1) Pokud už více, než 100 000 odborných, vědeckých a lékařských prací prokázalo, že tabák je nejničivější drogou historie, která spouští bezpočet vážných, často smrtelných onemocnění tělesných, ale také duševních a to v nejméně dvougeneračním přesahu, není dobré tuto drogu obchodovat spolu s potravinami.

2) Je vysoce nelidské a nespolečenské, navíc velmi nákladné léčit statisíce zbytečných pacientů, pokud na to současné poznatky vůbec stačí, když je zde možnost účinného, kvalitního a systémového předcházení důsledkům z kouření. Kouření nejvíce postihuje přímo i nepřímo děti, jak zdravotně, tak i společensky a osobnostně. Přímo proto, že jich kouří více, než dospělých a nepřímo proto, že často je tabák vůbec nepustí na svět či jim způsobí vážná onemocnění ještě v těle maminky nebo je o rodiče připraví. Tabák je mimo jiné, také hlavní samostatnou příčinou umírání mužů ve středním věku a vzhledem k nárůstů dívek kuřaček, můžeme očekávat podobné důsledky i u žen.

3) Kouření je nemoc, většinou vizuální infekt, napodobení vzoru, tedy dětská nemoc – napodobení nemocných rodičů, zejména ale filmových a televizních hvězd, zpěváků a obdivovaných osobností. Děti překonávají varovné příznaky jakými jsou například zvracení, motání hlavy, tlukot srdce, či arytmie, protože chtějí být dříve dospělé, užívat stejnou výsadu jako my, pomalou, rituální sebevraždu tabákem, která má kořeny v dávných šamanských obřadech.

4) Tabák děti poškozuje jak zprostředkovaně, pokud kouří některý z rodičů, tehdy je kupříkladu děťátko až o půl kila lehčí, tak i přímo. Zbavuje děti možnosti zdravého vývoje, působí bezpočet onemocnění, otupuje vnímání, zrakové schopnosti, vede k chorobným představám – iluzím, působí změny myšlení i vnímání hodnot. Děti začínají kouřit nejčastěji už mezi 9 – 12 rokem svého věku a nárůst dětského kuřáctví je za posledních šest let dvojnásobný, stejně jako spotřeba tabáku dětmi!

5) Ani u kouření dospělých ale nemůžeme hovořit o svobodné volbě, protože ta předpokládá důsledné seznámení s výrobkem, pro který se rozhodnu, které na trhu i ve společnosti rozhodně chybí. Téměř vůbec není známo zjištění vědců z Evropy, kteří prokazují, že látky, které tabákový průmysl do příměsí přidává zabíjí dnes už více, než samotné tabákové směsi. Přitom tyto látky (aditiva) obsahuje 99% tabákových výrobků na trhu. Do tabáku se přidávají kvůli ladnějšímu vinutí kouře, kvůli rychlejšímu vstřebávání nikotinu, ale také kupříkladu jako chemické látky způsobující nechuť k jídlu, aby se zvýšil počet kuřaček dívek.

6) Někteří lidé se domnívají, že zákaz dětského kouření, či osvětu by si měly vyřešit rodiče. V naší zemi se kouří nejméně v 60% rodin. Rodiče pracují pro společnost a rozhodně nemají nejmenší skutečnou naději ubránit jednotlivě své děti vůči stálému ataku tabáku z filmového plátna a televizních obrazovek a je zcela jedno jestli je zde reklama záměrem produkčního, nebo jen vyznáním třeba závislého scénáristy. Rodiče značnou část svých pravomocí po právu delegují na stát, který ze svých daní živí a očekávají, že bude to nejcennější co má, tedy děti minimálně chránit od jasných nebezpečí, nebo i vzdělávat. Školy v naší zemi opouští až polovina dětí nemocných, závislých na cigaretě. Dětí, které si nezaloží rodinu, nebo potratí dítě, nebo začnou zkoušet jiné drogy, byť poslední výzkumy ukazují, že tabák je návykovější než kokain i heroin!

7) Proti systému podbízení této nejničivější drogy historie není jednotlivá obrana možná. Tabák i nemocní nabízí cigaretu jako partnera, velmi důmyslně a ve více, než 90% filmů, často z nevědomosti i záměrně. Je nutné, aby si děti propojily příčinu a důsledek. Tedy kouření a bolest, utrpení, ztrátu společenského umožnění, možnosti rodit, ale třeba i užívat antikoncepci, protože ta v součinnosti s tabákem je velmi rizikovou. Zatím se dětem kouření spojuje se zdravými, užívajícími lidmi, s jejich idoly. Je potřeba pravidelně poukazovat na skutečné důsledky tabáku jako je smrt, impotence, astma, desítky druhů rakovin, každé třetí nádorové onemocnění, možná ztráta reprodukčních i mileneckých schopností, stárnutí, ale i rakovina kůže a mnohé další.

8) Kouření je hlavní samostatnou příčinou vymírání lidského rodu. Je také největším nepřirozeným ničitelem DNA a také struktury buněčné, spermatu i plodu, lidské psychiky. Působí děsivě jednoduše, děti které nemají ani povědomí o účincích tabakismu, ale ani potřebnou zralost vstoupí do celoživotního návyku (často už za dny, či týdny), aby pak strávily zbytek svého života v nemoci, nesvobodě a omezeních, každé druhé nejméně pak tato placená rituální sebevražda zmaří. Jeho skutečné naděje, talenty a schopnosti.

9) Tabák je původně droga rituální, šamanská, navozuje stav netečnosti, necitu, zbavuje oběť schopnosti vnímat skutečnost, nabízí místo skutečnosti jen pocit. Draze vykoupený pocit, neboť tabák je jako droga zcela nesmyslný, protože jeho nejničivější součásti jsou vlastně jen nosičem několika přírodních a dodávaných drog. Odklon od tabáku povede k návratu k něze, dotekům a přirozeném způsobu užívání života, pokud mu společnost vyjde vstříc.

10) Protikuřácký zákon nevyřeší nic! Byl by opravdu nesmyslem, proti kuřákovi stojí jeho droga, tabák, proč ho ještě omezovat zákonem? Zákon proti tabáku potom může vyřešit vše. Potřebujeme protitabáková opatření, nikoliv protikuřácká! Pravidelné a pravdivé, různorodé informace o této nemoci a hlavně oddělení této drogy od potravin, její možnosti se obchodovat spolu s jídlem. Je čas ochránit nezpochybnitelnou oběť tabákových drog, to nejcennější co národ má, děti, nastupující generaci. Kouří jich více, než dospělých.

Na laskavé zadání vedoucího úřadu vlády ČR pana JUDr. Ivana Přikryla vypracoval Projekt www.retezlasky.cz na podporu ochrany dětí od tabáku.

Komentáře