Strach ve své původní podstatě ochraňuje zachování života, vede nás, nutí změnit způsoby, které nevedou k našemu naplnění, nabádá nás k novému, co bychom beze něj třeba ani nikdy neudělali, učí nás vyhýbat se nebezpečí a v případě potřeby být co nejopatrnější. Ale může se stát také naším učitelem, který po jeho překonání posouvá naše hranice zase o pořádný kus dál.

Pokud sebereme dostatek odvahy a uděláme to, čeho se bojíme, můžeme zjistit, že se vlastně nebylo čeho bát. Ale pozor: existují také určité situace, kdy je nejlepší vzít nohy na ramena a utíkat co nejrychleji pryč, protože následky zlomení strachu někdy mohou být horší, než jsme se ve svých černých myšlenkách obávali. To, jak se „správně“ zachovat, se liší případ od případu.

Jaký pocit se za strachem vlastně skrývá?
Domnívám se, že bychom se měli naučit dekódovat, co se pod emocí, kterou nazýváme strachem, ve skutečnosti skrývá. Je to úzkost, obavy, zdravý instinkt, nebo až paralyzující obavy? První otázka při zpracovávání strachu by měla znít takto: „Hrozí mi skutečné nebezpečí? Vystavuji se nějakým nepříjemným důsledkům?“ pokud ne, můžeme přistoupit ke zpracování strachu psychologickými technikami.

Strach, úzkost a obavy (především o budoucnost) nás ovšem v drtivé většina nabádají ke změně. Je to znamení, že něco děláme špatně. Je nám kladena otázka: „Čeho se bojíš? A proč vlastně?“ Abychom svůj strach pochopili, je třeba začít pozorně naslouchat svému nitru a hlavně se při tom neobelhávat – zde je nedocenitelná pomoc druhé, nezávislé a nezaujaté osoby v podobě terapeuta.

Nikdo, kdo nikdy netrpěl permanentním strachem, si nedokáže představit, jak nesmírná úleva se poté, kdy pomine, v člověku rozhostí. Po překonání dlouhotrvajících úzkostí a obav se také rozšíří životní perspektivy. U některých původních národů se k usmíření božstev, která v lidech vzbuzovala strach, používalo obětí; s tímto konceptem můžeme symbolicky pracovat i my.

Nabídněme někdy, až nás zase jednou zavalí strach, hrozivému božstvu nějakou obětinu. Nemusí to být oběť přímo lidská nebo fatální, mělo by to však být něco, na čem nám záleží.

Pomoc modlitbou
Mnoho lidí dokládá, že jim v situacích plných ochromujícího strachu pomohla modlitba. V okamžicích tísně a náhlého ohrožení můžeme přivolat archanděla ochrany Michaela. Z vlastní praxe znám případy, kdy se po jeho prostém zavolání (protože nebyl čas na žádné rituály) děly okamžité a těžko uvěřitelné zázraky. Později, až budeme opět v bezpečí, bychom si však měli najít na děkovný rituál čas.

Jak požádat anděly o radu nebo pomoc
S anděly komunikujeme pomocí andělských rituálů, které vykonáváme buď sami, anebo ve skupině stejně smýšlejících lidí. Najdeme si příjemné místečko v době, kdy nás nebude nikdo rušit, zapálíme si svíčku, vezmeme si tužku a papír a zformulujeme svoji žádost. Několika hlubokými nádechy a výdechy se zklidníme, zavřeme oči, uvolníme svaly celého těla i kůži na hlavě a v duchu nebo nahlas zavoláme svého anděla strážného.

Chvilku prociťujeme jeho přítomnost, a pak mu položíme otázku nebo vzneseme prosbu. Setrváme v klidu a s vyprázdněnou myslí a vnímáme slova či obrazy, které nám vstupují do vědomí, a snažíme si je zapamatovat. Jakmile andělská energie poleví, protáhneme si ruce a nohy, nadechneme se a otevřeme oči. Obdržené vzkazy si hned zapíšeme do připraveného sešitu nebo na papír. A nezapomínejme také tyto rady uvádět do svého života!

Nejefektivněji se to však naučíte na andělských seminářích. Navíc skupinová práce andělské síly řádně umocňuje.

Archanděl Michael – andělé ochrany
Andělům ochrany, síly a víry panuje archanděl Michael, projevující se bledě modrou barvou. Voláme je tehdy, když se cítíme ohroženi (nejenom fyzicky, ale i v případě psychických a astrálních útoků), když se připravujeme překročit svůj stín, nebo když ztrácíme odvahu. Znám případy, kdy řidič ztrácející vládu nad svým vozem třikrát silně zavolal archanděla Michaela, a přestože situace vypadala velmi vážná, vyvázl bez zranění. Jindy zase auto ve smyku na zledovatělé vozovce po zavolání archandělova jména udrželo směr a zůstalo na silnici.

Zde je jednoduchá modlitba k invokaci andělů ochrany:

Andělé odvahy, síly a Boží vůle
pomozte mi prosím uvěřit, že vše se děje pro dobro mé duše.
Nedovolte, abych ztrácel(a) víru ve své schopnosti,
a pomozte mi vždy jednat tak,
aby to bylo pro nejvyšší dobro mé i všech zúčastněných.
Ctím Vás a děkuji za vyslyšení mé prosby,
a to ve jménu Všemocného.

