Já jsem Paní Marie. Mám mnoho jmen jako Panna Maria a Matka Maria, ale představuji se vám jako nejvyšší světelná vibrační forma mého bytí, nechám mou zlatou záři pronikat vaším bytím. Dnes mám na spojení s vaší energií zvláštní cíl pro nové ukotvení energie a cyklu světla Stvořitele, které se nyní ke nám přibližuje. Nová Energetická Vlna 2010 se má projevit na Zemi před a také po fyzickém datu 10/10/10. Tento nový cyklus energie se rozšíří do 2011 čímž bude ukotvena nová energie nesoucí přiměřené záměry kolem času 11/11/11. Energetické vlny, které se ukotvují do Země z duše Stvořitele, jsou soustředěné světlo nesoucí vedení z duše Stvořitele, kam může potřebovat lidstvo nasměrovat svou pozornost a záměr, aby duchovně pokročilo, vzestoupilo a stalo se jedním s mocnou duší Stvořitele. Energetické vlny mají velký dopad na vibrace Země a mohou ovlivnit ty vnímavé duše v hmotné realitě, ukazovat a přinášet do světla četné změny a lekce růstu, které je třeba překonat. Energetické vlny působí jako doprovodná linie záměru, vhledy do přicházejících výzev, inspirují vás vyhodnotit jisté oblasti vašeho bytí a osobnosti a také pomáhají vašemu vtělení přiměřenými kvalitami z duše Stvořitele. Kvůli bohatství účelů a moudrosti obsažené v energetických vlnách, mnozí vykládají vědomí energie odlišně; je to tak kvůli jejich soustředění, potřebám a způsobu jakým vidí sebe a svou realitu. Zatímco my na vnitřních rovinách můžeme s vámi sdílet pohled našeho skupinového vědomí na energii Stvořitele a záměry, které se nyní kotví, je na vás opravdu pro sebe zažívat tuto posvátnou energii, setrvat na ni napojeni a získat osobní pochopení vůle Stvořitele v této době vývoje na Zemi. Dodatečným účelem energetické vlny je povzbudit větší počet duší na Zemi, aby se spojily s energií a duší Stvořitele nejen v daný den, ale během roku, kdy se energetická vibrace usazuje a začleňuje do Země. Vytváří to takovou nesmírnou moc, když má velký počet lidí stejný záměr a působí jako majáky světla Stvořitele, že se vibrace Země může značně změnit a srovnat na bezpečnějším spojení s duší Stvořitele. Dá se také hodně naučit z neustálého spojení s určitou stránkou a záměry duše Stvořitele. Člověk může o sobě více zjistit jako o člověku a duši světla.
Předcházející vlny 2008 a 2009 nesly úžasné kvality a učení, které hrály obrovskou roli v posunu energie Země do ohniska lásky a světla. Přítomnost lásky je trvalá a silná v každé energetické vlně, protože ukotvení energie tímto způsobem každý rok má vnést přítomnost lásky na Zemi. Projevit úplně a absolutně lásku v myslích, srdcích, duších, tělech a činech lidstva a také celého projevu na Zemi, je vůle Stvořitele. Láska bude na Zemi vždy ohniskovým bodem, ať už se snažíme projevit lásku, ztělesnit lásku nebo jednoduše prožívat úplnou přítomnost lásky. Nikdy se nemůžete skrýt před láskou, ale musíte přijmout, že realita kterou zažíváte, vám má umožnit obejmout a ztělesnit lásku z celého srdce; Lásku Stvořitele, která je přítomna ve všem a každém na všech úrovních vesmíru Stvořitele.
Kvalitami energetické vlny 2009 byly bezpodmínečná láska, přijetí a rovnováha; tyto kvality mají stále velký vliv v životech lidstva a způsobují obrovskou očistu od negativních energií a nepotřebných zvyků nyní i v budoucnosti. Energie bezpodmínečné lásky umožňuje lidem vidět svoji pravdu jasněji, ale energie přijetí pomáhá mnohým v uvědomění, že musí pracovat a soustředit se na svou schopnost přijmout a milovat z celého srdce sebe, ty co jsou kolem nich a Stvořitele. Pouta minulosti, které jsou zakotveny do vaší přítomnosti, jsou napadány a osvětleny, abyste se mohli pohnout vpřed držíc se kvality a schopnosti Stvořitele milovat bezpodmínečně, přijmout vše co je Stvořitel včetně sebe a zůstat v rovnováze v bouřlivých časech ve vás a kolem vás. Toto jsou velké, náročné a mocné lekce na pochopení a ztělesnění, které se budou protkávat vaší realitou dokud nebudou úplně zvládnuté. Je důležité nyní vzývat a ukotvit do vaší bytosti vyšší vibraci energie bezpodmínečné lásky, přijetí a rovnováhy Stvořitele, aby vás podpořila a umožnila vám překonat výzvy spojené s těmito otázkami s větší lehkostí. Je možné, že si taktéž přejete nahlas říct během tiché chvíle nebo v meditativním stavu:
"Milovaný Stvořiteli, Já vzývám tvé posvátné a božské světlo, aby nyní proudilo do mne a přes mou celou bytost. Dovol mi přijmout vyšší vibraci tvé energie než jsem doposud zažíval; koupej mě v tvých pravých kvalitách bezpodmínečné lásky, přijetí a rovnováhy. Dovol mi milovat sebe a duši bezpodmínečně, přijmout pravdu, která existuje ve mně a kolem mě. Pomoz mi dosáhnout moje duchovní osvícení z místa míru a rovnováhy a neustále podporuj jasnost v mém srdci, mysli a realitě.

