5. čakra – PRÁVO ŘÍCI A SLYŠET PRAVDU Zde se objevuje problém, kdy nám není umožněno mluvit v naší rodině. "Takhle se mnou nikdy nemluv mladíku!" Tento problém zahrnuje i to, že nás nikdo neposlouchá když mluvíme, a nebo nemluvíme čestně. Když máme potlačit vyjadřování – je nám řečeno, abychom si udržovali tajemství, nebo podporovali rodinné lži – uzavírá se naše pátá čakra.

Jsme – li kritizováni za naše pokusy promluvit, nebo máme – li znesvěcenou důvěru ohledně vyjadřování osobních věcí, postupně ztrácíme spojení s naším právem mluvit.

Pátá čakra – višudha – se nachází mezi krční jamkou a ohryzkem

Lidské tělo pohledem Caroline Myss – Pátá čakra

Pátá čakra zahrnuje tvoření a udržování silných osobních hranic, které pomáhají, abyste nikdy neodevzdali svou vlastní vůli do vůle někoho jiného. Pátá čakra spojuje vaše srdce (čtvrtá čakra) s vaší myslí (šestá čakra). Její slabost může zabránit komunikaci mezi srdcem a myslí způsobit, že se cítíte doslova "zajíknutí". Bez silně rozvinuté vůle také ztrácíte sílu vyjádřit své vlastní potřeby a touhy, stejně tak jako schopnost stát se pány svého vlastního života.

Silně rozvinutá pátá čakra vám dává odvahu otevřeně hovořit tak, abyste nebyli ohroženi reakcí ostatních.

Některé z nejběžnějších strachů, úzkostí a negativních vzorců chování, které mohou zakořenit v lidském vědomí jako důsledek nedostatečnosti důvodů pro použití síly vůle, jsou tyto:

  • Strach ze sebeprosazení, jež se často rozvíjí do vzorců, které člověku dovolují, aby byl klamán ostatními.
  • Strach z vyjádření svých vlastních emočních potřeb, pocitů či názorů. Tento strach téměř dokonale blokuje jakoukoliv úroveň tvořivosti.
  • Stáváte-li se nepoctiví nebo lžete-li, abyste zakryli své pocity, nebo odmítli odpovědnost za své osobní jednání.
  • Používáte-li svou vůli k ovládání či ovlivňování životů jiných ve svůj vlastní prospěch.
  • Lítost a zlost sama na sebe. Tyto pocity přicházejí z neschopnosti říci: "Omlouvám se", "Miluji tě", "Odpouštím ti".
  • Neschopnost vyjádřit smutek, žal a bolest. Sem patří i neschopnost plakat.
  • Hromadí-li se zklamání jako následek toho, že nejste schopni mluvit sami za sebe, když se objeví příležitost.
  • Dovolujete-li své vlastní síle vůle, aby zůstala nerozvinutá, tím, že očekáváte, že vaše rozhodnutí bude za vás dělat někdo jiný.
  • Zveličování a přikrašlování skutečnosti, nesprávné užití energie páté čakry. Sem patří zvyk klevetit a pomlouvat.

Jakýkoliv z těchto negativních vzorců způsobuje bloky, díky nimž se mohou rozvinout následující druhy tělesných potíží: chrapot, kašel a chronické bolesti hrdla včetně rakovin hrdla a dutiny ústní, záněty a vředy dutiny ústní, potíže s dásněmi, zubní problémy a vykloubení čelistního kloubu, skolióza (zakřivená páteř), ztuhlá či strnulá šíje, laryngitida (zánět hrtanu), zánět krčních mandlí (angína), tlakové bolesti hlavy pocházející od krční páteře, zduřelé žlázy a poruchy štítné žlázy.

Ve zcela zvláštní kategorii sem také patří závislost na drogách, alkoholu, cigaretách, cukru či jídle a jakékoliv další podoby závislosti, které ukazují na neschopnost ovládat svou vlastní sílu vůle a vypořádat se s omezeními či strachy, které jsou přítomné ve vašem životě

Téma:

dorozumívání na všech úrovních je klíčovým pojmem této čakry. Pokud zkoušíte telepatii, sloní vzkazy, které se vám dostanou s pomocí vnitřního hlasu a nebo bez něj, funguje tato čakra v rovině psychiky. Zazvoní-li telefon a vy víte, kdo volá ještě před tím, než zvednete sluchátko, jedná se o telepatii. Obdobně v situaci, kdy víte, co si někdo myslí nebo co prožívá, i když je na místě kilometry vzdáleném. V krční čakře se nachází centrum vyjadřovacích schopností, komunikace a inspirace. Slouží jako most mezi naším cítěním, mezi našimi impulsy a reakcemi na ně. Vyjadřujeme přes ni všechno, co v nás žije – náš smích, pláč, pocity radosti, lásky, strachu i vzteku, naše úmysly, přání, myšlenky, názory, naše vnímání vnitřního světa.

