Spoustu pracujících srdcem si už dokázalo přitáhnout hojnost do života, protože lidé kolem nich začali oceňovat to, co dělají, jsou to většinou spirituální léčitelé nebo duchovní mistři, ale těch vždy bude jen malé procento. A je zde spousta další nutné práce srdcem, které se zatím nikdo nevěnuje nebo jen na naprosto amatérské úrovni. Dosáhnout individuálního osvícení je úžasné, ale ještě můžeme vytvořit osvícenou společnost s osvícenými vztahy, školstvím, zdravotnictvím nebo ekonomikou. Tohle je práce srdcem, kterou musí dělat miliardy lidí.

Ti, co pracují srdcem, často slýchávají, že to, co dělají, není vhodné k normálnímu životu, že by to měli dělat maximálně jako koníčka ve volném čase a raději se věnovat pořádné práci rukama nebo kariéře, protože z práce srdcem rozhodně nezbohatnou. A často některé lidi mylně považujeme za líné nebo neschopné, protože jsou chudí, ale pravdou je, že jen nevidíme a nedokážeme ocenit to, co dělají úplně jiným způsobem. A když pracují jenom srdcem a nemají ani základní příjem za práci rukama nebo hlavou, často skončí pod mostem.

Dnes jsme v podobné situaci, v jaké byli pracující hlavou v ranném středověku, kdy pro většinu lidí měla cenu jen práce vykonaná rukama a vědci nebo organizátoři byli považování za příživníky. Jak bychom tehdejším lidem vysvětlili, jaký význam má například zkoumání chemického složení věcí kolem nás? Ocenili by a finančně podpořili náš výzkum, který může vést k motorům, umělým hmotám či lékům? Teď stojíme před obdobným úkolem, jak vysvětlit lidem, kteří pracují hlavou nebo rukama, jaký význam má práce srdcem, jaké zásadní změny ve společnosti a v životě tahle práce přinese, že jsme na startu něčeho, co je snad srovnatelné s neolitickou revolucí nebo s revolucí průmyslovou.

Zkoumáme způsoby, jak srdcem pracovat, zatím je to opravdu jen náš koníček, kterému se věnujeme po práci hlavou nebo rukama, o víkendech, ve volném čase. Někteří mají to štěstí, že si tuhle „zálibu“ mohou financovat z jiných zdrojů, ale většina z nás tu možnost nemá. Ale i přes tyto naprosto amatérské podmínky jsme objevili a vytvořili úžasné skutečnosti. Už jen uvědomění si existence Nové Země mezi námi, je průlomové a je výsledkem tvrdé práce a investování mnoha peněz.

Ale teď se dostáváme na hranici, kdy cestou dál je věnovat se práci srdcem naplno a přijmout ocenění od lidí kolem nás, protože to, co děláme je nesmírně cenné a zaslouží si to být děláno na 100%. Dosavadní dělání napůl nebo „zadarmo“ je pro společnost asi tak „výhodné“ jako kdyby doktor musel chodit do fabriky a operoval by zadarmo po nocích. Ale doktor je specialista a umožnit mu léčit na plný úvazek je velmi výhodné, léčí lépe, když se tomu může plně věnovat. A my jsme podobní specialisté, u kterých společnost zatím tápe, jaký užitek by měla z naší práce srdcem.

Jsme téměř na začátku a zbývá nám spousta věcí k objevování, možná ještě chvíli potrvá, než dosáhneme všeobecného ocenění a lidé poznají naší „užitečnost“. Přesto už teď jsou na Zemi lidé, kteří nás vnímají a kteří nás podporují i penězi a my se můžeme tvoření Nové Země prací srdcem věnovat na 100%, každým dnem se zlepšujeme, rozvíjíme své schopnosti. Možná to není tak rychlé a my jsme netrpěliví, ale žádné školy na to ještě neexistují, nemáme zázemí vědeckých ústavů a univerzit, státního aparátu a rozpočtu, které podporují práci hlavou nebo rukama a tak jsme vděční za každého mecenáše a za každý dar. Ti dárci vědí, že ty peníze dávají sami sobě.

Práce srdcem

Podívejme se, co nabízíme a k čemu naše práce vede. To, co děláme srdcem, tryská přímo z naší podstaty. A pro ty, kteří chtějí pracovat srdcem je důležité proniknout ke své podstatě, do esence svého bytí, k nejkrásnějším představám svého života, ke smyslu toho, proč tady jsou. Už tento průnik je obrovskou prací srdcem, kterou děláme a když jsme tam, můžeme druhým pomáhat proniknout k jejich podstatě a to je další nesmírná práce. A když si je nás spoustu vědomo toho, kým jsme a co chceme dělat a prožívat, zjišťujeme také, co chceme dělat a tvořit společně, jak se navzájem podporujeme, jak jsou naše činnosti v harmonii a souladu, jak na sebe navazují a jak dokonce s minimální snahou a zcela volně a přirozeně tvoříme naprosto neuvěřitelné a fantastické věci. To, co dříve nešlo, ačkoliv jsme do řešení zapojili veškerý intelekt a přesunuli miliony tun hmoty, najednou jde. Proč? Protože jednáme ve vzájemné shodě, v souladu, jsme podporování nejen ostatními lidmi, ale celým vesmírem.

