Miluj svůj život – Louise L. Hay
Z této úžasné knihy pochází tabulka s nemocemi, které jsou seřazeny podle abecedy a k nim je zařazena duchovní příčina nemoci a afirmace.
 
 

Nemoc

Duchovní příčina

Afirmace

ABSCES

Hlodavé myšlenky na křivdy, urážky, pomstu.

Dovoluji svým myšlenkám, aby se osvobodily. Jsem usmířený.

ADDISONOVA NEMOC

Citová podvýživa. Vztek na sebe sama.

S láskou pečuji o své tělo, o svou mysl a své city.

AFTY

Nevyřčená jedovatá slova. Obviňování

Ve svém láskyplném světě vytvářím jen a jen dobro.

AIDS

Zavržení sebe sama. Sexuální vina. Zakořeněné přesvědčení, že za nic nestojíte

Jsem Božím, dokonalým ztělesněním života. Raduji se ze své sexuality. Raduji se ze všeho, čím jsem. Mám se rád

AKNÉ

Odmítání sebe sama. Štítivost vůči sobě.

Jsem Božím ztělesněním života. Mám se rád. Beru se takový jaký jsem.

ALERGIE

Na koho jste alergičtí? Odmítání vlastní síly.

Svět je bezpečný a přátelský. Jsem v bezpečí. Jsem smířený s životem

ALKOHOLISMUS

Pocit marnosti, viny a neschopnosti. Zavrhování sebe sama.

Žiji v přítomnosti. Každý okamžik je nový. Vážím si sám sebe. Mám se rád

ALZHEIMEROVA

NEMOC

Touha opustit tuto planetu. Nezpůsobilost brát život takový jaký je.

Všechno probíhá ve správném okamžiku, čase i prostoru. Bůh vždy jedná správně

AMÉNIE

Nerozhodné postoje. Málo radosti. Strach ze života. Pocit, že za nic nestojím.

Mohu se naplno radovat ze života. Jsem v bezpečí. Mám rád život

ANGÍNA

Strach. Potlačované emoce.

Potlačovaná kreativita.

Mé dobro proudí bez překážek. Svým prostřednictvím vyjadřuji  své myšlenky pocházející od Boha. Jsem usmířený.

ANOREXIE

Viz. nechutenství

 

APATIE

Vzdorování citům. Strach

City jsou bezpečné. Otevírám se životu. Raduji se z něj.

ARTERIOSKLERÓZA

Vzdor. napětí. Zatvrzelá úzkoprsost. Odmítání vidět dobro.

Zcela se otevírám životu a radosti. Na svět se dívám s láskou..

ARTRITIDA

Viz. zánět kloubů

 

ARTRITICKÉ PRSTY

Touha trestat. Provinilost.

Pocit diskriminace.

Dívám se s láskou a pochopením. Veškeré prožitky vystavuji paprskům lásky.

ASTMA BRONCHIALE

Přemáhání vlastních emocí.

,,Dusivá láska,,

Neschopnost dýchat sám za sebe. Potlačovaný pláč.

Je bezpečné převzít zodpovědnost za svůj život.

ASTMA, DĚTSKÉ

Strach že života tady.

Toto dítě je v bezpečí. Je obklopeno láskou a péčí

BOLESTI

-AKUTNÍ

Touha po lásce a bezpečí

Mám se rád a jsem se sebou spokojený. Mám rád lidi a oni mě také.

– CHRONICKÉ

Vina. Vina si vždy hledá trest

S láskou se zbavuji minulosti

Jsem svobodný a ,,oni,, také. V mém srdci je teďvše v pořádku

BRADAVICE

Vyjádření nenávisti. Přesvědčení, že jsem ošklivý.

Plně vyjadřuji lásku a krásu života

BRIGHTOVA NEMOC

Pocit, že jsem malé dítě, které nic neumí, za nic nestojí. Neúspěch. Ztráta

Mám se rád. Záleží mi na sobě. Dělám vždy vše správně

BRONCHITIDA

Rozjitřené rodinné prostředí.

