Werner Johannes Neuner

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

http://www.meinthema.com/de/wernerneuner/News/Kornkreise/Kornkreise

Foto kruhů v obilí: www.cropcircleconnector.com

0x08 graphic
1.6.2011 se u Wiltonu objevil kruh v obilí v podobě hada. Vzor na těle hada byl brzy rozluštěn jako kód sestávající z 13 znaků, věštecký výrok.

0x08 graphic

I poloha kruhu v obilí je nápadná, leží přesně v tom poli, kde se v roce 2010 (22.5.2010) objevil kruh v obilí, který obsahoval fantastickou mnohovrstvou informaci ve formě ASCII-kódu. Tento kruh poukazoval na „kosmický kříž“ 26.6.2010. Podrobně je o tom psáno zde http://channeling.wbs.cz/Werner-Johannes-Neuner.html a http://www.meinthema.com/de/wernerneuner/News/Kornkreise/Kornkreise

Vzor uvnitř hada se zprvu zdál ozdobou. Avšak i toto byl kód se zpočátku jakoby šifrovaným, brzy však jasně srozumitelným poselstvím, sestávajícím z přesně 13 znaků!

Zde použitý kód je „Brasseur Universal Code“, druh binárního kódu, který byl před lety vytvořen Larry Oliverem Brasseurem. Tento kód je zajímavý tím, že sestává ze tří pozic, které mají vždy čtyři možnosti (žádná linie, linie vpravo, linie vlevo nebo na obě strany).

To dává přesně 64 variací, což nápadně připomíná čínský I Ťing (mimo jiné: také Wernerův Venusorakel sestává z 64 věšteckých karet http://neunercode.com/Shop/Venusorakel.html).

A ještě navíc:

0x08 graphic
Informační jednotky vždy po čtyřech možnostech variací, to je přesně to, s čím pracuje naše tělo, naše DNA! Z naší vlastní DNA si vyzvedne posel-RNA (mRNA) kód (zvaný Codon), který se skládá ze tří informačních jednotek. Tím je kódována vždy přesně jedna aminokyselina. Z celkem 64 možností je vytvořeno 20 životně důležitých aminokyselin.

Kód

Podívejme se blíže na kód uvnitř hada a porovnejme tyto znaky s „Brasseur Universal Code“.

Uvidíme, že to sedí!

0x01 graphic

Každý ze 13 znaků uvnitř hada odpovídá jednomu znaku z Brasseurova klíče…

0x01 graphic

…alespoň přibližně!

Tady, u tří šestek, vypadá třetí šestka tak trochu jako osmnáctka z Brasseurova klíče.

Avšak i tato nejasnost, neostrost není náhodná, povede nás ještě na zajímavou stopu!

Zatím můžeme shrnout:

Uvnitř hada se nachází jasně dešifrovatelný kód.

Tento kód zní jako nějaký věštecký výrok.

Tento výrok zní:

beware 666 sam 3

Avšak co to znamená?

První slovo je jasné, pochází z angličtiny a znamená „dej si pozor na…“ nebo „chraň se před…“

Před čím?

Podíváme-li se hlouběji, tak tomu brzy porozumíme.

666 neboli

„Nedávej apokalyptickým vizím žádný význam“

Když vidíme číslo 666, automaticky myslíme na „zlo“. Citliví lidé dokonce věří, že se při objevení těchto čísel před nimi musí chránit.

Avšak je to číslo opravdu tak špatné?

Je to opravdu znamení zla?

Pojďme nyní na základ mytologie. Číslo 666 bylo zavedeno v „Janově zjevení “ (kolem r. 95 n.l.), a sice na místě 13, 18 (Odhalení, 13. Kapitola, verš 18). Tam hovoří o „zvířeti“ a naznačuje na člověka, jehož šifrované jméno dá číslici 666. Tento způsob šifrování byl v antice běžný a fungoval tak, že se každému písmenu jména přiřadila číselná hodnota a tato čísla se pak sečetla.


