Holistický přístup k pacientovi je aspekt, ve kterém má medicína západního pojetí mírně řečeno značné rezervy. Proto považujeme za prospěšné a zajímavé zveřejňovat také články tohoto typu. Očekáváme, že mnozí čtenáři článek pana doktora Cíchy místy označí za diskutabilní, považujeme jej však za dobrý podnět k diskuzi na téma, které na stránkách odborného tisku chybí.

Vážení kolegové, dovoluji si Vám tímto příspěvkem přiblížit téma, které se na stránkách stomatologických časopisů vyskytuje zatím velmi zřídka. A to: jak se na postavení a poškození jednotlivých zubů projevuje emoční a zdravotní stav člověka.

V roce 2000 se mi dostala do ruky knížka francouzské zubní lékařky Michéle Caffin – „Co o nás prozrazují zuby“ – Eminent 1999, 2006, 2011.1 (obr. 1). Protože mě poznatky francouzské kolegyně velmi zaujaly, začal jsem tyto vztahy pozorovat a dokumentovat. Své pacienty jsem nechal vyprávět o jejich strastech a problémech, které zdánlivě se zuby nemají nic společného. Psychosomatická medicína 2, 3 se nenápadně stává součástí léčby. Pomáhá pacientům, kteří jsou „biochemicky, rentgenologicky apod. zdraví“, ale mají stále potíže.

TIP: Přehled ordinací ortodoncie v Praze.

 

st_05_cicha-01.jpg

st_05_cicha-02.jpg

 

Abych nemusel stále listovat v knize, vytvořil jsem si pro přehlednost jednostránková schémata významu jednotlivých zubů. Barvy odpovídají akupunkturním drahám. 4

 

st_05_cicha-03.jpg

st_05_cicha-04.jpg

Dnes si Vám dovoluji předat své více jak desetileté zkušenosti a nabídnout vám tak netradiční pohled na zuby jako zrcadlo emočního a zdravotního stavu našich pacientů.

Podíváme-li se na čelisti z netradičního pohledu, pak horní čelist pevně spojená s lebkou reprezentuje naše přání (obr. 2). Především její šířka a pravidelné postavení zubů v ní je pro nás signálem, že dotyčný pacient je schopen vyjádřit svá přání, a proto se nám s ním bude dobře jednat. (obr 3.) Úzká čelist se zkříženými řezáky a špičáky v zákusu je pro nás naopak známkou pasivního jedince, s kterým se nám bude hůře komunikovat. Známkou těžkostí s vyjádřením vlastních přání a pocitů po celý život je např. horní celková náhrada. (obr. 4.)

 

st_05_cicha-05.jpg

st_05_cicha-06.jpg

Dolní čelist volně spojená s lebkou čelistním kloubem reprezentuje naše činy. Speciálně brada je symbolem síly vůle a „bojovně vystrčená bradička“ hrdinek červené knihovny nikoho nenechá na pochybách, že dosáhnou svého. Hrdinky
s ptačím profilem se v románech nevyskytují.

Pravé kvadranty se vztahují převážně k budoucnosti a levé zase k minulosti. Popis pozitivního a negativního vyjádření stavu jednotlivých kvadrantů je znázorněn na obr. 5.

 

st_05_cicha-07.jpg

A nyní k jednotlivým zubům. Posuzuje se především poloha zubu v zubním oblouku. Když je zub vestibulárně od zubního oblouku, je vlastnost výrazná. Je-li zub orálně, posunutý za sousední zuby, v zákusu nebo úplně chybí, je vlastnost potlačená. Stejně negativně se hodnotí velké kazy, výplně a zub bez dřeně.

Střední řezáky reprezentují mužský a ženský princip. Otec pravou (11) a matka levou (21) stranu (obr. 6). Lidé s prominujícím levým velkým řezákem (často tento zub překrývá pravý) měli a často stále i v dospělosti mají ve svém životě mnohem výraznější vliv matky, než otce (obr. 7). Až začnete sledovat své okolí, uvidíte, že to bývá velice časté. Opak (větší vliv otce) bývá v menšině (obr. 8). Když jsou oba řezáky postaveny souměrně, znamená to rovnováhu vlivu obou rodičů.

Jeden příklad ze života. Na obr. 9 je fraktura obou středních řezáků, kdy levý bylo nutno pro zlomeninu kořene nakonec extrahovat. Rodiče pacientky se rozváděli a ona byla soudem určena do péče otce a její sourozenec matce. Tak přišla o matku opravdu a symbolicky o zub 21 také.

