TANTRICKÉ MILOVÁNÍVe shodě s poznatky moderní psychologie hovoří tantra již tisíce let o vnitřní ženě a o vnitřním mužovi v každém z nás. Schopnost prožívat lásku, erotiku a sex ve vnějším světě ovlivňuje rozhodujícím způsobem vztah k našemu vnitřnímu mužství a vnitřnímu ženství. Dá se říci, že naše kontakty s partnery opačného pohlaví zrcadlí vztah našich vnitřních žen a mužů.

Analogicky genitálie obou pohlaví v sobě nesou oba póly, mužský i ženský, a tak mužská (jangová) část ženského pohlaví je reprezentována klitorisem a ženská (jinová) bodem G. U mužů představuje žalud centrum mužství a prostata reprezentuje ženský aspekt. Pro naplňující milování je velmi důležité stimulovat jangový i jinový pól a prožívat tak obě role – oba aspekty sjednocení. Jangový pól symbolizuje touhu prostoupit a dát (ejakulovat) , jinový pól touhu oddat se a přijmout. Tantrické milování ať již jako sebeláska nebo s partnerem představuje hledání rovnováhy mezi oběma aspekty, jemný tanec mezi mužstvím a ženstvím, mezi Šivou a Šakti, mezi dáváním a přijímáním.

Zdá se, že v dnešní době zanedbáváme nejvíce jinový aspekt muže reprezentovaný jeho prostatou. Typické onemocnění prostaty jen symbolizuje nežitý pól ženské sexuality nebo zanedbání vnitřní ženy jako celku. My muži prostatu nepoužíváme, a tak nám bývá odoperována!

S trochou nadsázky lze říci, že prostata dnes představuje vstupní bránu k tantrickému milování nejen pro muže, ale i pro ženy. Vědomé řízení výronu semene a celotělní orgasmus jako první kroky mužského adepta tantry na jeho cestě k Šivovi – k prožitkům extatického božství při milování – vedou k práci se svaly v oblasti perienea a jejich prostřednictvím k nepřímé masáži prostaty.

Touha po větším uplatnění ženského principu v každodenním životě může nalézt láskyplný erotický ventil ve starosti o prostatu, její stimulaci při milování a masírování obecně. Kromě získaných prožitků pestřejšího a déletrvající milování tím moudrá Šakti může svému partnerovi otevřít okno k jeho vnitřní ženě a pomoci mu navázat lepší vztah k ženství jako takovému.

Manguri
Foto: Albi