Numerologie je nauka o číslech, kterou využívaly všechny dávné starověké kultury, řecké, babylónské, hebrejské, čínské … Záznamy o ní najdeme u starých Egypťanů, Májů, Peršanů.

Je velmi pozoruhodná nápadná stálost zkušenosti a neměnnost symbolického významu čísel v různých kulturách lidstva během celé jeho historie.

Podle Pythagora, řeckého filozofa, matematika a astrologa narozeného kolem roku 580 př. kr. může být cokoli vyjádřeno číselnou hodnotou. Jeho největší přínos spočívá v tom, že používal čísla, jejich zkoumání a výklad nejen na čistě světsky materiální úrovni, ale také je spojoval s duchovními a vesmírnými souvislostmi. Pythagorovo učení vycházelo z tajné Egyptské číselné magie, ze které také vznikaly obrazy Tarotových karet. Každé číslo má i svou vládnoucí planetu. Každá planeta zároveň vládne některému z dvanácti znamení zvěrokruhu. Propojením vlivu čísla s vlivem planet a jejich znamení dostaneme zajímavé výsledky při každém konkrétním rozboru.

Rozpis čísel a planet (v tabulce pak pod odkazy v novém okně i vlastnosti) najdete níže:

Možnosti
Slunce
Luna
Merkur
Venuše
Mars
Jupiter
Saturn
Uran
Neptun
Pluto

1… vládne Slunce
2… vládne Měsíc
3… vládne Jupiter
4… vládne Uran
5… vládne Merkur
6… vládne Venuše
7… vládne Neptun
8… vládne Saturn
9… vládne Mars
0… vládne Pluto

Každé číslo má svoji vibraci a můžeme mu tedy přiřadit určité vlastnosti. Touto vibrační silou na nás čísla působí od okamžiku narození a vytvářejí povahovou skladbu naší osobnosti.

Numerolog pracuje nejčastěji s datem narození, všímá si psychického čísla (den narození), životního čísla (součet cifer v datu narození) a jeho mezisoučtu. Studuje rozložení čísel v numerologické mřížce, všímá si jejich násobnosti, pozornost věnuje chybějícím nebo izolovaným číslům, vytvořeným nebo chybějícím číselným rovinám.

Numerolog může také pracovat s našim jménem, ze kterého vypočítává jmenné, aktivní, dědičné, intuitivní a realizační číslo.

Numerologie nás zasvěcuje do tajemství sedmiletých a devítiletých cyklů, určuje věk duchovní dospělosti, zkoumá osobní roční číslo, osobní měsíc a zabývá se partnerstvím jednotlivých čísel.

Výpočet se provádí ze jména (písmena se transformují na čísla) a z data narození. Poté se sestaví numerologická mřížka a provedou se výpočty, které nám poskytnou údaje pro sebepoznání a pochopení vlastního vývoje. To nám mnohdy otevře nejen oči, ale i srdce, pochopíme druhé.

Ve svém důsledku můžeme zlepšit komunikaci nejen v partnerských a rodinných vztazích, ale i na pracovišti a ve svém okolí. V nejistých vztazích, volbách a situacích zjistíme, zda „tudy vede cesta“ a usnadní se rozhodovací proces.

V některých případech se doporučuje i poněkud pozměnit jméno. Ne, v tu chvíli se vše nezmění, ale pomůže to. Numerologická mřížka vypovídá o výrazových rovinách, číslo dne, životní číslo, ale i číslo měsíce a roku, to vše nám mnoho nabízí. Jedná se o nativní výpočet.

Jméno hovoří nejen o vývoji, ale i karmických dluzích a také, stejně jako datum narození, působí na vibrace jednotlivých let. Při výpočtu si přiblížíme každý rok a jeho vibraci vhodnou pro určitý vývoj, velký význam mají i 4 devítiletí, určující směr a úkoly našeho života. Datum narození specifikuje, co jsme dostali do vínku a jméno ukazuje směr našeho vývoje…“

Vyjádření jednotlivých čísel ve zkratce:
1 … je jednota a osobitost, někdy i samota…
2 … je diplomatická, družná, ale i dvojaká…
3 … je komunikativní, kreativní, ale i bojovná…
4 … je rozvážná, pravidelná, ale přináší i omezení…
5 … je expanzivní, živá i nestálá…
6 … je harmonie, krása i závislost…
7 … je záhadná, moudrá a nevypočitatelná …
8 … je symbolem materia, moci a hledání rovnováhy…
9 … je univerzální láska, analýza a idealismus…

Komentáře