Nemoc Duchovní příčina Afirmace
MALÁTNOST Viz. ÚNAVA  
MASTOIDITIDA Zloba a frustrace. Touha neslyšet, většinou u dětí. Strach infikující chápání života. Ve mně i kolem mně panuje Božský klid a harmonie. Jsem oázou klidu, lásky a radosti. V mém světě je vše v pořádku.
MDLOBY Strach. Neschopnost vyrovnat se s danou situací.  ,,Vokno“ Mám sílu, schopnost i znalosti na to, abych všechno v životě zvládnul
MENSTRUAČNÍ POTÍŽE Odmítání vlastního ženství. Provinilost. strach. Přesvědčení že genitálie jsou hříšné a nečisté. Plně přijímám své ženství a své tělesné pochody pokládám za normální a přirozené. Mám se ráda a jsem sebou spokojená
MIGRÉNY Znechucení z nátlaku a manipulace ze strany druhých. Sexuální obavy. (migrénu lze většinou odstranit masturbací) Přizpůsobuji se běhu života. Nechávám život aby mi příjemně a snadno zajistil vše, co potřebuji. Život je tu pro mne.
MIŠNÍ MENINGITIDA Mimořádně závažný rodinný konflikt. Život v atmosféře zloby a strachu. Velký vnitřní zmatek. Málo opory ze strany druhých. Jsem ochoten vytvářet ve své mysli, těle a světě klid a harmonii. Vše je v pořádku. Jsem v bezpečí a všichni mně mají rádi.
MONILIÁZA Viz. KANDIDÓZA  
MONONUKLEOZA Návyk znevažovat a bagatelizovat život,  přesvědčovat ostatní , že nemají pravdu. Hodně sebekritiky. Jsem zajedno se životem. Vidím se druhých a to, co vidím mám rád. Raduji se z toho, že žiji
MOŘSKÁ NEMOC Strach. Strach ze smrti. Nedostatečné ovládání myšlenek Ve vesmíru jsem v bezpečí. Jsem usmířený, ať jsem kdekoli. Věřím životu
MOUČNIVKA Viz. KANDIDÓZA  
MOZEK Představuje ,,počítač,, řídicí centrum. S láskou řídím svou mysl.
MOZKOVÁ MRTVICE Kapitulace. Odpor. raději zemřít, než se změnit. Zvržení života Život je změna a já se snadno přizpůsobuji všemu novému. Přijímám život minulý, přítomný i budoucí
MOZKOVÝ NÁDOR Nesprávné, naprogramované úsudky. Tvrdohlavost. Odmítání změnit staré mentální návyky Snadno měním své myšlení. Celý život je změna a má mysl se neustále proměňuje
NADLEDVINKY – POTÍŽE Úzkost. Poraženectví. Zanedbaná péče o sebe sama Mám se rád a jsem se sebou spokojený. Je bezpečné o sebe pečovat
NÁDORY Lpění na starých křivdách. Rostoucí odpor Snadno  odpouštím. Mám se rád a odměňuji se pochvalnými myšlenkami
NARKOLEPSIE Velký strach. Touha všemu uniknout. Tvrzení ,, nezvládnu to ,,nechci tady být Spoléhám na to, že Boží moudrost a rada mne vždy ochrání. Jsem v bezpečí.
NARKOMANIE Útěk od sebe sama. Strach, neznalost, jak mít rád sám sebe Objevuji, jak jsem dokonalý. Jsem ochoten mít rád sám sebe. Jsem ochoten mít ze sebe radost
NEFRITIDA Viz. ZÁNĚT LEDVIN  
NEHODY Neschopnost brát se za svá práva. Vzpoura proti autoritě. Víra v násilí Zbavuji se návyku, který tuto situaci způsobil. Jsem usmířený. Zasloužím si dobro
NEHTY Představují ochranu. S důvěrou vztahuji ruce.
NEHTY – KOUSÁNÍ Frustrace. Sžíravé myšlenky. Nenávist k jednomu z rodičů Je bezpečné vyrůst. Radostně a lehce zvládám svůj život
VROSTLÉ DO MASA Vlna z obavy ze svého práva postupovat vpřed Je mým přirozeným právem zvolit si v životě vlastní směr. Jsem v bezpečí. Jsem svobodný.
NECHUTENSTVÍ Odpírání si života. Extrémní strach. Sebenenávist a odmítavost Je bezpečné být sám sebou. Jsem dokonalý takový jaký jsem. Jsem ochoten žít. Raduji se a beru se takový, jaký jsem.
