Před mnoha věky byla Země jen pouhou myšlenkou v mysli velkolepých bytostí, které si vytyčily úkol stvořit nové formy existence. Mnohé z těchto bytostí ovlivnily stvoření tohoto Vesmíru a vy jste je označili termínem Bůh. Ve skutečnosti to byly mimozemské energie nesoucí světlo, hodně vzdálené od Prvotního Stvořitele. Zřídka kdy užíváme výraz Bůh s velkým B. Kdybychom takový výraz použili, vztahoval by se k entitě, kterou známe jako Prvotního Stvořitele. Prvotní Stvořitel ve své osobní implozi prostřednictvím lásky obdařil všechny věci vědomím. Všechno je Prvotní Stvořitel na své cestě.

Chápeme sami sebe jako prodloužení Prvotního Stvořitele – neustále shromažďujeme informace, vydáváme se na dobrodružství a děláme všechno, co potřebujeme, aby naše životy byly zajímavější a náročnější, abychom mohli živit Prvotního Stvořitele. Protože živíme Prvotního Stvořitele prostřednictvím svých plánů a snažení, dodáváme mu množství energie, aby ji mohl opět dát novým stvořením..

Nikdy jsme se k identitě Prvotního Stvořitele nedostali příliš blízko, ani ti z nás, kteří jsou bytostmi nejvyšších vibrací, nemají v tomto vývojovém stádiu schopnost být v blízkosti Prvotního Stvořitele. Nejsme dostatečně připraveni zvládnout intenzitu takové emanace. Je naším přáním v nějakém bodě naší evoluce zahlédnout Prvotního Stvořitele a možná s ním na čas splynout. Víme, že je to možné, a proto se o to snažíme.

Evoluce vědomí a schopnost nést informace, to je to, co nám dovolí dostat se do blízkosti Prvotního Stvořitele. Mnoho lidí na Zemi mělo pocit, že splynuli s Bohem. Možná splynuli s nějakou částí Prvotního Stvořitele, která v té chvíli nejlépe vyhovovala jejich vibraci. Celková vibrace Prvotního Stvořitele by jejich fyzické tělo okamžitě zničila, protože není schopno nést takové množství informace. Ti, kteří pro vás představují Boha, jsou jen jeho nepatrnou částkou.

Dokonce i Prvotní Stvořitel je jen částí něčeho většího. Prvotní Stvořitel neustále zjišťuje, že jen dítětem jiného Stvoření, a je to soustavný proces sebeobjevování a probouzení. Pamatujte, že vědomí je ve všech věcech a že vědomí nikdy nebylo vynalezeno, ale prostě bylo. Vědomí je vědění a vaše vědění je vaším nejbližším místem k Prvotnímu Stvořiteli. Důvěřujete-li tomu, co víte, aktivujete Boha v sobě.

V této době dochází k velkému uvědomění po celé planetě, pokud jde o to, jak velký svět skutečně je a kdo je kdo v planetární hře a kdo je kdo ve hře kosmické. Tak jako vy na Zemi máte své hierarchie, které si můžete a nemusíte uvědomovat, i v kosmu podobné hierarchie existují. Můžete žít v nějaké oblasti a neuvědomovat si, že nějaká hierarchie existuje. Můžete obdělávat svou půdu, platit daně, rozhodnout se, že nepůjdete volit, a prostě zapomenout na jakékoli byrokratické politické struktury, která působí ve vesmíru.

Je důležité, abyste pochopili, že existují byrokracie či hierarchie a že tyto organizace mají odlišné zkušenosti s časem než vy. Jiní nežijí uvnitř struktury času, jak vy ji znáte. To, co nazýváte jedním rokem, může pro jiné být jen malou částí dne. Pokud tohle začnete doopravdy chápat, pochopíte také, proč byla tato planeta posledních pár tisíc let zdánlivě ponechána sama sobě. V současné době obloha opět vře a bublá aktivitou a vy budete muset vnést do svých paradigmat a systémů víry obrovské množství nových znalostí. Tuto planetu čeká kulturní šok – velké překvapení.

Přišli jste sem v tuto chvíli za jistým účelem – bohové stvořitelé, kteří geneticky upravili lidskou rasu, se vracejí. Někteří už jsou zde. Tato planeta byla navštěvována zas a znovu a v průběhu nejrůznějších experimentů zde bylo vysazeno mnoho různých forem lidských bytostí. Bylo mnoho vlivných faktorů, které spoluutvářely historii Země. Byly tu civilizace, které existovaly po milióny let a které přicházely a odcházely a nezanechaly žádné stopy. Tyto civilizace, každá z nich, byly ovlivněny těmi, které můžete označit termínem Bůh.

Vaše historie byla ovlivněna množstvím světelných bytostí, které jste označili termínem Bůh. V Bibli bylo mnoho těchto bytostí sloučeno v jednu bytost, přestože to vůbec nebyla jedna bytost, nýbrž kombinace velmi mocných mimozemských světelných bytostí – energií. Z naší perspektivy to byly skutečně hrozivé energie a je snadné pochopit, proč byly takto oslavovány a uctívány.

Na Zemi neexistuje žádná literatura, která by podávala skutečný obraz těchto bytostí. Všichni bohové sem přišli, aby se učili a podpořili vlastní vývoj pomocí práce s tvořivostí, vědomím a energií. Někteří byli velmi úspěšní a zvládli to, co se měli naučit, zatímco jiní se dopustili naprosto ničivých chyb.

Kdo byli tito bohové z dávných časů? Byly to bytosti, které dokázaly pohnout realitou a ovládat duchy přírody. Lidé tradičně nazývali bytosti, které mohly dělat to, co oni sami nedokázali, Bohy.

Úryvky z "kultovní transformační knihy" autorky Barbary Marciniak: Poslové úsvitu