Po osvobození Koreje zpod japonské nadvlády 15. srpna 1945, ožila u starých mistrů tužba po oživení tradičního umění taekwondo vyučováním svých následovníků. Nakonec byla 16. září 1961 založena Korejská asociace taekwondo, která se 25. února 1962 stala 27. členem Korejské asociace amatérských sportů, a 9. října 1963 bylo taekwondo zařazeno mezi oficiální disciplíny na 44. Národním atletickém setkání. Od této události nastává velký skok v rozvoji soutěžních pravidel a ochranného vybavení.

V šedesátých letech začali korejští instruktoři cestovat do zahraničí, aby tam učili taekwondo, což bychom mohli nazvat klíčovým bodem v historii taekwondo. Do světového sportu si taekwondo prorazilo cestu prostřednictvím 1. Světového šampionátu, který se konal v květnu 1973 v Soulu za účasti 19 zemí. Na schůzi 28. května 1973, konané při příležitosti šampionátu, zástupci zúčastněných zemí založili Světovou federaci taekwondo – WTF.  

Léta 1980-1995

V současnosti WTF sdružuje organizace ze 144 členských zemí a celkový počet cvičenců se odhaduje na 30 miliónů. Na 83. generálním zasedání MOV v r. 1980 se taekwondo stalo mezinárodním sportem. Bylo akceptováno jako demonstrativní sport na 24. OH konaných v Soulu v r. 1988 a poté i na 25. OH v r. 1992 v Barceloně.

Jako oficiální olympijský sport bylo taekwondo uznáno na 103. zasedání MOV, konaném v Paříži 4. září 1994, a představeno na Olympijských hrách v Sydney v r. 2000. Dá se říci, že taekwondo si upevnilo svou pozici ve světovém sportu tak rychle, jako žádné jiné bojové umění.

Kromě kontinentálních šampionátů pořádaných regionálními uniemi WTF, stejně jako MS mužů a žen, Světového poháru, šampionátů taekwondo organizovaných CISM a Světového univerzitního šampionátu FISU, se taekwondo prezentuje jako oficiální sport na většině mezinárodních multisportovních her jako jsou Světové hry, Panamerické hry, Celoafrické hry, Hry jihovýchodní Asie a Hry střední Ameriky.

4.  ETIKETA

Nejcennější přínos taekwondo ztělesňuje etiketa, pravidla, která usměrňují cvičencovo chování a přístup až do hloubky srdce. Cvičenec taekwondo by měl žít v souladu s vysokými etickými nároky. Organizace taekwondo po celém světě uplatňují vysokou úroveň disciplíny, která zaručuje zachování tohoto standardu. Tento standard je udržovaný se záměrem rozvoje smyslu hodnot naší mládeže, což se odráží ve vyšší úrovni zdvořilosti a respektu, a je silným základem pro morálku, která je v dnešním světě nevyhnutná. Taekwondo rozvíjí skromnost v chování, zdravé sebevědomí, pocit sounáležitosti a organizovanost. Formality uvnitř systému taekwondo plodí obětavost, laskavost a ohleduplnost.

Pravidla / zásady etiky:

Pozdrav Kjongnje

Rozlišujeme dva pozdravy; pozdrav v stoji a pozdrav v kleku. Pozdrav v stoji (obr. 12) se vykonává při vstupu i odchodu z tělocvičny dodžang; při příchodu k trenérovi, jakož i při odchodu od něj; při započetí a ukončení cvičení se spolucvičencem, při započetí a ukončení souborného cvičení. Nohy jsou u sebe, ruce s dlaněmi u těla. Pozdrav v kleče (obr. 13) se vykonává pokud trenér anebo učitel sedí na podlaze.


Pozdrav v stoji (obr. 12)


Pozdrav v kleče (obr. 13)


Formality žáka a učitele během tréninku

Před započetím tréninku se pozdraví vlajka přiložením pravé ruky na srdce. Po pozdravení vlajky níže postavení žáci pozdraví výše postavené podle stupně technické vyspělosti, nejdříve mistra školy, učitele a potom jednotlivce s vyšším technickým stupněm. Během tréninku by mělo být chování žáka kontrolované, s vysokou úrovní zdvořilosti. Žákův úbor dobok – by měl být dobře udržovaný. Úbor se nesmí nosit na veřejnosti, kromě nevyhnutných situací. Pro žáka je důležitá diskrétnost, když hovoří během tréninku. Měl by vždy volit slova vyjadřující respekt a úctu, když hovoří k nadřízeným. Pokud jsou žáci oblečeni v úboru – doboku, je nadřazen symbol zařazení (technický stupeň) před věkově starším cvičencem, a když žák není oblečen v úboru, je nadřazená úcta k starším.