NEPLODNOST Strach a odpor vůči životu nebo člověk. který nemá potřebu prožít rodičovství. Věřím v běh života. Jsem vždy na pravém místě a dělám pravou věc v pravý čas. Mám se rád a jsem se sebou spokojený
NERVOVÉ ZHROUCENÍ Egocentrismus. Zablokovaná komunikace Otevírám své srdce a ke všem se obracím jen s láskou. Jsem v bezpečí. Jsem v pořádku.
NERVOZITA Strach, úzkost, svár, shon. Nedůvěra v běh života Jsem na nekonečné cestě věčnosti a na vše je dost času. Komunikuji se svým srdcem. Vše je v pořádku.
NERVY Představují komunikaci. Vnímaví zpravodajové. Komunikuji snadno a s radostí
NESPAVOST Strach. Odmítání určité myšlenky či zážitku S láskou opouštím den a oddávám se klidnému spánku, neboť vím, že zítřek se sám o sebe postará.
NEURALGIE Trest za vinu. Úzkost z komunikace. Odpouštím si. Mám se rád a jsem sebou spokojený. Ke všem a všemu se obracím s láskou
NEVOLNOST Strach. Odmítání určité myšlenky či zážitku Jsem v bezpečí. Věřím, že běh života mi přináší jen dobro
,,NEVYLÉČITELNÉ“ NEMOCI V tomto stavu nemoc nemůže být vyléčena vnějším zásahem. Skutečné vyléčení vyžaduje proniknout hluboko do pacientova nitra. Každý den se dějí zázraky. Pronikám hluboko do svého nitra, abych se zbavil návyku, který tuto nemoc způsobil. Přijímám Boží lék. Je tomu tak!!!
NEŽITY Překypující, kvasící  zloba Vyjadřuji lásku a radost. Jsem usmířený
NOHY – POTÍŽE Nesou nás v životě vpřed Život je tu pro mne.
– STEHNA Lpění na traumatech z dětství S pochopením, vědomím a znalostmi, které měli, dělali to nejlepší, co mohli. Osvobozuji se.
– LÝTKA Strach z budoucnosti. nechuť k pohybu S radostí a sebedůvěrou postupuji vpřed, neboť vím, že v mé budoucnosti je vše v pořádku
NOS Představuje sebepoznání Jsem si vědom svých intuitivních schopností
NOSNÍ MANDLE Rodinné neshody, hádky. Dítě se cítí nevítané Toto dítě obklopuje láska. Toto dítě chceme a přijímáme
OBEZITA Strach, potřeba ochrany. Útěk před city. Nejistota, zavrhování sebe sama. Hledání seberealizace a naplnění Jsem usmířený s vlastními pocity. Jsem v bezpečí. Vytvářím si bezpečné prostředí. Mám se rád a jsem se sebou spokojený.
OBLIČEJ Představuje to, co ukazujeme světu. Je bezpečné být sám sebou. Vyjadřuji, kdo jsem
OBRNA Ochromující žárlivost. Všeho je dost pro všechny. Láskyplnými myšlenkami si vytvářím radost a svobodu
OČI Představují schopnost zřetelně vidět Dívám se radostnýma a laskavýma očima
– POTÍŽE Nespokojenost s tím, co vidím ve svém životě Právě v tomto okamžiku se vytvářím život, na který se rád dívám
– ASTIGMATISMUS Strach doopravdy vidět sama sebe Jsem ochoten vidět se v celé své kráse a vznešenosti
– DALEKOZRAKOST Strach z přítomnosti Vidím, že právě v tomto okamžiku a právě tady jsem v bezpečí
– DĚTSKÉ Odmítání vidět, co se děje v rodině Toto dítě nyní obklopuje harmonie a radost, krása a bezpečí
GLAUKOM (ZELENÝ ZÁKAL) Tvrdošíjné neodpouštění. Tlak ze starých urážek a křivd. Znavenost životem. Dívám se něžně a laskavě
KRÁTKOZRAKOST Strach z budoucnosti Nechávám se vést Bohem a jsem vždy v bezpečí
ŠEDÝ ZÁKAL Temná budoucnost. Neschopnost hledět s radostí do budoucna Život je věčný a plný radosti
ŠILHAVOST – ROZBÍHAVÁ Strach prohlédnout na bezprostřední přítomnost. Mám se rád a jsem spokojený s tím, jaký jsem
– SBÍHAVÁ Odmítání vidět okolní svět. Nedorozumění. Je bezpečné vidět svět, Jsem usmířený
OCHABLÉ RYSY Ochablé rysy  v obličeji jsou způsobeny ochablými myšlenkami. Nechuť k životu Vyjadřuji radost ze života. Mohu se naplno radovat z každičkého okamžiku každého dne. Jsem opět mladý
OPAR Všeobecné přesvědčení o sexuální vině a potřebě trestu. Veřejná hanba. Víra v trestajícího Boha. zavrhování genitálií Mé chápání Boha je mi oporou. Jsem normální a přirozený. raduji se ze své sexuality
OPAR, PÁSOVÝ Strach a napětí. Přecitlivělost. Čekání, kdy to praskne Jsem uvolněný a usmířený, protože věřím v běh života. V mém světě je všechno v pořádku
OSTEOMYELITIDA Viz. ZÁNĚT KOSTNÍ DŘENĚ  
OTLAKY Zbytnělé názory a myšlenky. Vykrystalizovaný strach Je bezpečné nově myslet a žít. Přijímám dobro
OTOKY Čeho nebo koho se nechcete zbavit? Rád se zbavuji všeho minulého. Je to bezpečný. Jsem svobodný.