Práce srdcem je nesmírně rozmanitá, neméně než práce rukama a hlavou. Patří sem spirituální léčení, spirituální učení nebo výchova, její náplní je provázení lidí přes těžké situace v jejich životě, podpora a péče. Tím vším pomáháme pronikat lidem ke své podstatě. Další obrovskou oblastí je tvoření skupin a týmů, komunikace mezi lidmi, podpora týmové spolupráce, partnerství. Tohle všechno jsou úvodní předpoklady pro tvoření celé nové spirituální krajiny Země, plné míst, kde je lidem dobře, kde mohou prožívat radost, štěstí a lásku, kde mohou tvořit, být spolu, sdílet své životy. Prací srdcem vzniká celá architektura a urbanistika Nové Země plná spirituálních domovů, zahrad, chrámů, škol, lázní, protkaná komunikacemi a spojovaná bránami. Tohle všechno slouží k propojení šesti miliard lidí do obrovské mozaiky, která se jmenuje lidstvo a která spolupracuje na rozvoji planety a života na ní. Každá práce, i žehlení prádla nebo mytí nádobí, může být prací srdce, pokud jí děláme s láskou.

Tohle vědomí přinášíme na Zemi a to je naší největší prací srdcem.

Naše současná civilizace je už docela bohatá, ale odhaduji, že jen 10% lidské práce, která je v současnosti odměňována, tvoří bohatství. Zbylých 90% je přesouvání bohatství z místa na místo (daně) nebo vzájemná anihilace v konkurenčním boji, v činnostech, které nikoho nebaví (administrativa, soudnictví, policie) nebo přímo ničení bohatství druhých (zbrojní průmysl, války, kriminalita). I v průmyslu a zemědělství je podíl práce, která zvýší bohatství oproti té, která ho ničí (např.znečištěním), dost malý. Jsou to práce, které nejsou spojeny se srdcem, ale jen s hlavou.

Úkolem těch, kteří pracují srdcem, je obnovit spojení hlavy a srdce v lidské společnosti a tím zefektivnit veškeré činnosti, které lidé dělají. Když lidé práci, kterou dělají, spojí se srdcem, tvoří maximální množství bohatství. Převedeno do současného světa: na úroveň bohatství, kterou máme dnes, by stačila desetina práce hlavou a rukama, kterou odvádíme. A když bychom ze srdce dělali 8 hodin denně úplně všechno, byli bychom rázem 10 krát bohatší. Tak efektivní je práce srdcem. Ale znamená to dělat úplně jiné činnosti než dnes.

A jak se tahle práce srdcem projevuje naprosto konkrétně ve 3D? Vezměme si například výrobu aut. Je to jedna z nejmaterialističtějších činností a zdánlivě nejvzdálenější od jakéhokoliv duchovna.
Jak to vypadá nyní: Výrobci aut chtějí dosáhnout maximálního zisku, proto chtějí vyrábět co nejlevněji, prodávat co nejdráž a čím dál víc vozů. Ovšem na trhu panuje tvrdá konkurence, která jim to nedovoluje, dělníci mohou přejít jinam, zákazník si koupí něco levnějšího nebo lepšího a svět není nafukovací. Při práci na výrobě aut vzniká spoustu bohatství, ale zaměřením firem na zisk je většina anihilována a nakonec vytváří globální a celospolečenské ztráty. Jakými ztrátami jsou tedy vyváženy zisky automobilek? Již dávno nevznikají zisky firem na podhodnocené práci dělníků. Ztráty se přesunují dál, po planetě se převáží obrovské množství železa a dalších komponent potřebných pro výrobu stále většího počtu aut a tím je zatěžováno a znečišťováno životní prostředí a zvyšuje se nemocnost lidí, je třeba těžit obrovské množství energetických surovin a devastovat krajinu, které tenhle zrychlující se pohyb umožňují. Rychlé „inovace“ jsou vlastně jen kosmetické, čili laciné, a nedochází k zásadním technologickým revolucím, jako je zavedení vodíkového pohonu, protože by to znamenalo pokles zisku například ropných koncernů. Firmy si také chrání své nápady pomocí patentů, aby měly výhodu před konkurencí, ovšem to způsobuje, že se nepoužívají ty nejlepší technologie. Honba za ziskem devastuje planetu. A takhle to probíhá všude, v energetice, v chemickém průmyslu, v bankovnictví atd.

A jak to dělat jinak? Jak třeba probíhá výroba aut, když vychází z práce srdcem? Prvním krokem je uvědomění, k čemu nám vlastně auta vlastně slouží. Chceme být mobilní. A v dalším kroku můžeme nově definovat smysl existence automobilek, místo „tvořte zisk“, jim dáme cíl „umožněte nám být mobilní při maximální ochraně životního prostředí“. Už současné technologie umožňují vytvořit automobil, který je tak spolehlivý, že vydrží jezdit 50 let, s desetinovou spotřebou paliva. Když automobilky začnou takové auto vyrábět, může klesnou roční produkce aut o 90% a přitom všichni lidi na téhle planetě budou mít auto a budou moci jezdit ještě víc než dnes a přitom životní prostředí se rapidně zlepší. Zisk automobilek bude nulový, ale dramaticky se zvýší bohatství, protože práce, která je tímto způsobem odváděna, podporuje život na téhle planetě.

Takovýmto způsobem můžeme proměnit veškerou práci, kterou děláme a místo dřiny si můžeme užívat bohatství a radosti světa. Budeme mít na to spoustu času, co s ním uděláme?

Tvoříme Novou Zemi

Už teď máme spoustu času na tvoření Nové Země, planety míru, přátelství, krásy a lásky.

PS: 90% práce na tomhle textu bylo vykonáno srdcem, 8% hlavou a 2% rukama.


Warning: A non-numeric value encountered in /data/web/virtuals/221473/virtual/www/wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/td_block.php on line 2015