Ale největší užitek budete mít, když si denně vyhradíte patnáct minut k nikým nerušené práci s fialovým plamenem. Nejlépe bude, když se uchýlíte na místo určené duchovní práci, např. do kapličky nebo do dobře osvětlené, čisté a vyvětrané místnosti. Slabé osvětlení, prach, nečistota a vydýchaný vzduch brání proudění duchovní energie. Na oltář si položte svíčky, krystaly, květiny a obrázky svatých, nanebevzatých mistrů nebo všech, které milujete.

2. Práci s fialovým plamenem začínejte modlitbou
Před každou prací s fialovým plamenem požádejte Nanebevzaté mistry, anděly a elementály o pomoc.
Elementálové jsou přírodní duchové ohně, vzduchu, vody a země. Jsou zodpovědní za péči o naši planetu. Elementálové, představující ohnivý živel, se nazývají salamandři; vzdušný sylfové; vodní undiny; a zemský gnómové. Jsou nekonečně šťastní, když nám mohou pomoci vyčistit fialovým světlem naši auru i planetu.

 

3. Před vlastní prací požádejte o ochranu
Mistři učí, že když evokujete světlo, přitahuje se k němu temnota jako magnet. Potřebujete proto zpečetit svoji auru bílou a modrou ochrannou energií. Nejlepším způsobem je představit si kolem sebe sloup světla anebo požádat o ochranu Archanděla Michaela.
Sloup světla si evokujte každé ráno a podle potřeby i během dne. Představujte si oslnivé bílé světlo z přítomnosti vašeho JÁ JSEM, z Přítomnosti Boha nad vámi, a vytvořte si kolem sebe neproniknutelnou zeď světla.
Modlitba k Archandělovi Michaelovi může znít zcela prostě, např.: „Archanděli Michaeli, prosím Tě, pomoz mi! Pomoz mi, prosím!“ Jako Archanděl prvního paprsku ztělesňuje víru, ochranu, dokonalost a vůli Boha. Pokud vím, tak mi Archanděl Michael párkrát zachránil život, a patrně i několikrát tehdy, když jsem si toho nebyla vědoma.
Modlete se k němu s radostí a s chutí a vězte, že když jej a jeho andělské legie zavoláte, budou v okamžiku u vás.

4. Začněte úvodem
Úvod je jako pozvání, kdy láskyplně žádáme bytosti fialového paprsku (Nanebevzaté mistry a anděly) o pomoc a vedení:

„Ve jménu milované mocné a vítězné Boží přítomnosti, mého JÁ JSEM a mého drahého Svatého Já Krista volám milovaného Saint Germaina a anděly sedmého paprsku, aby mi pomohli ______________________________.
Žádám, aby mé volání bylo zmnohonásobeno a použito k pomoci všem duším na této planetě, které to potřebují.
Děkuji Vám a přijímám to tady a teď v plné síle, v souladu s Boží vůlí.“

5. Zprvu čtěte pomalu, potom zrychlujte
Prvně si prohlášení přečtěte pomalu a procítěně. Každé slovo naplňte nezměrnou láskou k Bohu. V pomalém čtení je ukrytá veliká síla. Jiná síla však vzniká, když postupně zrychlujete a zvedáte hlas.
Mark Prophet to přirovnává k rozjíždějícímu se vlaku: nejprve slyšíme „cuk … cuk“, za chvíli „cuk-a-cuk“ a potom už „cuk-cuk-cuk-cuk“. Čím rychlejší, tím větší účinek.
Ale mělo by to být přirozené, v souladu s vašimi zvyšujícími se vibracemi, jako by se rychlost zvyšovala sama od sebe.

JÁ JSEM bytostí fialového plamene!
JÁ JSEM čistota, co si Bůh přeje!

Při recitování této modlitby si představujte, jak fialový plamen omývá a čistí Vaši auru. Představujte si, jak fialový oheň rozpouští bloky v auře a kolem ní.
Říkáte „JÁ JSEM čistota, kterou si Bůh přeje“, protože chcete vyčistit auru od všeho, co nepatří Bohu, co tedy nepatří ani vám a jenom se na vás nalepilo.
Představujte si, jak se negativní energie, které se fialové plameny dotknou, přeměňuje v Boží světlo.
Variace: místo JÁ JSEM můžete vložit jména lidí, které znáte, nebo název města, národa či planety. Např.:

Země je planeta fialového plamene!
Země je čistota, co si Bůh přeje!