Hádky, křik, dusné ticho

Vyhlašuji klid a harmonii v sobě a vůkol sebe.

BURZITIDA

Potlačovaný hněv, chuť někoho uhodit

Láska uvolňuje. Láska ve mně se zprošťuje všeho, co je jiné než ona

CELULITIDA

Lpění na karambolech minulosti. Potíže při pohybu vpřed. Strach zvolit si vlastní směr.

Odpouštím si. Odpouštím všem, všemu minulému. Jsem svobodný.

CUKROVKA

Touha po tom, co by bývalo bylo, kdyby. Potřeba ovládat druhé. Nesmírný smutek. Zatvrzelost.

Tento okamžik je plný radosti. Rád(a) si osladím život.

CUSCHINGŮV

SYNDROM

Mentální nevyrovnanost. příliš se zaobíráme zdrcujícími myšlenkami.

S láskou vyvažuji své tělo i mou  mysl. Zabývám se jen myšlenkami, které mi dělají dobře

CYSTICKÁ FIBRÓZA

Utkvělá představa, že od života nelze čekat nic dobrého. Sebelítost.

Život mně má rád. Přijímám ho naplno a svobodně.

CYSTY (Viz též Prsa)

Vzpomínky na dřívější bolestné zážitky. Hýčkání starých křivd. Falešný, nesprávný růst.

Jsem rozhodnut myslet jen na krásné věci. Mám se rád.

ČELISTI (Sanice)

– POTÍŽE

Zloba. Zášť. Touha po pomstě

Jsem rozhodnut změnit svůj způsob uvažování, který mi tento stav přivodil. Mám se rád a jsem v bezpečí.

DÁSNĚ (viz též KRVÁCENÍ Z DÁSNÍ)

Neschopnost stát si za svým. Rozbředlost.

Jsem rozhodný. Vše dotahuji do konce. Láska mi dodává sil.

DECH

Představuje schopnost přijímat život.

Miluji život.

DĚLOHA

Představuje sídlo kreativity

Jsem ve svém těle doma.

DERMATOMYKÓZA

Frustrace z toho, že mě okolí nepřijímá. Neschopnost pohybu vpřed.

Mám se rád a jsem se sebou spokojený. Dovoluji sám sobě jít vpřed. Pohyb je bezpečný.

DĚTSKÉ NEMOCI

Potíže růstu. Víra v nesprávné zákonitosti, nesprávné společenské pojmy a v přesně rozvržené harmonogramy. Nedospělé chování lidí v blízkosti dětí.

Toto dítě ochraňuje bůh a obklopuje jej pouze láska. Žádáme mentální ochranu.

DNA

Potřeba dominovat, být nadřazený. Netrpělivost, hněv.

Jsem v bezpečí. Jsem usmířený se sebou i ostatními.

DUŠEVNÍ CHOROBA

Útěk od rodiny. Únik od reality, stažení se do sebe. Násilné odtržení.

Tato mysl zná svou pravou totožnost. Je vyjádřením Boží kreativity.

DUŠNOST

Strach, nedůvěra v proces života. Ustrnutí v dětství.

Je bezpečné vyrůst a stát se dospělým. Svět je bezpečný. Jsem v bezpečí.

DUTINY

Alergie na jednu konkrétní osobu, na někoho blízkého.

Vždy mě prostupuje a obklopuje klid a harmonie. Vše je v pořádku.

DÝCHACÍ POTÍŽE

Strach či odmítání naplno přijímat život. Pocit, že nemáte právo zabírat prostor či dokonce vůbec existovat.

Mým přirozeným právem je žít naplno a svobodně. Jsem hoden lásky. Jsem  rozhodnut žít naplno.

DYSPEPSIE

 

Strach. hrůza, úzkost. Nadávání a brblání.

Klidně a radostně trávím a vstřebávám všechny nové zážitky.

