03 – Slunečník babího léta
Základní téma
: Dává schopnost komunikovat srdcem. Zlepšuje naše vizuální vnímání světa, podporuje kladné projevy emocí.

Mechanismus působení: Pomáhá překonávat ztuhlost astrálního těla a rozpouští bloky v éterickém těle. Pomáhá v mezilidské komunikaci, zdůrazní shodné vjemy a postřehy a podpoří navázání srdečního kontaktu. Působí tedy dvojím způsobem: zostřuje vizuální vnímání a posiluje kontakt srdcí. Člověk tak plněji ocení krásu přírodního světa i mystické spojení lidí se vším živým.

Popis esence: Svým tvarem připomíná Slunečník babího léta vysokofrekvenční komunikační anténu. Symbolicky tak vyjadřuje svou schopnost zlepšovat komunikaci — a to na mnoha úrovních: s lidskými bytostmi i s přírodou.

Účinky: Povzbuzením astrálního těla stimuluje srdeční centrum a synergeticky tak působí na srdeční centra všech lidí kolem. Energie začne více proudit, lidé se na sebe lépe vyladí a komunikace se z hlavy přesune do srdce. Lidé začnou jednat upřímněji a čestněji a bude jim na druhých opravdu záležet. Zlepší se také vizuální vnímání, neboť tato esence rozpouští bloky v éterickém těle i v nervovém systému, který je spojen se zrakem. Slunečník babího léta je tedy esencí s velkým ekologickým dosahem, neboť v lidech pomáhá probouzet citlivost k přírodě. Má schopnost obnovit pocit úžasu nad krásou přírody a navodit mystické vnímání života, které přichází až po otevření srdečního centra.

04 – Loděnka
Základní téma: Zlepšuje schopnost vnitřního naslouchání a pozvedá naše vědomí. Pomáhá vnímat andělskou říši a komunikovat s andělskými bytostmi.

Mechanismus působení: K užívání této esence by měli člověka pokud možno dovést samotní andělé, zvláště pak anděl strážný každého jednotlivce. Není to esence, kterou by mohl užívat každý, kdo z touhy po osobní moci zatouží kontaktovat se s anděly. Na takové lidi Loděnka nepůsobí. K jejímu užívání je třeba dosáhnout určitého stupně duchovního rozvoje. Duchovní dary komunikace s vyššími říšemi jsou uloženy v astrálním těle. Pokud je tato esence aktivuje, mohou se mnohem lépe vyvíjet. Vnitřní sluch a vizuální schopnosti se zase rozvíjejí podporou éterického těla a rozpouštěním bloků, které v člověku vytváří hrubý materiální život.

Popis esence: Loděnka je esencí, která je speciálně určena pro zlepšení vztahů mezi lidmi a bytostmi z andělské říše, které působí jako průvodci lidí na cestě jejich osudu.

Účinky: Zlepšuje jasnosluch, obzvláště schopnost vnímat poselství andělů, a pomáhá nám více si uvědomovat světlo kolem nás a jeho kvalitu. Je určena pracovníkům světla v Novém věku. Přináší jim podporu a posiluje jejich tvořivou spolupráci s anděly. Je "nevyslovenými slovy" andělů. Pravidelným užíváním této esence se mohou skutečně časem rozvinout schopnosti slyšet andělská slova, ale vždy se bude jednat o individuální dar, nikoliv o schopnost, kterou by tato esence propůjčovala automaticky. Pomáhá člověku dosáhnout vnitřního ticha, ve kterém dokáže vnímat jemné zvuky ducha, cítit je a snad i slyšet. Spolu se zlepšením sluchu dokáže více vnímat a cítit vyšší úrovně světla, ačkoliv jasnozření jako takové tato esence nepodporuje. Začne plněji vnímat andělský kontakt a zvýší se i jeho schopnost ocenit krásu přírody.

Esence zakoupíte na www.aura-soma.cz.

Komentáře