OTUPĚLOST Mentální umrtvení. Potlačování projevů lásky a účasti. Sdílím své pocity a svou lásku. Reaguji na lásku v každém člověku
PADOUCNICE Viz. EPILEPSIE  
PÁCHNOUCÍ DECH Zloba a pomstychtivé myšlenky. zkažené zahnívající myšlení, špinavé pomluvy. Hovořím vlídně a laskavě. Vydechuji jen dobro.
PÁCHNOUCÍ POT Strach. Strach z ostatních. Štítivost  vůči sobě sama Mám se rád a jsem se sebou spokojený. Jsem v bezpečí
PÁLENÍ ŽÁHY Strach, Strach, Strach. Svíravý strach. Dýchám zhluboka a svobodně. Jsem v bezpečí. Víra v běh života
PARADENTÓZA Zloba na vlastní nerozhodnost. Od slov daleko k činům Jsem se sebou spokojený. Vždy se rozhoduji správně
PARALÝZA Strach. Hrůza, útěk před nějakým člověkem či situací. Odpor Jsem zajedno se životem. jsem v bezpečí. S přehledem zvládám všechny situace
PARKINSONOVA NEMOC Intenzivní potřeba všechny a všechno ovládat. Strach Uvolňuji se, neboť vím, že jsem v bezpečí. Život je tu pro mne. Věřím v běh života
PÁTEŘ Představuje životní oporu Vím, že život je mi vždy oporou
– BEDERNÍ Vina. Ustrnutí v problémech minulosti. Touha mít od všech pokoj Zbavuji se minulosti. Jsem svobodný, abych mohl s láskou v srdci postupovat vpřed
– HRUDNÍ Nedostatek citové opory. Pocit, že mne nikdo nemá rád. potlačování projevů lásky Mám se rád a jsem se sebou spokojený. Život mně má rád a je mi oporou.
– KOSTRČ A KŘÍŽOVÁ PÁTEŘ Strach z peněz. nedostatek finanční podpory Věřím v běh života. O vše, co potřebuji je vždy postaráno. Jsem v bezpečí
– KRČNÍ Odmítání vidět druhou stránku problému. Tvrdošíjnost a nepružnost. Pružně a snadno vidím všechny stránky problému. Věci jde dělat nekonečně mnoha způsoby. Jsem v bezpečí
– ZAKŘIVENÍ PÁTEŘE Viz. ZAKŘIVENÍ  
PAŽE Představují schopnost a způsobilost přijímat životní zkušenosti. Láskyplně, s radostí a přirozeně přijímám všechny své životní zkušenosti.
PEPTICKÝ VŘED (viz též VŘEDY, ŽALUDEK) Strach. Úzkostlivá snaha zavděčit se všem. Přesvědčení, že za nic nestojím. Mám se rád a jsem se sebou spokojený. Jsem se sebou usmířený. Jsem dokonalý.
PÍŠTĚL Strach. Překážka v procesu zbavování. Jsem v bezpečí. Bezvýhradně věřím v běh života. Život je tu pro mne.
PLÁČ Slzy jsou řekou života. Kanou z radosti i ze žalu a strachu. Jsem usmířený se svými emocemi. Mám se rád a jsem se sebou spokojený.
PLÍCE Schopnost přijímat život. Přijímám život v dokonalé rovnováze.
PLICNÍ POTÍŽE Deprese. Smutek. Strach přijímat život. Pocit, že nejsem hoden žít naplno. Jsem schopen naplno přijímat život.
PLÍSNĚ viz DERMATOMYKÓZA, KANDIDÓZA, TRICHOFYCIE  
PLOTÉNKY nerozhodnost. Pocit, že v životě nemám žádnou oporu. Život podporuje všechny mé myšlenky, a proto se mám rád, jsem se sebou spokojený a v mém světě je všechno v pořádku.
