Rozhovor s Kanaďankou Rachel Pelletier šířící Melchizedekovo učení Mer-Ka-Ba. Merkaba je technika, která velmi urychlí aktivaci našeho světelného těla. Světelné tělo kolem nás ve tvaru hvězdného čtyřstěnu sestává ze dvou čtyřstěnů do sebe vetknutých – vrchního slunečního a spodního zemského.

Vrcholy jsou na výšku dlaně nad temenem hlavy a pod chodidly.

Metodu, která se oživuje přes srdce, přinesl Drunvalo Melchizedek a má za cíl čtyřstěn roztočit a vytvořit kolem sebe elektricko-magnetické pole ve tvaru koule. Mělo by dojít k propojení kosmického a zemského kanálu a lepšímu spojení se Zdrojem. Merkaba je živoucím světelným vozidlem (matricí bytí), které má v různých stvořeních různé formy. Je známá i všem tradicím na Zemi. Objevuje se u Inků, severoamerických Indiánů, v Japonsku, Číně.

Tibetští lámové ji znají také, je součástí jejich iniciace. Posadí je nahé do sněhu a buď jejich tělo přežije v podobě Markaby, nebo zemře.

Merkaba není nic nového. Je to něco, co jsme zapomněli. Dává nám šanci spojit se s tím, čím jsme. To, co by jinak trvalo mnoho inkarnací během tisíců let, je v dnešní mimořádné době možné za měsíc či rok, podle individuální úrovně jednotlivého žáka. Jelikož součástí vzestupu je i vypořádávání se s energiemi, které jsme v minulosti vyslali, při aktivaci Merkaby se příchod takových " zrcadel" prostřednictvím druhých lidí velmi urychlí.

Může se Merkabou stát každý?

Ano. Každý je světelným vozidlem. Jde o to vzpomenout si, kdo jsme jako světelné bytosti. Někteří zapomněli více, někteří méně. I ti, kteří se snaží převzít moc nad lidstvem, které nazýváme tajnou vládou, jsou také světelnými vozidly, jen na to zapomněli. Jediný způsob, jak být s těmito lidmi, je milovat je. Láska je spojování všech polarit. Cílem je být světlem a kráčet k jednotě. K tomuto cíli však vede více cest.

Je několik způsobů ,jak oživit vzpomínku na to, že jsme světelné bytosti. Drunvaldo přináší techniku přizpůsobenou energii západního světa, který je zaměřen více na mysl a logiku. Zápaďané se více dívají vně sebe.

Proto se Merkaba tvoří vně a je to cesta, jak se dostat dovnitř, k posvátnému srdci. Na Východě pracují více intuitivně. Pomocí Drunvalovy metody vytváříte zážitky, které akcelerují váš vnitřní kontakt a tím i všechna zrcadla, která potřebujete, abyste se mohli dostat do sebe.

Jak se zrychlení může projevovat?

Jedna účastnice semináře mi říkala, že její partner na ni pořád křičel, ale když si uvědomila, že jí jen něco zrcadlí, vzala zodpovědnost za svou vlastní rozčilenost. Také přestanete akceptovat chování, které se vám nelíbí. Lekce přicházejí proto, abychom převzali odpovědnost za energie, kterým jsme v minulosti dovolili, aby v našem životě vznikly. Tehdy jsme si to neuvědomili. Přišli jsme sem se souhlasem, abychom tyto energie přijali a zpracovali.

Zkušenosti, které v životě získáváme, nejsou dobré ani špatné. Učíme se díky nim poznávat svět duality. Vědomě či nevědomě jsme v průběhu našich životů nashromáždili různé zkušenosti, které neresonují s energií LÁSKY.

Když se aktivujeme jako světelné vozidlo, rozezní se naše srdce a spustí se zákon přitažlivosti.

Začnou přicházet energie, které jsme kdysi svými myšlenkami a činy sami vytvořili a v našich energiích nashromáždili. Vše je láskou a proto energie, které na této vlně nevibrují, přivolají zkušenost, kterou je třeba znovu prožít a zpracovat, abychom se uzdravili. Merkaba je velký urychlovač těchto zkušeností.

S tím souvisí i skutečnost, že pravdu nelze uchopit. Jsou jen různé úhly pohledu, jak ji vidět. Když si toto uvědomíme, nebudeme druhým vnucovat svou pravdu a soudit je za to, že vidí věci jinak, než my. Vše se navíc během času mění, i my. Lidé kolem nás nám jsou zrcadlem. A zrcadla se v této době budou zrychlovat.

Co se tedy stane?

