Jistě už tušíte, jaké emoce mám na mysli. Jsou to nenávist, pomstychtivost, závist, ale také pocity viny a především strach. Ráda bych se právě u toho strachu zastavila, je to totiž dalším tématem, které tu chci rozebírat.

Kdybychom se dokázali strachu zbavit, a to jak strachu z lidí, tak z událostí, nebyl by náš život nesrovnatelně krásnější? Odpovím za Vás:ano, zajisté J. Ovšem život není tak jednoduchý, překážky jsou od toho, aby se překonávaly J.

Proto tedy:uvolněte se! Tento strach lze snadno překonat. Obavy, které vyjdou na denní světlo, se dají hravě odstranit. Největší problémy nám právě způsobují skryté, do podvědomí zasunuté obavy – právě proto, že jsou skryté. Musíme se jim tedy dostat na "dřeň". Podvědomí působí v mnohem hlubší vrstvě naší osobnosti než vědomí, reguluje nejen tělesné funkce (srdeční akce, dýchání, trávení….), ale i jiné podprahové psychické pochody a ukládá a zpracovává souhrn všech našich zkušeností. Tím chci naznačit, kde máme hledat naše obavy. Nacházíme je v našem podvědomí. Tyto obavy působí skrytě nebo se vynořují v jiné podobě na povrch. Musíme je proto vyhledat, zbavit je jejich masky a dovést je až do vědomí. Jen tak se s nimi můžeme vypořádat.

A jaké jsou příznaky podvědomého strachu? Bývá jím dost často sklíčenost, nevysvětlitelné napětí, psychosomatické choroby apod.(dalo by se ve výčtu syndromů pokračovat J). Chci tedy zdůraznit, jak je důležité, aby se došlo na samou podstatu strachu. A nyní bych Vám ráda ukázala různé možnosti, jak překonat strach:

1. Udělejte vždy to, čeho se bojíte!
Spočívá to v tom, že to, čeho se bojíte, opakujete tak dlouho, až se své úzkosti definitivně zbavíte!
Zpočátku možná budete pociťovat strach. Dobrá, zdůrazněte tento pocit. Klidně to přežeňte, vysmějte se svému strachu! Uvědomte si, že co nevidět uděláte přesně to, čeho se bojíte, a řekněte si: "No a co? Právě proto to udělám!"

2. Důvěřujte zákonu pravděpodobnosti.
Podle tohoto zákona se většina událostí, kterých se obáváme, nikdy nestane. Šance v náš prospěch je tak nesmírně velká, že je vlastně téměř směšné žít v ustavičném strachu. Jistě, nikdo (ať je to kdekoliv a kdykoliv) si nemůže být absolutně jist. Nicméně Vy osobně jste – podle zákona pravděpodobnosti – poměrně v bezpečí.

3. Opírejte se o fakta!
Strachu Vás nezbaví domněnky, ale pouze skutečnosti.

4. Lidé mají většinou strach z toho, že se dozvědí pravdu!
Nechtějí, aby se případně potvrdily jejich obavy. Člověk se bojí, že možná trpí nějakou nebezpečnou chorobou, že má jeho partner milostný poměr nebo že přijde o své postavení. Pokud i Vy podléháte takovým úzkostem, jistě Vám prospěje, uděláte-li vše pro to, abyste se v této souvislosti seznámili s příslušnými fakty.

5. Snažte se dozvědět pravdu, třebaže se jí v duchu obáváte.
Například včasná diagnóza těžké choroby dokáže mnohým pacientům zachránit život.Obáváte-li se, že přijdete o zaměstnání, ze všeho nejdříve si opatřete správné informace. Zeptejte se svého nadřízeného, co byste měli udělat, abyste si udrželi místo. Možná to bude chyba, která vás odstaví na vedlejší kolej, nicméně šéf určitě ocení Vaše upřímné jednání. Pokud je ztráta zaměstnání nevyhnutelná, nemusíte si zoufat. Čím dříve jste o tom informováni, tím dříve se můžete ohlédnout po vhodném místě. V nejhorším případě Vás zachytí sociální síť.

Jestliže se zbavíme strachu, má to na nás přímo léčivé a osvobozující účinky. Pokud tedy chcete utvářet svou osobnost, musíte se zbavit strachu (i já se o to snažím), protože jen tak dokážete žít svobodně a radostně!

(inspirace:kniha Formování osobnosti – M.R. Kopmeyer)

Komentáře