Spíše než duch budu užívat slovo energie, aby to bylo přesnější.

Médium nemůže být každý, koho to zrovna napadne. Musí to být někdo, kdo alespoň ví, s čím zachází, a co ho čeká. Existují způsoby, jak rozvinout své schopnosti, aby člověk byl dobré médium.


Ilustrace spiritistické seance

Být médiem není nejbezpečnější záležitost, neboť právě skrz médium komunikuje energie s ostatními. Děje se to tak, že médium propůjčí své tělo energii, která pak skrze ústa média odpovídá na kladené dotazy. Proto není nejbezpečnější propůjčovat tělo cizím energiím.

Seance probíhá většinou v několika lidech, kteří si sednou ke kruhovému stolu. Kruhový stůl není podmínkou, ale užívá se pro zesílení energie a zvýšení šance na přivolání energie.
Jakmile jsou lidé usazeni do kruhu, tak mohou buď spojit své prsty, takže má každý spojené palce a malíčky se dotýká přísedícího, nebo třeba spojí své ruce. Tak se tedy vytvoří kruh.

V magii se používají kruhy jako třeba ochranný prostředek, takže tím, že účastníci seance sedí v kruhu, si zajišťují ochranu vůči případným agresivním a nepřátelským energiím. Pokud by v průběhu seance někdo z účastníků porušil takto vytvořený kruh, hrozí, že energie by mohla poškodit, či nějak napadnout kohokoliv z účastníků seance.

Čím více lidí se seance účastní, tím větší pravděpodobnost je, že se jim povede přivolat nějakou energii, neboť každý člověk znamená určité množství energie a když se pospojují lidé, vznikne tak jakási energetická síť, kterou médium využívá k přivolání energie.
Pokud je energie dost silná, může dojít k tzv. materializaci energie (více v jiném článku).

Pakliže se médiu podaří úspěšně vyvolat energii a komunikovat s ní, tak musí také tuto energii na konci seance zase poslat na místo, odkud přišla, aby dále nepřetrvávala na místě seance a nemohla nijak uškodit lidem, kteří se zde budou v budoucnu pohybovat.

František Bardon také varuje před nebezpečím takových seancí.

Komentáře