To záleží na jednotlivcích, jak žijí. Přitahujete to, čím jste a také, co vás přitahuje (co přitahujete), tím se stáváte. Pokud vědomě žijete a prožíváte lásku, pak přitahujete lásku. Pokud jste na něco napojení, ukáže se vám odezva toho, na co jste napojeni. Pokud se bojíte, přitahujete strach. Technikou Merkaby se vše zrychlí. Odezvy přicházejí rychleji (téměř okamžitě) Zvyšuje se rozsah našeho vědomí.

Kudy vedla Vaše cesta až k současnému učení?

Má cesta začala , když jsem byla velmi malá. Vzpomínám si, že mi bylo pět, když jsem se učila, jak opouštět své fyzické tělo. Vzpomínám si, jak jsem se vznášela nad naším městem. Hrála jsem si také s dechem. Počítala jsem, kolikrát se nadechne má sestra, zatímco já se nadechnu jednou.

Později jsem zjistila, že se tomu říká meditace a koncentrační techniky.

Původně jsem chtěla být jako Cousteau – oceánografkou, ale skončila jsem s titulem z ekonomie a pracovních vztahů. Vedla jsem semináře pro manažery, aby se naučili zvládat svou práci. Tehdy jsem začala číst knihy, které v té době ale nebyly moc populární. Dotýkala jsem se poznání o různých tajných školách. Říká se, že když je žák připraven, učitel přijde.

Uvědomovala jsem si čím dál více, že Země je živoucí bytostí. Vše, s čím jsem se na své cestě setkala, jsem potřebovala jen k tomu, abych si na to vzpomněla a udělala syntézu. A tou je jediné – Láska.

Často se mluví o světelném těle. Proč užíváte pojem světelné vozidlo?

Tělo spojujeme s fyzickou formou. Merkaba je známá všude ve stvoření a má mnoho druhů forem. Země není fyzické tělo, ale je to také živoucí světelné vozidlo. Důležité je, že člověk je Merkabou, znovu se jí stává, vzpomíná si na to, čím už jednou byl. To je právě to cvičení, o to právě jde ve stvoření, už se s ničím více neidentifikovat. Jsme vším. Jak se můžeme identifikovat s něčím? Je to vzpomínka, ke které se musíme vrátit.

Trvám na tom neomezeném nekonečném aspektu, kterým jsme. Jsme ti nejmenší z nejmenších, pak můžeme být vším. Pokud se budeme identifikovat s fyzickým tělem, jak můžeme být stromem nebo hvězdou? Pokud máme být bohem, kterým jsme, musíme se vzdát všech identifikací, které máme.

Je dovoleno posílat světlo a lásku druhému člověku?

Nikoliv, protože ten druhý o to nežádal. Pokud je vztah neharmonický, mohu změnit jen tu část mého vztahu s konkrétní osobou, která se mnou bezprostředně souvisí, a to je můj pohled na něj, můj vztah k němu. Pokud tuto svou část uzdravím, vztah se automaticky změní a změní se i můj vztah k té osobě.

Je to především záležitost komunikace. Vždy si myslíme, že můžeme měnit druhého, aniž bychom si uvědomili, že on je dokonalý takový, jaký je. Jen náš vztah k té osobě je třeba změnit na lásku. Je to velmi nepatrná zkušenost, ale když si ji uvědomíme, už nehrajeme hru moci a řešíme tu část vztahu, která patří nám, aniž bychom zasahovali do záležitostí toho druhého.

U lidí, kteří jsou agresivní, i když si jen pomyslíte, že je takový nebo onaký, soudíte ho a živíte jeho tělo bolesti. Když jste ale bez emocí, pak tu situaci neživíte. Lidé mohou zdánlivě zůstat klidní v určité situaci, ale přesto ji živí svými myšlenkami a emocemi vůči druhému člověku. Cílem tedy je v situacích, které nás bolí, být přítomností. Říci si Já jsem, zklidnit mysl a nemít žádné reakce vůči druhému člověku. Každý člověk dělá a dává to nejlepší co umí. Jen váš zážitek z toho vztahu může vytvořit negativní myšlenky a pocity. Co je však nejdůležitější – ne posílat lásku, ale být láskou a soucitem. Pokud jste láskou, pak není třeba nic posílat, protože v této pozici si uvědomíte že ten druhý je také láskou a bohem, jako jste vy.

Když se stáváme Merkabou, mění se naše DNA a kódy? Můžeme se dostávat do jiných dimenzí vědomí?

Být láskou Já jsem z nás činí světelná vozidla. Stávání se světelným vozidlem aktivuje kodony naší DNA. Kvantová fyzika nyní ví, že vlny strachu mají nízkou fázi a dlouhé vlny. Všichni jsme vibrací světla, energie.