Praha / Banská Bystrica je městem fialového plamene!
Praha / Banská Bystrica je čistota, co si Bůh přeje!

6. Vizualizujte si fialový plamen
Většina lidí fialový plamen fyzickýma očima nevidí. Ale když zavřete oči, a soustředíte se na energetické centrum mezi obočím, můžete občas „spatřit“ fialový plamen vnitřním zrakem.
Lidé, kteří rozvinuli svůj duchovní zrak, vidí fialový plamen jako oheň zabarvený od temně indigové a jasně ametystové barvy až po šeříkovou. Tyto plameny spalují karmické zbytky.
Někdy pomáhá představovat si je jako dřevěná polínka odštěpující se z vašeho elektronického pásu a praskající v ohni. Škvíří se a kroutí, a potom se přemění v obláčky bílého dýmu.
Když se naučíte prohlášení zpaměti, zkuste následující vizualizace:

Sloup fialového plamene
Když si invokujete fialový plamen, představte si, jak stojíte v sloupu fialového plamene, který vám začíná pod nohama a končí vysoko nad hlavou.
Představujte si ho jako kdybyste se dívali na film: plameny kolem vás pulsují v odstínech purpurové, růžové a fialové barvy.
Okolo tohoto sloupu fialového plamene vidíte ještě větší sloup bílého světla, které chrání a zpečeťuje fialový plamen.
Tuto vizualizaci provádějte i během dne. Kdykoli na tento obraz pomyslíte. Posilujete jej.

http://z4uag.pwtn.eu/wp-content/uploads/2007/12/vbman-3.gif

Léčení vířícími koulemi fialového plamene
Tato vizualizace vám pomůže léčit vaše čtyři nižší těla. Při recitování si představujte, jak se kolem vás vytváří velká koule fialového světla. Jak recitaci zrychlujete, koule začíná rotovat jako kolotoč a točí se stále rychleji a rychleji. Tato vizualizace zvyšuje vibrace vašich buněk, atomů a elektronů.
Dále si představte menší fialové koule kolem všech tělesných orgánů. Pozorujte, jak odstraňuje veškerou temnotu, která může být zárodkem nemocí, a spaluje ji. Pak sledujte, jak fialový plamen vaše orgány léčí.
Požádejte svoji přítomnost JÁ JSEM, Svaté Já Krista a anděly fialového paprsku, aby tyto fialové koule udržovali v akci i během dne. Svoji žádost posilujte tím, že si budete pravidelně tyto koule představovat.
Experimentujte s těmito představami a sledujte, jak se budete cítit.

7. Pracujte s fialovým plamenem každý den
Nejlepším časem na práci s fialovým plamenem je časně ráno. Když to zkusíte, zjistíte, že den probíhá mnohem harmoničtěji. Můžete žádat o přeměnu jakýchkoli mentálních, emocionálních a fyzických problémů, které v životě řešíte. Můžete tím zlepšovat i mezilidské vztahy.

8. Použití fialového plamene k léčení záznamů minulých životů

Když budete s fialovým plamenem pracovat nějakou dobu, možná zjistíte, že se vám vynořují minulé životy. Se vzpomínkami na minulé životy by se nemělo zahrávat. Když si je začnete uvědomovat, karma (pozitivní i negativní) onoho života vystoupí na povrch.

Negativní karma je jako Pandořina skříňka. Když ji jednou otevřete, budete si chtít vyhrnout rukávy a neustále volat anděly fialového paprsku, aby vám pomáhali den co den čistit karmické zbytky. Vyrovnání karmy jednoho minulého života může zabrat půl roku intenzivní soustředěné práce s fialovým plamenem. Je to skutečně velký dar, který nám Saint Germain přinesl.
Při práci s fialovým plamenem se vám mohou začít promítat obrazy minulých životů. Můžete se spatřit takoví, jací jste byli před dávnými věky. Nebo můžete mít jen dojem, že se vyskytujete na zvláštním místě a ve zvláštním čase. Pokud jsou záznamy bolestivé (což obvykle jsou, protože vaše duše volá o vyřešení), můžete cítit smutek nebo lítost. Ale můžete také pociťovat pocit osvobození, protože víte, že při práci s fialovým plamenem záznamy své karmy harmonizujete.
Když si takové vzpomínky uvědomíte, nepotlačujte je. Místo toho soustřeďte svoji pozornost na světlo v srdci (na svůj trojplamen). Představujte si, jak se vzpomínka naplňuje fialovým plamenem, až dokud nezmizí. Pak si před svým vnitřním zrakem představte zářivé bílé slunce.