Dnes se vychází z toho, že autor odhalení naznačoval jméno římského císaře Nera. To také skutečně funguje, když se řecký způsob psaní dešifruje s hebrejskými písmeny Νηρων Καισαρ (Nêrôn Kaisar).

 

Ale není toto Odhalení 13, 18 zvláštní? Kód uvnitř hada má přesně 13 znaků a poslední ze tří šestek vypadá kvůli (možná záměrné neostrosti) trochu jako číslo 18!

Také „neostrost“ ohledně čísla 666 se odráží v historii „Odhalení“. Starší opisy Odhalení neukazují vždy číslo 666, někdy tam bývá číslo 616 jako „Číslo zvířete“ (viz Ireneus z Lyonu, 2. stol.n.l.).

Že tento kruh v obilí naznačuje toto apokalyptické „Odhalení“, je tudíž pro mě jednoznačné.

Tato apokalypsa je velmi krutá a ohledně hysterie konce světa 2012 nyní znepokojivě aktuální.

Toto „Odhalení“ jasně ukazuje velmi hluboké vnitřní vzorce myšlení, které v sobě nosíme a které máme naléhavě zpracovat a vyčistit.

Tyto vzorce myšlení jsou:

  • Extrémní polarizace Dobra a Zla

„My“ jsme samozřejmě ti dobří, kteří bojují proti zlým a musí je porazit. Dokud se budeme snažit likvidovat „Zlo“, místo abychom ho integrovali, štěpíme jak sebe tak i svět kolem nás. Jednáme rozdělujícím způsobem, podle rozdělujícího principu, který je v řečtině označován jako „diabolon“! Klasifikace našeho světa na dobro a zlo je „ďábelskou“ aktivitou.

Léčivý by naproti tomu byl poznatek, že polarizace na dobro a zlo je fatálním omylem, který vytváří válečná pole.

Léčivá by byla integrace zdánlivého „Zla“ v nás samých a transformace této energie v sobě/v nás.

  • Spojování hada se zlem.

Tím ztrácíme moudrost a léčivou sílu hada, spojení se zemskou Bohyní a s tím spojený soulad s Matkou Zemí, jakož i nezatížená radost ze svobodné sexuality a smyslnosti.

  • Brutální „poslední soud“.

Zde vzniká ve jménu „spravedlnosti“ brutální, nelítostný, apokalyptický scénář, který je živnou půdou všech strachů (zejména strachu ze smrti) v nás a který subtilním a bezcitným způsobem podkopává naši pra-důvěru.

My zde můžeme jen prosit milující sílu Pra-matky, aby nás od těchto fatálních klamných obrazů osvobodila a vyléčila naše vnitřní zranění, která tím byla způsobena.

Můžeme pozvat léčivou sílu hada, aby s námi šla touto cestou léčení.

Beware 666, chraň se před brutálními apokalyptickými obrazy.

Osvoboď se od těchto obrazů, aby ses osvobodil/a od těch rezonancí a polí strachu v sobě, které chtějí nadále vést věčný „boj proti zlu“.

Neboť doba, ve které se právě nacházíme, podporuje revoluci vědomí, aby byla možná evoluce vědomí.

666 a čárový kód?

0x08 graphic
Stále znovu se tvrdí, zejména v esoterických kruzích, že EAN-kód (čárový kód, který je na většině produktů) je šifrován „číslem zvířete“, tedy 666. Avšak to je hloupost!

Čárové kódy jsou rozděleny dělícími znaky (C1, C2, C3), aby mohla čtečka rozeznat začátek, konec a střed. Tyto oddělující čáry jsou velmi podobné šestce, která je také ze dvou čar, ale nejsou v žádném případě shodné. EAN-kód šifruje znak nejen způsobem vedení linie, ale také svojí přesně definovanou délkou (na obrázku označeno zeleně!). A tady je možné vidět jednoznačný rozdíl mezi číslem 6 (2 linie a pak dlouhá pauza) a oddělujícím znakem C1, C2, C3 (dvě linie bez následující pauzy).

To sice neznamená, že je čárový kód dobrým „symbolem“.

