Když si na ní člověk na několik hodin lehne a zasní se , může zase uvést do souladu své tělo, ducha a duši a pomoci nastolit správný, zdravý poměr uvolnění a výkonu v životě. Čakry Země lze najít i na jiných místech než jsou přirození paseky (viz. Čakry a akupunkturní body Země). Na pasekách se občas rády scházejí jemnohmotné bytosti.

Vodstva
Léčivé prameny hrají velkou roli i v naší současnosti. Mnoho lázní a lázeňských zařízení je seskupeno kolem pramenů, jejichž léčivá síla je často známá a oceňována již několik staletí. Moderním lázeňským lékařům ovšem většinou jde jen o určité látky, které tyto vody obsahují, a jejich biologicko-chemicky dokazatelné účinky na látkovou výměnu. Voda v některých studních však často může nabídnout ještě více. Ne náhodou se mnoho bájí, pohádek a legend váže k vodstvům obecně a pramenům zvlášť. Pro Zemi je voda prostředkem k uvolňování a dopravě, který v nekonečných přirozených rytmech vstřebává energie a látky všeho druhu, když jsou na některém místě zbytečné, a dopravuje je k místům, na nichž jsou potřebné. Některé jemnohmotné bytosti si rády zřizují svá útočiště právě u pramenů, rybníků nebo vodních toků. Obecně voda podporuje komunikaci. Ve společnosti i v těle jedince usnadňuje proudění informací. I proud citů má silnou afinitu k vodě. V tradičním čínském lékařství je již celá staletí známá souvislost mezi city a vodou. Možná proto jsou tak oblíbená letovisk u vody, protože je tam snadnější rozproudit životní síly, které se během všedního dne nashromáždily a usadily.

Hory
Přes hory navazuje Země, Velká Matka, spojení s Nebem, Velkým Otcem. Špičky hor se hodí k tomu, když chce člověk získat jasno, inspiraci a podporu tvůrčích sil, posílit individualitu, sebejistotu a sebeúctu. U některých indiánských kmenů je ještě dnes obvyklé prosit síly nebes o osobní vizi, vůdčí představu smyslu a cíle vlastní životní cesty v rámci určitého rituálu na vrcholku hory nebo náhorní plošiny. Kdo se ztratí v džungli svého všedního života, může sám sobě pomoci, když odcestuje do hor a přiblíží se jejich síle na dlouhých procházkách. S jejich pomocí může zase získat rovnováhu. Obtíže zase nabudou správných proporcí v poměru k příjemným zkušenostem a leckterá velryba se promění v paví očko.

Už od nejdávnějších dob jsou určité hory považovány za svaté a kdo si někdy dal tu práci, by například prošel pěšky horský svět Alp a vcítil se do jejich mocného vyzařování, může to potvrdit z vlastní zkušenosti. V Evropě budovali často oltáře, chrámy a spirituální střediska na horách, kopcích a skalách především Keltové, aby se přiblížili ke svým Bohům. Řekové ve starověku byli přesvědčeni, že Olymp-vysoká hora v Řecku-je vlastí jejich Bohů. Ještě dnes svědčí jména mnoha vyvýšenin v krajině o jejich dávné spirituální úloze.

Čakry a akupunkturní body Země
Stejně jako lidí, zvířat a rostliny má i Země jemnohmotný energetický systém. Proto existují čakry Země, které organizují a představují životní funkce naší planety na energetické rovině. Existují komunikační kanály, které tato energetická centra navzájem spojují a přirozeně i body na těchto drahách, které mají pro Zemi podobnou funkci, jakou mají akupunkturní body pro lidské tělo. Celé tělo Země je protkáno těmito energetickými sítěmi a uzly. Když jsou jemnohmotné vibrace na jednom místě soustředěně nasávány do Země, hovoříme o takzvané negativní zóně zemského záření. Kyvadlo se na takovém místě zpravidla otočí proti směru hodinových ručiček. Lidé a některá zvířata na takových místech onemocní snáze než jinde. Tato místa podporují především chronické a degenerativní disharmonie. Důsledky se mohou projevit ve formě ustavičné únavy, malátnosti a oslabení imunitního systému. Tam, kde je energie ve větším objemu dopravována ven ze Země, se většinou jedná o takzvanou pozitivní zónu zemského záření. Kyvadlo zde obvykle vibruje ve směru hodinových ručiček. Takováto místa nesvědčí spánku nebo celkovému klidu. Po nějaké době vzniká nervozita, podrážděnost a neklid


Z knihy Rainbow Reiki od Waltera Lubecka


Warning: A non-numeric value encountered in /data/web/virtuals/221473/virtual/www/wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/td_block.php on line 2015