Ochotně a velkoryse jim dával ze svých vlastností. Existuje mnoho jiných vesmírů a mnoho způsobů projektování vesmíru. Tento náš byl projektován jako ZÓNA SVOBODNÉ VŮLE, v níž bude vše dovoleno.

Prvotní Stvořitel řekl těmto prodloužením sebe sama: „Běžte a tvořte a přiveďte to vše zpět ke mně.“ Byl to docela snadný úkol, že ? Jinak řečeno, Prvotní Stvořitel říkal: Udám vám dar ze sebe. Běžte a dávejte ze sebe velkoryse tak, aby vše, co v tomto vesmíru stvoříte, chápalo svou podstatu jako mou identitu.“

Tato prodloužení Prvotního Stvořitele, která budeme nazývat bohy stvořiteli, šla a začala experimentovat s energií Prvotního Stvořitele, která existovala v nich samých. Bohové začali vytvářet vlastní hierarchii, která zase vytvořila další hierarchie. Každá další hierarchie vytvářela další hierarchii, aby ji prodchla vlastní podstatou a napomohla vývoji ve vesmíru. Nakonec v jednom galaktickém systému byl vytvořen plán vyprojektovat Zemi jako intergalaktické středisko výměny informací. Byl to neuvěřitelný plán. Země byla krásné místo, umístěné na okraji jedné Galaktické soustavy, snadno dosažitelné z jiných galaxií. Byla blízko vstupním branám na dálnice, po nichž energie cestuje kosmem.

Nastal čilý ruch, aby byly na této planetě vytvořeny jednotlivé reprezentace ze všech galaxií. Někteří z bohů stvořitelů byli mistry genetiky. Prostřednictvím svých hierarchií dokázali vázat molekuly dohromady – zakódované molekuly identity, frekvence a elektrického náboje – aby stvořili život. Mnohé inteligentní civilizace daly svou DNA, aby získaly reprezentace svých kódů na této planetě. Mistři genetici pak navrhli různé druhy, některé lidské, některé zvířecí, tím, že si pohrávali s různými varietami DNA, jimiž přispěly jednotlivé civilizace, aby se Země stala touto burzou informací, centrem světla, živoucí knihovnou. Plán výstavby Země byl vskutku velkolepý.

Původní plánovatelé Země byli členy Světelné rodiny, bytosti, které pracovaly s aspektem vědomí nazývaným světlem, a spojené s ním. Světlo je informace. Světelná rodina vytvořila informační středisko, které vymyslela. Navrhla místo, kam budou jednotlivé galaxie ukládat své informace, kde se budou moci všichni dělit o své specifické informace. Země se našla stát kosmickou knihovnou, místem nevylíčitelné krásy, kde se bude experimentovat s tím, jak ukládat informace prostřednictvím frekvencí a genetických procesů.

Mimo strukturu času může 100 000 let proběhnout v úseku, který se uvnitř časové struktury, jak ji známe, rovná jednomu roku. Tito bohové stvořitelé neexistovali v čase, jak ho známe. Pár set tisíc či milión let pro ně bylo ničím.

V existenci byly vyvolány různé energie. Již před 500 000 lety se na Zemi objevil biologický druh zvaný člověk, který vytvořil vysoce vyspělé civilizace. Nemluvíme tu o civilizacích, které nazýváte Lemurií nebo Atlantidou, pro nás jsou tyto civilizace moderní. Hovoříme o civilizacích, které jsou pradávné, které jsou pohřbeny pod ledovým příkrovem jižního kontinentu, Antarktidy.

Projekt živé knihovny byl nakonec vybojován. Vypadal natolik lákavě, že ho někteří chtěli vlastnit. Během historie Země došlo ke kosmickým válkám o vlastnictví planety. Napadlo vás někdy, kdo vlastní Zemi ? Je to obrovský kus nemovitého majetku. Myslíte, že může ve vesmíru zůstat bez majitele ?

Docházelo k šarvátkám a Země se stala místem duality. Někteří bohové stvořitelé, kteří měli právo, dělat si co chtějí – protože Země je zónou svobodné vůle – přišli a ovládli ji. Bylo to jako přepadení nějaké firmy na Wall Street. Tito bohové stvořitelé přepadli Zemi asi před 300 000 lety – v období, které byste z historického hlediska nazvali počátkem lidské civilizace. Počátkem lidské civilizace je dnes ve vašem vzdělávacím systému nazýváno jen toto období. Ve skutečnosti to však byl začátek pozdější fáze, fáze moderního lidstva.

