afirmace

Pečlivě jej sleduj, a stručnými poznámkami zaznamenávej do svého deníku všechno, co ti bude připadat důležité. Staň se svědkem svého bytí. Identifikuj sám sebe jako dílek stavebnice puzzle života, který má určité vlastnosti, schopnosti a možnosti. Ubezpečuj se, že život se uskutečňuje k tvé radosti, aby ti poskytl možnost prožít dokonalost svého opravdového bytí. Aby ses mohl stát tím, kým jsi a kým jsi vždy byl.

Vyhraď si ve svém deníku 21 volných stran nebo dvojstran. Do záhlaví každé strany či dvojstrany si zapiš:
1.den, 2. den, 3. den … atd. Bude dobré, když přidáš i aktuální datum. V následujících třech týdnech sem pak zaznamenávej, které rozhovory a která střetnutí ti přinesla nové poznatky o sobě samotném, s jakými náhodami jsi měl co do činění, jaká poselství jsi obecně dostával od života. Může to být zvláštní film s důležitou výpovědí, informace v rádiu, určitá píseň nebo zážitek se zvířetem či malým dítětem, prožitek západu slunce … to všechno patří ke tvé každodenní realitě a může obohatit tvůj život, když se budeš vnímavě dívat, když budeš pozorně naslouchat a vnímat. Přírodní národy jako například Indiáni sledovali přírodní znamení. Zvířata pro ně byla moudrými učiteli, kteří mohli přinášet poselství. Dělej to stejně jako oni. Nech se překvapit, co všechno se odehraje ve tvém životě, když se pevně rozhodneš udělat z něj skutečně mistrovské dílo.

Každodenní život jako »seminář«

Když si tedy prohlédneš svůj život v nejrůznějších jeho oblastech, měl bys pokládat svůj každodenní život za nepřetržitý »seminář«, a přitom objevovat i to zvláštní ve zdánlivě nevýznamném a všedním.

Dan Millman popisuje ve své knize Zlatá pravidla pokojného bojovníka jednu událost. Cvičil na jedné louce Tai-či a úplně se do toho ponořil, všechno bylo v plném proudu. Pak převzalo režii opět jeho denní vědomí, povšiml si obdivných pohledů některých studentů, cítil se polichocen a při oblékání svých tréninkových kalhot se pak nešikovně svalil na zem. Byla to zprvu bolestivá situace, ukázala mu však, jak hodně odděloval Tai-či jako vysoké umění vědomí od zbytku svého života. Millman z toho vyvozuje trefný závěr: »Neexistují žádné obyčejné okamžiky.«

Věnuj se všemu naplno, nebud‘ přítomen pouze fyzicky, protože stejně dobře bys to také mohl nechat být či opominout. Život je série okamžiků, které prožíváš budťo v bdělém stavu nebo ve spánku. Budťo žiješ naplno – nebo jsi vlastně takřka mrtev. Nejlepší odpovědí na otázku, zda existuje život po smrti, je protiotázka, jak je to s životem před smrtí.

Nezacházej s žádným okamžikem svého života jako s něčím obyčejným. Ptej se v průběhu příštích 21 dní častěji (a pak nejlépe po celý svůj další život): Žiji právě v tomto okamžiku skutečně naplno?
Pochopil jsi, že kvalita každého jednotlivého okamžiku nesouvisí s tím, co nám poskytuje, nýbrž spíše s tím, jak jej naplňujeme? Pak již pro tebe žádný okamžik nebude tak všedním, banálním a rutinním, jakým by se na první pohled mohl zdát. Když budeš věnovat veškerou svou pozornost rovnocenně chůzi, sedění, psaní i dýchání, pak ti život uchystá mnoho radosti. A pochopíš, že život se mění tím, že ses změnil ty sám. Změnil jsi totiž zevnitř svůj postoj k životu.

Nyní si tedy vyvíjíš cit pro skutečnost, že žiješ ve dvou světech: Ve vnitřním světě myšlenek a příčin, a ve vnějším světě lidí, věcí, událostí a působení. Až doposud jsi pravděpodobně využíval svého vnitřního světa jako zrcadla a reagoval jsi na vnější události tím, že ses radoval, že ses rozzlobil či dostal vztek, že jsi byl zachvácen smutkem. Jako zrcadlo však můžeš využít i vnější svět – ke kontrole působení, jehož jsi příčinou. Zevnitř si pak vytvoříš jinou realitu. Fundamentální je k tomuto tématu cvičení »Spočívej ve svém nitru«, které ti představím hned v následujícím odstavci. Pomůže ti v doslovném smyslu přijít k sobě a kráčet životem jako někdo, kým skutečně jsi: jako ty sám.

