Často čtu různé pokusy popsat zákony karmanu, často dost nepravdivé. Pokusil jsem se tedy tohle velké téma shrnout do několika odstavců (aby to někdo vůbec četl).

 

1. Jak zaseješ, tak sklidíš
Cokoliv vypustíme do vesmíru (myšlenka, slovo, čin), to se dříve či později vrátí. Důležitý je konečný následek našich činů, ne jak jsme to mysleli. Co hledáme musíme napřed nalézt v sobě – štěstí, klid, přátelství. Štěstí je jen stavem mysli, za který jste zodpovědni vy sami.

2. Tvoření svého světa
Svůj svět si tvoříme sami, z nekonečné hromady možností tohoto světa si vybíráme to, čím se obklopíme. Jestli chceme úspěch, měli by to být úspěšní lidé. Jestli chceme problémy, vybereme si rejpaly a kritiky.

3. Přitahování a odpor
Co odmítáte, to bude pokračovat, vše po čem toužíme také, jen pravidelně bude jedno přecházet v druhé. Řešením není ani jedna z výchylek kyvadla, ale tyto výkyvy postupně zklidnit, zastavit kyvadlo v jeho středu.

4. Vývoj
Naším úkolem je řešit sebe, ne okolí a svět Když změníme sami sebe, změní se i naše okolí. Změní se to, co si přitahujeme ze světa, to čemu dodáváme svou sílu.Nejhorší je bloudit životem bez cíle. Kdo nalezne probuzení pomůže tím mnoha dalším bytostem.

5. Odpovědnost
Jsme zodpovědní za vše, co se nám v životě děje. I náhody mají své příčiny, proč k nim mohlo dojít.Pokud je něco v mém životě špatně, je část příčiny i ve mně. Jsme zrcadlem okolí a naše okolí zrcadlí nás. Celé stvoření je pak zrcadlem Boha.

6. Souvislosti
Vše souvisí se vším a věci malé mají často nečekaný vliv, malý klíč otevírá velkou bránu, i peříčko může schodit domeček z karet. Nepodceňujme detaily, mohou rozhodovat o výsledku. Křižovatky osudu často začínají nenápadnou maličkostí, třeba i tím, jak si sedneme na židli.

7. Soustředění
Pokud něco děláme, dělejme to skutečně (jeli to důležité). Nebuďme myšlenkami v budoucnosti ani minulosti. V přítomnosti kráčejme vstříc budoucnosti. 

8. Prověření
Vše v co věříme bude dříve či později postaveno před zkoušku v životě. Je to dobré, můžeme tím napravit své omyly.

9. Praxe
Nevstoupíš do stejné řeky, staré vzpomínky, způsoby, hodnoty nemusí platit myní. Je důležité vnímat přitomnost – tady a teď. Zpravidla zjistíme, že je dobrá, naplněná jednotou, silou, harmonii. Nejistoty, utrpení a strachy tam vnáší naše ego nesoucí problémy minulosti do budoucnosti.

10. Kruh
Minulost se opakuje, dokud se z ní nepoučíme. Odložení a vytěsnění neřeší problém. Je pořád a vrací se. Nalezením řešení přestává být problém problémem.Moudrost je v odlišení věcí, které neovlivníme – dokázat je přijmout a těch, které ovlivnit můžeme a ty pak dokázat změnit. Umět si určit to podstatné a ostatní, nehonit několik zajíců najednou.

11. Odezva
Bez práce nejsou koláče. Na tom, co k nám přichází z okolí – ze světa, vidíme odraz svých činů. Jsme-li v jednotě se svou skutečnou vůlí, vesmír nás podpoří. Jsouli naše činy rozporuplné, nejednotné pocítíme odpor, potíže a bloky.

12. Vesmír
Velké cíle si žádají delší cestu, více vložené energie, trpělivosti a vytrvalosti. Hodnota věcí odpovídá úsilí potřebnému pro jejich dosažení. I jeden člověk často změní celý svět.

Komentáře