DYSTROFIE SVALSTVA

Viz . SVALOVÁ DYSTROFIE

 

EDÉMY

Viz. OTOKY

 

EKZÉM

Vnitřní protiklady.

Mentální vyrážka.

Ve mně i kolem mě je harmonie, klid, láska a radost.

ENDOKRINNÍ POTÍŽE

Špatná distribuce myšlenek podporujících rozhodnost a aktivitu.

Bůh mi poskytuje všechny potřebné myšlenky. Jsem aktivní. Právě nyní, v tomto okamžiku postupuji vpřed.

EPILEPSIE

Pocit perzekuce. Zavrhování života. Obrovský vnitřní zápas.

Jsem ochoten vidět život jako věčný a plný radosti. Jsem věčný a usmířený. Mám radost.

EXANTÉM

Viz. VYRÁŽKA

 

FIBROIDNÍ NÁDORY A CYSTY

Urážka ženského ega. Lpění na křivdě ze strany partnera.

Zbavuji se mentálního návyku, který vyvolal tento zážitek. Ve svém životě vytvářím jen dobro.

FRIGITIDA

Strach. Popírání rozkoše. Přesvědčení  že sex  je něco špatného. Necitliví partneři.

Radovat se z vlastního těla je bezpečné. Raduji se z toho, že jsem žena.

GANGRÉNA

Viz. SNĚT

 

GASTRITIDA

Dlouhotrvající nejistota. Pocit, že špatný osud mně nemine.

Mám se rád a jsem se sebou spokojený. Jsem v bezpečí.

GENITÁLIE

Představují mužský a ženský princip.

Je bezpečné být sám sebou.

GENITÁLIE

– POTÍŽE

Obavy, že za nic nestojím.

Raduji se z toho, jak vyjadřuji život. Jsem dokonalý takový jaký jsem. Mám se rád a jsem se sebou spokojený.

GLAUKOM

Viz. OČNÍ POTÍŽE

 

HAVÁRIE

Viz.  NEHODY

 

HEMEROIDY

Strach z termínů. Zloba z minulosti. Strach zbavit se minulosti. Pocit břemene.

Zbavuji se všeho, co není láska. Ke všemu, co chci udělat, mám dost času i prostoru.

HEPATITIDA

Viz. ZÁNĚT JATER

 

HERPES

Viz. OPAR

 

HLUCHOTA

Odmítání, tvrdohlavost, izolace. Co nechcete slyšet?

Naslouchám Bohu a raduji se ze všeho, co mohu slyšet. Jsem součástí vesmíru.

HNISAVÁ ANGÍNA

Silné přesvědčení, že si nemůžete říct o to, co potřebujete.

Je mým přirozeným právem uspokojit všechny svoje potřeby. S láskou a spontánně si říkám o vše, co chci

HODGKINOVA NEMOC

Provinilost a obrovský strach, že za nic nestojíte. nesmírná touha prosadit se. V honbě za uznáním se zapomíná na radost ze života

Vyhovuje mi být sám sebou. Jsem dost dobrý takový jaký jsem. Mám se rád. Vydávám a přijímám radost.

HOREČKY

Zloba. Rozhořčení.

Jsem klidným ztělesněním harmonie a lásky.

HYPERFUNKCE

ŠTÍTNÉ ŽLÁZY

Viz. STÍTNÁ ŽLÁZA

 

HYPERGLYKÉMIE

Viz. CUKROVKA

 

HYPERVENTILACE

Strach. odpor ke změně. Nedůvěra v běh života.

Všude ve vesmíru jsem v bezpečí. mám se rád a věřím v běh života.

HYPOFÝZA

Představuje sídlo sebeovládání

Má mysl a mé tělo jsou v dokonalé rovnováze. Ovládám své myšlenky.

HYPOGLYKÉMIE

Únava, zmoženost. Život je příliš těžké břemeno.

Jsem ochoten učinit svůj život světlým, lehkým, plným radosti.

HÝŽDĚ

Představují sílu. Ochablé hýždě indikují ztrátu síly.

