Každý by rád dobře znal vlastní povahu a uměl se na sebe podívat nezaujatýma očima. Dobrým způsobem sebepoznání je psychologický projekční obrázkový test, zachycující všechny zvláštnosti vaší osobnosti.

Když děláme něco, nad čím nepřemýšlíme, vyjadřuje výsledek této činnosti nikoli logickou, ale emocionální stránku činnosti mozku. Naše prožitky, radost, zlost a všechny ostatní se mohou podvědomě projektovat na papír.

Abyste si prošli dole popsaný test, potřebujete ničím nerušený klid. Nikdo a nic vás nesmí vyrušit. Připravte se list formátu A4, tužku nebo propisovačku. Papír rozdělte na 4 stejně velké části a očíslujte je. Bude to vypadat takhle:

Přípravu papíru dokončete takto:

• uprostřed části 1 namalujte tečku

• ve druhé části namalujte malý čtvereček nebo obdélníček

• v části 3 vytvořte něco podobného znaménku „rovná se“: =

• čtvrtá část zůstane prázdná

Dostanete něco takového:

Buďte v pohodě, žádné těžké úkoly vás nečekají. Malujte rovnou to, co vás napadne podle tohoto návodu:

Do prvních tří částí domalujte to, co se vám chce. Kreslete, co cítíte, bez rozmýšlení. Nemusíte kreslit nic složitého, věnujte každé části asi 10 vteřin. Potom přejděte k poslední části..
V této čtvrté části namalujte loďku plující na vlnách. Kresba má rovněž být velmi jednoduchá, takže na ni nevynakládejte přespříliš času.

Výklad obrázků

Část 1

Tato část zobrazuje vaši uzavřenost nebo otevřenost. Jsou-li zde okrouhlé tvary, jste uzavřená osobnost. Totéž platí o spirále vedoucí do středu (k tečce). Pokud jste jen namalovali velké množství teček, jste velmi společenští a otevření. Zjednodušeně řečeno, čím více objektů jste namalovali, tím lépe. Výjimku představují pouze kruhy. Těch by mělo být co možná nejméně.

Část 2

Tato část hovoří o vaší laskavosti a soucitu a také o míře vašeho sobectví. Za dobrého člověka se můžete pokládat, jestliže to, co jste nakreslili, je nějak spojeno s výchozím pravoúhelníkem. Čím menší je místo dotyku s ním, tím větší jste sobci. Otevření lidé často malují zeď, což vypovídá o jejich tíhnutí ke společnosti a kolektivu. Mnozí malují dům, což je rovněž velmi dobré. Pokud se váš obrázek pravoúhelníku nedotýká, měli byste se zamyslet. Možná jste sobečtí.

Část 3

Tato část ukáže, nakolik se pokládáte za úspěšné u opačného pohlaví a je-li pro vás snadné flirtovat. Prvků, které jste dokreslili, by mělo být co nejméně a neměly by se dotýkat původního rovnítka. Lidé spokojení se svými vztahy s opačným pohlavím obvykle dokreslují usmívající se smajlík a dostávají něco jako je toto: =). Nejhorší je obrázek symetrický a silně stlačený. Je to ukazatel vaší nejistoty při jednání s opačným pohlavím.

Část 4

Je to krajně jednoduché. Tato část ukazuje, jací jste v lásce a ve vztazích vůbec. Je-li voda neklidná, dáváte přednost lásce dynamické, pro niž ztrácíte hlavu. Je-li voda klidná, je pro vás láska bezvětrnou zátokou, teplem a jenom příjemnými, spořádanými emocemi. Pokud jde o loďku, všímejte si, jak je namalována a co se kolem ní děje. Jakékoli nadbytečnosti v podobě plachet, lidí, zvířat (o ničem takovém nebyla řeč), případně měsíce, slunce či hvězd vypovídají o vašem romantickém založení. Pokud na obrázku nic navíc není, je vaše povaha tvrdá a veškerá romantika je vám cizí.

Komentáře