Onemocnět nebo mít úraz může skutečně každý, chudý i bohatý. V případě, že se jedná o vážnější záležitost, kterou je potřeba neustále monitorovat, většinou takový pacient končí v nemocnici, kde se o něj dobře postarají. Zbytek pak je v domácím léčením.

Ovšem řada nemocných se nachází v takzvané šedé zóně. Jsou sice nemocní a často i těžce, ale zároveň jejich stav nevyžaduje pobyt v nemocnici. Je však nezbytné, aby měli zajištěnu pravidelnou zdravotní péči i v pohodlí svého domova.

A právě k tomu slouží služba domácí péče praha, která dokáže zajistit vše potřebné. Jejich služby se však nevztahují pouze na klienty v naší metropoli, ale pracují v několika dalších krajích. Pokud jste tedy z okolí Liberce nebo Brandýsa nad Labem, můžete se stát součástí široké klientely ProCare Medical.

Doma se rychleji uzdravíte

Hlavním důvodem, proč existuje zdravotní domácí péče, není pouze snížení nákladů nemocnicím a uvolnění nemocničních lůžek pacientům, jejichž stav to vyžaduje. Snaha přenést léčbu do domácího prostředí má také za úkol zlepšit proces uzdravování. I když se o nás v nemocnicích vždy skvěle starají, jedná se o stresující prostředí a stres, jak známo, není zrovna nejlepší lékař.

Když se budete léčit doma, je daleko pravděpodobnější, že se uzdravíte nebo se alespoň váš stav výrazně zlepší mnohem rychleji. Navíc není potřeba, abyste kvůli každé maličkosti museli navštěvovat přímo lékaře.

Náš tým dokáže zajistit veškeré nezbytné úkony typu převázání obvazu, výměna kanyly nebo veškerou specializovanou píči spojenou s dupv, tedy domácí plicní ventilací.

Profesionální tým

O všechny odborné práce se starají profesionální zdravotní sestry, které disponují všemi patřičným vzděláním a mají i zkušenosti s prací na ARO. Nemusíte se tak bát, že by se o vás starali zdravotní sestry, které mají jen minimum odborných znalostí a nulovou praxi. Každý z týmu je zkušený profesionál a na kvalitě péče je to opravdu znát.

Komentáře