PLYNATOST Svíravé pocity. Strach. Nestrávené myšlenky. Jsem uvolněný. Dovoluji životu, aby mnou volně proudil
PMS viz PREMENSTRUAČNÍ SYNDROM  
PODVĚSEK MOZKOVÝ viz HYPOFÝZA  
PODVRTNUTÍ viz VÝRON  
POHLAVNÍ NEMOCI Sexuální vina. Potřeba trestu. Přesvědčení, že genitálie jsou hříšné a nečisté. Zneužívání druhých. Láskyplně a radostně přijímám svou sexualitu a její vyjádření. Přijímám jen myšlenky, které mne podporují a dělají mi dobře.
POHMOŽDĚNINY Drobné životní nesnáze. Trestání sama sebe. Mám se rád a láskyplně o sebe pečuji. Chovám se k sobě laskavě a něžně. Všechno je v pořádku.
POMOČOVÁNÍ (U DĚTÍ) (viz též INKONTINENCE) Strach z rodiče, většinou otce. Dívám se na toto dítě s láskou, soucitem a pochopením. Všechno je v pořádku.
PÓRY viz UCPANÉ PÓRY  
POTRAT Strach. Strach z budoucnosti. Nesprávná volba času. Bůh v mém životě vždy určí pravou chvíli. Mám se ráda a jsem se sebou spokojená. Všechno je v pořádku.
PREMENSTRUAČNÍ SYNDROM (PMS) Podléhání zmatečným a zavádějícím názorům a vnějším vlivům. Zavrhování ženství. Jsem zcela zodpovědná za svou mysl a za svůj život. Jsem silná a energická. Každičká část mého těla dokonale pracuje. mám se ráda.
PROSTATA Představuje mužský princip. Přijímám své mužství a raduji se z něj.
– POTÍŽE Mentální obavy oslabují potenci. Sexuální tlak a vina. Přesvědčení, že člověk musí zestárnout. Kapitulace. Mám se rád a jsem se sebou spokojený. Přijímám svou vlastní sílu. Jsem navěky mladý duchem.
PRSA Představují mateřskou péči a výživu. Přijímám a vydávám výživu v dokonalé rovnováze.
– UZLINY, CYSTY, NÁDORY (viz též CYSTY) Přílišná péče. Přehnaná starostlivost. Panovačnost. Překážky druhým v růstu. Mohu být sama sebou a nechávám ostatním volnost, aby byli tím, kým jsou. Pro všechny z nás je bezpečné dospět a vyrůst.
PRSTY Představují detaily života. Jsem usmířený s detaily života.
– MALÍČEK Představuje rodinu a předstírání. Je mi dobře s rodinou života.
– NA NOHOU Představují detaily budoucnosti. Všechny detaily se vyřeší samy.
– PALEC Představuje intelekt a obavy. Má mysl je upřímná.
– PROSTŘEDNÍČEK Představuje vztek a sexualitu. Je příjemný být mužem/ženou.
– PRSTENÍČEK Představuje svazky a smutek Miluji klidně a laskavě.
– UKAZOVÁČEK Představuje ego a strach. Jsem v bezpečí
PRŮJEM Strach. Odmítání. Útěk před někým nebo před něčím. Zcela normálně přijímám, asimiluji a vylučuji. Jsem usmířený se životem.
PSORIÁZA viz LUPÉNKA  
PUCHÝŘE Odpor. Nedostatek citové ochrany. Snadno se přizpůsobuji životu a každé nové zkušenosti.
RAKOVINA Velká křivda. Dlouhodobý odpor a zášť. Skryté tajemství či zármutek, který člověka vnitřně stravuje. Tajená nenávist. Pocit, že nic nemá smysl. Zbavuji se celé své minulosti a s láskou jí odpouštím. Jsem ochoten naplnit svůj život radostí. Mám se rád a jsem se sebou spokojený.
RAMENA Jsou od toho, aby nesla radost, nikoli břemena. Mohu se svobodně radovat.
RAMENA, KULATÁ viz SKOLIÓZA  
REVMATIKÁ ARTRIDA Kritika autority. Pocit, že mne někdo ovládá a šikanuje. Jsem si svou vlastní a jednou autoritou. Mám se rád a jsem se sebou spokojený. Život je dobrý.
REVMATISMUS Pocit diskriminace. Nedostatek lásky. Chronická zatrpklost. Odpor a zášť. Své zážitky si vytvářím sám. Mé životní zkušenosti jsou čím dál tím příjemnější, protože mám rád sám sebe i ostatní a jsem se sebou i s nimi spokojený.
ROZEDMA PLIC Strach přijímat život. Pocit, že nejsem hoden života. Mým přirozeným právem je žít spontánně a naplno. Mám se rád. Mám rád život.
ROZTROUŠENÁ SKLERÓZA Zatvrzelost, nepřístupnost, neoblomnost, nepružnost. Strach. Vybírám i láskyplné a radostné myšlenky a vytvářím si tak láskyplný a radostný svět. Jsem v bezpečí. Jsem svobodný.