Spočívej ve svém nitru

Každé školení, každý trénink, každá poradna, každá terapie, každé léčení, každý vývoj a také tvůj individuální proces růstu v každodenní realitě příštích 21 dní – a doufejme, že po celý tvůj další život – se zabývá něčím, čemu říkáme JÁ. Měli bychom se tedy nejprve zeptat, co je to vlastně JÁ. Co si představuji, když říkám »já«, kdo jedná, když něco dělám »já«, pro koho dělám »já« to, co dělám? Existuji vůbec, a odkud to chci vědět? Kdo se začne vážně zabývat sám sebou, musí počítat s tím, že nenajde nikoho. Že bude loupat cibuli tak dlouho, až ji zbaví všech slupek – a nezbude nic.

Díváš se, posloucháš, cítíš, vnímáš a ochutnáváš, viděl jsi však již někdy toho, kdo se dívá, nebo slyšel jsi někdy toho, kdo poslouchá? Kdo je to, kdo se to tu dívá, poslouchá, cítí, píše? Kdyby toto JÁ neexistovalo, kdo by pak měl vlastně problémy v životě? Kdo je marnivý a ješitný, lačný po moci nebo ustrašený? Kdo se baví životem a kdo z něj má radost? A kdo jede každé ráno do práce, kdo uzavírá manželství, kdo má děti? »JÁ«? Co by bylo, kdyby nebylo žádné »JÁ«?

Jakmile pochopíme, že toto JÁ vůbec neexistuje, že je to jen doslova jakési »vymyšlené centrum«, osvobodíme se. Zbavíme se všech potíží, které nám způsobuje ono JÁ. Všechny tvé životní problémy pocházejí z tohoto JÁ, které vůbec neexistuje. Jakmile vystoupíš z iluze JÁ, můžeš začít ještě jednou úplně od začátku, beze všech břemen, bez minulosti. Všechny možnosti leží před tebou a čekají jen na to, jak se rozhodneš. Můžeš se přirozeně rozhodnout i pro vytvoření nového JÁ, takového, které se k tobě bude doopravdy hodit. Můžeš se však také úplně zbavit tohoto sevření JÁ a žít jako ten, kterým jsi ve skutečnosti. Pak pochopíš, že jsi nepohyblivým středem vesmíru. Všechno se otáčí kolem tebe.

Rád bych ti doporučil cvičení »Spočívej ve svém nitru« jako základní cvičení pro tvých 21 dní. Všechno pochází z tvého bytí, všechny myšlenky, všechny city, všechno tvé konání. Je tedy velmi dobré, když budeš alespoň po určitou dobu během dne v klidu. Občas je důležité přestat s přemýšlením a navázat přímý kontakt s bytím. Když budeš po určitou dobu v klidu, všimneš si, že se tvé myšlení začne postupně zpomalovat. Začne se zklidňovat. Pak můžeš popřemýšlet o tom, o čem vlastně přemýšlíš. Začni tím, že budeš uvažovat o tom, kterým směrem se ubírají tvé myšlenky. Pak zabraň svým myšlenkám, aby se pohybovaly tímto směrem. Zaostři své myšlenky na to, o čem přemýšlíš. To už je první krok k mistrovství. Začínáš být v pravém slova smyslu lehko-myslný, tvůj rozum přestává analyzovat. A jednoho dne se ti podaří zaměřit svou pozornost na »vůbec nic«.

Abys dosáhl toho, že se tvůj rozum zaměří na nic, bude nejprve dobré nasměrovat jej na něco konkrétního. Svou mysl totiž můžeš nasměrovat do prázdna teprve tehdy, když se předtím zaměří na určitou věc. Problémem je, že rozum je téměř neustále zaměřen na spoustu věcí. Trvale přijímá údaje ze stovky různých zdrojů, velmi rychle je analyzuje a posílá ti informace o všem, co se kolem tebe děje. Abys mohl udržet svou duševní koncentraci na prázdnotu, musíš zastavit veškerý ten duševní lomoz a povyk. Musíš jej udržovat pod kontrolou, omezit jej, a nakonec jej úplně vyřadit z činnosti.

Spočívej ve svém nitru – jednoduché cvičení s možnostmi obměňování
Posad‘ se pohodlně a zahled‘ se do plamene svíčky. Sleduj, co vnímáš. Dívej se hluboko do ohně. Staň se plamenem. Možná, že po chvíli budeš chtít zavřít oči. Možná, že budeš cítit jakousi tíhu. Když si nyní pomyslíš, ach, to je něco jako autohypnóza, pak jsi právě opět začal analyzovat a dáváš celému ději nějakou nálepku. Když o tom začneš přemýšlet, začni tomu bránit tím, že jednoduše zůstaneš ve stavu bytí. Když soustředěně vytrváš, nebudeš již o tom vůbec přemýšlet.

