Diety, pohybové léčby, psychoterapie (tzv. kognitivně behaviorální terapie, KBT) a farmakoterapie. Morbidní , tj. „chorobní obezitou“ se označuje BMI 40 a více nebo u pacientů s rozvinutými závažnými komplikacemi v důsledku obezity již BMI 35-40 …

Bariatrické operace využívají dva základní principy: restrikci (omezení kapacity žaludku) nebo i malabsorbci (snížení vstřebávání změnou v napojení střev). Nejedná se o kosmetické operace, ale o trvalé, doživotní zásahy na trávícím ústrojí s cílem snížit zákeřně progredující zdravotní rizika obezity, dlouhodobého progredujícího a multifaktoriálně podmíněného metabolického onemocnění, jenž zkracuje život a zhoršuje jeho kvalitu a jehož výskyt přes všechnu snahu celosvětově neustále roste.

Historicky první elektivní operace z poloviny minulého století byly střevní bypasy, v principu čistě malabsorbční operace. Jejich efekt na redukci váhy byl dokonalý, ale pro mnohé nežádoucí účinky dnes už nejsou používány. V USA byl později zaveden gastrický bypas, jenž vyřazuje z pasáže podstatnou část žaludku, dvanáctník a část tenkého střeva, čím se dociluje současně zmenšení žaludku i mírného stupně malabsorbce. I dnes je to nejčastější bariatrická operace v USA v počtě cca 140 tisíc ročně a její dlouhodobé výsledky jsou proto dobře známé. Až koncem osmdesátých lét minulého století byly zavedeny čistě restrikční operace a mezi ně patří i gastrické bandáže, které trávicí trakt vůbec neotvírají, nepřešívají, nic se z něj neodstraňuje ani se žádná jeho část neobchází. Provede se jenom jakési „kroužkování“, resp. přiškrcení žaludku v jeho horní části pruhem, stuhou, páskem, kroužkem (z anglického „band“). Adjustabilní laparoskopická bandáž žaludku je dnes nejčastější operací k léčbě obezity u nás i v Evropě.

Indikační kritéria byla formulována v USA už v roce 1991 na Concensus Conference NIH v Bethesdě. Doposud se podmínky pro návrh operačního řešení obezity nezměnili, i když současné technologie umožňují minimálně invazivní laparoskopický přístup, jenž výrazně snižuje operační zátěž a ulehčuje pooperační rekonvalescenci pacienta. Výběr pacienta vhodného k operační léčbě obezity je vždy výsledek multidisciplinárního konsensu obezitologa, bariatrického chirurga a psychologa, přičemž aktivní účast pacienta je nevyhnutným předpokladem.

INDIKACE

BMI nejméně 40, nebo BMI nejméně 35 se závažným přidruženým onemocněním v důsledku obezity
Věk nejméně 18 let
Konzervativní léčba obezity selhala, měla nedostatečný efekt, nebo dochází k recidivě obezity (jo-jo efekt).
Psychologický předpoklad adekvátní spolupráce pacienta, který rozumí a souhlasí s požadovanou doživotní změnou stravovacích návyků

KONTRAINDIKACE

Věk pod 18 let
Krátká předpokládaná délka života
Neúnosně vysoké riziko operace v celkové anestézii
Gravidita
Cirhóza jater, portální hypertenze, krvácivé stavy
Závislost na alkoholu, drogách, či jiných návykových látkách
Bulimie, poruchy příjmu potravy, těžké deprese a jiné psychologické charakteristiky

Komplikace laparoskopických bariatrických operací jsou mnohem řidší, než kdysi u historických, svým způsobem průkopnických otevřených operací. Přispívá k tomu nejenom současná minimálně invazivní technika, ale i vysoko standardizované osvědčené operační postupy exaktně dodržované v úzkých kruzích specializovaných chirurgů. Pacienti s adjustabilní gastrickou bandáží se stávají trvale závislými na úpravách náplně u svého operatéra. To přispívá k celoživotnímu zaměření zainteresovaných chirurgů na problematiku operační léčby obezity.

I když je obezita rizikovým faktorem, statistiky prokazují, že komplikace bariatrických operací provedených ve specializovaných centrech nejsou četnější než při jiných běžných laparoskopických operacích, jako je odstranění slepého střeva nebo žlučníku. Z průzkumů ve velkých souborech se dokonce zjistilo, že pro morbidně obézního je riziko bariatrické operace nižší než je jeho zdravotní riziko během dlouhodobého čekání na operaci, v tzv. waiting listu.

Naše dobré zkušenosti s operační léčbou obezity máme podložené nejenom zdravotními záznamy, ale i výsledky našeho měření kvality života pacientů po operaci a zejména neformálním osobním kontaktem s operovanými pacienty sdruženými v Banding Klubu ČR (www.bandingklub.cz). To nás vede k přesvědčení, že v případě selhání několikaměsíční konzervativní léčby (tj. po nedostatečném zhubnutí nebo v případě jojo efektů) nelze chorobně obéznímu doporučovat další prodlužování jeho rizikového stavu bez zvážení operační léčby. Laparoskopická bariatrická operace je prokazatelně bezpečná, spolehlivá, vede k dostatečné a hlavně k dlouhodobé redukci váhy, a tím si plní svůj cíl – tj. zlepšení všech přidružených onemocnění, k nimž letitá otylost vedla a snížení zdravotních rizik.

Bližší informace o operacích pro obezitu lze získat od specializovaného chirurga v poradně NUTRIVIA. Konzultační hodiny každý pátek, objednávky v recepci na 543215333.

Autor: MUDr. Michal Čierny CSc.


Warning: A non-numeric value encountered in /data/web/virtuals/221473/virtual/www/wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/td_block.php on line 2015