Cokoliv existuje, je vibrace. Pokud je to zkušenost, která náleží strachu a negacím a má spojitost s egem, má nízkou fázi. Láska má naopak husté a vyšší frekvence vln.

Šroubovice DNA nese kodóny. Na nich jsou zakódovány všechny informace.

Jsou to malé Akaši. Naše DNA je Akaša. Skrze kodón má informaci o naší genealogii. Kódy jsou v naší DNA. Vše je vibrace. Když žijete a přemýšlíte ve strachu (mluvíme o typu emoce a vibrace), pak bude tato nízká vibrace vibrovat vaší DNA. Nízká dlouhá vlna se dotýká jen některých kodónů, a ty uvolní jen určité množství informací.

Když vibrujete na vlnách lásky (nemyslím si, že by však vibrace Já jsem mohla být jakkoli změřena), pak skrze DNA prochází vibrace hustých vln a pokrývá a otvírá mnohem více kodonů.Je to biofyzický způsob, jak vysvětlit, že uvolňujeme vnitřní informace, které patří nám jako božím bytostem.

Co byste řekla k roku 2012?

Tímto rokem končí cyklus ryb po 2 tisících letech. Také končíme kompletní cyklus celého zvěrokruhu trvající 26 tisíc let. Končí i polovina cyklu kalijuga, což bylo období zkušenosti involuce, po které nastává evoluce.

Toto skončilo v roce 1986. Od roku 1986 do 2012 trvá 26 let a ty jsou bezčasovým tunelem. Jsme v prázdném prostoru. Během něj jsme to my, kdo dává směr událostem. Máme vše ve svých rukou. Mohli jsme slyšet, že v určitém okamžiku budou lidé na Zemi ponecháni sami sobě, protože budou muset rozhodnout o svém osudu.

Co se tedy podle vás stalo?

Nostradamus a další předpověděli, že Země jednou exploduje, ale jsme stále tady. Buď jsme špatně počítali, nebo špatně počítali oni, nebo se něco stalo. Já si spíše myslím, že se něco stalo.

Mám přítele, který je kanálem pro archanděla Michaela a chodí k němu lidé, aby se s archandělem Michaelem poradili. Vysvětluje lidem. "Vy jste řidiči autobusu. Sedíte na sedadle řidiče a vidíte před sebou určitý úsek silnice. Pokud se nás na něco ptáte, můžeme se posadit na střechu autobusu a vidíme o trochu dál, než vy. Ale vy kdykoli můžete šlápnou na brzdu a zatočit, a pak vše, co jsme vám řekli, přestává být pravdou, protože jste se vydali jiným směrem.

Mohlo by tedy být možné, že lidstvo změnilo směr toho, kam směřuje?

Co vím, tak na konci čtyřicátých let naši přátelé ze Siria podali na úrovni centrálního slunce plán, který měl zaručit, že lidstvo bude zachráněno. Odpovědí jim byla otázka, zda si myslí, že tím na Zemi zachrání alespoň pár lidí. Odpověděli: "No alespoň osm či deset lidí bychom zachránit mohli." Bylo tedy dohodnuto, že se udělá pokus. Neměli právo přímo zasáhnout a pomoci nám. Říkám tomu "projekt kytarové struny". Když strunu napnete příliš, tak praskne. Když ji natáhnete nedostatečně, nebude rezonovat s ostatními. Když ji ale napnete správně, rozezní ty ostatní. A to se zřejmě stalo s Kristovou mřížkou . Chtěli vyzkoušet, zda by mřížky u lidí mohly rezonovat s mřížkou kolem planety Země.

Mnoho duší souhlasilo, že přijdou a budou nápomocni. Ve čtyřicátých letech se v Americe narodila tzv. generace baby boom. Další mnozí se narodili v padesátých a šedesátých letech. Všichni byli ochotni účastnit se tohoto plánu. A ono se to podařilo.

V roce 1986 nastala harmonická konvergence. Co to znamená?

To je seřazení hvězd a planet naší sluneční soustavy do zástupu, které vytvořily jakoby vesmírnou dálnici, po které bytosti mohly sestoupit na Zemi. Proběhla zkouška, jak bude lidstvo reagovat na nadcházející zkušenost průchodu "tunelem".

Bytosti, které nás podporovaly, se přišly roku 1986 přesvědčit, jak probíhá změna na Zemi, jestli se plán podařil. Byly překvapeny. Ukázalo se, že planeta obstála. Viděly, že vůle lidstva byla změnit směr a na základě toho konstatovali, že se plán nejen povedl, ale změny pokračují tak rychle, že nad nimi ztratili kontrolu. Proto je pomoc nyní na Zemi tak rozsáhlá.

