Spánek je pro plnohodnotný život zcela nezbytný. Aby náš nervový systém dobře plnil svou funkci, potřebuje dostatečný čas na obnovu. Tu zajišťují důležité procesy látkové výměny, které probíhají v mozku právě během spánku.

Mozek je nejvyšší a nejsložitější část nervové soustavy. Řídí a reguluje všechny funkce našeho organismu a může aktivně ovlivňovat i proces vnímání bolesti. Je naprogramován tak, že v něm dochází k pravidelnému střídání dvou fází: bdění a spánku. Jsou faktory, které tento rytmus zásadně ovlivňují. Mezi ně patří např. denní světlo, roční období, stupeň fyzické a psychické zátěže. Mezi faktory, které negativně ovlivňují kvalitu spánku, patří stres a bolest.

Bolest je vlastně součástí stresu, je jeho hnacím motorem. Pokud se v léčbě bolestivého stavu nepodaří navodit dostatečně dlouhý spánek, terapie nebývá úspěšná. U pacientů, kteří mají silnou a neztišitelnou bolest, může někdy dojít až k rozvoji stavu s prakticky nepřetržitou bdělostí a vyčerpáním a ten bývá spojen s rozvojem úzkostnosti a depresivity. Vzniká bludný kruh: bolest – nespavost – úzkost a deprese – vyčerpání – prohloubení bolestivého prožitku. To platí pro akutní i chronickou bolest. Dlouhodobá nespavost má, kromě změn v psychickém rozpoložení nemocného, za následek zesílení bolesti, nechutenství, stav snížené výživy, oslabení obranyschopnosti a ztrátu zájmu o okolí. U bolestivých stavů je klíčem ke zvrácení takové situace účinná a dobře kontrolovaná léčba bolesti.

Mnohé příklady z klinické praxe potvrzují, jaký to je v životě nemocného zásadní zvrat, když se účinnou analgezií – tzn. navozením úlevy od bolesti – podaří navodit i kvalitní spánek.

Zajištění dostatečného spánku je na prvním stupni kaskády cílů léčby nádorové bolesti: zajištění bezbolestného spánku – zajištění bezbolestnosti v klidu – dostatečná úleva od bolesti při denních aktivitách. To ovšem platí i pro léčbu chronické nenádorové bolesti, kdy dostatečná a stabilní úleva od bolesti s odstraněním nespavosti, vytváří podmínky pro zapojení nemocného do rehabilitačního procesu. Jen tak se mohou postupně obnovit jeho fyzické a psychické síly.

Pacienti s chronickou nenádorovou bolestí mají velmi často kromě spánku potíže s vykonáváním běžných denních věcí. Pro řadu z nich může být toto omezení závažnější než samotné potíže se spánkem. Pokud je bolest léčena odpovídajícím způsobem, mohou pacienti lépe vykonávat denní činnosti, mohou začít lépe rehabilitovat a tím pomoci úlevě od bolesti. Mohou se tak vrátit mezi své přátele, pracovat a netrpět depresemi.


Warning: A non-numeric value encountered in /data/web/virtuals/221473/virtual/www/wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/td_block.php on line 2015