Tvůj duch tě teď dá do kontaktu s lidmi aktivně pracujícími s procesem světelného těla.

Duch začne dávat na tvou cestu knihy a semináře k zrychlení tvého probouzení. Bude ti dán širší osvícenější náhled na realitu k rozšíření tvého vědomí. To je, kdy opravdu pochybuješ o realitě a uvědomuješ si, že nic není lineární, čas neexistuje. Začneš vnímat multidimenzionálně a fungovat v těle s touto rozšířenou realitou. Tělo bude tvým průvodcem.

Toto je zásadní bod, protože se již nemůžeš vrátit k tomu, čím nebo kdo si byl či sis myslel, že jsi, buď se posuneš blíže a blíže ke své velkoleposti nebo umřeš. To je, kdy si uvědomíš, že jsi součástí síly evoluce, člen týmu planetárního přechodu, že jsi zde k spoluvytvoření nebe na zemi. Možná si nyní uvědomíš rozsáhlost tohoto úkolu, můžeš se cítit jako, že tato práce je pro tebe ohromně velká, příliš velká pro tak malého člověka. To je, kdy se práce může zkomplikovat, protože to je doba, kdy vstupuješ do své opravdové moci. Začneš aktivně přetvářet obrazy reality v tvém poli pro sebe a ve skutečnosti pro lidstvo. Nyní si uvědomíš, že to není osobní práce, ale planetární.

Mnoho bytostí se v tomto bodě rozhodne se neúčastnit, protože to není jejich záležitost v které by pokračovali, nemohou unést zvýšené hladiny světla, které jsou nyní dostupné. Když zůstanou, je to čas, kdy se věci dají opravdu do pohybu. Je to čas, kdy se odvracíš od všeho, co si předtím věděl, možná budeš muset opustit mnoho přátel, protože se nevyvíjejí stejnou rychlostí jako ty. Nebo tě možná dokonce zavrhnou a odsoudí, protože seš pro ně divný. To je čas, kdy lidé mění svou práci, vztahy, manželství apod. – můžeš se cítit velmi osaměle. Mnoho nových lidí, kteří jsou v souladu s tím, kde jsi, vejde do tvého života. Pokud seš osamocený a nemáš okolo sebe lidi, kteří jsou stejně naladěni, bude tě to silně nutit k jejich vyhledání a povídání si s nimi o pravdivé realitě. V tomto období zažiješ rozsáhlejší sestup Ducha a uvědomíš si, že jsi Duch.

Začneš komunikovat se zvýšenou telepatií a aktivně komunikovat se svých Duchem, svými rádci, průvodci, anděly apod. Asi 1/3 struktury světelného těla je nyní rozsvícena v tvém duchovním genetickém souboru. Můžeš se cítit jako světlo a že vyzařuješ světlo. Tvé oči budou zářivější a lidé si toho všimnou.

Po nějaké době se stane život nádherně vzrušujícím. Uvědomuješ si úžasnost bytí, posvátnost ve všech bytostech, rozlehlost a zázraky univerza a zažiješ extázi a úžasné vzrušení z právě probíhající transformace, které jsi součástí. Začneš se aktivně podílet spolu s ostatními mistry na tomto nádherném procesu Vzestupu. Začne tě bavit spoluvytvářet nebe na zemi.

7. Úroveň Světelného Těla

Toto je úroveň pocitů a emocí, kdy se tvá srdeční čakra otevírá a ty cítíš hlouběji a vášnivěji než kdy předtím. Díky těmto zvýšeným hladinám světla, všechna místa uvnitř tvého bytí, která nejsou milována vyplují na povrch, aby ses s nimi zabýval, usmířil se s nimi, uctil je a skutečně miloval. To může být těžké, znamená to intenzivní dobu emocí. Budeš schopen cítit tak hluboce, protože máš narůstající odstup od identifikace se svými pocity.

Začneš se opravdu spojovat s planetou a cítit ji. Spontánnost začne být pro tebe normální způsob fungování. Dělání "ztřeštěných" věcí jako dítě, dělání věcí, protože ti přijdou na mysl. V závislosti na tom, jak moc tvé mentální tělo bude klást odpor a uvolní kontrolu smyslům, tak moc bude tato úroveň jednoduchá a bude tě bavit. Bude to čas k zharmonizování mentálního těla s emocionálním tělem. Tvé mentální tělo se musí přenést přes své strachy a záležitosti přežití k blaženému stavu "no a co". Tvé emoce budou nevyzpytatelné jako u dítěte. Když budeš smutný, budeš brečet, když rozčilený, budeš křičet, když šťastný, budeš se smát. Budeš emocionálně spontánní, nebudeš dbát na to, kdo tě uvidí jak seš emotivní. Budeš vyjadřovat jakoukoliv emoci momentálně procházející tvé emocionální tělo. Začneš žít v teď, vyvážen mezi svým emocionálním tělem přiklánějící se k žití v minulosti a mentálním tělem přiklánějícím se směrem k žití v budoucnosti.