Pro mě to byl rok, kdy jsem se probudila. Účastnila jsem se svého prvního semináře o energiích. Uvědomila jsem si potom , co to všechno znamenalo. V ten samý rok začal Drunvalo mluvit o Merkabě. Všechno do sebe začíná zapadat. Přispěli jsme mnohem větší měrou, než jsme si mohli myslet.

Proto tu máme nyní tolik pomoci z různých míst stvoření. Nemohou sem přímo zasahovat, ale my sami děláme změny tak rychle! Je to méně něž 15 let, a je to jako bychom kompletně zastavili rozjeté kamenné kolo a nyní jím otáčíme v opačném směru. Řítili jsme se do záhuby, ale lidé, kteří zůstali světýlky, si přáli jiný svět, a tím změnili vývoj.

Mnoho lidí mi říká, že je náročné nyní žít, že je to čím dál horší.

Dokonce i pro zemi je tu nyní tak husto, že se jí špatné dýchá. Ale ve skutečnosti, čím víc se tak děje, je to proto, že se dostáváme ke konci. Tím víc nyní potřebujeme, aby každý ustál své životní situace, jak nejlépe dovede, aby zůstal pozitivní. Je to jako na velmi dlouhém závodě. Běželi jste dlouho a stále zbývá pár metrů k cíli. A to jsou ty, které od vás vyžadují nejvíc úsilí. Nacházíme se přesně v tomto bodě.

Myslím, že je to důležité povzbuzení a vzpruha do finiše..

Víte, před časem jsem měla na semináři ženu, která zemřela následující rok na srdeční infarkt. Když se dostala na druhou stranu, andělé jí řekli:

"Můžeš se vrátit, pokud chceš, do svého těla a pokračovat dál, nebo můžeš tento život vzdát. Je to tvá volba." Odpověděla : "Chci rezignovat."

Všichni si vedeme skvěle, i když to nezvládneme a odejdeme z těla dřív, dělali jsme, co jsme mohli.

Když to vzdala, řekli jí: "A teď ti něco ukážeme!". A ukázali jí Zemi v manifestaci, do které jdeme. Řekla mi potom : "Kdybych to bývala věděla..

Neuvědomujete si, jaké štěstí máte, že jste v této době ve fyzickém těle. O co se jedná je tak velké, významné a vy jste ti, kteří to umožňují! "

V posledních padesáti letech mění lidstvo celé stvoření. Je nám dána možnost umělým zrychleným způsobem zažít to, co by na normálních pravidel stvoření trvalo několik tisíciletí.

Pomáhají nám duchovní světelné bytosti, abychom změnili naše kódy, aby se zvýšily vibrace země?

Světelné bytosti nemají dovoleno jakkoli nás ovlivňovat, pokud sami nepožádáme. To je výchozí bod. Jinak by nám braly zodpovědnost a nikdy bychom nebyli schopni být dospělými a božskými bytostmi. Jako když otec zasahuje do života svého syna nebo dcery, místo aby je nechal dělat svou práci samotné. Pak budou děti závislé na svých rodičích a nebudou samostatné. Nikdo tu změnu za nás neudělá.

Období, kterým procházíme, je důležité pro celé stvoření. Jsme syntézou celku. Jsme posvátnou geometrií. Pokud syntéza neudělá svou syntézu, pak musí být něco znovu prožito. Nic není špatné, ale je to zkušenost, i pro Zdroj. Pokud tento Zdroj nemůže vzpomenout, čím je, pak něco musí být znovu zažito. Zdroj se nyní nadechuje a rozpíná. Nyní se tedy rozvíjíme. Zákonem duálního světa je, že bude následovat výdech, a Zdroj vtáhne zpět vše, co stvořil. Nebo se bude dále nadechovat a my učiníme tuto syntézu a naší prací bude se rozvinout jako manifestovaní bohové, nové aspekty stvoření. Sami se staneme tvůrci. Proto je důležitá Merkaba. Vše je světelné vozidlo.

Co tedy pro lidi znamená otevírání hvězdné brány v roce 2012?

Jsme velkolepé světelné bytosti. Máme pomoci druhým uvědomit si, že je to realita. V praktickém životě si začneme uvědomovat, že realita, kterou vidíme, je jen naším výtvorem. Existuje to, co existuje v naší vlastní koncepci vidění. Sníme o návratu do Božské podstaty, ale zapomínáme, že Božským záměrem je vytvořit tento svět. Vše je naším výtvorem, i strachy.

