Jiným typem automatického psaní je forma, kdy Andělé fyzicky vedou vaši ruku, ať už s tužkou v ní po papíře, nebo po klávesnici počítače. Většina lidí si není při této metodě vědoma toho, co píše. Tímto způsobem jsem přijímala andělská sdělení pro tuto knihu já.

Chcete-li vyzkoušet druhý typ této první metody automatického psaní, postupujte následovně:

  • určete si den a přesnou hodinu, kdy budete chtít sdělení andělů přijmout. V duchu své anděly o této schůzce informujte, aby se mohli připravit. Určený čas je nutné dodržet.
  • zvolte si místo, kde nebudete rušeni. Vypněte telefony, na dveře si dejte nápis „nerušit“. Veškeré okolní hluky by totiž mohly komunikaci přerušit nebo úplně zastavit. Doporučuji vám, abyste si pustili jako tichou zvukovou clonu vážnou hudbu nebo zvuky přírody, a také abyste provoněli prostor příjemnou vůní, například čerstvým květin nebo vonných tyčinek.
  • pokud budete psát psací potřebou, je třeba si zajistit pohodlné sezení, které vám dovolí držet tužku nad papírem, jenž je umístěn na stabilní podložce, aby vám při psaní neujížděl. V začátcích je nutné, abyste měli při automatickém psaní pohodlí. Proto zavrhněte pozice, které jsou pro vás jindy pohodlné, ale které by byly v případě tohoto typu psaní naprosto nevhodné. Nedoporučuji například psát do bloku v sedu na podlaze, podobně by vám ztížil psaní blok umístěný na kolenou nebo kterákoliv jiná pozice, kde není papír umístěn na stabilní podložce. Někdo k automatickému psaní používá propisku, obyčejná tužka je však vhodnější, protože její stopa nevynechává, ani jí neteče náplň. Před lety se požívaly speciální destičky, které tužku pisateli podpíraly. Tyto destičky mají tvar trojúhelníku s kulatým otvorem ve středu. Na spodní straně jsou umístěny pohybující se kuličky, po kterých se destička volně pohybuje kterýmkoliv směrem. Tužka je umístěna v otvoru a duchovní svět ji skrze ruku člověka, přijímajícího sdělení, vede po papíru. Je to technika hodně podobná ouiše. Můžete však také použít počítač nebo psací stroj.tady není potřeba žádného zvláštního uspořádání, stačí se jen pohodlně posadit za psací stůl.
  • je velmi důležité, abyste se cítili pohodlně. Zvolte pro tuto příležitost volný oděv, najezte se jen zlehka, abyste neměli těžký žaludek. Vyhněte se všem simulantům jako jsou káva, coca-cola, cukr, bylinky, čokoláda, ale i depresorům v podobě těžkého jídla alkoholu, drog nebo bylin.
  • dvakrát nebo třikrát se zhluboka nadechněte. Pomodlete se Otčenáš nebo si řekněte kupříkladu tuto afirmaci: „Vidím, jak mě obklopuje bílé světlo a Boží Láska. Cítím se v bezpečí, pod dokonalou ochranou. Cítím se milován/a.“ Chcete-li, můžete požádat archanděla Michaela, aby nad vámi a vaším psaním bděl. To je vhodné obzvlášť v začátcích, kdy ještě neumíte rozeznat, zda k vám promlouvá nějaká nižší bytost vázaná k Zemi, nebo anděl. Michael bude v tomto případě vaším strážcem, který nedovolí žádným jiným bytostem, aby se k vám přiblížily.
  • Za chvíli po modlitbě byste měli začít cítit, že se něco děje. Nedejte se tím vylekat. Když jsem poprvé praktikoval automatické psaní já, tužka se mi sama tak rozběhla po papíře, že mě to vyděsilo. Tento úzkostný zážitek nadlouho zablokoval mou schopnost s Anděly komunikovat.

Ze začátku bude tužka jen tak čmárat v kruhu. Tyto kruhy vyjadřují obrovskou radost Andělů ze spojení s vámi. Jakmile si na komunikaci s anděly zvyknete, začne tužka psát i písmena, slova a věty. Obvykle to trvá jeden  až tři dny, než zaznamenáte první sdělení.