Jak emocionální tělo opouští své staré vzory, začneš nově definovat své vztahy a mnoho jich ukončíš, protože již více neplní svou funkci. Na této úrovni se tvé vztahy stanou transpersonálními, jinými slovy, již nebudou založeny na závislých emocionálně karmických poutech, budou založeny na tom, zda tvůj Duch tě vede k tomu, aby si byl s tou určitou osobou pro svůj osobní rozvoj a probouzení planety. Druhým se můžeš zdát chladným, protože jsi méně emocionálně poután a nyní má pro tebe větší hodnotu tvůj osobní prostor. Srdeční Čakra se teď otevírá ještě více a můžeš ji cítit jako střed tvého těla. Meditace začnou být jednoduché, protože se teď zaměřuješ na své srdce než na svou "hlavu". Nyní můžeš cestovat multidimnezionálně skrz své srdce.

Čakry začnou mutovat a stanou se sférickými, pak se ještě více stanou jedním jednotným polem podobným velké sféře obklopující naše tělo v meditaci MerKaBah (ala Drunvalo Melchizedek, také podobně jako v meditaci na Jednotnou čakru v "What is Lightbody"("Co to je Světelné tělo") od Aliyah Ziondra, Wings of Glory ("Křídla slávy"), www.einsoph.com, na mé webové stránce (pozn. http://www.zakairan.com/) a také v "An Ascension Handbook" ("Příručka k vzestupu") od Tony Stubbs) Toto čakrové propojení pomáhá emocionálnímu, mentálnímu a duchovnímu tělu ke spojení se v jednotné pole. Toto jednotné pole tě udržuje v rovnováze, již více se nepropadáš do záležitostí přežití, kvůli tvým nezesynchronizovaným čakrám. Nyní jseš schopen ustát jakékoliv množství energie, které do tebe sestupuje, bez vyčerpání.

Na 7. úrovni žlázy šišinky a hypofýzy se otevírají a začneš je pociťovat jako tlak. Když hypofýza funguje na své maximum, již více nestárneš, takže začneš vypadat mladší. Šišinka je tvé 4. oko, vidí nahoru a multidimnezionálně. Jak se bude otevírat, možná začneš vidět sebe v jiných tělech na této planetě, na jiných planetách, na lodích, v dalších paralelních realitách apod. a prožiješ sebe multidimenzionálně. To je, kdy si uvědomuješ a cítíš hluboké spojení s lidmi a duchem. To je, kdy si opravdu volíš priority podle toho, co je skutečně pro tebe důležité. Tvůj smysl pro záměr se zvýší. Začneš si přát žít opravdově, bavit se a pomáhat lidstvu poznat, kdo opravdu je.

8. Úroveň Světelného Těla

Tvé žlázy šišinky a hypofýzy začnou hodně mutovat a růst a možná tě z toho bude hodně bolet hlava. Tvá 8., 9. a 10. čakra se otevírají, spojují s "jazykem světla". Teď budeš schopný dekódovat jazyk vyšších dimenzí – tóny, geometrie, barvy, přímou komunikaci se stvořitelem, povznesenými mistry, anděly apod.

Začneš si teď plně uvědomovat rozlehlost a mistrovství a dokonalost. Zanecháš jakékoliv jiné závazky než je božský plán. Komunikuješ s lidmi na duchovní úrovni, transpersonálně. Již více nenavazuješ kontakt s lidmi na základě vzájemné psychické závislosti. Začneš fungovat jako síla změny na uzemněné úrovni. Již více nehledáš – prostě víš. Začneš být opravdovým kosmickým mistrem, kterým bezpochyby jsi.

9. Úroveň Světelného Těla

To je, kdy se tvé tělo začne měnit. Možná budeš vyšší nebo hubenější. Chápeš světlo přímo. Teď zcela znáš svou existenci na úrovni jiných dimenzí. Méně a méně se staráš o to, co si o tobě kdo myslí. Nyní žiješ své kosmické já, kterým jsi.