Když došlo ke zmíněné místní válce, jistá skupina entit ve Vesmíru bojovala a vyhrála území Země. Noví vlastníci nechtěli, aby domorodé druhy – lidé – byli informováni, co se stalo. Nevědomý druh bude snadněji ovladatelný. Proto je světlo informace a temnota je nedostatek informace. Tyto entity vyhnaly světlo a Země se stala jejich územím. Nedává vám to nyní novou představu o světle ? Vyskytla se tu silná radioaktivita a nukleární akce a většina Země byla rozervána. Původní druhy, lidská stvoření, prošly obdobím naprosté zkázy a byly rozprášeny.

Noví bohové stvořitelé, kteří byli novými vlastníky, byli rovněž mistry genetiky. Uměli stvořit život a zdejší území chtěli z jistých důvodů. Území sílu tvořena a držena jistými energiemi z mnoha důvodů, z nichž jedním je skutečnost, že vše, co existuje má vědomí.

Vědomí neustále komunikuje. Vědomí vibruje na jistých elektromagnetických frekvencích. Elektromagnetická energie vědomí může být jistým způsobem ovlivněna, aby vibrovala tak, aby vytvořila zdroje potravy. Tak jako jablka mohou být vypěstována a snědena mnoha způsoby, různými způsoby může být připraveno a stráveno i vědomí.

Některé entity v průběhu své vlastní evoluce začaly zjišťovat, že když tvoří život a vdechují mu vědomí prostřednictvím modulování frekvencí forem vědomí, mohou se takto sytit, mohou si udržet vládu nad věcmi. Začaly si uvědomovat, že takto se živí Prvotní Stvořitel. Prvotní Stvořitel vysílá ostatní, aby vytvářeli elektromagnetické frekvence vědomí jako zdroj potravy pro něj samotného.

Noví vlastníci planety měli jiné chutě a jiné záliby než původní vlastníci. Živili se chaosem a strachem. Ty je sytily, stimulovaly a udržovaly je u moci.

Tito noví vlastníci, kteří přišli před 300 000 lety, jsou ony velkolepé bytosti, o nichž se hovoří v Bibli, na babylónských a sumerských tabulkách a v různých textech po celém světě. Přišli na Zemi a pozměnili lidský biologický druh. Pozměnili vaši DNA, abyste vysílali jen frekvence v jistém omezeném pásmu, která je může sytit a udržet je u moci.

Původní člověk byl nádherná bytost, jehož dvanáct řetězců DNA sem darovali různé inteligentní civilizace. Když přišli noví vlastníci, pracovali ve svých laboratořích a vytvořili novu verzi člověka s odlišnou DNA – s dvojitou šroubovicí neboli se dvěma řetězci DNA. Vzali původní DNA lidského druhu a zničili ji. Původní vzorec DNA byl v lidských buňkách zachován, zůstal však nefunkční, byl rozštěpen a odpojen.

V lidských buňkách jsou světelně zakódována vlákna, jemné pápěří energie které nese informace. Když toto chmýří funguje spojitě jako kabel – jako optická vlákna – vytváří šroubovici vaší DNA. Když jste byli geneticky upraveni, zůstala vám jen dvojitá šroubovice. Vše, co nebylo potřebné k přežití, a vše, co by vás informovalo, bylo odpojeno. Byla vám ponechána jen dvojitá šroubovice, která vás měla uzavřít v kontrolovatelných a ovladatelných frekvencích.

Kolem vaší Země byla vybudována frekvenční ohrada, něco jako elektrický plot, aby bylo možno kontrolovat, kolik lidských frekvencí lze modulovat a měnit. Tato ohrada nedovolila proniknout frekvencím světla – informací. A když světelné frekvence dokázaly proniknout, nebylo tu žádné světlo, které by je mohlo přijmout. Lidská DNA byla odpojena, světelně zakódovaná vlákna byla dezorganizována, takže tvořivé kosmické paprsky, které nesly světlo, se neměly kam zapojit a čeho se držet.

