KRÁSA ŽIVOTA

Procházíte-li duchovní krizí, potřebujete velmi pevný most mezi vaší osobností a duší. Tento most se stane vaší ochranou a požehnáním. Budete schopni použít všechny znalosti, vnitřní sílu a trpělivost, které můžete uplatnit. Nacházíte-li se uprostřed duchovní krize, můžete ji pociťovat jako poryvy větru šlehající kolem vás a způsobující, že ztrácíte směr a rovnováhu. Okolní svět kolem zůstává stejný jako předtím, ale když prožíváte duchovní krizi, můžete se cítit naprosto bezmocní, izolovaní, zmatení a ztracení. Vaše racionální mysl sama nedokáže tento druh krize zvládnout. Zdá se vám, že ve vašem životě chybí něco důležitého, a chcete to za každou cenu najít.

Taková krize je velkým darem. Odebírá vám energii, která není vhodná pro vaši vyšší cestu, a k novým příležitostem otevírá dveře, které by se jinak otevřít nedaly. Je to příprava k vyššímu zasvěcení, které zasahuje samotné jádro vaší bytosti a zásadně ovlivňuje vaši budoucnost. Z této krize se vynoříte jako široce rozvinutá bytost, která dokáže spojit svůj život s vedením své duše.

Zdálo by se, že krize tohoto druhu je vyvolávána určitou situací, do níž vás přivedl okolní svět a kterou nemáte pod kontrolou. Tyto krize však přicházejí pouze v případě, že jste vnitřně odhodláni je zvládnout a s nimi vše, co stojí v cestě vašemu vzestupu do vyšších dimenzí. Možná cítíte, že rozhodnutí, které jste přijali už dávno, teprve teď vychází na světlo, abyste si ho připomněli a vykonali. Krize je příležitostí k odstranění všech překážek ve vaší transformaci. Iluze, které mátly vaši mysl, se začínají pročišťovat a nový život může začít.

Nyní je velmi důležité, jak si svůj život upravíte. Po skončení duchovní krize se ocitnete ve stavu rozšířeného vědomí, kde se vám dostane větší pomoci, jasnějších představ o budoucnosti, léčivé síly duchovní lásky, hlubšího pochopení duchovního života a bližšího kontaktu s mistrem, který vás vede.

Jak projít duchovní krizí:

1) Rozhodněte se, že se podíváte přímo do tváře svým nejhorším obavám – včetně strachu, že neexistují žádné duše, žádné duchovno, žádný Bůh. Vaší nejhlubší obavou může být i to, že jste v životě naprosto a ve všem selhali a nevíte, jak pokračovat dál.

2) Napište dopis své duši a opište v něm obavy a trápení. Požádejte ji o pomoc.

3) Za několik dní převezměte roli své duše a odpovězte na dopis své osobnosti. Budete velmi překvapeni moudrostí, která bude při psaní proudit do vaší mysli. Mnoho nejpalčivějších otázek bude jasně a poctivě zodpovězeno. Pravda, která se před vámi objeví, vám bude připadat samozřejmá.

4) Pokračujte ve zvládání svého života na materiální úrovni, jako nejlépe dokážete. Během těchto krizí nejste v pozici, která by vás vedla k moudrým rozhodnutím. To můžete udělat až ve chvíli, kdy se intenzita krize začne snižovat a vy budete schopni přijímat světlo, které k vám přitéká. V průběhu krize neměňte nic ve své práci, v rodině ani ve svém domově. Utečete-li před svou zodpovědností, budete se muset vrátit a dokončit vše nevyřešené. Bude lépe, uděláte-li to hned. Dejte si tři roky času, abyste zase dali svůj život do pořádku.

5) Mnozí lidé si vůbec neuvědomují, že prožíváte krizi. Máte-li duchovně vyspělé přátele, požádejte je, aby vás při svých meditacích obklopili světlem. Jejich láskyplné modlitby vás pozvednou výš a dodají vám odvahu.

6) Obraťte se na Mistry života, kteří vedou celé lidstvo, i kdybyste měli pochybnosti, jestli skutečně existují. Nebo se obraťte na svého anděla strážného – dostane se vám jeho pomoci.

7) Udržujte své tělo v dobré kondici. Cvičte, jezte zdravě a dostatečně spěte.

8) Mějte trpělivost sami se sebou i s tím, co se kolem vás děje. Chovejte se vlídně ke svým blízkým, i kdyby se vám do toho nechtělo. Potřebujete jejich léčivou lásku víc než kdy jindy.

9) Uvědomte si, že tato duchovní krize je jen dočasná; nepotrvá ani o minutu déle, než je nezbytně nutné pro skončení transformace ve vaší mysli a ve vašem těle. Je to dar vaší duše, který má odstranit všechno, co patří k vaší bývalé osobnosti. Každá myšlenka a představa, každý pocit, každá fyzická vibrace, která vám brání udělat další krok ve vaší duchovní transformaci, následkem této krize zmizí.


Warning: A non-numeric value encountered in /data/web/virtuals/221473/virtual/www/wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/td_block.php on line 2015