RUCE Všemožné způsoby, jak nakládat se zkušenostmi. Držení a manipulace. Sevření a povolení. Pohlazení. Štípnutí. Stisk a chňapnutí. Snadno, radostně a láskyplně využívám všechny své zkušenosti.
RÝMA Příliš mnoho událostí najednou. Mentální zmatek. Drobné křivdy. Přesvědčení typu „Každý rok chytnu třikrát za zimu rýmu.“ Dovoluji své mysli, aby se uvolnila a usmířila. Všude ve mně i kolem mne panuje čistota a harmonie.
RÝMA, CHRONICKÁ Vnitřní pláč. „Dětské“ slzy. Oběť. Uznávám, že ve svém světě jsem jedinou tvůrčí silou. Jsem ochoten radovat se ze života.
RÝMA, SENNÁ nahromaděné emoce. Strach z přesného časového harmonogramu. Přesvědčení, že mne někdo nebo něco pronásleduje. Vina. Jsem zajedno s veškerým životem. Jsem vždy v bezpečí.
ŘÍÁHÁNÍ Strach. Příliš rychlé hltání života. Na všechno, co potřebuji udělat, je čas i prostor. Jsem usmířený.
SANICE viz ČELIST  
SENILITA Návrat do bezpečí dětství. Vyžadování péče a pozornosti. Způsob ovládání bližních. Únik. Boží ochrana. Bezpečí. Klid. Vesmírná Inteligence působí na každé úrovni života.
SKLERODOMINE Pocit nejistoty a zranitelnosti. Pocit, že mne ostatní ohrožují a dráždí. Vytváření vlastní ochrany. Bůh mne vždy ochraňuje. Všechno, co dělám, je v pořádku. Přináší mi to lásku, kterou s radostí a s potěšením přijímám.
SKLERÓZA viz ARTERIOSKLERÓZA  
SKLERÓZA MULTIPLEX viz ROZTROUŠENÁ SKLERÓZA  
SKOLIÓZA Vláčení břemen života. Bezmoc a beznaděj. Stojím vzpřímeně a svobodně. Mám se rád a jsem se sebou spokojený. Můj život je den ode dne lepší a radostnější.
SLEZINA Posedlost. Utkvělé představy, nutkavé myšlenky. Mám se rád a jsem se sebou spokojený. Věřím, že život je tu pro mne. Jsem v bezpečí. Všechno je v pořádku.
SLINIVKA (viz též ZÁNĚT SLINIVKY) Představuje sladkost života. Mám sladký život.
SNĚŤ Mentální morbidita. Utápění radosti v jedovatých myšlenkách. Vybírám si jen harmonické myšlenky. Dovoluji, aby mnou proudila radost.
SPÁLENINY Zloba. Vztek. Vznětlivost. V sobě i kolem sebe vytvářím pouze klid a harmonii. Zasloužím si, aby mi bylo dobře.
SRDCE Představuje centrum lásky a bezpečí. Mé srdce bije v rytmu lásky.
SCDEČNÍ POTÍŽE (viz též INFARKT) Dlouhotrvající citové problémy. Mámo radosti. zatvrzelost v srdci. Přesvědčení, že je nutné žít v napětí a stresu. Radost. radost. Radost. S láskou nechávám radost prostoupit celou svou myslí, svým tělem a všemi svými zážitky.
STÁRNUTÍ – POTÍŽE Společenské předsudky. Staré myšlení. Strach být sám sebou. Zavrhování přítomnosti. Mám se rád a jsem se sebou spokojený v každém věku. Každý okamžik života je dokonalý.
STRABISMUS viz OČNÍ POTÍŽE, ŠILHAVOST  
STRNULOST Strnulé, rigidní myšlení. Mohu uvažovat pružně, neboť jsem v naprostém bezpečí.
STRUMA Nenávist pramenící z pocitu ublížení a porážky. Oběť. pocit zmařeného života. Nenaplnění. Svůj život ovládám jen já. Mohu být sám sebou.
STYDKÁ KOST Představuje ochranu genitálií. Má sexualita je v bezpečí.
STŘEVA místo, kde se tělo zbavuje odpadu. snadno se zbavuji všeho, co nepotřebuji.
– POTÍŽE Strach zbavit se všeho starého a nepotřebného. Snadno a přirozeně se zbavuji všeho starého a s radostí vítám nové.
SVALOVÁ DYSTROFIE Obrovský strach. nesmírná touha ovládat všechno a všechny. Naléhavá potřeba bezpečí. Ztráta víry a důvěry. Je bezpečné být naživu. Je bezpečné být sám sebou. Jsem dost dobrý takový, jaký jsem. Věřím si.
