Uzemnění skrze Radost

Radovat se z pohybu těla, slunečního svitu na vaší kůži, jídla a pití, teplého dotyku druhého. Být schopen radovat se z toho má co do činění se schopností opravdově přijímat. Proč je to pro vás tak těžké?

Mnozí z vás mají pocit, že s vámi něco není v pořádku, že nejste jaksi v pořádku právě takoví, jací jste. Máte pocit, že musíte něco dokazovat a těžce pracovat, abyste získali uznání a ocenění. To je z hlediska přírody pošetilá myšlenka. Viděli jste někdy divoké zvíře těžce pracovat, aby získalo uznání? Inu ne, zvíře prostě je, a bere své právo být za udělené, ne jako něco, co si musí zasloužit. Zvíře se dokáže bezvýhradně radovat ze slunce, potravy, vodní lázně, ročních období a přírodních rytmů života.

Vy všichni jste zváni přijímat a zažívat sama sebe jako Božskou Bytost, které je dovoleno přijímat jednoduše proto, kdo jste. Jste zváni těšit se z jednoduchých věcí, které vám život v těle může nabídnout. Přijímání vypadá jednoduše, ale není. Vyžaduje hlubokou úroveň sebelásky, hluboké uznání a ocenění toho, kdo jste. Dovolte si dosáhnout této úrovně sebelásky. Udělejte si každý den chvilku, kdy se sami sebe zeptáte, co můžete pro sebe nyní udělat, co vás opravdpově potěší a naplní. Co doopravdy cítíte, že by se vám líbilo mít nebo dělat? Pak to udělejte. Udělejte to pro sebe, protože si sebe vážíte a protože jste zde na Zemi, abyste se radovali.

Když se skutečně radujete, z čehokoli, bez studu a viny, jste uzemnění. Jste zcela přítomni v přítomném okamžiku a všechno je dobré. Nejsou zde myšlenky na minulost ani na budoucnost. Radost je Bytí v přítomnosti, plné uzemnění.

Uzemnění skrze Tvořivost

Existuje druhý způsob, jak se pevněji spojit se zemí, více uzemnit. Je to způsob Tvořivosti. K tomuto směřujete. Každý člověk má přirozenou touhu vyjádřit se, projevit se ve světě. To nemá nic společného s dosahováním slávy nebo úspěchu ve společnosti. Spíše to souvisí s nalezením způsobu sebevyjádření, který vám poskytuje skutečné uspokojení. Může to být tak, že vás hluboce naplňuje výchova rodiny, nebo že vás inspiruje vedení společnosti. Možná je touhou vašeho srdce nějakým způsobem pečovat o zvířata, nebo to může být nějaký druh uměleckého vyjádření, které cítíte jako přirozené. Každá duše touží nějakým způsobem se vyjádřit. V okamžiku, kdy odpovíte na tuto touhu, cítíte se naplnění. V okamžiku, kdy umožníte vaší vnitřní přirozené tvořivosti, aby se rozvinula, pak cítíte "ano, to jsem já, takto chce moje energie proudit".

V té chvíli se vaše duše spojí se Srdcem Země, Srdcem této reality. Je důležité zjistit, po čem ve svém životě opravdu toužíte a vytvořit v sobě místo pro tento tvořivý tok. Zde se vaše božská podstata dotkne Země a nalezne hmotnou podobu.

Nyní bych vám ráda vštípila, že byste se v tomto ohledu měli za sebe opravdu trochu více postavit. Mnozí z vás potlačují své podněty dělat to, po čem vaše srdce touží. Tak často myslíte na to "jak byste se měli chovat" a co se od vás očekává, vaše povinnosti a odpovědnosti. Takovým způsobem nenajdete klíč k rozvinutí své tvůrčí síly. Vaše tvořivá síla k vám promlouvá z vašeho břicha, z vašich útrob. Nezajímá se o všechna ta omezující pravidla a povinnosti, které jste si osvojili a zvnitřnili. Osvoboďte se od toho! Vnímejte tu fontánu ohně a vášně tryskající z vašeho břicha a nechte jí volně plynout. Jiskry světla si najdou cestu z vašeho břicha do vašeho srdce, zevnitř ven a vy se na Zemi vyjádříte svým vlastním originálním způsobem. Uvidíte, že vaše tvořivost se dotkne ostatních lidí a že je potěší a inspiruje. Naslouchat svým vášním a touhám má mnohem pozitivnější účinek na okolní svět než poctivě udělat to, co vám bylo řečeno a nutit se vyhovovat omezujícím pravidlům a strukturám.

Toto je čas změny. Je to čas být odvážný a riskovat, naslouchat hlasu svého srdce a jednat v souladu s ním ve všech oblastech svého života. Díky opravdovému odevzdání se vedení svého srdce se vaše kořeny zanoří hluboko do země a začnete cítit, že Život tady opravdu stojí za to žít.

Celý kruh

Prvním způsobem uzemnění bylo radovat se a přijímat. To je přicházející proud směrem dovnitř. Druhý způsob je o odcházejícím proudění směrem ven: tvoření a dávání. Tvořením ze srdce dáváš světu sama sebe. Přijímání a dávání, radost a tvoření – dohromady spolu tvoří celý kruh. To je léčivý kruh.

