MUŽ A ŽENA …

ŽENA u muže boduje, když ho NEKRITIZUJE za chyby, které udělá.

MUŽ u ženy boduje, snaží-li se ze všech sil něčím PŘISPĚT.

Nebo je to i jinak, viďte???

 

NEVYTVÁŘEJTE SI ŽÁDNÉ DOMNĚNKY – ROZLIŠUJTE, CO JE PRAVDA…

Jakmile si vytvoříte nějakou domněnku, jste přesvědčeni o její pravdivosti.

Něco tedy předpokládáte, díky tomu dojde k nedorozumění,

vy si vše vztáhnete na sebe

a vaše slova se stanou nositeli jedovatých emocí.

Komentáře