SVĚDĚNÍ Touhy a přání, která jsou člověku proti mysli. Nespokojenost. Výčitky svědomí. Svrbění odejít nebo utéct. Je mi dobře tam, kde jsem. Přijímám to, co mi prospívá, neboť vím, že všechny mé touhy a potřeby dojdou naplnění.
SVRAB Infikované myšlení. Dovolujete ostatním, aby se vám dostali pod kůži. Jsem živoucím, milujícím a radostným ztělesněním života. Jsem sám sebou.
SYFILIS viz POHLAVNÍ NEMOCI  
ŠEDIVĚNÍ VLASŮ Stres. Přesvědčení, že je nezbytné žít pod neustálým tlakem a v napětí. Jsem harmonický. Jsem silný a schopný.
ŠEDÝ ZÁKAL viz OČNÍ POTÍŽE  
ŠILHAVOST viz OČNÍ POTÍŽE  
ŠTÍTNÁ ŽLÁZA -POTÍŽE Ponížení. Pocit, že se nikdy nedostanu k tomu, co chci dělat. Přenáším se přes hranice svých omezení. Nyní se mohu vyjadřovat svobodně a tvořivě.
– HYPERFUNKCE Mimořádné zklamání, že nejsem schopen dělat to, co chci. Uspokojování druhých, ne sebe. Navracím svou sílu tam, kam patří. Činím svá vlastní rozhodnutí. Uspokojuji své vlastní touhy a potřeby.
TASEMNICE Silné přesvědčení, že jsem pouhou obětí druhých. Pocit, že jsem nečistý. Bezmoc nad postoji ostatních. Mé okolí je odrazem dobrých pocitů, které ze sebe mám. Mám se rád a schvaluji všechno, čím jsem.
TEPNY (viz též ARTERIOSKLERÓZA) Rozvádějí radost ze života. Překypuji radostí. Proudí mnou každým údere mého srdce.
TETANUS Potřeba zbavit se zlostných, hlodavých myšlenek. Dovoluji lásce ve svém srdci, aby mne celého omyla a očistila a aby zhojila mé celé tělo a všechny mé city.
TONSILITIDA viz ANGÝNA  
TOXIKOMANIE viz NARKOMANIE  
TRICHOFYCIE Pocit, že nejsem dost dobrý nebo dost čistý. Podléhání tlaku ze strany druhých. Mám se rád a jsem se sebou spokojený. Jsem svobodný. Jsem mimo dosah vlivu kohokoli a čehokoli.
TRISMUS (ZTÍŽENÉ OTEVÍRÁNÍ ÚST) Zloba. Touha ovládat někoho nebo něco. Odmítání vyjadřovat své pocity. Věřím v běh života. Snadno si říkám o to, co chci. Život mne podporuje.
TROMBÓZA Pocit osamělosti a strachu. pocit, že za nic nestojím, že toho nedělám dost, že nikdy nic nezvládnu. Splývám se životem. Vesmír mne bezvýhradně podporuje. Všechno je v pořádku.
TRUDOVITOST viz AKNÉ  
TUBERKULÓZA Sobectví a panovačnost. Kruté myšlenky. Odplata. Mám se rád a jsem se sebou spokojený. Vytvářím si tak klidný svět plný radosti.
TUK Představuje ochranu. Přecitlivělost. Ochraňuje mne Boží láska. jsem vždy v bezpečí.
UCPANÉ PÓRY Pocit, že jsem nečistý a že mě nikdo nemá rád. Mám se rád a jsem se sebou spokojený. Mám rád lidi a oni mají rádi mne.
ÚNAVA Odpor, nuda. Málo lásky k tomu, co dělám. Jsem plný energie a nadšení ze života.
URETERITIDA a URETRITIDA Vztek, většinou na opačné pohlaví nebo na partnera. Obviňování ostatních. Zbavuji se návyku ve svém vědomí, který způsobil tento stav. Jsem ochoten se změnit. Mám se rád a jsem se sebou spokojený.
ÚSTA Představují přijímání výživy a nových myšlenek. Jsem živ z lásky.
– POTÍŽE zakořeněné názory. Nepřístupná mysl. Neschopnost přijímat nové myšlenky. Vítám nové myšlenky a pojmy a připravuji se na proces trávení a asimilace.
UŠI Představují schopnost slyšet. Naslouchám s láskou.
UŠNÍ BOLESTI Zloba. Odmítání slyšet. Přílišný rozruch a zmatek. Hádky rodičů. Obklopuje mne harmonie. S láskou naslouchám všemu dobrému a příjemnému. Jsem středem lásky.
ÚZKOST Nedůvěra v přirozený běh života. Mám se rád a jsem se sebou spokojený. Věřím v běh života. Jsem v bezpečí.