Když sleduješ plamen svíčky, můžeš se přitom zaposlouchat do svého dechu. Naslouchej především nádechu. Toto naslouchání sobě samotnému ti zabrání v tom, abys poslouchal všechny ostatní zvuky. Možná, že prožiješ okamžik, v němž se ti zjeví tvé JÁ, v němž se mohou vynořit inspirace a nové možnosti řešení problému, kdy se může dostavit úsudek a poznání.

Nic neočekávej, protože to by již zase byla funkce rozumu. Vrať se vždy s klidem opět ke svíčce. Prostě se uvolni a bud‘ v míru se sebou samotným, s prázdnotou. Stvoření vychází z této prázdnoty, tvůj život se vyvíjí z této prázdnoty a ty připouštíš, aby se tvůj život harmonicky vyvíjel z tohoto stavu.

Přijmi do svého nitra následující slova a věty tím, že si je přečteš, procítíš, a že je budeš komplexně vnímat:

Jsem klid a mírnost.

Vychutnávám si toto harmonické spočinutí v bytí. Mír a harmonie se šíří všemi buňkami mého těla. V daném okamžiku není co činit – pouze tu být.

Prožívám přítomný okamžik a to naplňuje můj život. Jsem tímto klidem v hloubi svého bytí.

Štěstí mnou nyní proudí a stává se mou podstatou. Můj dech se neustále zklidňuje a nese mne do hloubky mého bytí.

Odtamtud mohu naplňovat svůj život nádhernou lehkostí.

V tomto klidu se nořím do svého srdce a naplňuji svou bytost láskou.

Láska se šíří každou buňkou mého těla. Cítím, že ve své podstatě jsem láskou. Věnuji čas sobě samotnému.

Věnuji čas tomu, abych byl klidem a mírností. Hluboký klid je základem mého pozitivního myšlení a mého energického jednání.

Své opravdové štěstí a opravdovou radost najdu ve vnitřním klidu.

Ze svého klidu si stále znovu pozitivně vymýšlím svůj život.

Vnitřní klid mi dovoluje poznat a pochopit stále více svých schopností, nadání a možností, ocenit je a aktivně je využít.

Vytvářím jej pro své vlastní blaho i pro blaho svých blízkých.

Vnímej, jak se uklidňuješ, a to vnitřně i navenek. Stav vnitřního klidu můžeš velmi efektivně prohloubit akustickou metodou holistického učení. Na všech svých seminářích se po tomto cvičení k posílení vnímavosti zcela oficiálně rozloučím s účastníky kursu a popřeji jim nádherný život v hojnosti bytí. Obvykle pak sklidím nevěřící úžas.

Ve skutečnosti je to tak: Když se staneš zdrojem této energie klidu bytí, jsi v opravdovém souladu. Z tohoto stavu bytí můžeš »nechat odehrát« libovolnou událost. Nemusíš se již namáhat, starat nebo těžce pracovat. Tvůj osobní úspěch se nevyhnutelně dostaví. To je opravdový život v realitě.

Budeš například schopen naladit se na rezonanci zdraví, když v sobě budeš cítit zdraví, když je začneš prožívat a když je necháš existovat. V tomtéž okamžiku se zdraví začne manifestovat ve tvém těle. Staré buňky jsou nahrazovány novými podle stavebního plánu zdraví, dojde k aktivaci léčebné energie a když dovolíš léčení, aby mohlo trvale probíhat, pak je výsledek jistý: Uzdravíš se a zůstaneš zdráv. Totéž platí pro naplněné partnerství. Naladíš se na rezonanci lásky, abys ji mohl dávat, ale také přijímat a nechat jednoduše lásku, ať dělá co umí. Staneš se ideálním partnerem a můžeš si užívat naplněného vztahu.

Totéž platí pro cestu od zaměstnání k povolání, k naplnění. Nebo pro tvůj osobní úspěch. Nebo pro tvůj spirituální vývoj. Tím je zajištěno, že můžeš vést absolutně úspěšný a naplněný život – stačí jen připustit všechno, co se odehrává. A předpokladem je, že se budeš neustále nořit do hloubky svého klidu, že budeš neustále soustředěně spočívat v bytí. Když se oddáš přítomnému okamžiku a rozpustíš se v něm, nalezneš velký mír. Nic nechtít, nic nedělat, ničím nebýt kromě
toho, čím právě jsi. Tím je vlastně řečeno všechno podstatné s tím, co nyní víš, dokážeš transformovat celý svůj život.

Život je samozřejmě tvořen mnoha událostmi, souvislostmi a také užitečnými pravidly a konkrétními pomůckami, o nichž se mnohé dozvíš v následujících kapitolách této knihy.

Z knihy: Kurt Tepperwein: Tvůj život jako mistrovské dílo – Já jsem

Vydalo nakladatelství Fontána


Warning: A non-numeric value encountered in /data/web/virtuals/221473/virtual/www/wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/td_block.php on line 2015