Bůh slíbil, že ty, kdo jsou ochotni opravdově otevřít svá srdce, spojí s jejich Dvojplameny – nejdříve v jejich vědomí a skrze jejich srdce a poté ve hmotném světě. Láska Dvojplamenů je přesně tím, čím jak bylo míněno, mají partnerské vztahy být. Je to právě tato Láska, která může uzdravit náš svět.

Úvod

Yael Powell, mystička a jasnovidka, společně se svým Dvojplamenem, manželem Dougem, dostává Poselství od Boha během svých denních meditací již více než 35 let. Tato neobyčejná poselství jsou podrobně popsána na našich sesterských webových stránkách www.circleoflight.net. Skrze tato Poselství Bůh odhaluje, že každý z nás má svůj Dvojplamen, spřízněnou duši – druhou polovinu naší bytosti.
Každý člověk byl v okamžiku Stvoření Bohem stvořen se svým Dvojplamenem, druhou polovinou sebe. Každý pár Dvojplamenů ("dva, kteří jsou jedním") je jedinečnou a individuální buňkou v Božím Srdci se svojí vlastní vibrační signaturou. Každý pár je jednou bytostí avšak se dvěma proudy vědomí – Posvátným Mužstvím a Posvátným Ženstvím. Není to o pohlavích v pozemských lidských tělech (ani nezbytně o tělech na Zemi), ale o velkolepých silách či elektrických proudech Stvoření.

Váš Dvojplamen je nedílnou a celistvou součástí vašeho vlastního energetického pole, který je a vždy byl společně vámi. Nikdy jste nebyli oddělení od svého Dvojplamene, ani byste nemohli být. Byli jste stvořeni společně a jste tou stejnou energií. Tady na Zemi většina z nás ztratila vědomí o tomto našem Dvojčeti, ale naše srdce se nyní otevírají během transformace, která se nyní v našem světě uskutečňuje a my pociťujeme dychtivou touhu nikoli pouze po vztahu na Zemi, ale i po znovusjednocení s druhou částí nás samých.

Bůh vám skrze tyto webové stránky pomůže najít čistou reflexi vašeho Dvojplamene, který je vždy s vámi. Bůh nás vede, abychom se nejdříve rozhodli vstoupit do úrovně srdce a sjednotit se s božským pociťováním našeho Dvojplamene v hlubokých úrovních našeho vědomí předtím než začnete usilovat o vaše setkání ve hmotném světě. Silná přitažlivost této opravdové Lásky v rovině ducha vám přitáhne svůj zrcadlový obraz do hmotné reality. Jestliže s někým nyní jste, Bůh vám ukáže, jak otevřít své srdce a umožnit tak svému Dvojplameni, aby se mohl plně projevovat skrze člověka, se kterým jste. Někteří se možná rozhodnou vyživovat svůj vztah svým Dvojplamenem na úrovni vědomí, bez jeho odrazu ve hmotném světě. Jestliže jste ve svém srdci pravdiví, cokoli si přejete se může projevit ve vašem životě.

* Bůh se nachází za hranicemi slov, čistá, vědomá, všezahrnující Láska. Bůh se nachází za hranicemi pohlaví, přesto však v sobě zahrnuje Božské mužství a Božské ženství. Proto vás vybízíme, abyste používali jakékoli slovo, které je vám příjemné zatímco budete číst nebo naslouchat těmto Poselstvím. Vězte, že ctíme všechna slova označující Boha. Rovněž přijímáme s otevřenou náručí všechny, kteří kdy dokonale ztělesňovali Boží Lásku na Zemi.

Vlastnosti Dvojplamenů

♥ Když jste otevřeli své srdce energii vašeho Dvojplamene, cítíte Lásku, jakou jste nikdy předtím nezažili.
♥ Objevují se pocity důvěrnosti a něčeho známého, které jsou naprosto nepopíratelné. On nebo ona je vaším dokonalým zrcadlem!
♥ Tento pocit "zamilovanosti" prožíváte neustále, a proudí vámi vlny extáze a blaženosti.
♥ Vaším srdcem proudí Láska k vašemu Dvojplameni a odevzdání se vašemu Dvojplameni se stává tou nejdůležitější věcí ve vašem životě.