VAJČNÍKY Představují stvoření i tvořivost. Jsem vyvážená ve své tvořivosti.
VARLATA Představují mužský princip. Je bezpečné být mužem.
VITILIGO Pocit, že jsem zcela mimo hru, outsider, a nezapadám do žádného společenství. jsem v samém středu života. jsem spojen s láskou.
VOLE viz STRUMA  
VROZENÉ VADY Karmické. Zvolili jste si takto přijít na svět. Rodiče si vybíráme sami. Pro můj růst je vhodná každá zkušenost. Jsem usmířený s tím, kde jsem.
VŘEDY (ŽALUDEČNÍ A DVANÁCTNÍKOVÉ) Strach. Silné přesvědčení, za nic nestojíte. Co vás užírá? Mám se rád a jsem se sebou spokojený. Jsem usmířený. Jsem klidný. Všechno je v pořádku.
VULVA Představuje zranitelnost a citlivost. Je bezpečné být zranitelný a citlivý.
VYPADÁVÁNÍ VLASŮ Strach. Napětí. Snaha vše ovládat. Nedůvěra v běh života. Jsem v bezpečí. Mám se rád a jsem se sebou spokojený. Věřím životu.
VYRÁŽKA (EXANTÉM) Podrážděnost nad odkládanými záležitostmi. Dětský způsob, jak si vynutit pozornost. Mám se rád a jsem se sebou spokojený. Jsem usmířen s během života.
VÝRON Zloba a odpor. Odmítání postupovat v životě určitým směrem. Věřím, že život mne dovede k mému nejvyššímu dobru. Jsem usmířený.
VÝTOK, BÍLÝ Přesvědčení, že ženy jsou ovládány opačným pohlavím. Zlost na partnera. Všechny své zážitky si vytvářím sama. Jsem jedinou silou ve svém životě. Raduji se z toho, že jsem žena. jsem svobodná.
VZTEKLINA Vztek. Přesvědčení, že odpovědí na vše je násilí. Ve mně i kolem mne panuje klid a mír.
ZÁCPA Odmítání zbavit se starých myšlenek. Uvíznutí v minulosti. Někdy i lakomost. Zbavuji se starého a to, co přichází, je nové, svěží a plné života. nechávám život proudit celou svou bytostí.
ZÁDA viz PÁTEŘ  
ZAKŘIVENÍ PÁTEŘE Strach a snaha lpět na starých myšlenkách. Nedůvěra v život. nedostatek mravní čistoty. Člověk bez nadšení a zapálených přesvědčení. Zbavuji se veškerého strachu. Věřím v běh života. Vím, že život je tu pro mne. S láskou stojím rovně a vzpřímeně.
ZÁNĚT (všeobecně) Strach. Zloba a frustrace z toho, co se děje ve vašem životě. Jsem ochoten změnit všechny své návyky a kritiky. Mám se rád a jsem se sebou spokojený. Mám mysl je pokojná,klidná a vyvážená.
Z. JATER Odpor vůči změně. Strach, zloba a nenávist. Játra jsou sídlem zloby a vzteku. Mám mysl je čistá a svobodná. Zbavuji se minulosti a vítám vše nové. Všechno je v pořádku.
Z. KLOUBŮ Pocit, že mne nikdo nemá rád. Kritika, zášť. jsem láska. Jsem ochoten mít se rád a být se sebou spokojený. S láskou se dívám na své okolí.
Z. KOSTNÍ DŘENĚ Frustrace a zloba na samu podstatu života. Pocit, že mne nikdo nepodporuje. Věřím v běh života a jsem s ním usmířený. Jsem v bezpečí.
Z. KYČELNÍKU Strach. Obavy. Přesvědčení, že za nic nestojím. Mám se rád a jsem se sebou spokojený. Snažím se ze všech sil. Jsem dokonalý. Jsem usmířený.
Z. LEDVIN Přecitlivělá reakce na zklamání a neúspěch. V mém životě se dějí jen správné věci. Zbavuji se starého a vítám nové. Všechno je v pořádku.
Z. MANDLÍ viz ANGÍNA  
Z. OČNÍ ROHOVKY Nesmírná zloba. Touha udeřit osobu či věci, které vidíte. Dovoluji, aby láska plynoucí z mého srdce zhojila vše, co vidím. V mém světě je všechno v pořádku.
Z. POCHVY Zloba na partnera. Sexuální vina. Trestání sama sebe. Mám se ráda a jsem se sebou spokojená. Druzí zrcadlí mé kladné pocity. raduji se ze své sexuality.
Z. SEDACÍHO NERVU viz ISCHIAS  
Z. SLEPÉHO STŘEVA Strach. Strach ze života. Zablokování proudu dobra. Jsem v bezpečí. Uvolňuji se a nechávám život radostně plynout.