Moudře investuji svou sílu. Jsem silný. Cítím se bezpečně. vše je v pořádku

CHODIDLA

Představují chápání. sebe sama a i ostatních

Všemu jasně rozumím a jsem ochoten měnit se zároveň s časem. Jsem v bezpečí.

CHODIDLA

-POTÍŽE

Strach z budoucnosti a z ustrnutí na místě.

Přirozeně se raduji a postupuji vpřed.

CHOLESTEROL

Ucpává průchody radosti. Strach přijímat radost

Jsem ochoten ít rád život. Volně mnou proudí radost. Přijímat je bezpečné.

CHRÁPÁNÍ

Tvrdohlavé odmítání zbavit se starých mentálních návyků.

Vypouštím z mysli vše, co se nepodobá lásce a radosti. Od minulosti směřuji ke všemu novému, svěžímu, a vitálnímu

CHRONICKÉ NEMOCI

Odmítání změn. Starch z budoucnosti. Pocit nejistoty

Jsem ochoten růst a měnit se.Vytvářím se bezpečnou budoucnost.

CHŘIPKA

Reakce na všeobecnou negativitu a všeobecná přesvědčení. Strach.

Jsem mimo dosah společenských předsudků. nepodléhám žádným vlivům.

CHIDEKREVNOST

Viz: ANÉMIE

 

CUŤ K JÍDLU

– NADMĚRNÁ

Strach. Potřeba ochrany. Posuzování citů.

Jsem v bezpečí. To, co cítím je bezpečné, normální a přijatelné.

– ZTRÁTA

Strach. Sebeobrana. Nedůvěra v život

Mám se rád a jsem se sebou spokojený. jsem v bezpečí. Život je bezpečný a plný radosti.

IMPOTENCE

Sexuální tlak, napětí, vina. Společenské předsudky. Nevraživost vůči bývalému partnerovi. Strach z matky.

Nechávám se radostí a spontánně působit sílu svého pohlavního principu.

INFARKT

Vypuzení veškeré radosti z těla kvůli penězům, postavení, funkci atd.

 

INFEKCE

Podrážděnost, hněv, rozladěnost

 

 

ISCHIAS

Pokrytectví. Strach z peněz a z budoucnosti

Směřuji ke svému vyššímu dobru. Mé dobro je všude a ve všem

INKONTINENCE

(NESCHOPNOST UDRŽET STOLICI ČI MOČ)

Pocit, že se citově neovládám.

Všechno je v pořádku

JÁTRA

Sídlo hněvu a primitivních emocí.

Znám pouze lásku, klid a radost.

JÁTRA

-POTÍŽE

Neustálé stížnosti a nadávky. Pocit, že jste 
špatní. Ustavičnou kritikou jen obelháváte
sami sebe.

 

Hledám lásku a nacházím ji všude a ve všem

KANDIDÓZA

Pocit silné roztříštěnosti. Značná frustrace a zloba. Přílišné nároky a nedůvěra ve vztahu k druhým

Zasluhuji jen to nejlepší. Mám rád sebe i ostatní. Vážím si sebe i jich.

KARBUNKL

Jedovatá zloba na všechny osobní křivdy.

Zbavuji se minulosti. Nechávám čas aby zhojil chvíli mého života.

KAŠEL

Viz. BRONCHITIDA

 

KATAR

– Horních cest dýchacích

Viz RÝMA

 

– PRŮDUŠEK

Viz BRONCHITIDA

 

– ŽALUDKU

Viz. GASTRITIDA

 

KINETÓZA

.Strach, že nemám vše pod kontrolou.

Své myšlenky ovládám v každé situaci. Mám se rád a jsem se sebou spokojený.