Povzbuď mě prostřednictvím mého hlubokého a bezpečného spojení a věčně směřované energie bezpodmínečné lásky, rovnováhy a přijetí, abych miloval, přijal a pěstoval aspekty Stvořitele všude kolem mě a zároveň přijal mou pravou cestu a poslání na Zemi.


Já žádám s čistým a pravdivým záměrem aby bezpodmínečná láska, přijetí a rovnováha Stvořitele vibrovala se silou v energetické vibraci a frekvenci Země, aby se tyto posvátné kvality mohly stát realitou pro všechny.

Já žádám, aby všechny nepotřebné energie, zvyky a falešná přesvědčení ve mně a kolem mne a také v Zemi a kolem Země a celého lidstva mohly nyní odpadnout pryč, vedené vůlí Stvořitele. Ať láska, která je mocným léčitelem a útěchou pro všechny, pronikne teď Zemi, civilizaci a mou bytost. Děkuji ti a ať se tak stane. "
Energetická vlna 2009 vytváří základní energii pro ukotvení projevu energetické vlny 2010. Vysvětlíme energetickou vlnu 2010 a její kvality později, ale je nutné aby se všichni nyní zaměřili na lásku, aby bylo vytvořeno léčení, které umožní celému lidstvu pohnout se vpřed do další fáze duchovního vývoje a jednoty se Stvořitelem. Světelné bytosti vnitřních rovin a Já vás žádáme, abyste každý den od nynějška do 10/10/10 byly soustředěni na lásku. Nežádáme, aby každá myšlenka, emoce nebo čin, které vytvoříte byly zaměřeny na lásku, protože to by byla mamutí výzva dosáhnout v tak krátkém čase, že většina by pravděpodobně přijala porážku v několika dnech. Vše co žádáme je, aby větší počet vašich myšlenek bylo laskavých k sobě a těm kolem vás, abyste se radovali a vychutnávali emoce lásky a pohody rozšiřujíc svoji energii v této době, aby podpořily tyto posvátné pocity. Také žádáme, že namísto toho, abyste hodnotili své činy, vynakládejte vědomou snahu tvořit činy a situace, kde může být láska Stvořitele energeticky sdílená, projevená a vyměňovaná. Každý čin laskavosti, soucitu nebo pravdy pomůže na nepřetržité a výrazné cestě lásky Stvořitele proudit dále kolem světa. Vědomou a odhodlanou snahou a vášní provést tyto pozitivní změny umožníte, aby na Zemi začal přípravný proces v očekávání ukotvení nové energetické vlny záměrů a aby kvality z duše Stvořitele mocně a čistě proudily přes vaši bytost. Tento proces také zvýší vaši energetickou vibraci a vědomí, abyste mohli přijmout vyšší vibraci lásky a moudrosti z nové energetické vlny, když jste napojeni a zažíváte energie otevřeně. Když si umožníte dosáhnout to, co od vás žádáme, je to mnohem mocnější než ukotvení lásky Stvořitele ve vaší bytosti a do Země, protože dovolujete lásce, aby se ve vás vynořovala, rozpínala a vyvíjela a tak můžete rozpoznat velké bohatství a hojnost lásky, kterou máte v sobě.
Jako sjednocené vědomí vám posíláme modlitbu ke Všemocnému Stvořiteli za projevení lásky jako pozitivního vlivu v životech a realitách všech a také frekvenci a vibraci Matky Země. Ať všichni vidí ze svých srdcí a duší přítomnost lásky Stvořitele, která je nyní tak hojně přítomna na Zemi a jak se nové kvality a záměry slučují, aby pomohly vývoji lidstva a mocné duši uvnitř.
S mocným proudem lásky proudícím z mého srdce
Já jsem Paní Marie
 
Natalie Glasson, http://www.omna.org
Překlad do slovenštiny: Sir, ee.dunres.sk
Do češtiny upravil LM

Komentáře