Poselství anděla neviny

Je dobré najít si ve svém životě body, o které se můžeme opřít, když podklesáváme a naše víra se ztrácí. 

Jedním z mých "opěrných bodů" jsou andělské karty. A mám pocit, že poselství anděla neviny z andělských karet Ulrike Hinrichs, je to, o co bych se právě teď s vámi měla podělit.

Anděl neviny

Anděl neviny je Elohim vzestupu a uskutečňuje v nás vědomí Krista. Vede nás z veškerého utrpení a manifestuje nevinu dětí Božích. Božské dětství je předpokladem vzestupu. Anděl nevinnosti léčí zranění vnitřního dítěte a pomáhá nám toto vnitřní dítě integrovat. Vyléčené dítě poznává svou nevinnost a spojuje se zase s aspektem bezpodmínečné lásky svých božských rodičů. Vina je kříž, na kterém je ukřižováno celé lidstvo a je to dokonale nesmyslná oběť.

Když je v nás probuzeno vědomí Krista, staneme se částí pozemského vysvobození a jdeme směrem ke spirituálnímu vůdcovství. Zjevení vědomí Krista je konec viny a oběti a manifestuje se jako bezpodmínečná láska. Láska je největší síla ve vesmíru . Bůh nás bezpodmínečně miluje.

Zjevení anděla neviny:

Já jsem nevinnost Boží na Zemi. Já jsem. Já jsem zrození božského dítěte. Kristus se narodil ve vás a zjevuje nevinu každé pozemské bytosti. Uznej dnes svou nevinu, poznej podstatu bezpodmínečné lásky, kterou jsem od prvopočátku. Přijmi dnes vědomí Krista a poznej svou hodnotu dítěte Božího. Tvář země se mění. Narození a smrt se proměňují. Kristus se zrodil v Tobě a žehná Tvému dnešnímu vzestupu. čekají na Tebe hvězdy a planety nepopsatelné krásy. Čeká na Tebe nebeský domov na konci všech dnů. Ty ses narodil zde, aby ses přijímal jako nevinné dítě Boží a stoupal k mistrům světelných paprsků. Ty jsi božský vůdce na Zemi. Tvůj vzestup začíná už teď!

AMEN

Anděl neviny nás vede zpátky do božského dětství a nechává padnout rebelii ega. Pád do hříchu je klam ega, iluze, která nás oddělila od Boha.

Dnes vykvete růže Tvého srdce (světelný paprsek 8. čakry) a veškeré utrpení bude vysvobozeno v bezpodmínečné lásce Boží. Anděl neviny by tě chtěl zavést k Tvému zraněnému vnitřnímu dítěti. Můžeš vysvobodit celé řady předků, když připustíš, aby Tě Tví nebeští rodiče podrželi v okamžiku Tvého zranění, aby Tě chránili, milovali a žehnali Ti. Může se stát, že Tví pozemští rodiče byli sami tak zraněnými dětmi, že svá zranění přenesli na Tebe. Dnes můžeš všechny zavést zpátky do stavu nevinnosti tím, že se zase spojíš se svými nebeskými rodiči, kteří jsou tady pro Tebe vždy.

Vědomí Krista je zjevení dokonalé neviny v Tobě. Nevina Tě osvobozuje od pozemského kříže, který známe jako vinu a hřích. Ego přineslo do světa hřích, aby Ti zabránilo ve Tvém postupu. Obnovením stavu nevinnosti v sobě uskutečníš vědomí Krista a vstoupíš do roviny vědomí bezpodmínečné lásky (bílá holubice).

Iniciace vědomí Krista

(Prosím, vyslov modlitbu sedm po sobě následujících dnů.)

Moje milé vnitřní dítě, všechny děti, které jsem byl/a a které jsem.

Vezmu vás do svých rukou. Vezmu vás do svého srdce. Prosím o vedení a milost anděla neviny. Prosím o vysvobození mého vnitřního dítěte a o transformaci bolesti a smutku, abych mohl/a stoupat výš. Spojím se s mými božskými rodiči a vím, že mě vždy podrží. Bůh mě nenechá nikdy padnout. V nevině božského dětství pro mě končí veškeré utrpení a také mí předkové budou osvobozeni od viny, aby mohla stoupat výš celá země. Kristus se zrodil ve mně, neboť já jsem bezpodmínečná láska, která jsem. Přijímám své duchovní vedení na Zemi a manifestuji nevinu všech bytostí. Poznávám hodnotu svého vyššího Já, protože jsem dítě Boží.

AMEN

(Vybráno z Andělských léčivých karet U. Hinrichs)