KLIMAKTERICKÉ POTÍŽE

Strach, že už mě nikdo bude chtít. Strach ze stárnutí.,, Nestojím za nic,,

Při všech změnách cyklů jsem klidná a vyvážená. S láskou žehnám svému tělu

KLOUBY

Představují změny životního směru a lehkost s jakou probíhají

Snadno a přirozeně se měním. Můj život opatruje Bůh. Ubírám se nejlepším směrem

KOKTÁNÍ

Nejistota. Nedostatek sebevyjádření. Není dovoleno plakat.

Mohu se svobodně vyjadřovat. je to bezpečné. Se všemi komunikuji jen s láskou

KOLENO

Představuje hrdost a ego

Jsem pružný a přizpůsobivý.

KOLENO

– POTÍŽĚ

Tvrdohlavé ego. Hrdost. Nepřizpůsobivost. Strach. nepružnost. neústupnost. Neschopnost přiznat porážku.

Odpuštění, pochopení, soucit. Snadno se přizpůsobuji. Všechno je v pořádku.

KOLIKA DĚTSKÁ

Podřazenost, netrpělivost a rozmrzelost v blízkosti dítěte.

Toto dítě léčí jen láska a láskyplné myšlenky. Vše je v pořádku

KÓMA

Strach. Útěk před někým nebo něčím.

Obklopujeme tě bezpečím a láskou. Vytváříme prostor, aby ses vyléčil. Jsi láska

KONEČNÍK

Místo, kde se tělo zbavuje odpadu.

Snadno a přirozeně se zbavuji všeho, co už nepotřebuji

– ABCES

Zloba spojená s tím, čeho se nechcete zbavit.

Je bezpečné zbavovat se všeho nepotřebného. Z mého těla odchází jen to, co už nepotřebuji

– BOLESTI

Vina. Touha po trestu

Minulost skončila. Jsem rozhodnut mít se rád a být spkojený s tím, jaký jsem

– FISTULY

Neúplné vypouštění odpadu. Lpění na minulosti.

S láskou a bezezbytku se zbavuji minulosti. Jsem svobodný. jsem láska sama.

– KRVÁCENÍ

Zloba a frustrace

Věřím v běh života. Vše, co se děje v mém životě, je správné a dobré

– SVĚDĚNÍ

Vina z minulosti. Výčitky svědomí

S láskou si odpouštím. Jsem svobodný.

KOPŘIVKA

Zveličování problémů, děláme z komára velblouda. Utajovaný strach

Vnáším klid do každého okamžiku svého života.

KOSTI

Představují strukturu vesmíru

Jsem dobře členěný a vyvážený

– ZLOMENINY

Vzpoura proti autoritě.

Jsem ve svém světě autoritou. Protože jen já ovládám svou mysl.

– DEFORMACE

Mentální tlak a upjatost. Svaly se nemohou protáhnout. Ztráta mentální pohyblivosti

Zhluboka vdechuji život. Uvolňuji se a věřím v běh života

KOTNÍK

Představuje pohyblivost a směr

Snadno se pohybuji životem kupředu

KOŽNÍ POTÍŽE

Úzkost, strach. staré, zasuté harampádí minulosti. Pocit ohrožení

Láskyplně se chráním harmonickými a klidnými myšlenkami. Minulost je odpuštěna a zapomenuta. Jsem svobodný.

KRČNÍ PÁTEŘ

Odmítání vidět jiné stránky problému.

Pružně a nenuceně beru v úvahu všechny stránky problému. Věci lze vidět nekonečně mnoha způsoby. Jsem v bezpečí

KREV

Představuje radost volně obíhající v těle

Dávám a přijímám radost ze života

– POTÍŽE

Málo radosti. malá cirkulace myšlenek

Kolují ve mne radostné myšlenky, nové myšlenky

– KREVNÍ SRAŽENINY

Zablokovaný průchod radosti

Probouzím v sobě nový život

KREVNÍ TLAK

– VYSOKÝ

Dlouhodobě nevyřešený problém

S radostí se zbavuji minulosti

– NÍZKÝ

Málo lásky v dětství. Poraženectví. Pocit, že nic nemá cenu

Jsem ochoten žít ve věčně harmonické přítomnosti. můj život je radost

KRK

Průchod sebevyjádření a tvořivosti

Otevírám své srdce. Zpívám o radostech lásky

– POTÍŽE

Neschopnost. Polykaná zloba. Potlačovaná kreativita.

