Mluvit kabalisticky znamená tvořit z písmen slova, která podle universálních zákonů vyjadřují tu či onu ideu. Používání kabalistické řeči musí být prakticky cvičeno.

Kabala je tedy univerzální řečí, se kterou bylo vše stvořeno.. Je dle toho ztělesněním jedné nebo více božských idejí. Bůh vše stvořil universální řečí, tzn. kabalou.

Jen ten, kdo skutečně v sobě dokáže realizovat Božství, takže dle universálních zákonů mluví jako Božství, je pravým kabalistou. Je jasně patrno, že dokonalý kabalista spojen s Bohem, je člověkem, který v sobě realizoval Boha a jako Bohočlověk užívá universální řeči proto, aby to, co vysloví, zároveň uskutečnil.

V jaké sféře zamýšlí svou mluvu realizovat, v takové také dojde k onomu uskutečnění.

Dokonalý kabalista zná každou zákonitost mikro- a makrokosmického slova, kterou je míněn zákon tvoření slovem a je mu také znám význam pravé harmonie.

Iva Hédlová z knihy Klíč k opravdové kabale od Františka Bardona

Vydavatelství ASU Třebíč