Jako úlohu v téhle hře hrajete vy ? Jste členy Světelné rodiny. Pouhá skutečnost, že čtete tuto knihu, ukazuje, že jste Světelná rodina. Některým z vás to připadá jako sen. Připomínáme vám to, co uvnitř sami víte. Přišli jsme na tuto planetu, abychom uvedli do chodu vaše paměťové banky – inspirovali lidstvo ve světelném pásmu, abyste se rozpomněli, kdo jste, abyste vytvořili svou vlastní realitu, změnili frekvenci na planetě a nárokovali si vlastnictví sebe samých a tohoto území.

My, Plejáďané, přicházíme v čase zpět – do toho, co by se patrně mohlo nazvat naší minulostí – ve jménu představitelů světla. Přicházíme, abychom se s vámi podělili o frekvenci, o frekvenci, kterou se každý z vás uvolil nést na této planetě, aby mohla být změněna DNA pozměněné lidské rasy. Je to úžasný příběh. Mohl by vyjít s palcovými titulky.

Původní plánovatelé nemají v úmyslu o toto území přijít. Myslíte, že se jen tak snadno vzdají ? Původní plánovatelé vyzvali Světelnou rodinu, aby se sem vydala a infiltrovala projekt, vtělila se do jednoho po druhém a přinesla světlo – jako informaci prostřednictvím tvořivých kosmických paprsků – do míst, kde bylo ztraceno. Světelná rodina začala s prací zde, v soustavě, které se nedostávalo světla a informací. Mutací lidských zákonů tyto tvořivé kosmické paprsky začaly bodat lidská těla, jednoho jedince po druhém, pak skupinu po skupině. Jmenované informační frekvence byly přineseny na tuto planetu ve velmi malých množstvích. V jistých dobách se vedly bitvy o zamezení vstupu světla neboli informací, které vždy chtěly být vyjádřeny. Původní plánovatelé věděli, že z kosmického hlediska to pro ně byla lekce, když dovolili, aby jim bohové stvořitelé vzali jejich projekt.

Původní plánovatelé se začali připravovat na chvíli, kdy má být změněna frekvence Země, aby v tom okamžiku vsunuli svou verzi plánu, v okamžiku, kdy nynější vlastníci zahynou, pokud nedokáží změnit svou vlastní frekvenci. Emoce jsou zdrojem potravy. Jsou tací, jejichž zdrojem potravy je láska, a Původní plánovatelé mají v úmyslu změnit frekvenci Země na frekvenci lásky. Musí být odstraněn zdroj potravy současných vlastníků, to jest strach, úzkost, chaos, hlad a zoufalství.

Hádejte, kdo jim tento zdroj potravy vezme ? Vy ! Jakožto členové Světelné rodiny jste odpadlíci. Jste narušitelé systému, jste tu proto, abyste ovládli vlastní strachy a ukázali zbytku planety, že není důvod čehokoliv se bát. Rádi se účastníte dění a působíte potíže. Vaše větev Světelné rodiny je proslulá. Jste proslulí tím, že pronikáte do systémů a měníte frekvenci, a tak přinášíte informace. Není vaším úkolem jako členů Světelné rodiny obracet někoho na víru. Vstupujete prostě do systémů a působíte jako přijímač. Přijímáte tvořivé kosmické paprsky do svých těl, do těl, která obýváte jako lidé. Jste zamaskováni za lidi a necháte tento proces probíhat.

Jste zakódováni, a až se začne vynořovat naše paměť, budete reagovat na plán, s nímž jste sem přišli, abyste změnili frekvence. Začnete jistou frekvenci udržovat a uchovávat, a pak ji budete žít. Identita jako frekvence je souhrn vašich fyzických, mentálních, emocionálních a spirituálních těl, vysílaných jako elektronická pulsace. Až budete žít svou frekvenci, budete ovlivňovat každého, všude, kam půjdete. Právě teď to činíte. Jsou mnozí, kdo už chápou svůj úkol, a jsou tací, jejichž paměť se právě začíná vynořovat.

Plán na změnu frekvenční modulace ovlivňující lidský biologický druh zahrnuje přeorganizování vaší DNA a světelně zakódovaných vláken. Plán je to v tuto chvíli gigantický. Země napomáhá, svým způsobem, evoluci vesmíru. Země je místem, kde se dějí důležité věci, je to centrum dění, místo, kde je právě třeba být. Právě tam se začíná plán naplňovat, a to, co se děje na Zemi, ovlivní mnoho, mnoho světů.

