Orgonity

OrgonityDokáže eliminovat zóny a vitalizovat prostory? Co je orgonit? Orgonit je v zahraničí již mnoho let známý a žádaný, u nás teprve od roku 2008 přichází lidem do povědomí. Orgonit je schopen neutralizovat přítomné disharmonické energie včetně patogenních zón a elektrosmogu.

Prostory, kde umístíme orgonit, nejsou zbaveny původního pole patogenních zón, ale jejich negativní disharmonické působení na biochemické buněčné pochody je harmonizováno (rozdílné vlnové délky sladěny), takže již nezatěžují živý organismus u člověka, zvířat, ani rostlin.
Orgonit navíc přitahuje živou pránu – ORGON. Ta je všude kolem nás, ne však vždy v potřebném množství. Je nezbytná pro život všech organismů.
Dr. Wilhelm Reich, vědec který tuto energii prozkoumal nejvíce, ji nazval Orgon.
Podle zjištěných specifických vlastností Orgonu pan Reich v minulém století zkonstruoval tzv. orgonový akumulátor.

Uvědomil si pozorováním, že někdo má této život podporující energie méně a je nemocný, proto se snažil tuto energii dokázat shromažďovat do nějakého místa, v němž by ji nemocný člověk přirozeně přijal, vstřebal do sebe a bylo tak podpořeno jeho uzdravení.
Jiné názvy pro tuto energii – Orgon – jsou Čchi, Ki, Prána, Ód a desítky dalších.
S touto energií pracují léčitelé a vedou ji tam, kde má tělo v její přirozené cestě a proudění nějaké bloky. Pokud nás bolí břicho, máme tendenci přirozeně si tam položit ruce, abychom tam dodali onu energii…
Jak vypadal tehdy Reichův Orgonový akumulátor?

Lze si jej představit jako skříň či komoru, kde je nahromaděno množství energie mnohem větší než v okolí. Stěny skříně jsou opláštěny z několika vrstev organického materiálu a kovu a fungují jako jednocestný ventil, jednosměrně propustný. Organické materiály mají tendenci orgon (Pránu, Čchi) přitahovat – nabíjet se jí a držet v sobě, akumulovat.
Kovy naopak energii orgon odpuzují, jsou pro tuto energii mnohem méně prostupné a nemají tendenci jej absorbovat.
Bude-li vnější vrstva skříně organická a vnitřní vrstva z kovu, dojde k průniku energie dovnitř a jejímu zadržení.
Vrstev je používáno asi 5 až 15, tomu odpovídá i akumulace orgonu až do určité koncentrace.
K čemu sloužil akumulátor orgonu?

Dr. Reich tehdy svými velkými akumulátory úspěšně léčil i „nevyléčitelné“ pacienty s rakovinou. Ve skříni jejich organismus nasál hromadu energie, která napomohla čištění a detoxikaci těla. Tím byla odstraněna jedna podstatná příčina vzniku rakoviny, alespoň dle dostupných zdrojů.

Dnešní mnohem účinnější princip:


Ukázka orgonitu ze směsi čistého včelího vosku a kovových pilin s vloženým křišťálkem

 

Tato velikost (šálku), zvaná Tower Buster (TB), o objemu asi 90 ml, s malým křišťálem uvnitř, má uváděný pracovní rádius překvapivých 400 metrů – vzdálenost, odkud ještě dokáže transformovat negativní vysílaná pole z mobilních (BTS) a jiných zářičů, DOR – viz níže.
Pokud se orgonit zahrabe pod zem, jeho dosah se asi o 50 % zvětší (vlhká zem je lepší vodič energie než vzduch). Dnes již máme zajímavé zkušenosti s kladným vlivem na vegetaci v okolí umístěných orgonitů do hlíny, na kvalitu spánku v blízkosti Orgonitu, na jeho eliminující vliv na patogenní zóny.

Odlitky z čistého přírodního včelího vosku nádherně voní, jsou příjemné do ruky a velmi se hodí domů. Také odlitky z průhledných a přibarvených pryskyřic – ty jsou navíc ještě dekorační, dle vkusu. Jsou také odolnější ven, do země, než ty ze včelího vosku, ale epoxidové a polyesterové pryskyřice nevoní zdravým včelím voskem.