TABULKA SOULADŮ

Jméno v sanskrtu: Vishuddha

barva:světle modrá

Klíčové záležitosti: sebevyjádření, komunikace a vůle

Fyzické umístění: v krku, mezi klíční kostí a hrtanem

Příslušná část páteře: 3. krční obratel

Tělesná soustava: dýchací

Endokrinní žláza: štítná žláza a příštitná tělíska

Nervová uzlina: krční uzlina

Vnitřní aspekt: vyjádření

Fyzická akce: komunikace

Mentální akce: plynulé myšlení

Emocionální akce: nezávislost

Spirituální akce: jistota (Krční čakra nám pomáhá být silnými i beze slov.)

Orgány: hrdlo, jícen, štítná žláza, průdušnice, krční obratle, ústa, zuby a dásně, hypothalamus, příštitná žláza, dutiny, uši

Duchovní aspekt: sebevyjádření

Emoce: znechucení, svoboda

živel: éter

Mentální a emoční témata: volba a síla vůle, osobní vyjádření, následování svého snu, užití osobní síly k tvoření, závislost, posuzování a kritika, víra a vědomosti, schopnost činit rozhodnutí.

Přebytek energie:

člověk může příliš hovořit, aniž by toho mnoho řekl. Je to, jakoby ústa potřebovala být zaneprázdněná, ale slova nejsou upoutaná tělem, či hlubšími částmi našeho těla. Pátá čakra spolu s rukama a chodidly je jedním z hlavních míst, kudy můžeme vybít energii a uvolnit napětí. Jsme-li přespříliš nabití, můžeme mít sklon vybít se skrze ni, skrze neustálé povídání, nebo dokonce ječení. Dovolení si vědomě se vybít tím, že uvolníme hlasité zvuky z hloubky nitra těla v kontextu, který není škodlivý, může uvolnit napětí a dovolit páté čakře, aby se otevřela a normálně pracovala.

Nedostatek energie:

upadáme-li do těžkostí jak se představit, projevit, vyjádřit. Držet se zpátky, být plachý, tichý, uzavřený a nebo mluvit jen o nedůležitých věcech z vnějšího světa. Když však přesto musíme projevit něco ze svého nitra, máme „knedlík` v krku a stísněný hlas. Projevuje se zde symptom koktání. Jsme vůči ostatním nejistí a obáváme se jejich soudu. Proto se silně orientujeme na jejich mínění a často opravdu nevíme, co chceme. Nemáme přístup k poselství své duše, ani důvěru ve své intuitivní síly.

Harmonická funkce:

Úplně otevřenou krční čakrou vyjadřujeme otevřeně a bez obav své pocity, myšlenky a vnitřní poznatky. Jsme také schopni poznat svoji slabost i ukázat svoji sílu. Vnitřní upřímnost vůči sobě samému i ostatním se projevuje i v přímosti jednání. Máme schopnost vyjádřit tvořivě sebe sama s celou svou osobitostí. Avšak umíme právě tak dobře mlčet, je-li to zapotřebí. Máme dar umět naslouchat druhým, naslouchat srdcem a s vnitřním porozuměním. Řeč je plná fantazie a zároveň velmi jasná. Pomáhá působivým způsobem plnit přání. Hlas je plný a příjemně znějící. Tváří v tvář též těžkostem a překážkám zůstáváme sami sobě věrní a umíme také říci "ne". Nenecháváme se příliš ovlivňovat nebo "předělávat" jinými lidmi, zachováváme si svoji nezávislost, svobodu a nasměrování. Nepředsudkovost a vnitřní síla otvírají skutečnosti jemnohmotných dimenzí. Odtud čerpáme řadu informací, které nám pomáhají na cestě životem, po které pak kráčíme s důvěrou. Poznáváme, že všechny projevy v tvorstvu mají svá vlastní poselství. Vyprávějí o svém vlastním životě, o své roli ve velké kosmické hře a o své snaze po celistvosti a světle. Můžeme vstoupit do přímé komunikace s bytostmi jiných oblastí bytí, a poznání, které získáme, předáváme ostatním, aniž bychom se báli jejich soudu.

Disharmonická funkce:

Když jsou blokovány energie krční čakry, je rušeno porozumění mezi "hlavou" a "tělem". To se projevuje dvojím způsobem. Bud' je zatěžko reflektovat své vlastní pocity a projevovat své zadržované emoce často v nepromyšleném chování, anebo se uzavřeme ve své intelektualitě a racionalismu, upíráme svému pocitovému světu právo na existenci a připustíme si jen zcela určité pocity, které proniknou štítem vlastní sebe-projekce a nenaráží na soudy ostatních. Nevědomé pocity viny a strachu zabraňují vidět se takový, jaký opravdu jsme, a svobodně vyjadřovat své nejvnitřnější myšlenky a pocity. Místo toho se člověk pokouší je všechny překrýt mnoha slovy a gesty, za kterými skrývá svoji skutečnou podstatu. Řeč je neuhlazená a hrubá nebo spíše věcná a studená. Hlas je poměrně silný, slova nemají hlubší obsah. Člověk nesnese, abys působil dojmem slabocha, a pokouší se stát za každou cenu silným. Tak se sám dostává svými požadavky na sebe pod velký tlak. Pak se může stát, že na jeho bedrech spočine často víc, než dokáže unést. Výsledek je ten, že se schová do krunýře, vystrčí ramena a zastrčí hlavu mezi ně, aby se tak ochránil před další možnou zátěží nebo novým "útokem". Disharmonická funkce páté čakry se projevuje také u lidí, kteří zneužívají svá slova a vyjadřovací schopnosti k manipulování s ostatními, nebo na sebe upozorňují přílišnou výřečností. Lidé, kteří mají zablokovanou energii krční čakry, nemají přístup k jemnohmotným dimenzím bytí, protože jim chybí otevřenost, vnitřní šíře a nezávislost jako předpoklady pro vnímání těchto oblastí.

Existuje však také možnost, hluboké vnitřní poznání, avšak člověk neodvažuje se ze strachu před soudem ostatních nebo ze strachu z izolace takové poznání žít a projevovat ho. Protože se však, toto poznání domáhá projevu, mohou z toho vzniknout básně, obrazy atd. Duchovní energie mohou také zůstat vězet v hlavě. Pak nenachází jejich transformační síla přístup k emocím a energie spodních čaker naopak nezásobí horní čakry potřebnou prosazovací silou a stabilitou, aby se vnitřní spiritualita v životě projevila.

Nedostatečná funkce:

Při nedostatečné funkci páté čakry upadáme do těžkostí jak se představit, projevit, vyjádřit. Držíme se zpátky, jsme spíš plaší, tišší, uzavření nebo mluvíme jen o nedůležitých věcech z vnějšího života. Když však přesto musíme projevit něco ze svého nitra, máme hned "knedlík" v krku a hlas je stísněný. Ještě častěji než u disharmonické funkce zde nacházíme symptom koktání. Jsme vůči ostatním nejistí a obáváme se jejich soudu. Proto se orientujeme silně na jejich mínění a často nevíme, co opravdu chceme. Nemáme přístup k poselstvím své duše ani důvěru ve své intuitivní síly. Když se pátá čakra během života nerozvíjí, nastává určité celkové "ztuhnuti". Vymezený rámec bytí, uvnitř kterého trávíme svůj život a vyjadřujeme svůj potenciál, je velmi úzký, v neposlední řadě také proto, že za jedinou realitu považujeme vnější svět.

Komunikace

Jaké byly komunikační vzory ve vaší rodině? Byli jste povzbuzováni, abyste řekli svou pravdu, nebo ne? Jak se to dělo?

Jak často vám bylo nasloucháno?

Čeho se bojíte, když mluvíte otevřeně bez obalu? Kde ve svém těle tyto strachy pociťujete?

Napište si seznam pro vás důležitých lidí, s nimiž cítíte, že máte nedokončenou komunikaci. Ve své mysli si projděte, co jim chcete říct. Podívejte se, zda jsou podobnosti v tom, co chcete říci každé osobě. Existuje obecné téma, kterému se ustavičně vyhýbáte? Jaké jsou vaše strachy ohledně tohoto tématu? Tam, kde můžete, dokončete komunikaci.

Hodně komunikace se týká naslouchání vnitřnímu hlasu. Jak dobře posloucháte své vnitřní hlasy a jak si povídají mezi sebou.

Pátá čakra vytváří také důležitá spojení spodních čaker s čakrami hlavy. Slouží jako most mezi naším myšlením a cítěním, mezi našimi impulsy a reakcemi na ně, propojuje zároveň obsahy všech čaker s vnějším světem. Přes krční čakru vyjadřujeme všechno, co v nás žije – náš smích, pláč, naše pocity radosti i lásky stejně jako strachu a vzteku, naše úmysly přání, myšlenky a názory, a naše vnímání vnitřního světa. Element, který patří ke krční čakře, je éter. V učení jógy je éter základní látkou, ze které se "zhuštěním" vytvářejí ostatní elementy – země, voda, oheň a vzduch. Éter je ale také nositelem zvuku, mluveného i tvořícího slova. Je to zprostředkovatel informací na všech úrovních.

Co se děje, když je zablokovaná:

odpor, hněv, znechucení, neprůbojnost, neschopnost říct ne nebo vyjádřit souhlas, přehnaná či nedostatečná zodpovědnost, strach komunikovat a vyjadřovat svůj názor, strnulost v zavedených vzorech chování, pocity viny, neochota naslouchat.

Nejčastější následky:

nemoci štítné žlázy, krku, čelistí (zuby), úst, hrtanu, hlasivek, astma, záněty krčních mandlí, těžkosti s ušima a sluchem, bolesti krční páteře, anorexie, roztroušená skleróza

mudra: (jóga prstů)


mudra šankh – mudra mušle

 

Komentáře