Tato úroveň může být nejtěžší, protože si nyní žádán ke konečnému a úplnému odevzdání se duchu a je pro tebe naplánována boží mise. Uvědomíš si, že vše v tvém životě je řízeno Vším Co Je. Svobodná vůle je nahlížená z té správné perspektivy – popřít nebo následovat ducha. Fungovat na základě starých programů přežití a omezení nebo žít božskost. Nyní se znáš jako čisté vědomí, prožívající život v lidském těle. Nyní vyzařuješ sílu světla, které velmi ovlivní každého člověka s kterým se setkáš.

Na předchozí úrovni si cítil, že toužíš vzestoupit a hodně sis to přál – chci jít domů! Teď si uvědomuješ svou volbu zůstat a pomáhat při přechodu, vlastně jsi odvážný ve svém rozhodnutí – dosáhneš cíle za každou cenu. Již nefunguješ na základě ega (s věděním o světě), ale na základě čistého vědomí. Pracuješ na Kristově úrovni, se soucitem a odpuštěním, přijímajíc své dary od Všeho Co je.

Budeš kolísat mezí bytím úctyhodným mistrem plným Božské lásky, vůle, pravdy, soucitu a odpuštění, a chvílemi, kdy jsi hloupým lidským chudákem s chybami a slabostmi. Uvědomíš si pravdu bytí čistého vědomí v lidském těle – že i když jsi úctyhodný – funguješ v rámci omezení lidského těla a lidské existence. Staneš se oficiálně těsně spjatý s tím, kdo jsi, jako jednotné plavidlo světla. Dostaneš se do stavů bytí, ve kterých si předtím ještě nikdy nebyl, přičemž zažiješ stav bytí své vlastní pravdy, zažiješ stav bytí nepodmíněné lásky a zažiješ stav bytí svého světla a síly.

10. Úroveň Světelného Těla

Poslední 3 úrovně světelného těla jsou "duchovní úrovně", to je kdy tvé čakry a pole jsou kompletně sjednocené a ty jsi plně silně spjat s Kristovou Nejvyšší duší na každé úrovni. Je to úroveň, kdy umíš doslova dělat cokoliv, kdy máš schopnosti Avatara. Můžeš se přenášet teleportací, manifestovat cokoliv atd. Je to jednoduché, protože si plně poznal svou jednotu se Vším Co je.

V tomto bodě je tvá MerKaBah plně aktivována a alespoň tři vlákna DNA jsou plně aktivována. V této době vzestupu všechny tři skupiny bytostí pomáhající transformaci spojí svá světelná těla. Vesmírné bratrstvo (Ashtarova skupina/ET ) se spojí, aby vytvořili planetární světelné tělo. Vzestoupení Mistři budou vedoucími a navigátory, zatímco Andělé poskytnou palivo pro transformaci. Osobně na této úrovni budeš pracovat specificky se svou duševní skupinou v závislosti na tom, "kdo jsi" osobně, na misi tvé duše a na koordinaci jak ET, Andělů, Andělských ET nebo Nanebevzatých Mistrů/Avatarů.

"Ashtarova skupina je skupina mimozemských emisarů a Vzestoupených Mistrů, která koordinuje pomocné týmy (vytvořené z andělů, archandělů a emisarů z různých blízkých hvězdných systémů). Cestují v mateřské lodi a Svrchovaná duše jako GAIA (a všichni na ní inkarnovaní) prochází procesem vzestupu a změny světelného těla. Přinášejí Zemi světelné paprsky v nových frekvencích, které jsou channelovány ze Zdroje a jiných galaktických center".(Pozn. 2)

11.Úroveň Světelného Těla

Postavil si strukturu své MerKaBy, tvé světelné tělo je plně aktivováno a teď se rozhodneš, zda zůstat ve světelném těle a vzestoupit s planetou, vzestoupit dříve než planeta nebo se přeměnit na čistou energetickou formu. Rozhodneš se odejít, protože tvá práce je hotova nebo zůstat a dále pomáhat ostatním a jejich vzestupu. Mnoho bytostí jako já již prožilo vzestup na této úrovni světelného těla a rozhodlo se zůstat, aby pomáhalo vzestupu s lidskými vlastnostmi. To je, kdy se staneme skutečnou božskou "mocnou" silou transmutace.