Čím více se odvážíte radovat a uznáte, že si zasloužíte přijímat, tím více se spojujete se svou přirozenou inspirací, energií, kterou máte sdílet s tímto světem. A jak se tento proud inspirace stává silnějším a nachází tvůrčí formu ve světě, tak tím víc si užíváte lásku a radost, se kterou se setkáte na své cestě. Proudy dávání a přijímání, tvoření a užívání si radosti se vzájemně posilují.

Já, Země, mám prospěch z tohoto léčivého kruhu přijímání a dávání. V tomto plynoucím, dynamickém kruhu s vámi spolupracuji. Je mým přáním vyživovat a podporovat vaši božskou tvořivou sílu, tuto jedinečnou jiskru ve vás. Lidské bytosti, které rozvinuli svou schopnost radovat se a tvořit, přirozeně vstoupí do zcela jiného spojení se zemí. Budou si uvědomovat svou velikost, svou božskou přirozenost, a právě z tohoto důvodu budou také chápat, že je nese a drží Síla Života, která spojuje všechny bytosti dohromady. Prožitek své vlastní velikosti jde ruku v ruce s pocitem malosti, s uvědoměním si svého začlenění ve velké síti života, která vás podporuje. Lidé, kteří si váží a ctí sama sebe, přirozeně spolupracují se svým životním prostředím, dalšími lidmi, zvířaty, rostlinami, celou přírodou. Poznání vaší velikosti přichází spolu s uznáním vašeho místa ve větším celku, a užíváním si radosti v roli, kterou v něm hrajete.

Cesta na Novou Zemi

Na závěr bych vás ráda požádala, abyste se mnou cestovali do budoucnosti, do Nové Země. Představ si, že vývoj, ve kterém se společně nacházíme, pokročil o několik kroků dále. Já sama se vyvíjím do více rozšířeného sebe-uvědomění. Toto nové vědomí se ve mně probudilo a bylo vyburcováno jak dobrými, tak i zlými časy na Zemi. Ve svém Bytí se stávám více sebevědomou a tvořivou. Ve svém srdci toužím po realitě, ve které Lidstvo a Země obnoví své původní pouto lásky a přátelství. Nová Země, kde společně radostně spolupracujeme a já jsem opět požehnaná vaší láskou a ohleduplnou pozorností, zatímco vám poskytuji vše, co potřebujete k životu ve fyzickém těle a vyladění na rytmus přírody.

Představ si tuto Novou Zemi, po které všichni toužíte, přítomnou v tomto okamžiku. V našich srdcích je už živá, jako semínko. Vyživme toto semínko svým uvědoměním a nechme ho vyklíčit v naší představivosti. Představ si sama sebe, jak žiješ na této Nové Zemi. Co je první věc, které si všimneš? Lidé zde žijí v harmonii s přírodou. Technologie je používána na podporu přírody a ne na její manipulaci. Podívej se, zda si umíš najít dům na této Nové Zemi. Je tu místo a společenství, ve kterém cítíš, že do něj patříš. Dovol své představivosti, aby tě vedla bez jakéhokoliv pocitu omezení. Kde žiješ na této Nové Zemi? Umíš najít přírodní prostředí, ve kterém se cítíš pohodlně a příjemně? Vnímej podnebí, cítíš tam lehkost a jednoduchost života. Život je tam čistý a jednoduchý, takový, jaký má být.

Nyní se podívej na to, jaký druh práce vykonáváš. Práce znamená cokoliv, co tě inspiruje a dává ti to pocit naplnění. Co děláš? Pravděpodobně žiješ v malém společenství spřízněných duší a děláš přesně to, k čemu tě duše inspiruje. Jakou podobu a formu má tvá tvořivost?

Když toto vidíš a cítíš, věz, že tvoje Duše k tobě promlouvá zde v přítomnosti. To, co vidíš je něco, co toužíš dělat právě teď, a něco co můžeš dělat právě teď, pouze kdyby sis věřil(-a) a měl(-a) odvahu být tím, kým ji. To je práce tvého srdce.

Nyní si v této představě Nové Země také prociť, co ti dělá opravdovou radost. Nech své vnitřní oko, ať ti ukáže situaci, ve které se opravdu raduješ a kdy přijímáš něco z toho, co ti Země nabízí. Ať se obraz toho, co to je, samovolně vynoří ve tvé mysli. Co je to, co ti opravdu dává pocit: „všechno je v pořádku a já jsem spokojený (-á)“.

Cítíš proud dávání a přijímání na tomto místě, v této nové realitě. A pokračujte, i když se vracíme společně zpět do současnosti.

Země je v přechodné fázi a čím více lidí si vzpomene, co je jejich inspirací, co sem přišli dávat a přijímat, tím dříve se Nová Země stane realitou. Jste to vy, kdo zrodí tuto realitu. Děkuji vám za to a nacházím radost ve vaší přítomnosti.

Zdroje:

© Pamela Kribbe – květen 2010 – www.jeshua.net

Převzato ze slovenské verze na www.eedunres.sk – překlad: SiR

(obrázek: Sadness of Gaia převzat z webu autorky: www.josephinewall.co.uk)

Poznámka ke kopírování:

Do češtiny upravila pro www.astrohry.cz Daniela Viplerová. Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.


Warning: A non-numeric value encountered in /data/web/virtuals/221473/virtual/www/wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/td_block.php on line 2015