Energie archanděla Razjela
ovlivňuje nejhlubší pád ega a nejvyšší vzestup duše, když je dokonán "pra-třesk" v srdci a ve vědomí.
Archanděl Raziel je aspektem vědomí Lorda Maitrey a navazuje spojení s tímto vysokým Mistrem Světla. Archanděl Raziel si bere svou sílu ze srdce slunce a přivádí Boží lásku na pozemskou úroveň. Účinek energie archanděla Raziela se vztahuje jak na osmou čakru mimo fyzické tělo, tak také na třetí a kořenovou čakru.
Symbolem archanděla Raziela je slunce. Slunce reprezentuje mužský aspekt tvoření tím, že svým ohněm a svou prasilou zahřívá a oplodňuje. Archanděl Raziel podporuje duchovní nauky vedoucí k poznání cíleným využitím sexuální energie, jako např. tantru.

Když je blokována energie, kterou reprezentuje archanděl Raziel, dochází k těžkostem v materiálním aspektu tvoření.
Potlačená zlost a jiné emocionální projevy, otravující naši bytost, brání odtoku tělesných a duševních odpadů a zatěžují nás jak psychicky, tak fyzicky. Následkem je pocit oddělení od zdroje. Naše přirozená vyzařovací síla významně polevuje a cítíme se bez energie, protože je třeba mnoho energie k potlačení emocionálního přetlaku v nitru.
První čakra je oslabena nejvíce, protože je v otevřeném stavu blokována, čímž dochází k rušivým vnějším vlivům.

Negativní energetické vzory mohou snadno vnikat dovnitř a naše duševní a tělesná situace se ještě dále zhoršuje. Odděleni od Božího zdroje nejsme v kontaktu ani s osmou čakrou, od níž by se dala očekávat pomoc, neboť předává informace našeho vyššího Já.
Stav vnitřní nouze se přirozeně zrcadlí i navenek, čímž dochází k problémům se sexualitou, partnerstvím a s materiálním nedostatkem. Na tělesné úrovni jsou především postiženy rozmnožovací orgány a orgány, které zbavují tělo jedů.
Při řešení tohoto stavu je nutno nejprve pracovat na příčinách problémů, abychom zlo vytrhli i s kořeny. Je pro tebe jistě prospěšné požádat Raziela o pomoc. Najdeš k tomu vhodnou a velmi silnou afirmaci dále v textu. Vibrací při hlasitém pronášení slov se vytváří ve tvém nitru rezonance, která tě opět spojí s tvým vyššímJá.Jsou jí přitahovány pomocné energie. Jaksi sami od sebe se objevují odpovídající léčebné prostředky, osvobozující a vyjasňující situace, jež vyplaví příčiny tvé zlosti, a podpora andělů a archandělů. Stačí o to jen požádat. Léčení je možné, jakmile jsou odbourány emocionální zátěže. Proběhne u tebe velká změna. Sluneční zasvěcení, probuzení tvého mistrovského Já, je možné kdykoli, kdy si uvědomíš svou skutečnou přirozenost – ono "Já jsem".

Úspěch, který sis vždy přál, přijde nyní automaticky.
Může být, že tuto událost sice vděčně, ovšem emocionálně nepohnut uvidíš jako část své nové vnitř,ní pravdy.
Duchovní úspěch se slunečním posvěcením, jehož jsi dosáhl, je skutečným vítězstvím. Radost a hojnost života tady vždy byla. Viděli jsme se vně tuto životní radost a nyní jsme se jí sami stali.

Pomocná afirmace
Milovaný archanděli Razieli, svatý moudrý Duchu, prosím o sluneční zasvěcení. Nech, prosím, vzejít mé slunce a uvolni řetězy minulosti! Ať již jde o řetězy z energie materiální manifstace nebo o rodinné svazky nebo o význam mého jména: prosím Boží milost, aby rozpustila řetězy, které mne poutají k mému nižšímu Já. Vstupuji do Světla praslunce, do Božího Světla. Právě teď!

Láska je mocnější než jakákoli síla a moudřejší než filosofie.