Znamená to ale, že v něm není obsaženo údajné kódování 666!

Revoluce vědomí a naše Slunce

Také naše Slunce se k tomuto kruhu v obilí „vyjádřilo“.

Víme, že tato vysoká sluneční aktivita, která se v současnosti děje, velmi pozitivně podporuje možnou revoluci vědomí. A 6.6.2011 (právě 6.6.!) nechala svému nutkání volný průběh.

6. června byla mocná erupce, které následovala 7. Června jedna z nejsilnějších kdy pozorovaných erupcí!

Zde několik aktuálních obrázků (zdroj: SOHO-Satellit der NASA):

0x01 graphic0x01 graphic0x01 graphic

Mocné sluneční erupce přímo souvisí se slunečními skvrnami. Protože se sluneční skvrny vždy objevují v horní popř. dolní třetině Slunce a dráha Země se nachází v úrovni rovníku Slunce, nikdy nás takové sluneční erupce (naštěstí) přímo nezasáhnou. Jsme však dost blízko na to, abychom výrazně pociťovali tímto vznikající sluneční vítr. A tento sluneční vítr také výrazně nabíjí lidské pole vědomí…

… a tím dává podnět k zásadní revoluci vědomí.

Sam 3 nebo

„Chraň se před polarizovanými channelingy“

Tím, že sluneční vítr rozviřuje pole vědomí, mění a rozšiřuje schopnost vnímání lidí (samozřejmě i zvířat). Prostřednictvím tohoto rozšířeného vnímání slyší, cítí a vidí již mnoho lidí věci z „duchovního“ (neviditelného) světa nebo odsud dostávají poselství. Chanelování je tudíž v esoterických kruzích totálně „v módě“.

Avšak zde dává tento kruh v obilí, toto poselství hada, jasné varování!

Doporučuji každému, kdo taková „poselství“ čte nebo je sám přijímá, aby je ze základu a na všech úrovních přezkoumal!

Neboť mnohé z toho, co je „vnímáno“, může být prostoupeno nevyřešenými osobními problémy a silně podbarvenými vzorci myšlení „kanálu“ a tím i projekcí (která bohužel bývá často na pokraji psychózy). Také před chvílí objasňované „Zjevení“ z 1. stol.n.l. můžeme vidět jako silně podbarvené zpracování osobního psychického traumatu.

Masivní problém těchto channelingů spočívá v tom, že zprostředkovávaný zdroj poselství můžeme považovat za veskrze vědomou inteligenci, která sleduje vlastní cíle. A tyto cíle mohou být mocensky orientované povahy, jak nám ukáže následující příklad.

Co znamená „Sam 3“, je po předchozích informacích celkem jednoznačné: poukázání na jedno místo v bibli!

Sam 3 je všeobecně zavedený způsob označování míst v bibli. A když tam nahlédneme, skončíme ve Starém zákoně u proroka Samuela. Historka, kterou tam čteme, není dobrým příběhem. Avšak my ji musíme osvětlit, když chceme chápat její poselství.

Sam 3 odkazuje jak na třetí kapitolu 1. knihy (oficiální označení: 1 Sam 3), tak i na třetí kapitolu 2. knihy (oficiální označení: 2 Sam 3).

Samuel byl žákem kněze Eliho.

Jednoho dne uslyšel hlas Boha Jahwe (Jehova). Tento Bůh mu řekl, že on, Samuel, je od nynějška jeho prorokem. A zároveň Jahwe ukázal svoji pravou, tyranskou a brutální povahu: Vysvětlil Samuelovi, že on, Jahwe, navždy a navěky (!) proklel kněze Eliho a všechny jeho potomky, protože prý synové Eliho Jahwemu nepřinesli patřičné obětní dary.

To je text z 1 Sam 3.

V 2 Sam 3 se jedná o dlouhodobou válku mezi Saulem a Davidem. Byla vyvolána samotným Jahwem, za pomoci jeho proroka Samuela.