Odlitky z čistého přírodního palmového vosku mají krom schopnosti čistit a harmonizovat prostředí od disharmonického působení různých polí a elektrosmogu ještě trochu lepší schopnost „usazovat, uklidňovat a uzemňovat“ – charakter těchto energií je jakoby vodní a chladivý a uklidňující, což je dáno původem vosku. Zatímco včelí vosk má charakter oživující, vířivý, ohnivý a žárový, ale i v jeho blízkosti se velice dobře a hluboce spí, jakmile si tělo na tento nový potenciál během pár hodin navykne. Citlivější lidé si takový orgonit nedají na noční stolek ale třeba pod postel, nebo až do koutu místnosti, podle toho, jak intenzivně jeho působení vnímají. Orgonit si i tak čistí a harmonizuje své okolí v dosahu několika metrů. Často uváděný dosah stovek metrů se týká působení ve venkovním terénu kde má orgonit styk se zemí, vlhkostí, a působí v takovém dosahu na pole vysílačů. V domácích podmínkách předvádím šířku pole orgonitu (jeho vlivu) měřením virgulí a reakce je v počtu několika metrů, pokud myslíme univerzální působení orgonitu, ať již na elektrosmog obecně, a nebo i na geopatogenní a psychosomatické zóny.

Kovové třísky zalité v organiku – princip

Od názvu Orgon (tato energie) je dnes odvozen název Orgonit (materiál kumulující tuto energii).
Orgonit využívá podobný princip, jako Reichův akumulátor, ale jiným způsobem.
Jedná se o směs kovových třísek (špon, pilin, nastříhaných drátků…) zalitých v organické (epoxidové, polyesterové) pryskyřici, nebo zdravějším přírodním vosku.

Organická pryskyřice i včelí vosk energii-orgon přitahuje do sebe, ale ta je zároveň uvnitř odrážena a rozptylována kovovými třískami, protože kov tuto energii neabsorbuje ale spíše odráží do okolí.
Tím vzniká velmi rychlý pohyb přítomné prány, energie Orgon.
Dobře to vnímá každý citlivější (senzibilní) člověk, jako doslovné víření energie. Lze to většinou vnímat i přiložením ruky, nebo mokré ruky, nad orgonit. Ucítíme chladivý proud orgonu. Kdo vidí auru, alespoň tu první vrstvu kolem stromů a rostlin (tu vidí všichni), může spatřit nad orgonitem jakoby světlejší modravé energie.

Při odražení se a průchodu orgonu organickou pryskyřicí o kovové třísky se zvyšuje její vitální kvalita, frekvence i čistota, při opuštění tělesa orgonitu má tato energie mnohem vyšší kvalitu. Jde vlastně o velmi harmonizující rezonátor, který se přitom sám včetně krystalu uvnitř ještě onou procházející energií nabíjí a posiluje a použitý krystal uvnitř orgonitu kvalitu energie ještě násobí, zatímco je jí sám nabíjen. Nakolik může být tato pračka prány – Orgonu miniaturní, viz obrázky, její přirozené a stálé působení bez jakékoli další podpory je překvapivě silné s velikým dosahem. Rozhodně zajímavé účinky máme vyzkoušeny i s prohloubením: meditací, kraniosakrálních a jiných terapií při vložení Orgonitu do blízkosti, pod masérské lůžko atd.

Technická a elektromagnetická pole poškozují kvalitu přirozeného orgonu v bytě i životním prostředí, protože jej ovlivňují jinou charakteristikou, jsou pro živé organismy a jejich vyživující pránu či Orgon destruktivní a působí úbytek zdravých záporných iontů. Podobně na Orgon působí nepřirozené chemikálie v ovzduší, v zemi a ve vodě (smog, chemtrails – viz internet). Radiace je v těchto případech mnohem silnější a často dosahuje doslova smrtících kvalit (pozorujeme že květinám se nedaří v daném místě), v nichž Orgon zpomalí svůj pohyb až k nule a je pro život velmi negativní (smrtelný – deadly orgone -DOR). O tom se přesvědčil sám W. Reich při jednom ze svých pokusů, kdy do orgonového akumulátoru umístil vzorek Radia. Orgon lze „umrtvit“. Je to jeho další krajní stav. Lze to popsat tak, že jeho vnitřní pohyb ustane. Živé organismy jsou přímo závislé na kvalitě Orgonu a dostatku záporných iontů v okolí a při nízké kvalitě či koncentraci nejsou buňky schopné (živé továrny) správně pracovat, jako když uberete proud žárovce nebo motoru, jejich funkce a činnost se oslabí nebo i ustane. Buňka je zatížena disharmonickými energiemi a oslabována. Nemoci a poruchy na zdraví se dostaví záhy. Počátkem je únava, oslabená imunita, špatný spánek, bolesti hlavy…