* * *

Následující témata jsou nezbytná k tomu, abyste pochopili, co jsou to Dvojplameny, tak, jak nám byla předaná skrze Poselství od Boha. Prosím, čtěte s otevřeným srdcem.

* * *

CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O DVOJPLAMENECH

BŮH VYHLÍŽÍ TY, KDO VŽDY CÍTILI SVŮJ DVOJPLAMEN VE SVÉM SRDCI – TY, KDOŽ SE VĚNUJÍ NAVRACENÍ TOHOTO SVĚTA ZPĚT K LÁSCE.

Jestliže čtete tento text, Bůh vás volá. Bůh vás žádá, abyste právě nyní řekli "Ano!" spojení se svým Dvojplamenem na úrovni vědomí, skrze své srdce a, pokud to bude vaším přáním – nalezení dokonalého odrazu vašeho Dvojplamene zde na Zemi. Rovněž si můžete svůj Dvojplamen přitáhnout skrze člověka, se kterým jste a Lásku, která mezi vámi je, použít k tomu, aby se stala průchodem, skrze který Bůh osvobodí zamrzlá srdce lidstva.

Tyto stránky jsou stránkami, kde se můžete setkat s ostatními, kteří mají podobné srdce a úroveň vědomí. Není to však, jak uvidíte, seznamovací služba. Tyto stránky jsou pro ty, kdo jsou připraveni mít skutečný vztah se svým Dvojplamenem, přičemž tento vztah je zcela a naprosto zasvěcený společné službě Bohu. Jsou pro ty, kdo se v každém okamžiku rozhodují otevírat svá srdce ještě větší Lásce a kde tento vztah je jak duchovní cestou, tak duchovní službou.

Z tohoto důvodu toto není o tělech a osobnostech. Je to, namísto toho, o srdcích. Je to o tom společně se rozhodovat pro srdce, tak jasně, samozřejmě a důsledně, až se Láska stane tím, kým jste. Začnete chápat vznešenou nádheru srdce Dvojplamenů, kterým jste a které je Bohu k dispozici, aby skrze něj mohl vylévat do světa Lásku. To se vám může stát s někým, kdo se připojil k těmto stránkám anebo se vám to ve vašem životě může stát nějakým jiným způsobem.

Bůh svolává páry Dvojplamenů k sobě, aby mohl použít jejich společné srdce k navrácení tohoto světa k Lásce mnoha vzrušujícími způsoby. Jste to vy? Jste připravení zasvětit své srdce, svůj život a vše, čím jste, Lásce? Prosím, čtěte dále a objevte úžasný Boží plán, jehož vzor je vytvořen těmi, kteří již řekli "Ano!" Lásce. Tito lidé se společně setkali nejdříve v srdci a na úrovni vědomí, a poté ve hmotném světě.

Láska Dvojplamenů

♥ Dvojplameny ztělesňují energie Stvoření, Posvátného Mužství a Posvátného Ženství.
♥ Dvojice Dvojplamenů je jednou buňkou v Božím srdci.
♥ Společné srdce Dvojplamenů nebo Spřízněných duší je průchodem, přes který je doručována Boží Láska k veškerému Stvoření.
♥ Boží Láska k nám přichází v každém přítomném okamžiku v tepech srdce, ze kterých sestává veškerý život.
♥ Znovusjednocené páry Dvojplamenů pociťují tyto tepy srdce jako společnou extázi.
♥ Dvojice Dvojplamenů nejen předávají Boží Lásku, ale vytvářejí Lásku novou, aby ji přidali k této Boží Lásce.
♥ Žhnoucí vášnivá Láska, kterou Dvojplameny sdílejí, může opravdově rozehřát zamrzlá lidská srdce a může napomoci Bohu navrátit lidstvo k Lásce.

