Stresovou situaci mohou vyvolat lidé, kteří:

 • Mají nepříjemný výraz tváře – mračí se, jsou bez mimiky
 • Stále uhýbají před pohledem druhých. Dívají se jinam, otáčejí se
 • Stále se omlouvají, vysvětlují, ujasňují
 • Snaží se v nás vzbudit lítost, dělají ze sebe ! chudáky „, jsou „ bez mocní „, sami sebe obviňují za kdeco
 • Neustále si stěžují na své problémy, nemoci, na druhé, na osud
 • Když s námi mluví, mluví jen o sobě, chtějí ovládat rozhovor, neposlouchají co jim říkáme, skáčou do řeči, odvádějí od tématu
 • Nervózně gestikulují, trhají sebou, , těkají, poposedávají a přesedávají, , poklepávají rukama a nohama
 • Vyčítají, kritizují, moralizují, obviňují, nadávají
 • Jsou nadměrně loajální, se vším souhlasí, nikdy nemají svůj názor
 • Jsou stále připraveni k útoku, ironičtí, kousaví, ponižují a urážejí druhé, mluví povýšeně, zesměšňují,
 • Vždy jsou vševědoucí, na všechno mají odpověď, stále poučují, radí v situacích, kdy si to nikdo nevyžádal
 • Mluví příliš tiše, málo srozumitelně, nutí k nadměrné pozornosti
 • Stále o někoho nadměrně pečují, jsou přehnaně starostliví
 • Neumějí přiznat chybu, vše svalují na druhé
 • Ignorují druhé,dávají najevo svůj nezájem
 • Neustále lichotí, slibují
 • Stále něco kritizují, nadávají na poměry, pomlouvají druhé
 • Kňourají, naříkají, prezentují se jako oběti
 • Stále chtějí, aby vše bylo po jejich, brání se kompromisům
 • Neustále chtějí, aby s nimi někdo souhlasil, neúnavně přesvědčují
 • Lžou, vymýšlejí si, vymlouvají se, zatloukají
 • S gustem nesouhlasí, aby se mohli přít
 • Jsou netaktní, neomalení

Dovednosti lidí, které je chrání před stresem:

 • Často upřímně oceňují u druhých jejich práci
 • Vciťují se do druhých a dávají jim to najevo
 • Dovedou přijímat kritiku v klidu – zajímá je
 • Říkají ano a ne v souladu s tím, co doopravdy chtějí a cítí
 • Dovedou pozorně a citlivě naslouchat druhým
 • Dávají najevo respekt a úctu k sobě i druhým
 • Dovedou uzavírat rozumné kompromisy
 • Jasně a přiměřeně dovedou vyjadřovat svoje pocity a potřeby
 • Dávají druhým prostor na vyjádření jejich pocitů a potřeb
 • Chovají se příjemně, klidně, bývají usměvaví, nespěchají
 • Dokážou otevřeně mluvit i o nepříjemných a bolestných věcech
 • Dokáží kritizovat aniž by zraňovali, berou v potaz city druhého
 • Mají upřímný zájem o ú potřeby, city a přání druhých
 • Dovedou uklidnit rozjitřené emoce u sebe i druhých
 • Dokáží proměnit spor v dohodu
 • Nepomlouvají
 • Dokáží otevřeně a beze studu mluvit o sobě
 • Umějí přijmout odmítnutí druhého bez pocitů urážky nebo zrady
 • Nemají strach ze zesměšnění, dovedou si ze sebe dělat legraci
 • Chyby a nedostatky druhých berou laskavě a s pochopením
 • Ke všem lidem se chovají jako k sobě rovným, nad nikoho se nepovyšují – mají svoji hrdost. Ale nejsou namyšlení a pyšní.
 • Konfliktní situace zvládají s nadhledem, vždy kromě svého hlediska zvažují i hledisko druhých
 • Nejsou závislí na hodnocení, ocenění nebo kritice od druhých, a proto se rozhodují i ve složitých situacích sami
 • Dovedou obhájit osobně důležité cíle a vznést oprávněné požadavky
 • Akceptují vlastní nedokonalost a limity
 • Dovedou vyjádřit hněv, aniž by nad sebou ztratili kontrolu
 • Jsou schopní vyjádřit lásku a přátelství, často je dávají najevo
 • Mají odvahu se ozvat, když cítí nespravedlnost k sobě nebo druhým
 • Umí přijmout pochvalu bez falešné skromnosti či nadměrné pýchy
 • Dovedou samozřejmě navazovat kontakty s neznámými lidmi

Lidé, kteří mají tyto vlastnosti nebo dovednosti, jsou velmi příjemní partneři, nadřízení, spolupracovníci, přátelé i společníci. Dobře se s nimi žije. Pomáhají nám cítit se samozřejmě, bezpečně a sebejistě a zapomenout na komplexy a nejistoty. Probouzejí a podporují v nás to nejlepší. Míváme pocit, že jsou takoví od narození. Nicméně jsou to většinou dovednosti, které si během života vypěstovali. Naučili se jim od rodičů, sourozenců, učitelů, přátel a jiných vzorů.

Iva Hédlová podle Jána a Hany Praškových ( Asertivitou proti stresu – vydavatelství Grada )

Zdroj: www.zdravi4u.cz

Komentáře