Tento program méněcennosti se šíří jako virus a přináší lidem dobré vůle nuzotu a TO tak, že je vynakládána velká energie k tomu aby vůbec přežívali.

Tak tomu však být nemá. Finanční energie je stvořena ve svém původu jako energie sloužící pro obecné blaho.

Je odrazem energie projevených duchovních schopností každého jednotlivce přenášející se do zemské, fyzické formy.

Až dojde k rozpadu mocenské složky která dnes vládne ve své bezohlednosti a nutí ostatní ji sloužit, při tomto pádu moci vlády chladných srdcí, dojde také k spravedlivému odměnění každého jedince za vynaložené duchovní úsilí.

Do té doby je však úkolem těch, kteří jsou předčasně před ostatními probuzeni na svém duchu a chápou tyto souvislosti aby změnili u sebe tyto destruktivní samému za účelem služby druhým. Za účelem rozmachu duchovních hodnot a rozvoje osobnosti v souladu harmonického uspořádání bytí.

Každý z vás, který projde branou hojnosti musí překonat mnoho nástrah a překážek.

První z nich je nepřijímání sebe sama a služba destruktivnímu systému. Dobrovolně sloužíte sobeckým účelům a tak se odvádí finanční tok elitě, kterou vůbec nezajímá, aby se vám dařilo, ale zajímá je jak vás udržet, aby jste jim sloužili.

Staňte se sami sebou a osvobodíte se z otroctví manipulace. Odpadnou od vás prohlášení přijatá vašimi rodiči, hloupé pravdy vašich učitelů, odoláte tlaku společnosti, která je řízena vládou chladných srdcí.

Druhá překážka která vás čeká na cestě ke štěstí, je nalezení uplatnění vašeho potenciálu.
Pokud budete sami se svým nadáním a snahou prospět ostatním vaše snaha vyjde naprázdno.
Využitelnost našeho duchovního potenciálu vychází z trvalého napojení na naši duši, řídícím centrem které vás vede k spolupráci s bytostmi se stejnorodým záměrem.

Tyto bytosti jsou vaši spolupracovníci na Zemi, ale také jsou to bytosti světla, kteří vám pomáhají z jiných než-li hmotných dimenzí.
K tomu abychom dosáhli spojení s duší a přijali pomoc našich strážných andělů potřebujeme omezit vládu našeho ega,nižšího já které je připoutáno k fyzické realitě.

Další překážkou je že jste ovládáni skrze ego.
Vláda ega způsobila že vaše komunikační kanály zakrněly a nedochází k přijmutí impulsů ducha.programy a tím i pomohli ostatním se osvobodit.

Změnit tyto programy znamená, vytvořit energii vstřícnosti a přejícnosti k sobě .
Začněte obnovovat toto spojení tím že přestanete následovat nižší vibrace strachu avšak k prozření a uzemnění používejte zdravý úsudek rozumu.

Mozek a rozum byl dosud využíván k prosazování ega které v této spolupráci zplodilo mnohé pokřivené programy.

Duchovní intelekt a přijmutí impulsů ducha mají tu moc prozřít tyto programy a odstranit je.
Záleží na vás čemu dáte přednost a co budete následovat. Ti kteří tvrdí že následují lásku a sílu svého ducha, avšak v jejich realitě fyzického života se to neodráží, lžou sami sobě.

Tak jak jsou prováděny změny vašich destruktivních myšlenek, tak se také uzavírají karmické souvislosti a dochází k prozření. Následují změny ve fyzickém dění.

Pokud má být projevena finanční energie ve vašem životě a vy máte realizovat své duchovní nadání kterým disponujete, je zapotřebí nepřetržitě realizovat impulsy duše a vnímat rady od bytostí světla kteří se spolupodílí na vašem projektu.

Velkou překážkou se jeví vaše podhodnocování a nadhodnocování duchovních darů kterými disponujete. Tato překážka stojí v cestě k vytvoření mírového světa nového věku.

Každý zúčastněný potřebuje na sobě pracovat, aby odstranil vzorce chování a myšlení, které ho činí někým jiným než-li ve svém základu je.

Formy ponižování a nebo pýchy a nadřazování pramení z obranného systému ega a často řídí benevolentně s absolutní mocí vaše rozhodování a jednání.
Jen důkladná očista a práce se sebou samým může ukončit vládu neuvědomělého obranného systému a představ, které vychází z iluzí o tom kým jste a co chcete.

Je zapotřebí, aby finanční energie přešla na stranu světla a byla použita k naplňování vizí světa rajské zahrady a božských ctností.

K tomu, aby se tak stalo, sami se potřebujete stát ve svém charakteru reprezentanty těchto vlastností, vše ostatní k vám přijde samo.