zdroj: freeimages.comUsnadňuje porod, působí příznivě na veškeré ženské nemoci, léčí duševní poruchy, deprese, pomáhá překonávat drogovou závislost.

Všechna společenství uznávala v dávných dobách léčivou moc tance. Tato schopnost taneční pohybové terapie byla časem potlačena a zapomenuta. Až na několik výjimek u domorodců v Africe se dodnes užívá například břišního tance k usnadnění porodu, břišní tanec byl ženami v Orientu používán k léčbě, a zejména prevenci proti mnohým ženským potížím atd. Obrovské léčivé schopnosti této terapie byly znovuobjeveny ve 40. letech tohoto století v USA, kde se začalo tance využívat k léčení lidí s duševními poruchami. Dnes se taneční terapie využívá jako podpůrná léčba u lidí s psychickými potížemi a depresemi, drogovou závislostí a úspěchy byly zaznamenány i u lidí se srdečními problémy.

 

Tanec = rytmus

Hlavním činitelem, který působí blahodárně na lidský organismus u lidí při tanci, je rytmus. Celé lidské tělo je ovládáno periodickými pohyby, které se opakují. Je to např. práce našeho hlavního orgánu, srdce. Rytmus srdce si můžeme velice snadno ověřit poslechem na hrudi, dotekem na krční tepnu nebo v zápěstí ruky. V těle je ale ještě řada i jiných rytmických pohybů, které tak snadno identifikovat nemůžeme. Je to např. pohyb žaludečních stěn při trávení nebo peristaltika střev. Mluví se také o biologických hodinách, které určují dobu našeho spánku a bdění a intenzivní činorodosti a útlumu v době bdění. Taneční rytmus může všechny naznačené a mnohé další rytmy v našem těle stimulovat a v případě poruch harmonizovat. Působení rytmu je prokázáno tím, že působí i v případě, že se k léčebným účelům používají pouze bicí nástroje, a chybí tedy to, čemu říkáme hudba. Rytmus bicích nástrojů nevnímáme jen sluchovým ústrojím, ale celým tělem, což prokázaly experimenty se sluchově postiženými lidmi. Dokonce jedna z nejlepších světových bubenic je zcela hluchá. Léčivé působení rytmu je dobře známé od pradávna a v některých končinách světa, např. v Africe nebo jižní Americe, se používá stále. Právě tak známé bylo psychické působení rytmu bubnu na dodání odvahy a ukáznění vojáků při bitvách. O působení rytmu se můžeme přesvědčit při návštěvě diskotéky nebo rockového koncertu. Naše babičky a doufejme že i naše maminky vědí, jak houpání kočárku a monotónní zpěv ukolébavky dokáží v krátké době uspat malé děcko.

 

Hudba a usínání

Pokud má pacient problém s usínáním nebo se srdeční arytmií, může vhodně zvolená rytmická hudba tyto poruchy do jisté míry upravit. A naopak skladatelé populární hudby vědí, že chtějí-li složit opravdový hit, musí mít jejich skladba rytmus lidského srdce.

 

Tanec usnadňuje splynutí lidského těla s daným rytmem a umožňuje tak totální tělesnou stimulaci. Je zároveň masáží, sugescí i tělesným cvičením. Současně působí i na mozková centra ovládající naše orgány a představuje tedy komplexní terapii.

 

Iva Hédlová podle Olgy Krumlovské a Jiřího Alexy – Léčení těla a duše

Komentáře