Vyjadřuji se s radostí, svobodně, a tvořivě. Snadno a přirozeně se hlásím o svá práva. Jsem ochoten se změnit

KRVÁCENÍ

Z těla uniká radost. Zloba

Vyváženě dávám a přijímám radost

– Z DÁSNÍ

Málo radosti v životních rozhodnutí.

Věřím že v mém životě vše probíhá správně. Jsem usmířený

– Z NOSU

Potřeba upozornit na sebe. Pocit, že si mě nikdo nevšímá. Touha po lásce

Mám se rád a jsem se sebou spokojený Uznávám svou skutečnou cenu Jsem dokonalý.

KŘEČE

Napětí. Strach. lpění na někom nebo na něčem

Jsem uvolněný. Dovoluji, aby se má mysl usmířila.

– V KRAJINĚ BŘIŠNÍ

Strach. Snaha zastavit běh života

Věřím v běh života. jsem v bezpečí

KŘEČOVÉ ŽÍLY

Setrvávání v nepříjemné situaci či postavení. Sklíčenost. pocit přepracovanosti a přetíženosti

Spočívám v pravdě. Raduji se z pohybu. Pohybuji se přirozeně a spontánně. mám život rád a raduji se z každého okamžiku

KŘIVICE

Citová podvýživa. Nedostatek lásky a bezpečí.

Jsem v bezpečí. Živí mě láska samotného vesmíru

KŮŽE

Ochraňuje naší individualitu. Smyslový orgán.

Je bezpečné být sám sebou

KYČLE

Nesou tělo v dokonalé rovnováze. Stimulují pohyb vpřed

Raduji se z každého dne

– POTÍŽE

Strach postupovat vpřed na základě důležitých  rozhodnutí. Bezcílnost

Jsem v dokonalé rovnováze. v každém věku postupuji snadno a s radostí vpřed

KÝLA

Roztržky. Napětí, tíha povinnosti a zodpovědnosti.

Má mysl je laskavá a harmonická. mám se rád a jsem se sebou spokojený.

LARYNGITIDA

Máte takový vztek, že ani nemůžeme mluvit. Strach promluvit nahlas. Odpor vůči autoritám.

Mohu svobodně požádat, oč chci. je bezpečné vyjadřovat sebe sama. Jsem usmířený

LEPRA

Neschopnost jakkoli zvládnout životní zkušenosti. Dlouhodobé přesvědčení, že nejsem dost dobrý a čistý

Povznáším se nad všechna omezení. Bůh mne vede a inspiruje.. Láska hojí vše živé.

LEUKÉMIE

Brutální ubíjení inspirace. Pocit, že nic nemá cenu.

Přenáším se přes minulá omezení do svobodné přítomnosti. Je bezpečné být sám sebou.

LOKET

Představuje změnu a přijímání nových životních zkušeností

Snadno se přizpůsobuji novým zkušenostem, směrům a změnám.

LUPÉNKA

Strach, že mi někdo ublíží. Umrtvování smyslů a ega. Odmítání přijmout zodpovědnost za vlastní city

Žiju proto, abych se radoval ze života. Zasloužím si v životě to nejlepší. Přijímám své dobro. Mám se rád

LUPUS

Celková kapitulace. Raději zemřít než se přihlásit o svá práva. Zloba a trest.

Spontánně a přirozeně se beru o svá práva. Znám svou sílu. Mám se rád a jsem se sebou spokojený. Jsem svobodný. Jsem v bezpečí.

LYMFATICKÉ POTÍŽE

Varování, že mysl potřebuje soustředit na nejzákladnější životní skutečnosti, na lásku a radost.

Jsem zcela soustředěný na lásku a radost ze života. Přizpůsobuji se životu. jsem klidný.

 

Komentáře