Muž a žena a čakry

Slovo “ jóga „ pochází ze sanskrtu a znamená “ spojit „, “ sjednotit“. Jógové cviky působí celistvě a uvádějí tělo, mysl, vědomí i duši do rovnováhy. Takto nám jóga pomáhá zvládnout každodenní nároky, problémy i starosti. Pomocí jógy v sobě rozvíjíme vyšší porozumění sobě samým, smyslu svého života i svému vztahu k Bohu. Na duchovní cestě nás jóga přivádí k nejvyššímu poznání a trvalé blaženosti ve sjednocení individuálního a univerzálního Já. Jóga je nejvyšší vesmírný princip. Je to světlo života, univerzální, tvůrčí vědomí, které je stále bdělé, vědomí, jež bylo, je a bude věčné.

 

Systém “ Jóga v denním životě “ se vyučuje po celém světě v jógových střediscích, na vysokých školách, ve zdravotních zařízení, sportovních klubech, rehabilitačních centrech a lázeňských domech.  Je vhodný pro všechny věkové stupně, nevyžaduje žádné akrobatické schopnosti a umožňuje jógovou praxi netrénovaným, nemocným a postiženým osobám nebo lidem v rekonvalescenci.

 

Sám název ukazuje, že tento systém není omezen pouze na určitý aspekt bytí, nýbrž, že se může a má využívat v „denním životě „, tedy v našich všedních dnech. Při dodržování daných pravidel jej proto může každý samostatně praktikovat i doma.

„Jóga v denním životě“ postihuje všechny oblasti: nezabývá se pouze fyzickou složkou, ale zahrnuje i duševní a duchovní aspekt. Pozitivní myšlení, nasměrování myšlenek na Boha ( není míněn Bůh v katolickém slova smyslu ), vytrvalost, kázeň, modlitba, ale i laskavost a pochopení jsou cestou, která vede k debepoznání a sebeuskutečnění.

K cílům “ Jógy v denním životě “ patří:

 • tělesné zdraví
 • duševní zdraví
 • sociální zdraví
 • duchovní zdraví
 • seberealizace a uskutečnění Božského v nás

Těchto cílů lůze dosáhnout:

 • láskou a pomáháním všem tvorům
 • úctou k životu, ochranou přírody a životního prostředí
 • mírumilovným rozpoložením mysli
 • plnohodnotnou vegetariánskou stravou
 • čistými myšlenkami a pozitivním způsobem života
 • tělesným, duševním a duchovním cvičením
 • tolerancí vůči všem národům, kulturám a náboženství

 

 • Z knihy Systém „Jóga v denním životě “ od Paramhanse svámí Mahéšvaránandy

Zdroj: www.zdravi4u.cz