Srdce dvojplamene

♥ Když se setkáte se svým Dvojplamenem na úrovni vědomí, dokonce i před jakýmkoli setkáním, při kterém by vám váš Dvojplamen byl ukázán ve hmotné realitě, začínáte vytvářet společné Srdce dvojplamene.
♥ Toto Srdce dvojplamene je mocným nástrojem k navracení tohoto světa k Lásce. Cokoli nebo kdokoli je přiveden do Srdce dvojplamene, je přiveden přímo k Bohu a tím navrácen k Lásce.
♥ Bůh vás žádá, abyste se zavázali, že se setkáte nejdříve na úrovni vědomí, abyste společně vytvořili toto Srdce dvojplamene, předtím než se společně setkáte ve hmotném světě.
♥ Tak se na spirituální úrovni vytvoří pevná základna Lásky pro tento vztah.

Srdce vs. ego

♥ Proč je tak důležité vystavět vztah Dvojplamenů na úrovni vědomí?
♥ Většina vztahů na Zemi jsou vztahy založené na egu, na starých vztahových vzorcích, na strachu a povrchním posuzování.
♥ Ego vždy vytváří oddělenost a představuje to, co zde na Zemi uzdravujeme.
♥ Ego nás udržuje odchýlené od Lásky a brání nám, abychom byli pravdivě ve svém srdci.
♥ Srdce dvojplamene je tak mocné, že dvojice musí být odhodlána k životu na úrovni srdce a nikoli ega, pokud si přeje opravdový vztah Dvojplamenů.
♥ Setkání na úrovni vědomí staví základy na Lásce a opravdovém vztahu na úrovni srdce dříve než by při setkání ve hmotném světě mohly vyvstat jakékoli možnosti pro povrchní hodnocení.

Setkání nejdříve na úrovni vědomí

♥ Každý už zažil něco, co nazýváme intuicí. Je to vědění srdce, které obchází mysl. Setkání na úrovni vědomí je uvědomění si svého Dvojplamene v rovině ducha, ve svém srdci, v úrovni vědění.
♥ Energie Dvojplamene je tak mocná, že soustředěním se na své Dvojče, přivoláváním jej nebo jí k sobě a posíláním Lásky z hloubi vašeho srdce, se můžete velmi rychle přesunout do nádherného vztahu v oblasti vědomí.
♥ Brzy budete cítit Srdce dvojplamene, které spolu vytváříte.
♥ Poté, s oboustranným souhlasem, začnete společně fungovat a konat z vašeho Dvojplamenného srdce a budete rozdávat Lásku, nikoli pouze jeden druhému, ale veškerému životu.
♥ Toto vás, jakožto dvojici Dvojplamenů, navrátí k proudu Stvoření, které spočívá v dávání. To, co dáte, se k vám vrátí a váš vztah coby Dvojplamenů bude úžasným způsobem růst.

Zrcadlo Dvojplamene

Dvojplameny byly Bohem stvořeny jako jednotka Stvoření, jedna bytost ztělesňující Lásku pro druhou. Takže váš Dvojplamen je dokonalým zrcadlem Lásky, kterou jste tak, jak vás Bůh stvořil, avšak nesoucí opačný náboj (božské Mužství nebo božské Ženství). Jsouce dvě poloviny toho samého srdce, jakmile pohlédnete na svůj Dvojplamen, vidíte sami sebe. A tak Dvojplameny vždy jeden druhému zrcadlí "stav vašeho srdce".
Podle zákona rezonance, se Dvojplameny nemohou sejít dokud se nejsou schopni setkat jeden s druhým v dokonalé Lásce. Toto by bylo obtížné pro většinu lidí na Zemi. Avšak s výjimečným svolením Boha, se zde nyní Dvojplameny nebo Spřízněné duše mohou dát dohromady ještě předtím, než je každý z nich schopen žít dokonalou Lásku. To je pro nás něco vzrušujícího a znamená to obrovskou naději a příslib pro tento svět.