Úbor – Dobok

Úbor taekwondo se skládá z vrchní části, kalhot a opasku. Vrchní část a kalhoty jsou dost podobné korejskému tradičnímu oblečení mužů v každodenním životě. Nezachovaly se žádné dokumenty o původu této trojdílné části doboku, jako při tradičním korejském oblečení nazývaném hanbok. Záznamy o korejských tradičních kalhotách pro muže můžeme najít v komentářích z období dynastie Silla – v Samguk saki [1146] a traktátu Garaku v Samguk jusa [1284]. Z těchto výroků, týkajících se korejského oblékání, v historických spisech si můžeme představit muže z Kogurjo, Päkče a Silla, tří starokorejských států, který nosil kalhoty takovéhoto tvaru.

Ze vzhledu kalhot hanboku jsou analogizované tři tvary – při pohledu shora viděný kruh, znamenající nebesa; na kalhotách viděných při pohledu zepředu anebo zezadu pravidelný čtverec, znamenající zem; a trojúhelník, znamenající lidské bytí, který je připojený ke kalhotovému rozkroku pro flexibilnější pohyby nohou. Tyto tři tvary, které jsou základní podstatou vesmíru, mohou být spatřeny i v horní části hanboku.

Z orientálního hlediska je člověk přirovnáván k malému vesmíru. Kalhoty se shodují s Jin aneb negativní energií vesmíru a jsou považované za zem, a vrchní část se shoduje s Jang anebo pozitivní energií vesmíru a s nebesy. Opasek se shoduje s člověkem. Tímto způsobem dobok a hanbok ukazují úžasnou harmonii základních částí vesmíru – nebes, země a člověka.

Pokud jde o historii hanboku, korejské noviny Čoson ilbo z 18. 4. 1990 informují o zjištění, že přibližně před 400 lety (kolem r. 1592) byl prototyp tradičního korejského mužského oblečení, zvaného čon ik, přinesen do Japonska jako součást válečné kořisti. Tento kus oděvu, nazývaný též čol lik, byl vrchním oděvem ve tvaru ptáka rozprostírajícího křídla. Dobok taekwondo byl původně celý bílý. Vrchní část doboku byla nošená tak, že se složila jedna polovina přední části přes druhou. V současnosti má tvar pulóvru.

Tradiční úbor taekwondo je bílý, s límcem a opaskem různých barev – v závislosti od technické vyspělosti cvičence. Rozeznáváme dva typy uniformy: pum dobok a dan dobok. Límec je ve tvaru písmene V, a u pum doboku je červeno-černý, blůza a kalhoty jsou bílé; úbor je určen pro cvičence do 15 let. Límec a opasek dan doboku jsou černé. Tento typ úboru je určen pro cvičence nad 15 let. Oba úbory jsou volné, neomezující pohyb. Rukávy sahají po zápěstí a nohavice po kotník.


Obr. 14.  Skládání úboru

 

Opasek – Ti

Opasky jsou v rozličných barvách. Každý z nich reprezentuje odlišnou úroveň technické vyspělosti. Černý pás představuje nejvyšší a bílý pás nejnižší úroveň. Černý opasek je mistrovský – označuje stupeň Dan pro cvičence nad 15 let, ostatní barvy označují žákovské stupně – Kup (gup). Podélně černo-červený opasek označuje mistrovský stupeň – Pum, a je určený pro cvičence do 15 let včetně.

Pro udělování vyšších technických stupňů platí časové a věkové limity. Tyto limity určují minimální dobu přípravy pro zkoušky na další stupeň. Samozřejmě, že doba přípravy pro žákovský stupeň je časově méně náročná než na stupeň mistrovský. Délka přípravy na žákovský stupeň se pohybuje od 3 do 10 měsíců (od 9. kupu po 1. kup), a je ovlivněná talentem a individuálním přístupem k cvičení každého jednotlivce. Tato příprava obsahuje teoretické a praktické znalosti pro každý technický stupeň a není určená, tzn., že každá federace anebo klub může mít své vlastní požadavky.

Komentáře