Jako členové světelné rodiny jste mnohokrát dobrovolně přišli na Zemi – v mnoha převlecích a v mnoha různých časových referenčních systémech – abyste zjistili, kam vedou nitky, pochopili podstatu a prošli výcvikem. Potřebujete zažít Zemi a připravit se na chvíli, kdy začne docházet ke změně frekvence a vy se vtělíte ve velkém počtu, abyste provedli plán.

Světelná rodina se všude začíná sjednocovat. Všichni se musíte zaměřit na to, co máte společné, nikoli na to, co společné nemáte. Jako členové Světelné rodiny neutrálně přinášíte informaci na planetu, abyste stimulovali svůj vlastní růst. Potřebujete to – protože váš růst ovlivňuje růst planety.

Vaše DNA se vyvine ze dvou šroubovic na dvanáct. Těchto dvanáct spirál odpovídá centrům energie neboli čakrám uvnitř a vně vašeho těla. V tuto chvíli jsou milióny z vás na planetě pověřeny úkolem, souhlasili jste, že ponesete frekvenci, abyste daný úkol provedli. Hrstka z vás se stává nedotčenými a tato hrstka ovlivňuje ostatní. Brzy začnete vidět s velkou jasností, kdo jste a co je vaším úkolem.

Tento proces je neuvěřitelným evolučním skokem, jehož se jedinec může účastnit, a uskuteční se zrychleným tempem v příštích dvaceti letech. Existují mezi vámi tací, kterým už byla upravena DNA na dvanáct řetězců, dvanáct šroubovic. Těchto dvanáct spirálovitých proužků DNA spolu reaguje uvnitř i vně těla. Spojení těchto dvanácti řetězců znamená, že dvanáct energetických nebo informačních center může začít pracovat a vysílat si mezi sebou informace.

Sedm z těchto center se tradičně umisťuje v těle, pět z nich leží mimo tělo. Jsou obecně známy jako vaše čakry a jsou spojeny s rotací dvanácti nebeských těles, která v tuto chvíli znáte ve své Sluneční soustavě – dvanácti nebeských těles, které vibrují v trojrozměrném prostoru. Těchto dvanáct nebeských těles rotuje informacemi – rotují spolu se systémy čaker, které vedou až na samý okraj vesmíru, rotují spolu s otáčením DNA ve vašem těle.

Až se lidská DNA začne přebudovávat na dvanáctiřetězcový systém a podle této informace se bude jednat, vznikne ohromná moc. Jednotlivci jen tím, že se shromáždí a společně budou zamýšlet to, co chtějí – a tím se společně stanou telepatickým přijímačem energií z celého kosmu – změní tvář vesmíru.

Proces přebudování vaší DNA nazýváme mutací. Jakmile budete jako členové Světelné rodiny schopni vnést tento proces do svých těl, dokážete integrovat svých dvanáct informačních center. Začnete chápat, že to vy vytváříte své zkušenosti, a naučíte se být vědomými stvořiteli. A co víc, stanete se vědomými pamětníky toho, kdo jste.

Až se vaše desátá, jedenáctá a dvanáctá čakra začnou otevírat, objeví se ve vašem životě mnoho mimoplanetárních energií. Tyto energie se budou na této planetě objevovat s tím, jak více a více z vás udrží vyšší frekvence. Desátá čakra je spojena se Sluneční soustavou, jedenáctá s Galaxií a dvanáctá s jistým místem ve Vesmíru. Až získáte tyto frekvence, budete na planetu přinášet informace, které ohromí a budou šokovat většinu světa.

Dojde ke splývání identit, splývání kultur, nastolení mnohých „nových řádů světa“ a nastane chaos a zmatek. Jako členové Světelné rodiny to můžete jen pozorovat, s vědomím, že chaos a zmatek musí přijít, aby rozrušily systém, aby mohl být přebudován se světlem, jako členové Světelné rodiny můžete chápat, že dochází k evolučnímu procesu a že ti, kdo dokážou jakkoli zvládnout změnu frekvencí, se budou vyvíjet. V tuto chvíli je vzrušující být na Zemi. Není to snad dobrý plán ?

Úryvky z "kultovní transformační knihy" autorky Barbary Marciniak: Poslové úsvitu

Komentáře