Poté, co jsme jako novorozenci byli odstřiženi od matčina těla, staly se naše plíce placentou, která nás pomocí dýchání znovu spojuje snaší „kosmickou matkou“, se světem, s vesmírem. Činí tak každý okamžik, s každým nádechem a výdechem. Nádech znamená návrat života, přijímání energie, výdech znamená odevzdání, opuštění. Náš lidský mikrokosmos se stává zajedno s neohraničeným makrokosmem, zapojuje se do procesu vzniku, umírání a nového vzniku. To je výchozí základ pro léčivou změnu, nadměrné napětí se změní v uvolnění, těsnost v šířku a svobodu. Strach se změní v proudící energii, v osvobozující lásku. Vyváženost mezi nádechem a výdechem odráží naši harmonii mezi vnitřním a vnějším světem, mezi příjmem a výdejem.

Dospělý člověk se za minutu nadechne v průměru čtrnáctkrát až šestnáctkrát. Za rok je to tedy asi 8400000 nabrání z „pramenu prány“, které uděláme více nebo méně vědomě. V mých seminářích a kurzech mně byla několikrát položena otázka, jestli někdo dýchá „správně“. Neexistuje žádné „správné“ nebo „špatné“ dýchání. Je pouze „vědomé“ a „nevědomé“ dýchání. Pokud si budeme chtít uvědomit kvalitu našeho dechu, našeho dechového potenciálu, bude vědomé dýchání najednou nejdůležitější. Jedině pozorné sledování našeho dechu vyvolá neočekávané léčivé proměny. Vnímání našeho těla se zvýší a stále více a více objevujeme souhru těla, duše a duchu.

Kdo vědomě dýchá a je připraven zabývat se hlubokými dechovými zkušenostmi, může kromě toho pocítit, že všechno ve vesmíru dýchá: rostliny, zvířata, lidé, Země, veškerá flóra a fauna. Může dříve nebo později vnímat dech jako rytmický životní pulz celé viditelné části stvoření: dovnitř, ven, dovnitř, ven. Pozná, že každá živá bytost má svůj vlastní rytmus dechu a obnovuje se každým nádechem výdechem. Může dýchání prožívat jako celoživotní „modlitbu stvoření“, věčnou, pulzující, neverbální modlitbu. Nadčasovou, rytmickou hudbu, která proudí tělem všech živých bytostí. Vnímám někdy svoje dýchací orgány jako drahocenný hudební nástroj, jehož stav, lépe řečeno jeho zdraví, může být z velké části ovlivněno vědomým dýcháním. Dýcháme každý okamžik, od narození až do smrti. Pokud si tuto skutečnost neustále uvědomujeme a poznáváme dech jako možnost otevření srdce a rozvinutí vědomí, uvolňuje se v nás léčivá a transformační síla.

Komentáře