Náhražky jsou výrazem nepřijetí sebe sama. Výrazem strachu žít sám za sebe, naplno, s rizikem ztrát. Iveta Havlová

Neplodné fantazie

… denní snění, sledování televizních seriálů, sledování talentových soutěží, čtení červené knihovny

Konzumenství 

…nestřídmost nebo obsesivní obezřetnost a tanečky kolem jídla a pití, nutkavý sex, nestřídmé sledování televize

Náhražková „užitečná“ činnost

…obsesivní vyhledávání výhodných nákupů a slev, obsesivní sledování svého zdraví, čtení sebevylepšovací literatury, knihu za knihou, zatímco horečnatě načerpaná slova leží v hlavě ochable anebo slouží jako zdroj mentální zábavy, obsesivní přemýšlení a fušování do řešení problémů partnera

Sběratelství

…hromadění čehokoliv, pokud to konzumuje většinu času, pozornosti, peněz sběratele

Hráčská vášeň

…vše, čím se (z nedostatku sebepoznání a síly k rozvoji vlastních tvůrčích činností) ubíjí čas

Život na klíč

…profesionální servis ve všech možných záležitostech týkajících se domácnosti a péče o děti za účelem útěku do práce, cestování a zábavy

Vyrábění silných pocitů

…vytvářením dramat ve vztazích, adrenalinovými flirty

Honba za úspěchem

…workoholismus, kariérismus, úporné umělecké snahy… ve smyslu činnosti, která netěší sama o sobě, ale pohání nadějí na získání uznání, popřípadě i slávy (pokud se vysněný výsledek nedostaví, přichází vyhoření)

Náhražky jsou výrazem nepřijetí sebe sama. 

Výrazem strachu žít sám za sebe, naplno,
s rizikem ztrát

Iveta Havlová

Komentáře