Helena Zavadilová

1. NEZAPOMÍNEJTE, JAK JE DŮLEŽITÁ LÁSKA
Spojte svá srdce plná čisté lásky se svými duchovními srdci a spojujte se v Kruhy světla. Posílejte z Kruhů světla svoji čistou lásku do bytí všech bytostí na planetě Zemi a v celém Vesmíru. Přijímejte Dary Boží lásky a skrze Světlo vašich srdcí vám budou otevírány Transformační dimenze světla, potřebné
k přechodu lidstva na planetě Zemi do vyšších vibrací.

2. OBJÍMEJTE SE A ŘÍKEJTE SI: „MILUJI TĚ.“
Objímejte se a říkejte si „Miluji Tě.“ Je to ten nejčistší přechod do nového roku 2012. „Miluji Tě“, můžete říci každému člověku s čistou láskou v srdci. Spojujte tato dvě krásná slova jen s čistou láskou a světlem. Lidstvo na planetě Zemi je již připravené, aby splnilo svůj úkol a zaselo čistou lásku, jakou hlásal Ježíš Kristus.

3. NEZAPOMÍNEJTE NA NEMOCNÉ
Bůh je v tomto transformačním roce zastavil, aby našli sami sebe a porozuměli skrze nemoc sobě a svému životu. Nezapomínejte na nemocné. Modlete se za všechny nemocné, aby se uzdravili a mohli projít tou krásnou transformací v roce 2012 bok po boku se svojí rodinou.

4. MILUJTE MATKU ZEMI
Bůh vás velice miluje. Dává vám to každý den najevo. Každý den znovu vychází životodárné Slunce, aby vám dalo další den vašeho života na planetě Zemi. Již brzy přijde čas, abyste porozuměli volání Matky Země o pomoc. Pomáhejte Matce Zemi svými myšlenkami, svojí láskou a světlem a také ve svých skutcích. Velice vás potřebuje. Záchrana planety Země spočívá v lásce, ve světle, porozumění, úctě a pomoci. Totéž platí pro záchranu celého lidstva.

5. PRACUJTE NA SOBĚ
Pracujte usilovně na sobě pomocí sebeléčebných postupů, abyste se posouvali vpřed ve svém duchovním vývoji. Lidstvo již potřebuje ty, kteří jsou připraveni, své lidské Posly světla a lásky¸aby ukázali Cestu lásky a světla všem těm, kteří ještě váhají.

6. BUĎTE JEDEN DRUHÉMU OPOROU
Milujte sebe a bližního svého. S láskou a úctou se dívejte na sebe stejně jako se díváte na Boha a Ježíše. Také vy jste Boží děti. Jste stejně milovaní Bohem, jako byl Ježíš. Buďte jeden druhému oporou a vzájemně buďte jednou velikou Světelnou rodinou.

7. MODLETE SE
Modlitba je rozhovor s Bohem. Mějte na paměti, že Bůh na vás nikdy nezapomněl a vždy slyší vaše prosby a modlitby. Modlete se v pokoře a v lásce a vaše modlitby budou vyslyšeny v souladu s Boží vůlí. Máte právo prosit Boha o pomoc. Přijměte Boží řád ve svém životě.

8. VĚŘTE SÍLE SVÉ ČISTÉ LÁSKY
Nechejte se vést svým Božským JÁ, které navždy nesete v sobě. Je to nejvyšší Dobro ve vás. Nechejte se vést Boží láskou, Božím světlem a přijměte Boží vedení po celý vánoční čas a v celém požehnaném roce 2012. Věřte sobě a svým schopnostem a dovednostem. Věřte ve svoji sílu čisté lásky, kterou nesete navěky v sobě.

9. TVOŘTE SI SVOU BUDOUCNOST
Všechno bude takové, jaké si to vytvoříte. Vaše myšlenky jsou tvořivé. Tvořte svými myšlenkami, slovy a skutky jen samé Dobro, Lásku a Světlo a buďte jeden druhému Pomocí. Brzy poznáte, že máte okolo sebe takové lidi, jací jste vy sami. A tak začnete společně tvořit Novou Zemi Věků, jak bylo dáno lidem na planetě Zemi již v Atlantidě. Chrám světla moudrosti a Knihovna Atlantidy jsou již otevřené. Přidejte se i vy do Tvoření Jednoty světla na planetě Zemi.

10. ŽEHNEJTE JEDEN DRUHÉMU
Máte právo žehnat jeden druhému. Žehnejte si s čistou láskou a se světlem v sobě. Žehnejte druhým tím, co byste přáli také sobě. To, co vysíláte, se k Vám zase vrací a několikanásob ně.

„Žehnám Ti radostí, láskou, zdravím, štěstím a hojností všeho dobrého do celého Tvého života a do roku 2012. Nechť Bůh vede Tvoje kroky a požehná Tobě a Tvé rodině.“
—–
Žehnám vám všem, kteří čtete tyto řádky do vašich životů v celém požehnaném roce 2012 láskou, zdravím, moudrostí, štěstím a hojností všeho dobrého. Žehnám vám tvořivostí světla na planetě Zemi a radostnou transformací směřující k lepší budoucnosti nás všech.
S láskou k vám všem Helena Zavadilová
Poselství pošlete co nejvíce lidem. Bylo přijato z 9. dimenze světla.
Děkuji za ně s pokorou a láskou. ( www.carusell.cz , www.helenazavadilova.cz ).

Dne 19. 12. 2011, 01:11 SEČ.


Warning: A non-numeric value encountered in /data/web/virtuals/221473/virtual/www/wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/td_block.php on line 2015