optimisté žijí déle

… uchýlit se do nějakého hájeného místa, kde se lze „ psychicky oklepat „, kde je možné regenerovat, „ dobít baterky „ a „ vylízat si „ příliš živé rány. Vhodným azylem pro obdobné ozdravné aktivity se může stát takzvaná trucovna.

Trucovna však nemusí být vždycky jen reálně existující místnost, od níž nemá klíče nikdo jiný než my. Může jít i jakýsi imaginární prostor, v němž za všech okolností spolehlivě a vskrytu nacházíme příznivou citovou odezvu, kde nás případně naši nejbližší pohladí a povískají ve vlasech, kde nás politují a naopak příkře odsoudí a pohaní naše „ nepřátele „, kde jsou zajizveny naše psychické rány například tvrzením, že jsme jako vždy měli pravdu a prohráli jsme nezaslouženě, kde prostě pofoukají naše bebíčka, ať je nám dvacet, padesát nebo devadesát let.

Trucovna, tento reálný i imaginární prostor, je však vždy psychickou oázou, místem, kde můžeme spolehlivě „ vysadit „ a opustit svou osobnost v té podobě, v jaké bychom se na veřejnosti nikdy nemohli objevit, abychom případně nepřišli o úctu, lásku, obdiv, autoritu, dobrou pověst, či abychom dokonce neztratili svoje zaměstnání.

Pro některé ženy je trucovnou koupelna, jejiž dveře uzamknou na dva západy. Když pak po jisté době vyjdou, jsou občerstvené a nabité novou energií chutí žít dál svůj docela všední život. Muži nejčastěji mizí do podkrovních místností, zahradních kůlen a zvláště pak do garáží, do oněch benzínem páchnoucích zón samoty, klidu a bezpečí, kde leští své čtyřkolé miláčky a mazlí se s nimi. Jiní lidé mají uzamykatelné pokoje s psacími stroji, počítači, hudebními aparaturami, solárii nebo domácími tělocvičnami, do nichž v kritických okamžicích nesmí nikdo jiný vstoupit. Další ctitelé trucoven odcházejí do své oblíbené hospůdky, kde stojí na dobře viditelném místě jejich vlastní půllitr a kde se mohou vyzpovídat, zanadávat si a vykřičet všechnu bídu světa, kde vždy najdou ochotné přátelské uši nebo aspoň vstřícný úsměv pohledné servírky.

Trucovnami se mohou stát také lesíky, v nichž se brouzdáme s věrnými a nadevše milovanými psy, kosmetické a kadeřnické salóny, ve kterých podstupujeme omlazovací kúry a současně se svěřujeme kosmetičce jako pánubohu. Někteří lidé se zase uchylují do kostelů, jejichž klenby jsou mocnými kondenzátory energie, další do fitnes center, kde zápolí s činkami, trampolínami a boxerskými pytli, a výjimku nepředstavují ani trucující, kteří se vypravili do divadelních a koncertních sálů, kde se každodenní osobností zármutek celkem snadno rozpouští.

Doporučení:

  • Vytvořte si pro sebe prostorovou zónu, kterou budou vaši nejbližší respektovat.
  • Vyhraďte si časový úsek, který bude všemi tolerován.

 

Iva Hédlová podle Heidelore Klugeové a její knihy: Optimisté žijí déle

Zdroj: www.zdravi4u.cz

Komentáře