Tvé světelné tělo je vytvořeno z mnoha vláken světla, křížících se v nádherné geometrii. Také máš sférickou ženskou geometrii zasazenou mezi lineární geometrii. Toto je učení světelného těla/ MerKaBah. Jsi také těsně spjat s Merkabah prostředky vyšší dimenze, větších a větších struktur. Toto je učení Květu Života Platónových těles, geometrických struktur našeho bytí a veškerého života. První, kterou musíme probudit je dvojitý hvězdný čtyřstěn, pak další vyšší geometrii, osmistěn – neboli dvojitou pyramidu, (a další geometrie, které následují). Dvojitý hvězdný čtyřstěn obklopuje tvé tělo, spojuje ho se zemí a kosmem a když je aktivovaný, jeho energetické pole má minimálně 55 stop (pozn. to je asi 17 m) v průměru, ve tvaru létajícího talíře. Osmistěnná struktura, milióny mílí daleko, je obrovská geometrická struktura tvé Merkaby a celkového světelného těla. (Další informace k Merkabě naleznete v mých článcích o světelném těle, v knize "The Secrets of the Flower of Life"( "Tajemství Květu života") od Drunvalo Melchidezeka a u dalších učitelů posvátné geometrie. Na většinu z nich mám odkazy na svém webu).

Tvé fyzické tělo je v tomto bodě restrukturováno na molekulární úrovni, v podstatě nemáš žádné tělo, přestože se ti to tak může zdát. Čas se zrychlí a stane opravdu relativní. Až všichni budou na této úrovni, již nebude existovat žádný čas, jen současnost. Toto je úroveň, kdy jsi tak ve středu svého bytí, víš kdo jsi, máš tak velký smyslem pro já, že jsi mimo čas. Čas pro tebe neexistuje, protože tím, čím doopravdy jsi je věčnost.

Teď se opravdu začneš rozpomínat a používat své dovednosti. Nyní děláš pouze to, z čeho má radost tvé srdce. Aktivně manifestuješ svou vizi Nebe na Zemi a bytí Tím, Kým Opravdu Jsi.

12. Úroveň Světelného Těla

Toto je úroveň pro změny na úrovni pěšáků, aktivně začneš tvořit změnu na planetární úrovni. Těsně spjat s ostatními z Duchovní Rodiny. Vytvářejíc Skupinové Merkaby. Světelná Centra. Světelné Komunity. Světelná Města. Vytvářejíc opravdové komunální vlády. Předistribuvávajíc bohatství, jídlo a zdroje. Nyní jednáš a děláš bez zaváhání a dimenze splývají, každý je ve světelném těle a jedná tak, jaký je, s úplnou suverenitou a s naprostým mistrovstvím. Nebe na Zemi je v plné síle, existuje světelné tělo země. Na 12. úrovni jsme všichni avatary a dokončili jsme dvanácti krokový program.

Mnoho informací v tomto článku může být zastaralých nebo se můžou změnit bez varování. Informace ti byly poskytnuty, aby sis udělal určitou představu o tom, co se děje v této zrychlené době v procesu probouzení. To je žádoucí, protože věci se dějí rychleji než naše těla, intelekt a paměť to nemůže stíhat a mnoho z tvého procesu aktivace světelného těla a procesu probouzení bude vzpomínkou, jak si uvědomíš, co se s tebou stalo, po té, co již se to s tebou stalo. A mnoho informací bude něco, na co se můžeme těšit a o co můžeme usilovat.

ZaKaiRan

ZaKaiRan: "Velmi se cením pomoci Tashiry Tachi-ren, Aliyah Ziondra a Archanděla Ariela za manifestaci jejich knihy "What is Light Body"( "Co to je světelné tělo"). Požehnání a zázraky vám všem.

Poznámka 1
Walk-in: člověk z jiné dimenze, který vešel do těla osoby zde na zemi. Ve všech případech je zde dohoda mezi tzv. hostitelem a tímto člověkem. Takto tzv. walk – in může přeskočit narození a adolescenci vtěluje se do dospělého těla. Ne však vždy. Walk-in se vtěluje pro uskutečnění své mise zda na zemi. (Více v angličtině naleznete zde: http://nibiruancouncil.com/html/starseeds.html )

Poznámka 2 – skrz Qala Serenia, www.light-elixirs.com  & www.g-a-i-a.com

autor: ZaKaiRan
překlad: Markétka (Markéta Jiříková)
původní zdroj: http://www.zakairan.com/ZaKaiRansArticlesBooks/LightBody1.htm
zdroj: www.hadisila.blog.cz


Warning: A non-numeric value encountered in /data/web/virtuals/221473/virtual/www/wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/td_block.php on line 2015