Je důležité, abyste pochopili, že váš Dvojplamen je vždy vaším zrcadlem. Takže pokud si k sobě přitáhnete někoho, kdo je odrazem vašeho Dvojplamene a máte ve svém srdci přesvědčení, která jsou založena na egu nebo na strachu, tak se tyto před vámi rovněž objeví v reflexi vašeho Dvojplamene. Jakmile Dvojplameny řeknou "Ano" Lásce a přitáhnou se k sobě, jsou tři věci, které jsou kriticky důležité.

Zaprvé, každý musí být hluboce a zcela zavázán k tomu, aby uznal jeho nebo její stará ego-přesvědčení a znovu a znovu se přesouval na úroveň srdce a aby každé toto staré přesvědčení odevzdával Bohu, aby je mohl transformovat. Bůh nám dal meditaci Rozpouštění překážek pro otevření srdce k tomu, aby nám pomohla rozpustit tato stará přesvědčení v našich srdcích. Je dostupná zde (viz odkaz, tato meditace je přiložena na konci tohoto textu).

Zadruhé, oba v páru musí být odhodlaní vidět sami sebe společně jako jednotný celek, dávajíce přednost Lásce před egem. Například, pokud jeden z nich upadne do strachu na základě nějaké staré vztahové záležitosti, je tato situace určená oběma. Jako pár musejí nazírat reakci ega jako něco, co není tím, kým skutečně jsou, jako něco, co není skutečné a jako něco, co mohou transformovat. Jestliže to nemůže jasně vidět ten, kdo se nachází ve strachu, ten druhý musí vždy setrvat v srdci a dávat svému partnerovi nejčistší Lásku.

Zatřetí, dvojice Dvojplamenů musejí denně, dokonce každou hodinu, odevzdávat svoji vůli Bohu a udržovat svoje zaměření se na Lásku a důvěřovat Bohu, aby je mohl přenést "skrze závoj" do dokonalé Lásky. Z Poselství od Boha: " Jestliže dvojice společně udržuje svoje soustředění na Mě, mohou se velmi snadno posunout do Lásky". "Dvojice Dvojplamenů je společně zaměřená na Mě, protože na co se zaměřují, tak to tvoří; a tak byste měli činit. Jakmile se tedy " v tomto světě" Dvojplameny nebo Spřízněné duše setkají, jejich počáteční zaměření je jeden na druhého. Ale poté co jejich setkání otevírá jejich srdce, musí být toto otevření srdce použito k tomu, aby oba dva společně obrátilo ke Mně. Dvojice, která společně dává a která je zaměřená na Mě, je k dispozici opravdové Lásce a důkazem toho bude pocit extáze a to, že vše kolem nich bude vyjádřením jedinečné pravdy Lásky."

Přivedení světa zpět k Lásce

♥ Možná, že jste ve svém životě prožili spoustu zkušeností, které se v daném čase jevily jako negativní, obtížné nebo dokonce traumatické. Nyní, jakmile se setkáte se svým Dvojplamenem, začnete tyto zkušenosti chápat zcela novým způsobem.

♥ Jednou ze součástí Božího plánu pro nás bylo, abychom zakusili každý aspekt lidského života a jakmile se setkáme s naším Dvojplamenem, můžeme poté použít naše Srdce dvojplamene, aby přivedlo všechny tyto zkušenosti anti-Lásky zpět k Bohu a tím zpět k Lásce.

♥ A tak nyní můžete vidět jak vše, čím jste prošli, bez ohledu na to, jak to bylo obtížné, mělo svůj důvod. Se svým Dvojplamenem to budete přivádět zpět k Bohu a společně s vámi tak dle zákona rezonance budou přiváděny k Bohu všechny podobné zkušenosti na této planetě.

Copyright © 2008 Uniting Twin Flames

Zdroj: www.unitingtwinflames.com
Z anglického originálu pro www.kruhysvetla.blog.cz  přeložila Lenka S.

Podmínky pro kopírování článku:
Tento článek je možné volně kopírovat a nekomerčním způsobem dále šířit pokud bude uvedena celá tato výše uvedená poznámka se zdroji textu a aktivními odkazy.


Warning: A non-numeric value encountered in /data/web/virtuals/221473/virtual/www/wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/td_block.php on line 2015