Zapojí-li se mysl, která stále o něčem přemítá, ještě se to zkomplikuje. Je to svět našeho ega, dokud si neuvědomíme, že všemu vládne Já jsem. Vrátit se do srdce a být v přítomném okamžiku. Uvědomíme-li si, že existuje Já jsem, které se dívá na ego, pak ego ztratí nadvládu. Je důležité si ego uvědomit, poděkovat, že jsme díky němu mohli ve světě duality prožívat své já odděleně, učit se a růst. Aby však Božské jádro v nás mohlo začít vyzařovat, je důležité uvědomit si různé projevy ega a jeho moci. Nastává čas, kdy ho přestává být třeba. Tím, že egu poděkujeme s necháme ho jít, ztrácí nad námi svou moc. Ve chvíli, kdy si uvědomíme jeho existenci, stáváme se neutrálním pozorovatelem a ve vědomí zavládne přítomnost Já jsem.

Jak se má člověk vrátit do srdce?

Rozpoznat situaci takovou, jaká opravdu je. Vidět realitu jaká je a připustit si to, mít pro to pochopení. Učit se, jak milovat tyto aspekty.

Na úrovni Já jsem jsme na úrovni sjednocení. Proto můžeme být naplněni energií lásky. Pomoci nám k tomu může hluboké dýchání, kdy sledujeme, co se uvnitř nás děje. Tento svět je velmi hlučný. Proto být zticha, v tichu, vytvořit si ticho a soustředit se do svého srdce je cestou k sobě samým.

Co pro vás v praxi znamená vědomé spojení s vyššími dimenzemi Já?

Pro mě to znamená, že během asi dvou posledních let se mi velmi ztenčil závoj mezi realitou tohoto světa a jinými dimenzemi. Pokud zůstávám ve svém srdci, držím si zde vizi nového světa, do kterého jdeme. Pokračuji dál ve světě těchto vyšších vibrací. Pomáhá mi to, když se dívám na strom, nevidím jeho materiální stránku, ale jeho světelnou podstatu. I když se dívám do zkalené vody, vidím ji křišťálově čistou. Když se dívám na zvířata, vidím živoucí vědomé bytosti. Jsem s vyššími vibracemi v neustálém kontaktu. Jde o to být nekonfliktní a prodlužovat dobu, kdy žijeme v přítomném okamžiku.

Slyšela jste něco o Praze v souvislosti s rokem 2012?

To ne, ale vím, že v České republice byla řada význačných držitelů esoterické spirituality, kteří zde udrželi určité vibrace Země.

Přijedete zase do Prahy?

Určitě. Moc se mi tu líbí. Chystám ve spolupráci s Evou Dušejovskou další seminář "Living in the heart" (Žít v srdci). Přípravou kurzu Mer-ka-by udělala spoustu práce. Přestože takovou akci pořádala poprvé, zorganizovala ji skvěle. Místo bylo krásné. Moc se mi tu líbilo. V prosinci 2006 se do Prahy vrátím a budeme se zájemci, kteří se přihlásí, hledat cestu, jak se do dostat do posvátného srdce a prozkoumáme tento posvátný prostor, odkud my jako bytost, jako přítomnost boží, sníme tento svět. Je to další způsob jak si vzpomenout, že vše je jen sen. Ego dělá vše tak vážným, skrze něj vše vypadá složité a náročné, ale život v lásce je jednoduchý, plný radosti a lehkosti, jen jsme na to zapomněli.

Když už souhlasíte, že do vašeho života vstoupila posvátnost a mystika a že v ní ego nemá co pohledávat, pak vám vaše Božské Já připraví malé překvapení. Je to test zážitků "nechat jít", což znamená nic ve vašem životě se nedaří, vztahy, práce, peníze, zdraví, nic nefunguje. Máte tendence panikařit. Život si přišel zkontrolovat, kdo je pánem vašeho života? Pokud životu dostatečně důvěřujete, vše můžete nechat plynout svou cestou a být si jistý, že život vás ponese přesně podle vašich potřeb tam, kam potřebujete.

Když se aktivujete jako světelné vozidlo, tak to akceleruje.Pak nastává moment, že jde vše špatně, ale dobrá zpráva je, že se z toho můžete velice rychle dostat. Účel této meditace je znovu navázat spojení se svým vyšším/Božským já a stát se živoucím zážitkem světla. Nikdo vám neřekne, že jste Merkabou, to musítecítit a poznat sami. 


Warning: A non-numeric value encountered in /data/web/virtuals/221473/virtual/www/wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/td_block.php on line 2015