Samuel totiž dostává úkol udělat Saula králem Izraele, což on věrně provede. Krátce nato Jahve přikáže (opět hlasem Samuela), aby Saul táhl do boje proti Amalekitům. Jahwe přikazuje, aby Saul tento národ zcela zničil, aby zabil každého muže, i každou ženu (!), každé dítě (!) i každého kojence (!) Amalekitů (1 Sam 15,3). Stejně tak přikazuje zabití všeho dobytka, ovcí, velbloudů a oslů.

Saul, kterému velmi záleží na moci a královské cti, rozkaz tohoto psychopatického Boha také skutečně provede. Nechává však na živu nejlepší zvířata, aby je Jahwemu obětoval. Také Agaga, krále Amalekitů, nezabije, zajme jej.

A přesně toto rozhněvá Boha! Jahwe oznámí přes svého proroka Samuela Saulovi, že mu odebírá vládu nad Izraelem a předává ji jinému, Davidovi. Samuel sám dostává příkaz krále Amalekitů, Agaga, brutálně rozkouskovat, což on poslušně provede.

Následující krvavá a dlouholetá válka mezi příznivci Saula a příznivci Davida tím byla roznícena „Bohem“.

Zdali byl tento Jahwe nemocnou, psychopatickou projekcí člověka samotného a vytvořen zmateným polem vědomí lidí samotných, nebo zda byl samostatnou, nemilosrdnou bytostí, nemůžeme jednoznačně zodpovědět. Hlubší informace je možné najít v mém románu „Blasphemie, Erde in Aufruhr“ (v němčině) http://www.meinthema.com/de/wernerneuner/News/Neuerscheinung/Neuerscheinung

Jisté ale je, že tento „Bůh“ je inteligentní, sice psychicky nemocnou, ale vědomou bytostí, která se vyjadřuje prostřednictvím proroka (dnes bychom řekli skrze „kanál“, channelingem)!

Mimoto je jisté, že tento nemocný Bůh byl zmíněn ve věšteckém výroku hada. A to z dobrého důvodu:

0x08 graphic
Poselství z „duchovního světa“ bychom měli principiálně přezkoumávat. To platí obzvláště tehdy, když zdroj těchto poselství o sobě prohlašuje, že pochází z nejvyšších úrovní nebo je dokonce Bůh samotný! Měl by to být vždy varovný znak, když poselství polarizuje mezi dobrem a zlem, anebo tomu, komu je určeno, obzvláště lichotí.

Léčivé pole hada

Věšteckému výroku uvnitř hada jsme nyní obsáhle porozuměli.

Avšak jak vypadá cesta, kterou bychom měli jít? Co nám dává tento kruh v obilí s sebou na cestu?

0x08 graphic
Na to zde najdeme dvě odpovědi na dvou úrovních. První úroveň je zřejmá: je to léčivá síla hada samotného.

Had byl mytologicky teprve kultem Jahweho prohlášen za zlomyslného tvora. Všechny kultury předtím nebo ty, které jím zůstaly nedotčeny, v hadovi viděly jak Moudrou (ženu), tak Vědmu, tak i Léčitelku, jakož i symbol pro smyslnou a léčivou sílu svobodné sexuality.

Zachováno to zůstalo v řecké antice v postavě léčitele Asklepia, kolem jehož hole se ovíjí had Aeskulap, z čehož vznikl znak lékáren.

Hadovi byla přisuzována jasnovidnost, která je vnitřně protkána se zemskou Bohyní Gaiou, s Pra-matkou, Matkou Zemí!

Je to zachováno i ve věštbě z Delf. Tam to jsou Pythey, hadí kněžky, které vyslovovaly věštby! Tyto kněžky seděly na trojnožce nad zemskou puklinou, ze které zřejmě stoupaly páry, z nichž se mohly dostat do transu.

Nápadné je, že se stále znovu dostáváme k souvislosti: věštba, Matka Země (Gaia) a had.

A v tom spočívá první poukázání tohoto hadího kruhu v obilí na léčivé pole.