Můžete také slyšet vnitřní hlas a jakési škubání a nucení, abyste začali psát, co slyšíte. Pokud píšete na klávesnici, můžete mít fyzický pocit, že vás vedou neviditelné ruce podobně jako vede ruka učitele ruku žáka při hře na klavír. Doslova cítíte, jak vás jakási síla přivádí k odpovídající klávese a nutí váš prst k úhozu. Anebo můžete přijímat silné intuitivní impulsy, které vám říkají, co máte psát. Andělská sdělení k vám mohou přijít také ve formě obrazů – vidění, a dostane se vám pobídky, abyste to, co jste viděli, popsali. Pokud patříte do skupiny lidí, která přijímá z duchovního světa hotové informace a prostě najednou „ví“, tak k vám andělská sdělení přijdou tímto způsobem. Budete mít pojednou jistotu, že jste obdrželi tu a tu zprávu, aniž byste věděli, jakou cestou vám ji předali.

Lidé, kteří se při napojení dostávají do transu nebo alespoň do částečného transu, si nejsou vědomi, co píší. Člověk tak ztrácí povědomí o svém okolí, dalo by se říci, že pozbývá standardního denního vědomí. Tito lidé své pocity popisují tak, jakoby byli vyzvednuti ze svého těla, zatímco ona duchovní bytost skrze ně promlouvá. Moje přijímání a komunikace s anděly se odehrává v částečném transu, kdy jsem si sice vědoma sama sebe, ale už většinou nevnímám smysl sdělení, která skrze mě přicházejí. Také většinou ztrácím povědomí o místě a o čase. Když napojení skončí, mám pocit, že uběhlo 20 minut, a zjistím, že je pryč několik hodin.

Nejdůležitější podmínkou je, aby v sobě člověk nechal volně plynout všechno, co jím prochází. Sdělení mohou přijít jako obrazy, vidění, slova, náhlé uvědomění si nějaké informace, nebo jako emocionální či fyzické vjemy. Někdy se může uplatnit kombinace všech výše zmíněných projevů. Nejdůležitější v tomto případě je praxe a trénink. Proto se nenechte odradit, když se několik prvních pokusů nevydaří podle vašich představ. Pokud budete zpočátku dostávat sdělení, která se vám budou jevit jako nesmyslná a povrchní, i to je možné. Nejdříve je nutné, abyste se soustředili na přirozený proces napojení se. Teprve poté můžete začít dbát na to, abyste z duchovního světa získávali smysluplná sdělení.

Jakmile pocítíte únavu, bolest, budete dezorientováni, okamžitě spojení přerušte. Mnoho lidí zpočátku navozuje spojení jen na hodinu nebo i na kratší dobu. I vy začněte nejdříve s kratšími časovými úseky, a postupně je prodlužujte.

Pokud by se vám někdy stalo, že navážete spojení s přezíravou arogantní bytostí nebo s bytostí, která vás nutí k něčemu, co by vám nebo někomu jinému způsobilo bolest, přerušte spojení, protože v tu chvíli nekomunikujete s Anděly. Andělé nikdy nepředávají informace, které by způsobily jakoukoliv citovou, fyzickou nebo psychickou bolest. V takovém případě zavolejte na pomoc Archanděla Michaela a požádejte ho, aby od vás tuto nízkou bytost odvedl. Nesnažte se jí zastrašit ani s ní bojovat svým hněvem. Modlete se a představujte si, jak jste obklopeni bílým světlem, než začnete s dalším spojením. Vaším největším pomocníkem bude vaše odhodlání přijímat pouze sdělení prodchnutá Láskou. A nic, co sestává z Lásky, vám nemůže nikdy ublížit.

Z knihy Andělská terapie od Doreen Virtue Ph.D.

K zakoupení na www.andelskysvet.cz


Warning: A non-numeric value encountered in /data/web/virtuals/221473/virtual/www/wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/td_block.php on line 2015