládnou tvrdí islamisté. Ti vyvraždí všechny odpůrce Džihádu – tedy zničující „svaté“ války. A tato „svatá“ válka vzápětí skutečně propukne a Indie bude ze dvou stran napadena i za použití zbraní hromadného ničení… Vidím nějakou letadlovou loď, která je v Indickém oceánu zničena strašným výbuchem na otevřeném moři… To bude předěl ve vývoji věcí. V této fázi lze ale ještě vše zastavit. Skutečnou příčinou tragédie světových rozměrů bude NEJEDNOTNOST postoje Evropy. EU bude nefunkční, vlastně se rozpadne. Bude to práce těch skupin, které tu válku potřebují, chtějí… Ale pochopte, já chci aby se tyto věci NESTALY – neříkám, že se musí stát.

Co by se dalo pro odvrácení této budoucnosti udělat?

Na hmotné úrovni se bohužel překvapivě už tak moc dělat nedá… Jako klíčové vidím rychlé SJEDNOCENÍ EVROPY. Dnes už ale bohužel nelze RYCHLE sjednotit Evropu. Měla být podepsána Evropská ústava. To myslím byla ta „osudová zkouška“ ze strany Vesmíru… Evropa UŽ měla být už jednotná, měla mít dávno svého prezidenta a funkční vládu! Pokud Evropa nenašla sílu změnit se ve federaci, tak přišla o sama sebe. Vím, že pokud neprojde ani Lisabonská smlouva, je tak říkajíc s jistotou „zaděláno na nejhorší“. Ale co se dá dělat, tak to v dějinách chodí. Nevyužitá příležitost je vždy horší než cokoliv jiného.

Bude hrát hlavní roli v budoucí válce islám?

Bude použit jako hlavní nástroj silami, které válku chtějí. Islám je obrovská síla – z hlediska energie na Zemi. Nelze ho podceňovat. Vše má energetickou povahu. Je v zásadě lhostejné, o jakou jde ideologii nebo náboženství. Vše je otázkou síly energetických polí. Lidská mysl je nesmírně mocný živel!

Co lze udělat na politické nebo ekonomické úrovni?

Opakuji – sjednotit Evropu! EU musí být STÁT, ne nějaké rozhádané nefunkční „soustátí“. Musí to být pevná federace typu USA. A EU musí být rozšířena až k Japonsku! Bylo by potřeba přesvědčit obyvatele Ruska, aby se rozhodli pro připojení k EU a přestali ve své zemi podporovat nacionalistické síly. Je nutné rychle přijmout do EU Ukrajinu – a pokud možno co nejvíc zemí bývalého rozpadlého Sovětského impéria. A také Turecko! Tyto země by vytvořily něco jako obranný val pro jádro EU, přes který by se ani spojené islámské síly nikdy nedostaly. Bohužel na to už není čas. Proces sjednocení měl probíhat mnohem rychleji. Na řešení na hmotné úrovni je pozdě. Ale to neznamená, že nelze dělat vůbec nic… Lze toho udělat hodně. Mysl je silnější než cokoli hmotného. Jen ji nemáme pod kontrolou. Je nutné vizualizovat a meditovat – hromadně, synchronizovaně.

Může pouhá meditace zvrátit běh dějin?

Meditace může zvrátit běh čehokoliv. Energie, kterou při ní vytváříme, má schopnost třeba měnit hmotu. A tím spíše myšlení – a to na celé planetě. Ale je nutné začít okamžitě a se zcela jasným záměrem a především s plnou vírou v úspěch. Pokud budeme brát budoucí dějiny fatalisticky, nebudeme schopní udělat nic – jen nakonec v hrůze přihlížet…

A lze za tu dobu, co zbývá, meditací vše změnit?

Rozhodně ano. Bude to tvrdá práce. Je třeba přeprogramovat pole celé planety – nic menšího.

Máš ty osobně strach z budoucnosti?

Vědět o utrpení, kterým budou muset možná lidé v tak koncentrované formě projít, je samozřejmě bolestivé. Vím, že jako to, co jsem, se mohu kdykoli od lidské formy odpoutat a jít kamkoli do vesmíru, ale během pobytu zde jsem se stal i člověkem z planety Země – jako každý, kdo sem sestoupí. Proto samozřejmě trpím, pokud kdokoli z lidí trpí. Utrpení existuje samozřejmě i dnes, bez války – a cítit ho není příjemné. Vím, že musím konat – hlavně v astrální sféře, ne přemítat o tom, co bude a strašit lidi svými vizemi. Určité schopnosti mě činí jistě i více odpovědným za další osud lidstva – a musím je tedy využít. Je snadné popisovat temné vize zítřka. Mnohem nesnadnější je budoucnost přepsat.

Takže nejdůležitější je věřit, že změna budoucnosti je opravdu ještě možná?

Ano – mnohokrát došlo k odvrácení velmi nepříjemných událostí. Lidé si musí daleko víc věřit než dosud. Opakujte si každé ráno po probuzení: Jsem tvůrce, ne loutka! Opakujte si to tak dlouho, až tomu skutečně uvěříte. Jednou tomu stejně budete muset uvěřit. Vesmír k tomu každou Duši nakonec dokope… Pochopte: Bůh nechce roboty a otroky – s těmi ho vůbec nebaví si hrát… Ty spíše zlikviduje, chcete-li to tak formulovat, aby ve vesmíru nepřekáželi svou strnulostí Živoucímu Vědomí v jeho nádherném Tanci. Bůh neustále touží po SOBĚ ROVNÝCH – po kumpánech, s nimiž si bude moci otevřeně promluvit o tom nejpodstatnějším. Mám pocit, že Epicentrum se cítí osamělé a loutky, jimiž pohybuje, ho nemohou uspokojit. Proto po nás chce, abychom za každou cenu DOSPĚLI, dozráli – abychom se vyvinuli doslova v jemu rovné bohy… Je to náš osud, kterému nelze uniknout.

Petře, děkujeme za rozhovor.

Rádo se stalo.

Komentáře