Průchodem skrze orgonit a odrážením se o třísky získává Organikem (pryskyřicí, voskem) přitažená energie Orgon svou původní pozitivně (konstruktivně) aktivní zářivou podobu (positive orgone – POR), což Reichův akumulátor vzhledem ke svému principu nedovedl. On prostě jen do sebe z okolí natahoval všechnu energii a nečistil ji. To je také příčina, proč jsou v současnosti Reichovy akumulátory i nebezpečné a ve městech nepoužitelné (bez orgonitu vloženého dovnitř, jehož křišťál by přítomné disharmonické energie neutralizoval). Reichovy orgonové akumulátory by dnes totiž akumulovaly principielně i negativní energie s elektrosmogem z okolí. Proto od stavby Reichových skříní – akumulátorů v dnešní době spíše varujeme. Doporučit lze naopak Orgonit odlitý v rozličných podobách. Orgonit funguje jako nepřetržitě pracující a oživující TRANSFORMÁTOR poškozené energie z okolí na kladnou, pozitivní a tím NEUTRALIZUJE PRIMÁRNÍ PŘÍČINU ŠKOD PÁCHANÝCH ELEKTROMAGNETICKÝM SMOGEM, CHEMIKÁLIEMI A RADIACÍ (to vše jsou jen formy energie).
Dejme dovnitř křišťál

Další důležitý hráč v tomto procesu je krystal křišťálu, umístěný při výrobě (odlévání) uprostřed tělesa orgonitu. Křišťál zvyšuje transformační schopnost orgonitu minimálně dvakrát. Na to přišli před pár desítkami let až manželé Croftovi.
Orgonit, v němž je zalitý křišťál, vykazuje dvojnásobnou i podstatně větší účinnost. Dalších variant k experimentům je nepřeberně.
Velmi univerzální křišťál má sám o sobě dobré léčící, čistící a harmonizační schopnosti, ale musí se pravidelně energeticky čistit. V orgonitu použitý a zalitý se však stává v podstatě SAMOČISTÍCÍM. Navíc orgonit – odlitá směs – do sebe nijak nenatahuje „negativní“ energie, protože takové v podstatě nejsou a neexistují. Orgonit pouze harmonizuje negativně působící pole ve svém okolí a neutralizuje je, srovnává rozdílné vlnové délky, jednoduše a netechnicky řečeno. Tím se nijak neznečišťuje a nemusí se čistit ani nabíjet na rozdíl od kamenů používaných pro čištění a léčitelství.

Co orgonit dokáže?

– Neutralizuje negativní působení elektromagnetického záření veškeré elektroniky i vysílačů.
– Čistí vodu (energetickou strukturu).
– Čistí atmosféru od chemtrails, smogu, kyselých dešťů, jedovatého spadu všeho druhu.
– Neutralizuje negativní působení geopatogenních a jiných patogenně působících zón a polí včetně psychosomatických.
Význam při uzdravení atmosféry mají také vodní plochy s ponořeným orgonitem, stromy…
Orgonit léčí a uzdravuje nejen lidi.
Transformuje destruktivní energie, čistí, vitalizuje a nabíjí tělo, domy, okolí živou energií.
Orgonit působí i na rostliny, které rostou rychleji a do větších výšek, rozměrů, plodnosti a zdraví a to je pěkný důkaz pro lidi, kteří nejsou citlivější na tyto energie. Také se mnohem kvalitněji vyspí protože tělo v blízkosti orgonitu již není zatíženo na buněčné úrovni disharmonickými vlivy.
Díky orgonitu se rostliny mnohem lépe brání proti napadení hmyzem, plísněmi, viry.
Orgonit všeobecně zlepšuje a uklidňuje i „atmosféru“ doma a v sociálních prostorách všeho druhu.
Projevuje se změna v náladách lidí, nastává větší uvolnění a radostnější nálada, harmonizace, zklidnění emocí a stresů, ukotvení a uzemnění podobně jako při relaxaci nebo meditacích, zejména při použití palmového vosku jako organika odlitku orgonitu.