JÁ JSEM zákon odpuštění a fialovým ohněm přeměňuji každou chybu, kterou jsem kdy učinil.

Možná se vám hodí i vizualizace „fialového gumování“.

http://z4uag.pwtn.eu/wp-content/uploads/2007/12/eraser_bf24-3.gif

 

Pokaždé, když se vám vynoří nějaké scény z minulého života, představte si velkou gumu na gumování fialové barvy a začněte příslušný obraz vymazávat. Když to několikrát zopakujete, vzpomínka přestane být tak bolestná a postupně zmizí z vaší mysli.
Při práci s fialovým plamenem na transmutaci minulých karmických záznamů zpracováváte dva prvky. Prvním jsou emocionální vzpomínky duše na události, které vám způsobily bolest. Druhým je karmická energie, která vás váže k těm, kterým jste ublížili nebo kteří ublížili vám.
Nazývám to „příčinou, následkem, záznamem a vzpomínkou“ karmy, které obsahují veškerou energii, do které jste se svázali negativními myšlenkami nebo pocity ohledně minulosti.
Záznamy minulých životů jsou jako soubory v počítači. Negativní záznamy a vzpomínky potřebujete vymazat, abyste udělali prostor pozitivním. V průběhu práce s fialovým plamenem osvobozujete svoji duši, která tak může postoupit na vyšší úrovně existence.
Psychoterapie vám dává klíče k pochopení sebe sama a k tomu, abyste činili v životě lepší volby. Můžete rozřešit problém s někým, koho znáte, protože jste viděli negativní záznam z minulosti a rozhodli jste se, že v tomto životě bude pozitivní. Pokud připojíte fialový plamen a službu těm, ke kterým jste se nechovali dobře, vyčistí tato kombinovaná technika příčinu, následek, záznam i vzpomínku na tyto bolestné zážitky.
A jedině tím, že se dostanete za tyto záznamy, uděláte cestu své duši k novým příležitostem. V tomto životě můžete její pokrok urychlit a mnohem rychleji se tak dostat k cíli – k sjednocení s Bohem.

Pokaždé, když harmonizujete karmu určitého života, odhaluje vám vaše Vyšší Já další minulý život, s kterým je potřeba se vyrovnat, a pak zase další a další. Je důležité nenechat se zavalit negativními záznamy minulých životů. Všichni jsme v minulosti dělali chyby, jinak bychom tady dnes nebyli. Odpusťte si a jděte dál. Buďte vděční, že jste tady a máte příležitost vymazat tyto záznamy fialovým plamenem.
Pokud jednou začnete, vydržte. Daleká cesta začíná prvním krokem. Pokaždé, když přeměníte záznamy minulého života fialovým plamenem, získáte nový pocit osvobození své duše. A postupně si uvědomíte, že přebíráte velení osudu své duše.

9. Rozšiřte spektrum své práce na čištění karmických zbytků v rodině, okolí a na planetě
Když začnete používat fialový plamen k pomoci druhým, představujte si, že máte auru v podobě fialové fontány, k níž může kdokoli přijít a napít se. Myslete na to, abyste měli fialový plamen kdykoli k dispozici tomu, kdo jej potřebuje.
Nejenom že fialový oheň rozpouští vaši vlastní karmu, ale může rozpustit i karmu skupinovou nebo planetární, která pochází např. z válek nebo z nahromaděných nespravedlivostí.

JÁ JSEM zákon odpuštění a fialovým ohněm přeměňuji všechny chyby, které učinilo lidstvo.

Žádám, aby mé volání bylo zmnohonásobeno a použito k pomoci všem duším na této planetě, které to potřebují.

Lidé mají při práci s fialovým plamenem různé zážitky. Někdo usilovně recituje dlouhé měsíce, než nějak pocítí, že to funguje, další zase dosahuje úžasných výsledků hned, jak prvně otevře ústa.
Můžete fialový plamen začlenit do práce se svým Vyšším Já. Nebo ho můžete přidat ke svým denním modlitbám či meditacím, ať již jsou jakékoli.
Doufám, že se pocítíte radost z toho, jak se stáváte jedním z tisíců lidí na celém světě, kteří změnili svůj život pomocí tohoto zázraku – nejvyššího daru vesmíru od Boha.

Zdroj: www.tsl.org

© Ivana Muková
Článek je možné dále šířit, ale bez úprav a s uvedením jména autora / překladatele a zdroje jitro.bloger.cz