Císařský řez je operační zákrok, kdy se dítě rodí po otevření dutiny břišní. V některých případech lékaři rozhodnou dopředu o nutnosti císařského řezu a jindy se problémy objeví až během porodu. Císařský řez, který je dopředu plánován lze provést při tzv. epidurální anestezii, to znamená, že rodička je celou dobu při vědomí.

Jak se císařský řez provádí?
Rodičce je oholeno ochlupení a do paží jí jsou zavedeny infůze a do močového měchýře cévka. Poté je aplikováno anestetikum. Lékař provede vodorovný řez a chirurg odsaje plodovou vodu a vyjme miminko. Pak dochází k porodu placenty. Celý lékařský zákrok včetně sešití trvá asi třicet minut.

Hojení jizvy
Po operaci je jizva ještě několik dnů citlivá a bolí. V každém případě se maminka může opatrně pohybovat. Stehy jsou odstraňovány za pět dní po porodu. Již po týdnu se zdravotní stav lepší a do půl roku jizva zmizí.

V jakých případech se doporučuje císařský řez?
Příčiny, pro které je císařský řez indikován, můžeme rozdělit na trvalé a akutní. K těm trvalým patří např. choroba matky, kdy by při konečné fázi porodu mohly nastat potíže nebo úzká pánev matky. Akutních stavů, pro které se doporučuje operativní zákrok, je více. To souvisí se skutečností, kdy by v jakékoli fázi porodu vlivem nefyziologické polohy plodu mohlo dojít ke komplikacím. Operace může být také např.doporučena při náhlém krvácení nebo při vícečetných těhotenstvích. Císařský řez má svá omezení a lze ho provést pouze do určité fáze porodu. V případě, že porod je již v pokročilejší fázi, se porod řeší také operativně, ale používají se buďto porodnické kleště nebo je porod veden koncem pánevním.

Existují nějaká rizika při porodu císařským řezem?
Jelikož císařský řez je operační zákrok, má také jako každá operace svá rizika, ale ta se minimalizují souhrou celého operačního týmu. Při operaci je přítomen pediatr, který přebírá novorozence ihned do své péče. Císařský řez je nejčastěji prováděnou porodnickou operací a důvody, pro které je tento zákrok indikován převažují nad minimálními operačními riziky. S rozvojem odborných a moderních operačních technik se nastávající maminky nemusí takto vedených porodů obávat.

autor: – bb –