 

Diagnostika strachu podle horoskopu
Náš nejhlouběji usazený strach můžeme vyčíst ze svého nativního horoskopu. Strach v horoskopu symbolizuje postavení Saturna. Pokud máme např. Saturna ve XII. domě, máme v sobě zakořeněný hluboký strach z neznáma. Pomůže nám koncentrace na běžný život, na tělo, zdraví. Postavení Saturna v XI. domě zase symbolizuje strach ze svobody a samostatnosti. Máme potom sklon stát se závislými na partnerovi, takže je doporučováno kultivovat osobní vztahy.

Abychom zjistili, v kterém domě máme Saturna, musíme mít vypočítaný horoskop podle hodiny narození. Ale pracovat můžeme i s postavením Saturna ve znameních (v jednom znamení zůstává přibližně 2 roky, takže osoba narozená například v roce 1970 bude mít obdobné téma strachu jako lidé o rok mladší či starší.

A jak se strach v jednotlivých znameních projevuje?

Saturn v Beranu: strach z vítězství
Saturn v Býku: strach z hojnosti
Saturn v Blížencích: strach z komunikace s druhými lidmi
Saturn v Raku: strach z předků
Saturn ve Lvu: strach z důvěrných vztahů
Saturn v Panně: strach o zdraví
Saturn ve Vahách: strach ze závazků
Saturn ve Štíru: strach ze závislosti
Saturn ve Střelci: strach z autorit
Saturnu v Kozorohu: strach ze sebeprosazení
Saturn ve Vodnáři: strach ze svobody
Saturn v Rybách: strach z neznáma

Při zpracování strachu podle astrologie sledujeme postavení v opozici, neboli přímo naproti. A protože se jedná o Saturn, je na místě zkoumat svoji disciplínu v příslušné oblasti. Saturn ve Štíru, který se rád utápí v hlubinách, pomůže orientace na protější znamení Býka, na hmotu, na praktično.

Je zapotřebí rovněž sledovat, jaká je v konkrétním horoskopu Saturnova síla a jaké planety aspektuje. To však přesahuje formát tohoto článku, který je určen především laickým čtenářům.

Saturn není jediným ukazatelem strachu: je to také Neptun (jehož neharmonické postavení zapříčiňuje hluboké úzkosti a dlouhotrvající stresy, paniku způsobuje neharmonické postavení Uranu, teror zase Pluto. Ukazatel nebojácnosti a odvahy je v horoskopu jedině postavení Marse. Pokud ten však není dobře postaven, člověk odvahy nemá na rozdávání.

Úzkost, sklíčenost, fobie
Úzkost je varováním organismu, je signálem, že něco naši existenci ohrožuje. Úzkost bývá také často sotva znatelná, respektive takto postižená osoba si neuvědomuje, že nějakou úzkostí vůbec trpí, na tento stav vědomí si zvyknou a často si myslí, že to patří k její niterné povaze a že se s tím nedá nic dělat. Sem patří také ti, kdo tvrdí, že žádné úzkosti nemají.

Pokud jsou v horoskopu Saturn a Neptun úzce aspektováni, střídá se ve zrozenci strach s úzkostí. Úzkost se při neptunském tranzitu rozplyne a její místo zaujme strach. Ten pak zase ustoupí úzkostným stavům, mylně nazývaným úlevou. Jedno je jisté: rozumovým přístupem se problém strachu a úzkostí nevyřeší, na místě je zde práce s duší, vystopování jejích skutečných potřeb a provedení možných opatření k jejich naplnění (například podstoupit šamanskou hledání ztracené duše), i když takovéto změny v realitě mnohdy nejsou možné; stojí však zato pokusit se alespoň o kompromis.

Pluto se pojí s mocí, od politické přes autoritativní až po okultní. Při plutonských tranzitech se cítíme sklíčení a bezmocní, jsme vystaveni zkoušce všeho se vzdát a začít od začátku. To je však dočasný stav, z kterého bychom měli v optimálním případě vytěžit maximum pro své znovuzrození a pokračování na nové úrovni.

Když se k Plutu přidá Saturn, člověk trpí klaustrofobií, strachem, že bude na malém místě zavřen se spoustou lidí. Tito lidé mají také hrůzu z toho, že je někdo nebo něco bude ovládat, což je svým způsobem totéž: v davu snadno ztrácíme sebekontrolu a jsme ovládáni koletivní aurou. Má-li někdo v horoskopu silné spojení Saturna, Pluta a Neptuna, často se instinktivně vyhýbá jakýmkoli masovým akcím, shromážděním a dlouhým frontám.

Traumata z minulosti
Na závěr bych se ještě v krátkosti zmínila o jednom strachu – hrůze, které se překonávají poněkud obtížněji. Jsou to emocionální zranění po prodělaném šoku, kterým může být dopravní nehoda, přírodní katastrofa, znásilnění, úmrtí nebo nečekaný rozpad partnerství. Sem se řadí také traumata z dětství, nespočívající jenom ve fyzickém týrání, ale také v psychické manipulaci a nesvobodě nebo v odmítání a opuštění – nejenom fyzickém; v mnoha případech byl otec či matka sice přítomni, ale duší se dítěti věnovali sporadicky, takže v něm zůstal pocit opuštění a zavržení. Pomoci by v tomto případě mohla regrese se zkušeným terapeutem.

Tato stará traumata bývají aktivizována tranzitujícími planetami, čímž si říkají o vyřešení a dočištění. Pokud se příležitosti k dořešení nevyužije, strach se opět zanoří do podvědomí, kde do dalšího tranzitu působí jako posthypnotické sugesce.


Warning: A non-numeric value encountered in /data/web/virtuals/221473/virtual/www/wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/td_block.php on line 2015