Pud sebezáchovy je nejsilnější instinkt lidské přirozenosti a představuje velice účinný, vždy přítomný a stále činný přírodní zákon. Je proto jasné, že se všechny myšlenky, ideje a představy mohou rozvinout nejúčinněji právě tehdy, když jsou v souladu s životním principem, který ve vás přebývá a který se stále snaží být vám všemi způsoby užitečný. Proto je také přirozeně mnohem snazší obnovit normální stav těla než ho nutit k abnormálním reakcím.

Každá nemoc a každé utrpení jsou v rozporu s přírodou. Kdo je nemocný, myslí negativně a pluje proti proudu života. Zákon života je zákonem růstu – celá příroda dosvědčuje působení tohoto zákona tím, že se sama manifestuje v trvalém mlčenlivém růstu. Kde lze najít růst a seberealizaci, tam musí být i život. Kde je však život, tam vládne také harmonie a kde vládne harmonie, tam je dokonalé zdraví.

Dokud je vaše myšlení v souladu s tvůrčím principem podvědomí, jste také vy v souladu s principem harmonie, který je vám vrozený. Pokud se však vaše myšlenky odchýlí z tohoto směru, stanou se zneklidňujícím či dokonce škodlivým břemenem a přinesou s sebou nemoc nebo i smrt.

Při každé léčbě se musíte starat o větší přísun životních sil a jejich účinné rozmístění v celém organismu. Nejlépe se vám to podaří, když ze svého myšlení naprosto vypudíte jakýkoli strach, obavy, žárlivost, nepřátelství nebo jiné negativní myšlenky, které narušují vaše nervy a žlázy, to znamená tkáně, jež se starají o vylučování odpadních produktů.

Komentáře