Od prvního srpna se rovněž snížil počet úkonů, které zakládají nárok na přiznání příspěvku na péči pro děti do 18 let. To proto, aby na dávku dosáhly především chronicky nemocné děti, například diabetem, fenylketonurií, celiakií či s nádorovým onemocněním apod. Nárok na příspěvek na péči v I. stupni tak nově vznikne cca 4 000 dětem a maximálně 1 000 dětí do 18 let by mohlo nově dostávat příspěvek na péči ve stupni II, místo stávajícího stupně I. Výdaje související s těmito změnami MPSV odhaduje na celkem 164 milionů Kč ročně.

Podle novely zákona o sociálních službách budou moci obecní úřady obcí s rozšířenou působností od 1. srpna 2009 také efektivněji kontrolovat využívání příspěvku na péči. Právní předpis totiž přesně specifikuje okolnosti, které se při poskytování dávky musí kontrolovat. Současně budou mít pracovníci obecních úřadů k dispozici přesný výčet činností (z výsledku posouzení lékařskou posudkovou službou), v kterých příjemce dávky vyžaduje pomoc či podporu. Kontrola se tak bude moci zaměřit na to, zda se příspěvek využívá za účelem zajištění péče a současně na to, zda je péče správně zaměřena. Víc o aktuálních i připravovaných změnách v sociálních službách se dozvíte v dříve vydané tiskové zprávě na adrese http://www.mpsv.cz/files/clanky/7427/02072009_2.pdf.

Ministerstvo práce a sociálních věcí také usiluje o zmírnění dopadů ekonomické krize. Proto se mimo jiné zavádějí slevy pro zaměstnavatele na pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Zákon č. 221/2009 Sb., kterým se novelizuje zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, začne rovněž platit od letošního 1. srpna. Podle odhadů MPSV by tyto slevy mohly pomoci udržet až 70 000 pracovních míst. Jde o dočasné opatření platné do konce roku 2010.

Výše slevy na pojistném uplatňovaná zaměstnavateli se bude odvíjet od vyměřovacího základu pro pojistné u jednotlivých zaměstnanců. Detaily včetně potřebných tiskopisů zaměstnavatelé najdou na webu ČSSZ na adrese

http://www.cssz.cz/cz/informace/media/tiskove-zpravy/tiskove-zpravy-2009/2009-07-14-cssz-informuje-jak-uplatnit-slevy-na-pojistnem-na-socialni-zabezpeceni.htm.

Pro úplnost: ke 30. červnu 2009 Česká správa sociálního zabezpečení evidovala celkem 270 183 komunikujících organizací (tj. firem), které zaměstnávaly celkem 4 192 131 lidí . A dále 957 176 osob samostatně výdělečně činných, které vykonávaly činnost.

Sdílet
Předchozí článekKABALA
Další článekJMÉNO JE VÁŠ OSUD – 10

Komentáře