Když se rozšíří náš duch a naše vnímání, uděláme dobře, pokud se usmíříme s Pra-matkou, s Matkou Zemí, znovu se s ní spojíme a znovu nalezneme soulad s ní.

Je to již samotná náklonnost k ní, vědomé otočení se k Pra-matce, které nám a globální lidské duši přinese léčení!

Léčivé pole Venuše

Na druhé úrovni nalezneme přes věštecký výrok Moudrého hada planetu Venuši. Narazíme při tom na dvě zvláštní konstelace, jednu 16.8.2011, jakož i na velkolepou venušskou událost 6.6.2012, tranzit Venuše.

Odkaz na to se objeví, když výrok hada dešifrujeme stejně, jako jsme to udělali u kruhu v obilí, který se objevil na přesně stejném místě vloni.

To znamená, že každému ze 13 znaků věšteckého výroku přiřadím odpovídající hodnotu ASCII-kódu. Tím pak vznikne:

 

Výrok

 

b

e

w

a

r

e

 

6

6

6

 

s

a

m

3

ASCII-kód

 

98

101

119

97

114

101

 

54

54

54

 

115

97

109

51

Součet těchto hodnot je 1164. Analyzujeme-li tento součet podle jeho jednoznačných primárních faktorů, vyjde 4 krát 291.

A toto číslo 291 je mi dobře známé z výzkumů Venuše!

291 je totiž počet dní, které často leží mezi dvěma konjunkcemi Venuše. A to platí i o těch blížících se:

Poslední silná konjunkce Venuše v přízemí byla 29. října 2010.

Příští konjunkce Venuše, tentokrát v odzemí, bude 16. Srpna 2011. Mezi těmito událostmi leží přesně 291 dní.

A pak přijde velká venušská událost, tranzit Venuše 6.6.2012. Znovu se v datu opakuje číslo 6.

A ještě víc: mezi 16.8.2011 a 6.6.2012 leží přesně 291 + 4 dny (suma ASCII-kódu byla 291 krát 4).

Tyto dny bychom si měli poznamenat. Jsou to dny s velkou léčivou silou!

16. Srpna 2011 se znovuzrodí Venuše, když opět vystoupí zpoza Slunce s novou silou a přemění se z Jitřenky na Večernici.

To jsou dny, ve kterých se znovuzrodí naše prapůvodní obrazy Lásky a naše prapůvodní zdravé obrazy svobodné sexuality.

Kvintesence

Prošli jsme tento kruh v obilí v jeho fascinující hloubce. Setkali jsme se s léčivým Moudrým hadem, který nám vyprávěl o Matce Zemi.

A tady, v jeho vyprávění o Pra-Matce začínáme pomalu chápat jeho léčivou moc. Jeho příběh se nás dotýká a může nám přinést to léčení, které teď tak nutně potřebujeme. Léčení, které opět umožní důvěru v život, důvěru v Lásku a důvěru v soulad s Matkou Zemí.

Takže se nám nyní podaří vyložit věštecký výrok hada:

Hovoří Moudrý Had:

Nedávej apokalyptickým obrazům a vizím žádný význam.

Spíše vyživuj obrazy léčení, obrazy Zdravé Matrix.

Nedej na polarizované vstupy,

i když je zdroj údajně božský.

Více hledej cestu souladu, harmonie, léčivou cestu Moudrého Hada

a naslouchej, co ti říká Pra-Matka, Matka Země!

Tak se staň a tak to je!

Ve spojení

Werner Johannes Neuner

Tento text je volně k dispozici. Může být libovolně kopírován a předáván.

Děkuji každému, kdo se na šíření této informace podílí!

http://www.meinthema.com/de/wernerneuner/News/Kornkreise/Kornkreise

Pro www.channeling.wbs.cz přeložila Martina M.

16.-18.9.2011 se bude konat seminář s Wernerem Neunerem v ČR v Haluzicích. Bližší informace budou brzy na www.haluzice.cz , michael@haluzice.cz

Sdílet
Předchozí článekSÍLA DNA
Další článekFÁZE MĚSÍCE

Komentáře