Z. SLINIVKY Odmítání. Zloba a frustrace z pocitu, že život pozbyl veškeré sladkosti. Mám se rád a jsem se sebou spokojený. Jen já sám si mohu osladit život a naplnit jej radostí.
Z. SPOJIVEK Zloba a frustrace z toho, na co se v životě dívám. Hledím očima lásky. Existuje harmonické řešení, které přijímám.
Z. SPOJIVEK, INFEKČNÍ Zloba a frustrace. Odmítání vidět. Zbavuji se potřeby mít za každých okolností pravdu. jsem usmířený. Mám se rád a jsem se sebou spokojený.
Z. TLUSTÉHO STŘEVA Přehnané nároky ze strany rodičů. Pocit útlaku a porážky. Silná potřeba lásky a náklonnosti. Mám se rád a jsem se sebou spokojený. Vytvářím si svou vlastní radost. Jsem rozhodnut být úspěšný.
Z. ŽIL Zloba a frustrace. Málo radosti v životě. Obviňování ostatních za svá vlastní omezení. Dovoluji, aby mnou volně proudila radost. Jsem usmířený se životem.
ZÁPAL PLIC Zoufalství. Únava ze života. Citové rány, kterým není dovoleno, aby se hojily. Spontánně přijímám myšlenky, které jsou prodchnuty dechem a Inteligencí života. Tento okamžik je nový.
ZÁPĚSTÍ Představuje pohyb a uvolněnost. Všechny své životní zkušenosti zvládám snadno, s láskou a moudrostí.
ZÁVRAŤ přelétavé, roztěkané myšlení. Odmítání podívat se na něco nebo na někoho. Jsem hluboce soustředěný. Jsem vyvážený a usmířený. Je bezpečné žít a radovat se.
ZBYTNĚNÍ KOŽNÍHO VAZIVA viz SKLERODERMIE  
ZDUŘENÍ Slepá ulička, bezradnost v myšlení. Omezující, bolestné myšlenky. Mé myšlenky plynou lehce a spontánně.
ZIMNICE Mentální třes. Touha stáhnout se do sebe. Tvrzení typu „Nechte mě na pokoji“. Jsem vždy v bezpečí. Jsem obklopen láskou. Chrání mne. Všechno je v pořádku.
ZLOMENINY viz KOSTI  
ZTRÁTA PAMĚTI Strach. Útěk před životem. Neschopnost brát se za svá práva. Inteligence, odvaha a sebeúcta jsou všudypřítomné. Je bezpečné být naživu.
ZTRÁTA ROVNOVÁHY Roztříštěné myšlení. Nevyrovnanost. Bezpečně nacházím svůj střed. Přijímám dokonalost svého života. Všechno je v pořádku.
ZTVRDLÁ KŮŽE NA NOHOU viz OTLAKY  
ZTUHNUTÍ ŠÍJE Neústupná paličatost. Je bezpečné znát názory ostatních.
ZUBY Představují rozhodnutí.  
ZUBNÍ POTÍŽE Dlouhotrvající nerozhodnost. Neschopnost analyzovat myšlenky a činit příslušná rozhodnutí. Rozhoduji se na základě principů pravdy. Cítím se bezpečně, neboť vím, že v mém životě se dějí jen správné věci.
ZUBY MOUDROSTI, TĚŽKÉ PROŘEZÁVÁNÍ Nedostatečný mentální prostor pro vytvoření pevného základu. Otevírám své vědomí rozmachu života. Mám dost prostor na to, abych mohl růst a měnit se.
ŽALUDEK Obsahuje výživu. Zažívá myšlenky. Snadno a přirozeně zažívám život.
ŽALUDEČNÍ POTÍŽE Hrůza. Strach z nového. neschopnost asimilovat nové. Život mi dělá dobře. Každým okamžikem asimiluji všechno, co je nové. Všechno je v pořádku.
ŽENSKÉ NEMOCI Popírání sebe sama. Zavrhování ženství a ženského principu. Raduji se ze svého ženství. jsem ráda, že jsem žena. Mám ráda své tělo.
ŽÍLY Rozvádějí radost ze života. naplňuje mě radost. proudí mnou s každým úderem srdce.
ŽLÁZY (viz též ENDOKRINNÍ POTÍŽE) Představují iniciativu a aktivitu. Jsem tvůrčí silou ve svém světě.
ŽLOUTENKA Předsudky vůči sobě i druhým. Nevyrovnanost. Jsem tolerantní, soucítící a láskyplný vůči všem lidem i k sobě samému.
ŽLUČOVÉ KAMENY zahořklost. Zatvrzelé myšlenky. Odsuzování druhých. Pýcha. S radostí se zbavuji minulosti. Život je příjemný. Je mi sladce.