JablkaVěděli jste, že toto běžně přehlížené ovoce chrání tělo před radioaktivnim spadem, zabíjí několik druhů rakovin a udržuje arterie průchodné?

Jde jen o pár experimentálně potvrzených způsobů, kterými jablko odemyká vašeho vlastního vnitřního lékaře.

Co dokáže jedno obyčejné jablko

V moderním světě mají lékaři k dispozici celou plejádu různých diagnostických testů, léků a léčebných procedur, které s sebou nesou i mnohé nežádoucí vedlejší účinky.

Někdy se dokonce stává, že tyto vedlejší účinky převáží nad deklarovanými přínosy léčby, proto je lepší se jim raději vyhnout, kdykoli je to možné.

Když se však podíváme na takové obyčejné jablko – je mnohem levnější než lékař a na rozdíl od některých vnucených léčebných procedur (psychiatrických nebo onkologických u dětí), jablko nijak neuškodí.

Ba naopak, i když náhodou nevyléčí, pro tělo jsou jeho výživné látky vždy přínosem.

Některým lidem se tento úvod článku může jevit jako fantazie, ale realita je taková, že léčivé účinky jablek jsou vědou v medicínské literatuře dobře zdokumentovány a prokázány.

Například, konzumace jablek byla předmětem několika studií zaměřených na snížení rizika rakoviny tlustého střeva.

Další typy rakovin, kde se ukázalo, že je jablko dokáže ničit:

Rakovina jater:
jablečný džus, jablečný pektin a jablečná slupka mají na rakovinu jater ničivý vliv.

Rakovina prsu:
jablka dokáží bránit jak jejímu vzniku, stejně tak ji i potlačit, což se experimentálně dokázalo na zvířecích studiích.

Rakovina rezistentní na léky:
karotenoidy extrahované z jablek potlačují tento typ rezistentních rakovinných buněčných kultur.

Rakovina jícnu:
Bylo zjištěno, že prokyanidiny z jablka tlumí růst rakoviny jícnu.

Rakovina žaludku:
Jedním ze způsobů, kterými jablko předchází vzniku rakoviny žaludku, je jeho schopnost potlačovat helikobaktera pylori. Ten je považován za hlavní příčinu jak žaludečních vředů, tak rakoviny žaludku.

Prokyanidinin z jablka byl studován kvůli jeho schopnosti přímo vyvolat programovanou smrt buněk rakovinovy žaludku (apoptózu).

Je vysoce pravděpodobné, že základní procesy přítomné při formování a růstu rakoviny jsou potlačovány jablkem a jeho složkami.

Proto jablka zřejmě chrání před mnohem více druhů rakoviny, než jen těmi zmíněnými výše. Bez ohledu na to, která složka jablek se zkoumá, v každé se nacházejí protirakovinné látky.

Například takový jablečný ocetobsahuje protinádorovou látku, která je výsledkem fermentačního procesu kyseliny octové a nazývá se alfa-glukan.

Dalším prokázaným způsobem, kterým jablka ničí rakovinu, je jejich schopnost vázat a odvádět rakovinotvorné radioizotopy.

Ty se v našem těle naakumulovali jako výsledek nukleárního spadu po atmosférických zkouškách jaderných zbraní, do ovzduší uvolněného ochuzeného uranu z konvenční munice či po haváriích atomových elektráren Černobyl nebo Fukušima.

Například, po Černobylu se používal jablečný pektin ke snížení úrovně Cesia 137 u dětí. V některých případech se dosáhlo k jeho až 60% snížení.

V letech 1996 až 2007 jablečný pektin byl podán až 160 000 dětem z okolí Černobylu. Výsledkem bylo, že po každém kole podávání pektinu došlo k 30 až 40% snížení hladiny cesia-137 v orgánech těchto dětí.

Výrazná redukce tohoto izotopu nastala již za krátkou dobu 16 dní.

Dokonce se zjistilo, že jablečný pektin dokázal zachytávat a bránit absorpci v tenkém střevě i tomu nejnebezpečnějšímu ze všech radioaktivních izotopů, kterým je plutonium-239.

V angličtině existuje pro jablko pěkné rýmující se pořekadlo, které ve volném překladu zní: „Jedno jablko denně sním, doktorovi se tak vyhnu“.

Toto pořekadlo bychom tedy klidně mohli změnit na: „Jedno jablko denně sním, radioaktivnímu spadu se tak vyhnu“.

A skutečně, mezi přírodními či syntetickými látkami najdeme jen velmi málo tak účinných substancí, které dokáží chránit před vystavením se plutonia lépe, než právě jablka.

Proto je ode dneška klidně můžeme zařadit na seznam takzvaných „super potravin“.