 

st_05_cicha-08.jpg

Diastema (obr. 10) vídávám u pacientů, jejichž rodiče sice žijí spolu, ale celý život vlastně „jen vedle sebe“. Nositelé diastemat mívají potíže ve vztazích s partnerem. Takovéto informace samozřejmě nezískáte od dotyčných osob, ale když ošetřujete celé rodiny po mnoho let, podaří se vám i do těchto tajných zákoutí rodiny nahlédnout.

 

st_05_cicha-09.jpg

Dolní střední řezáky (31, 41) (obr. 11) vypovídají o významu rodičů v každodenním životě jedince. „Výpovědní hodnota“ horních řezáků je však dle mého pozorování daleko větší.

Postranní řezáky představují temperament osoby a její reakci na archetypy = postavení vůči rodičům (obr. 12). Je-li pravý postranní řezák (12) v protruzi, znamená to, že umí v rodině obhájit svou svobodu, ale bývá ve sporu s otcem (obr. 13). Podobně na levé straně (22) signalizuje tato poloha opozici vůči matce (obr. 14), jak mi potvrdily obě pacientky na obrázcích. Jsou-li oba zuby 12 i 22 v protruzi a překrývají střední řezáky, mívá dítě převahu nad rodiči.

Naopak retruze, mikrodoncie nebo úplná anodoncie (obr. 15a) těchto zubů je symbolem podřízenosti. A to často jak v rodině, tak ve společnosti. Například za dítě na obr. 15b se zákusem horních dětských dvojek odpovídala na moje otázky dítěti vždy maminka a ono se tomu vůbec nebránilo. Ortodontická léčba, protetika nebo implantologie tak umožní těmto pacientům mnohem lepší start do současné společnosti (obr. 16a, 16b) a stabilní postavení v rodině.

Špičáky nám zobrazují změny, jimiž člověk prochází. Prořezávají také v době velkých růstových změn a začátku puberty (obr. 17)

Pravý horní špičák (13) představuje prezentaci vlastní osoby navenek Levý horní špičák (23) znamená postoj vůči změnám (obr. 18). Pravý dolní špičák (43) je výrazem toho, co chceme dosáhnout navenek. Levý dolní špičák (33) je obrazem schopnosti naší vnitřní proměny (obr. 19). Špičáky jsou všeobecně vnímány druhými osobami jako symbol vitality a nadřízenosti. V manažerských funkcích lidi s atopií špičáku nepotkáte. A když ano, pak mají v jeho místě implantát, protetickou náhradu nebo přemodelovaný jiný zub na špičák. U těchto zubů jsem také zaznamenal i zpětný vliv postavení zubu na změnu emočního chování pacienta, jako u postranních řezáků. Zakřiknutá holka se zasunutým pravým horním špičákem po ortodontické léčbě úplně rozkvetla a získala sebevědomí. Tím samozřejmě znejistila své rodiče, protože měli najednou doma úplně jiného potomka. Nebylo to asi jenom tím, ale podobné příklady zpětného působení postavení zubů vídávám v praxi často.

 

st_05_cicha-10.jpg

U špičáků dnes skončíme. A ještě jedna poznámka na konec toho dílu. Když má někdo srovnané zuby díky ortodontické léčbě, jsou původní informace pryč (obr. 20). Pokud ale původní vliv na postavení zubů trvá, např. dominantní matka stále ovlivňuje dceru, která nestihla zmizet do světa (21 překrývala 11). Nebo naopak dcera této matky nechce podvědomě dospět v ženu, líbí se jí v roli hodného dítěte. Když pak takový pacient přestane po sejmutí fixního aparátu nosit snímací aparát na udržení dosaženého stavu, nebo nemá zuby zafixované navzájem k sobě nějakou dlahou, objeví se rychle recidiva zdánlivě bez příčiny.

Literatura:
1.    Caffin M. Co o nás prozrazují zuby,- Eminent 1999,2006,2011
2.    Hnízdil J. Mým marodům, Nakladatelství LN 2010
3.    Tepperwein K. Skrytý význam nemoci, Eugenika 2001
4.    Růžička R. Akupunktura v teorii praxi, NADAS 1985

Autor: MUDr. Stanislav Cícha


Warning: A non-numeric value encountered in /data/web/virtuals/221473/virtual/www/wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/td_block.php on line 2015