V přírodě existují energetické víry vystupující ze země, akupunkturní body Země.
Tyto víry jsou přirozenou součástí krajiny.
Mnoho jich je oslabených nebo ucpaných, nebo byly lidskou činností změněny tak, že mají pro okolní krajinu negativní vliv, když jej přebírají z okolí a jsou destruktivní.
Při vložení orgonitu na toto škodlivé vířící pole, které bývá široké desítky centimetrů, se vír začne zpomalovat a točit opět správným směrem, jeho charakteristika se harmonizuje do kladné podoby.

Podobně orgonit dokáže zrušit negativní energetické víry, které vznikly z extrémně negativních myšlenek nebo emocí lidí. Místa tragédií, vražd, válečných bojišť, hřbitovy, popraviště.
Citliví lidé tato místa velmi dobře vnímají a dokáží je poznat, i když nemusí vědět, co se tam vlastně stalo. A následně kladné změny s užitím orgonitu.

Orgonit posiluje vrozené psychické schopnosti. Dostává je na povrch a do vědomí.

Odpuzuje a zbavuje sil a motivace všechny negativní (predátorské) formy života, hmotné i nehmotné. Stejně jako pozitivní bytost nemůže žít v negativní energii, také negativní bytost (nižší astrálové atd) nemůže pobývat v pozitivní, je to pro ně krajně nepříjemné, zvlášť když je to nutí do duchovního probuzení, spojuje je to s jejich emocemi a svědomím a otevírá jejich srdce. Prostory ošetřené zdravým polem orgonitu, začnou postupně zvedat vibrační hodnotu podle Bovisovy stupnice. Podle rčení „vrána k vráně sedá, rovný rovného si hledá“, přestanou být místa ošetřena kvalitními orgonity příjemna negativním bytostem, které vibrují podstatně níže. Orgonit má tendenci vše živé pozvedat, čistit a transformovat ve smyslu vzestupu, duchovního probuzení…

Některé negativní víry fungují jako vstupní brány špatných bytostí do našeho světa. Vír je průtok energie mezi dvěma systémy (realitami) o rozdílné hustotě, frekvenci nebo energetickém „tlaku“. Proudící energie dostane spin a tato rotace je zachována díky konstantnímu průtoku. Orgonit zastaví negativní rotaci a tím průchod zavře.
I k tomuto účelu je úspěšně používán a je během půl hodiny schopen uzavřít stovky let funkční portál. Také velmi dobře likviduje psychosomatické zóny.

Geopatogenní zóny a negativní zemská pole orgonit harmonizuje, neutralizuje a tím neguje jejich nežádoucí působení na člověka.
Začínají se hromadit zajímavé kladné zkušenosti.
Záporné být nemohou, protože principielně přírodní materiál rozhýbává proudění energií, čistí a rozptyluje ty stojaté a strnulé a mrtvé a výsledkem je oživení a uzdravení prostor a všeho, co se nachází okolo včetně lidí… Někomu přijde negativní při detoxikaci probíhající očista a stavy těla, když se zbavuje starých negativních nánosů. Byly ukryty a nyní musí na povrch, musí reagovat „kdo z koho“. Působení orgonitu lze vzdáleně tomu přirovnat, na úrovni čištění energií. Proto, umístí – li si někdo nadšeně větší orgonit na noční stolek hned první noc, možná se bude divit, že neusne. Tělo dostane takovou dávku energie, že ji nebude potřebovat nabírat při spánku. To je ale dočasný jev, než se navýší energetický potenciál v těle a orgonit lze zatím umístit dále – třeba pod postele, nebo až do rohu místnosti. Za dvě tři noci lze běžně orgonit „unést“ i na nočním stolku a spánek je podstatně hlubší a kvalitnější, osobně to zažívám denně, obklopen mnoha orgonity. Pravidelně ulehnu a ani nevím kdy okamžitě usnu. Na nějaké bilancování prožitého dne se ležmo nikdy nedostanu 🙂

Pokud chcete zbavit sebe a prostory negativního působení patogenních zón a elektrosmogu, posílit své zdraví, vitalitu i spánek, vyzkoušejte třeba naše orgonity, je to rozhodně účinné a dostupné řešení.

Komentáře